JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

 

OSNOVNI SUD U TREBINjU

 

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskog pripravnika – volontera

 

I

SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju.........3 izvršioca

SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju.......1 izvršilac

 II

OPŠTI USLOVI:

 

  da je državljanin RS,

  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

             POSEBNI USLOVI:

  završen pravni fakultet

 

 III

        Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

 

  diplomu o završenom pravnom fakultetu,

  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

  uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova volontera, nakon izbora kandidata.                                                                                                                                           

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu     „Glas Srpske"

 

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte    na adresu: Ul. Stepe Stepanovića 18, 89101 Trebinje.                          

OSNOVNI SUD U TREBINjU

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Osnovnom sudu u Trebinju

 

1.  Daktilograf ..................1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz provjeru i probni rad do tri mjeseca

OPŠTI USLOVI:

  da je državljanin RS,

  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

            POSEBNI USLOVI:           

  završena srednja škola, IV stepen stručne spreme,

-     završen najmanje I stepen kursa za kompjutere

                                                                    

            POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)

 

  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

  rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),

  uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

  dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi                                                                                                                                             

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

 

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon obavljenog testiranja (provjere radnih sposobnosti u kucanju) i intervjua,

Rok i adresa dostave:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Stepe Stepanovića br.18, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs".

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana