JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

JU NARODNA BIBLIOTEKA SREBRENICA

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na neodređeno vreme

 

- Bibliotekar u područnom odjeljenju Skelani, 1 izvršilac

 

I - Opšti uslovi

 

- da je državljanin Republike Srpske - BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II - Posebni uslovi

- VSS (240 ECTS bodova) - društveni smjer,

- položen stručni ispit u oblasti bibliotekarstva,

- poznavanje rada na računaru.

 

III - Potrebna dokumenta (original ili ovjerena fotokopija)

 

Uz prijavu na konkurs sa kontakt telefonom kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- dokaz o završenom obrazovanju,

- dokaz o položenom stručnom ispitu,

- ovjerena pismena izjava o poznavanju rada na računaru.

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od šest mjeseci),

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje koje će dostaviti izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

IV - Intervju i izbor kandidata

 

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa komisija će obaviti intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno telefonskim putem. Prvorangirani kandidat dužan je u roku osam dana dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

V - Rok za podnošenje prijava i objavljivanje konkursa

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave u zatvorenoj koverti  se mogu dostaviti lično ili na adresu JU “Narodna biblioteka Srebrenica”, Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom Prijava za javni konkurs.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske”, kod Zavoda za zapošljavanje RS i na oglasnoj tabli Biblioteke.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od posljednjeg dana objavljivanja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana