Milan Mataruga, rektor Univerziteta u Banjaluci: Fakulteti otvaraju vrata svjetskim predavačima

Dragana Orlović
Milan Mataruga, rektor Univerziteta u Banjaluci: Fakulteti otvaraju vrata svjetskim predavačima

Krenuli smo sa aktivnostima koje će na Univerzitetu u Banjaluci dovesti do otvaranja novih studijskih programa, posebno na engleskom jeziku, a namjeravamo u budućem periodu angažovati najbolje predavače iz regiona i čitavog svijeta.

Rekao je to u intervjuu rektor ove visokoškolske ustanove Milan Mataruga i dodao da je za ove novitete potrebna i podrška Vlade RS i Ministarstva nauke i kulture.

- Potrebno je obezbijediti novac za stipendije stranim i našim najboljim studentima te stvoriti preduslove da možemo organizovati i izvoditi studijske programe na komercijalnoj osnovi - istakao je Mataruga.

* GLAS: Šta je urađeno na Univerzitetu od kada ste preuzeli dužnost rektora?

MATARUGA: Polazeći od ideje da Univerzitet mora kadrovski ojačati, jedna od prvih mojih aktivnosti bila je da najboljim studentima omogućimo da dobiju posao na matičnim fakultetima i da steknu prvo radno iskustvo, a time i šansu da budu birani u saradnička zvanja. Izdvojio bih i Pravilnik o izgledu, sadržini i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija na Univerzitetu u Banjaluci. Njegovim stupanjem na snagu svi doktorski radovi postaju dostupni javnosti. Time pomažemo mladim doktorandima da budu prepoznati, da budu citirani. Tako indirektno podižu rejting Univerziteta. Istovremeno, sprečavamo mogućnost plagijarizma.

* GLAS: Koji značajni sporazumi su zaključeni?

MATARUGA: Od mnogo zaključenih sporazuma i memoranduma o saradnji izdvojio bih onaj sa Univerzitetom tehnologije i obrazovanja u Tjanđinu, u okviru realizacije aktivnosti na osnivanju Konfučijevog instituta pri Univerzitetu u Banjaluci. U 2016. godini važno je bilo i otvaranje četvrtog paviljona Studentskog doma "Nikola Tesla", gdje je smještaj našlo 280 najboljih studenata. Njime je studentski standard podignut za stepenicu više.

* GLAS: Više puta ste isticali da je podizanje kvaliteta nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada jedan od prioriteta i bitan preduslov za pooštravanje kriterijuma za izbor nastavnika i saradnika. Da li je nešto konkretno urađeno na tom planu?

MATARUGA: Najavljene reforme nisu više samo ideja, već ozbiljno radimo na njima. To najbolje ilustruje sjednica Senata s kraja decembra, gdje je značajan broj referata za izbor u zvanja i doktorske disertacije vraćen na korekciju. Jedan broj zbog tehničkih i proceduralnih grešaka, ali i suštinskih nedostataka. Zahtijevaćemo od doktoranada da istraživanja publikuju u međunarodno priznatim časopisima, jer je to još jedna provjera kvaliteta istraživanja i što je važnije - međunarodna promocija Univerziteta i napredovanje na međunarodnim rang-listama. Ko nije spreman da nas prati u tome, mora razmisliti da li je Univerzitet u Banjaluci pravo mjesto za njega. Ovdje ima mjesta za one koji žele da budemo dio međunarodnog naučnog svijeta. Ko misli da nauku može zatvoriti u okvire Univerziteta ili RS, kočničar je napretka.

* GLAS: Najavljeno je da će u 2017. biti donesena strategija razvoja Univerziteta. Koji su još planovi za ovu godinu?

MATARUGA: Tačno. Izrada te strategije razvoja Univerziteta je u toku, i već u prvom kvartalu 2017. očekujemo njeno usvajanje. Zahtijevaćemo da ovaj dokument bude smjernica svim zaposlenim, a ne da kupi prašinu u ladicama. Intenzivno radimo na sprovođenju integrisanog informacionog sistema, koji bi do kraja ove školske godine trebalo da bude primijenjen na gotovo svim fakultetima. Očekujemo i usvajanje novog Zakona o visokom obrazovanju, pa otuda i obaveze usklađivanja svih podzakonskih akata na Univerzitetu. Dalje insistiramo na reformskom zakonu. Nastavićemo raditi i na podizanju kriterijuma za izradu doktorskih disertacija i za izbore u viša zvanja, ne osvrćući se, pri tome, na druge univerzitete u BiH, već slijedeći primjer univerziteta u regionu.

Korupcija

* GLAS: Aktuelna je kampanja jedne međunarodne nevladine organizacije u kojoj su profesori predstavljeni kao izvor korupcije. Ima li istine u tim tvrdnjama?

MATARUGA: Iskreno, ti slogani me vrijeđaju kao rektora i profesora, ali i kao čovjeka. Paušalni su i neutemeljeni. Ne mogu tvrditi da na Univerzitetu nema pojedinaca koji su skloni korupciji, ali da bi se neko nazvao korumpiranim moraju postojati dokazi. Pojedinačna odgovornost ne može biti kolektivna. Na Univerzitetu negoduju na bilborde sa sloganom "naučimo ih lekciji". Očekujemo od onih koji su ih postavili da to i dokažu. Neka prijave korupciju nama ili institucijama RS. Odgovorno tvrdim da na Univerzitetu nijedan takav slučaj neće biti zataškan, naprotiv.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana