JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

FARMAVIT D.O.O.

 Ljubinje

 

KONKURS

Za prijem u radni odnos:

-DIPLOMIRANI TEHNOLOG (prehrambenog smjera) ili FARMACEUT

Šta nudimo:

•        Rad u prijatnoj radnoj atmosferi

•        Redovna primanja

•        Mogućnost stalnog zapošljavanja

•        Mogućnost napredovanja, stručnog usavršavanja i unapređenja znanja

•            Obezbjeđen smještaj

 

Opis posla:

•        Rad u novom, savremenom pogonu

•            Priprema i izrada plana proizvodnje

•            Nadzor tehnoloških poslova i procesa u proizvodnji

•        Rad na razvoju i implementaciji novih proizvoda ( dijetetskih suplemenata)

•        Izrada evidencija vezanih za proizvodnju

 

Uslovi:

•        VSS farmaceutske i tehnološke struke

•        Aktivno poznavanje engleskog jezika

•        Sposobnost za samostalno rješavanje problema i pružanje inicijative

•        Pouzdani , komunikativni i odgovorni

•        Poželjno radno iskustvo (nije neophodno)

•        Kolegijalni i spremni za timski rad

 

Ukoliko ste zainteresovani i smatrate da ispunjavate navedene uslove , prijavu na isti dostaviti na mail adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu: Farmavit d.o.o.;  Crnogorski put br.5; 88380 Ljubinje. 

Rok za podnošenje prijava je 30.09.2022.godine.

***

JU SŠC  „Svetozar Ćorović"

 Ljubinje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine

 

 

 1. Profesor muzičke kulture  2 časa  sedmično u Ljubinju .............................1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  ,
 2. Profesor informatike  2 časa sedmično u Berkovićima  ...........................1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  ,
 3. Profesor  matematike 8 časova  sedmično u Berkovićima ..........................1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Profesor prava i poslovnog prava   6 časova sedmično ( u Ljubinju 2 i u Berkovićima 4) ...........1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 5. Profesor poslovno informatičke obuke  4 časa sedmično u Berkovićima ..................................1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .
 6. Profesor procesa razvoja softvera  2 časa sedmično u Berkovićima ...........................................1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .
 7. Profesor poslovne informatike 2 časa sedmično u Ljubinju ....................1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .

 

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske", br. 01/16, 66/18, 91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104.  («Službeni  glasnik Republike Srpske», br.41/18, 35/20 i 92/35) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  („ Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14 i 83/15  ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske",br. 120/20 ) .

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

 • prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   pslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
 • uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske ", br.41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.   

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece , škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske ", broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti tri dana prije testiranja  na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 29.9.2022. godine  u  prostorijama škole u 10,00  sati za matematiku, informatiku, poslovno informatičku obuku , poslovnu informatiku i procese razvoja softvera, u 12,30 sati  za muzičku kulturu i u 13,00 sati za pravo i poslovno pravo.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Kandidati koji konkurišu na više pozicija dostavljaju jednu prijavu sa dokumentacijom uz naznaku za koje pozicije konkurišu.

Ukoliko se na konkurs ne  prijave kandidati  sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović",   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs za   ( navesti poziciju/e)".

***

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški" 

Trebinje

 

K O N K U R S

 

1. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – puna norma, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2.  nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - 5 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3 nastavnik osnovna informatike – 2 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i  26/19 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

12. Ljekarsko uvjerenje ne strarije od šest mjeseci o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

13.Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav (1) Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

14. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

15. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 30.09.2022. godine ( petak ) po sljedećem rasporedu: nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u 08:00 (test) i 09:00 (intervju), nastavnik osnova informatike u 08:00 (test) i 09:00 (intervju) u JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški" Trebinje.

- Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški", Gorička br. 19, 89101 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, već će se evidentirati uz konstataciju da nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

 JU OŠ ''Petar II  Petrović Njegoš''

Bileća

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za školsku 2022/23  godinu

 

 1. Nastavnik  fizičkog vaspitanja   - 3 časa sedmično  - 1 izvršilac sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'': br. 1/16, 31/18, 91/21 Odluka  ustavnog suda RS i 119/21) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske''br:  81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi(''Službeni glasnik RS'', broj 77/09,  86/10,25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(''Službeni glasnik RS'',br. 74/2018 i 26/2019).

Pravo  učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( '' Službeni glasnik Republike Srpske'', broj:  81/22) lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakono o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

(I) Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs :

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koji ne može biti stariji od šest mjesecII koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog   izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredtava ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem,

 (II) Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju, pored opštih uslova koji su navedeni u konkursu  potreno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu  koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena  nakon završenih  integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti (diplome  odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.04.1992.godine moraju biti nostrifikovane).

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela  ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje , nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi ili drugim poslovima , a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno - obrazovnog rada , a koji odgovaraju  stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog  za boračko invalidsku zaštitu o utvđenom statusu  članac  porodice  poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu  iz kategorije poginulog borca,

9. .Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno  - otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog  vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbranžmbeno otadžbinskog rata  Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IV)Prijem kandidata u radni odnos  izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj : 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik RS'',broj,74/2018 i 26/2019).

(V)Neblagovremene i nepotpune prijave  kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se                                     28.09.2022 godine ( srijeda )  u  : testiranje u 8,00 časova, intervju  u 9,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti  na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog  testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se  posebno pozivati na intervju i testranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola''Petar II Petrović Njegoš''Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

ZU "APOTEKA BOGDANOVIĆ"

NEVESINjE

 

OGLAS

 

Zdravstvenoj ustanovi "Apoteka Bogdanović" potreban  diplomirani farmaceut za rad u apoteci  Nevesinje.

Opis posla
- Poslovi diplomiranog farmaceuta

Potrebna znanja, vještine i osobine kandidata
Obavezno:
- VSS, zvanje – Diplomirani farmaceut
- Položen stručni ispit
- Licenca za rad izdata od strane Farmaceutske komore Republike Srpske
- Najmanje godinu dana radnog iskustva u apoteci
- Dobro snalaženje u MS Office paketu i rad na računaru

Poželjno:
- Usmjerenost na zadovoljstvo pacijenata, dobre komunikacione i organizacione veštine,
- Ambiciozna, vrijedna, samoinicijativna osoba, dinamična i snalažljiva osoba, pouzdana i odgovorna osoba, osoba orijentisana ka ispunjenju ciljeva

Broj izvršilaca: 1


Prijava mora da sadrži sledeće:

- Radnu biografiju (CV) kandidata

- Diplomu o završenoj školskoj spremi

- Dokaz o položenom stručnom ispitu

- Dokaz o posjedovanju licence  

Ukoliko ispunjavate obavezna znanja i vještine, ukoliko ste spremni za timski rad i zainteresovani za ovo radno mjesto, prijavite se na  adresu: Nevesinjskih ustanika bb, Nevesinje.
Zdravstvena ustanova zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Oglas ostaje otvoren 30 dana, od dana objavljivanja.

***

JU Osnovna muzička škola

Foča

 

 K O N K U R S

Za  radno mjesto za  školsku 2022/23. godinu

 

          1.Nastavnik harmonike, do kraja prvog polugodišta šk.2022/23., završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- akordeonista;diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač:harmonikaš   1(jedan) izvršilac – 16 časova;

  

  

   Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   -  imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   -  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    - da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva      ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

     - uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1.Diplomu o završenom obrazovanju;

    2.Rodni list;

    3.Uvjerenje o državljanstvu;

   4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

   5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

 

      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

 

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima  utvrđenim pomenutim Pravilnikom.

 

   

  Kandidati, uz potpisanu prijavu i  dokumentaciju, treba da dostave i:

   -   Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili      potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

 • Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;
 • Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:
 1.  Vrsta posla,
 2. Stepen stručne spreme i
 3. Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
 • Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;
 • Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;
 • Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;
 • Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intrvjua i testiranja;
 • Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;
 • Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
 • Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 28.10.2022. godine u 10,00 časova u školi.

 Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola      Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana