JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

   JU OŠ “NjEGOŠ “BERKOVIĆI 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac (voditelj  u  produženom boravku), ½  norme, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do  kraja nastavnog procesa školske 2018/2019. godine,

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac (voditelj  u  produženom boravku ), ½  norme, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do  kraja nastavnog procesa  školske 2018/2019. godine,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos                                                Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:74/18). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,                                  

2. Izvod iz matične knjige rođenih, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                 

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                                 

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),                                                                         

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,                                                                                                     

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                             

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                            

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                                                         

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                          

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                          

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                                                                         

- Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.9.2018. godine, testiranje  u 10 časova, a intervju u 11 časova u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                         

- U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva

Prijave slati na adresu:                                                                                                         

  Javna ustanova Osnovna škola “Njegoš” Berkovići, Berkovići bb,                                   

88363 Berkovići                                                                                                                                     

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                     

***********

JU OŠ “SVETI SAVA” LjUBINjE

                                                            

 

ODLUKA

o ispravci konkursa

 

Konkurs za popunu radnih mjesta za školsku 2018/19, koji je objavljen u “Glasu Srpske” u srijedu, 22. avgusta 2018. godine, mijenja se u tački 1. i glasi “Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, od dana prijema do kraja nastavnog procesa, 1 izvršilac na pola radne norme, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit.

                   ***************

OPŠTINA LjUBINjE

Načelnik opštine Ljubinje, objavljuje

PONIŠTENjE JAVNOG KONKURSA

za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja

Opštinske uprave opštine Ljubinje

Poništava se javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave broj: 02-022-84/18, od 17.7.2018. godine, koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” od 25.7.2018. godine i u JU Službeni glasnik Republike Srpske broj 69/18, od 25.7.2018. godine.

Poništenje javnog konkursa objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske” i JU Službeni glasnik Republike Srpske.

                     ************

     UR “ULIČNA SVJETILjKA” GACKO

     SOLUNSKIH DOBROVOLjACA BR. 54

     89240  GACKO                                

  OGLAS

 1. Potreban radnik za radno mjesto konobar 1 izvršilac, radno iskustvo nije potrebno.

  

2. Potrebna dokumentacija:

 Kopija diplome o završenoj ugostiteljskoj školi (konobar)

 Uvjerenje zavoda za zapošljavanje

 Uvjerenje o mjestu prebivališta.

    Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, potrebnu dokumentaciju slati na adresu UR “Ulična svjetiljka”, Solunskih dobrovoljaca br.54.

 Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana