JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*************

 JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević, raspisuje:

 

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radom u PO Branjevo.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o  radu, kandidati  treba  da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 77/09, 86/10, 25/14  i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavu na konkurs (potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju,

2. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

7. uvjerenje o državljanstvu,

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. uvjerenje  o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci, koje prilaže samo izabrani kandidat

nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

14. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

15. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa,

16. uvjerenje da protiv njega  nije  pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja iz tačke 14. i 15. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za radna mjesta  sa radnim iskustvom, pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove, kao i lica  koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,

odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.05.2022. godine (srijeda) u 10,00 časova  u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku  i  dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka.

Prijave  dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“,  Roćević 64, 75413 Kozluk.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana