JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

***************

JU  “Narodna biblioteka”

 Gacko

 

 

JAVNI KONKURS

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto:

 

  - računovođa – šef računovodstva ............................. 1 izvršilac

 

Uslovi za prijem u radni odnos:

I – Opšti uslovi:

     1. da je kandidat državljanin RS, odnosno BiH,

     2. da je stariji od 18 godina,

     3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

     4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova šefa računovodstva – računovođe.

     5. da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u RS ili BiH u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa.

II – Posebni uslovi:

     1. IV stepen stručne spreme uz posjedovanje odgovarajućeg sertifikata – licence,

     2. obučenost za rad na računaru,

     3. položen ispit za sertifikovanog računovođu,

     4. jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

III – Opis poslova;

     Obavljaće poslove i radne zadatke u skladu sa Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU “Narodna biblioteka” Gacko.

IV – Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

1.       Izvod iz matične knjige rođenih,

2.       Uvjerenje o državljanstvu,

3.       Uvjerenje ili diplomu o završenom stepenu obrazovanja – (kopija mora biti ovjerena)

4.       Potvrdu o radnom iskustvu,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.       Ličnu izjavu ovjerenu od nadležnog organa iz tačke I stav 4 i 5,

7.       Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja zaposlenja,

8.       Potvrde vezane za pitanja boraca i invalida rata od opštinske nadležne službe

 

V – Izabrani kandidat će poslije izbora a prije stupanja na posao donijeti uvjerenje iz kaznenih evidencija nadležnih za te poslove.

VI – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo onaj kandidat koji bude izabran a prije stupanja na posao.

- Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU “Narodna biblioteka”  Nemanjina 5  Gacko, za konkursnu komisiju,

- Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja kod ZZZ Republike Srpske i na oglasnoj tabli Zajednice za zapošljavanje Gacko.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati,

- Svi kandidati koji ispunjavaju uslove biće bodovani i pozvani na intervju kod konkursne komisije,

 

- O vremenu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana