JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

******************

**********************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VLASENICI

 objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

 

Za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme spremačice (čistačice) u Osnovnom sudu u Vlasenici, sa probnim radom od 3 mjeseca.

 

- Spremačica (čistačica) .................................................. 1 (jedan) izvršilac.

 

Opis poslova za navedeno radno mjesto propisan je Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici br. 092-0-Su-06-000-208 od 7.8.2006. godine kako slijedi:

- Održava čistoću u zgradi i oko zgrade Suda

- Čišćenje svih prostorija suda,

- Osigurava da je u zgradi izvršen sigurnosni pregled tako da je zgrada sigurna u toku cijele noći (zatvoreni prozori, isključeni aparati, grijalice, rešoi),

- Upozoravanje odgovornih lica o kvarovima i neispravnim instalacijama u sudu,

- Održava cvijeće i drugo zelenilo,

- Obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice ili predsjednika suda

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu

4. da se ne vodi krivični postupak

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

 

Posebni uslovi:

1. NK (Završena osnovna škola)

 

Potrebna dokumentacija:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

4. dokaz o školskoj spremi

5. kraća biografija i kontakt telefon.

 

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokumenti pod r.b. 5 će dostaviti kandidat koji uđe u uži izbor.

 

          Izbor kandidata za radno mjesto spremačice (čistačice) će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

          Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca).

         

          Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Vlasenici, ulica Svetosavska 19, 75440 Vlasenica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana