JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 25.01. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

                                                                                                                               

 SŠC „Milorad Vlačić” Vlasenica, objavljuje

 

Ispravku konkursa

za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

Direktor je donio odluku o ispravci konkursa broj:992/22 od 9.12.2022.godine koji je objavljen u Glasu Srpske 14.12.2022.godine u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem:

2. Nastavnik psihologije, medicinske psihologije, poslovne komunikacije ........6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine sa radnim iskustvom. Ispravka se odnosi na broj časova, umjesto 6 časova treba da stoji  8 časova.  

 

           I         Opšti uslovi

1.  da je državljanin Republike Srpske, ili BiH

2.  da je stariji od 18 godina,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4.  da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata

         II             Posebni uslovi

-    Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili 180 bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i gimnazijama)

-    Lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi za sva radna mjesta raspisana konkursom

-    Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS” broj. 41/18,35/20,92/20), i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i izvanja nastavnika.

-    Svi kandidati moraju ispunjavati, kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” br.1/16,66/18,91/21), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18,35/20,92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12, 80/14 i 83/15) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 120/20), pravilnika o prijemu u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja za prijem radnika.

III     Potrebna dokumentacija:

       1.    Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Izvod iz matične knjige državljana,

4.  Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

5.  Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

6.  Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,

7.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidatat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10.         Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

11.         Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

12.         Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

13.         Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

14.         Uvjerenja iz tačke 5. i tačke 12. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,

15.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

16.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

17.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 06.02.2023.godine u prostorijama škole sa početkom u 13:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

 

Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC „ Milorad Vlačić” Vlasenica  Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana