JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

****************

****************

 

OPŠTINA NOVI GRAD

Ul. Petra Kočića br. 2

79220 Novi Grad

JAVNI KONKURS

za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Novi Grad

 

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem službenika - matičara u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad za:

1. Stručni saradnik – matičar u MK Dobrljin .................................. 1 izvršilac.

II– Opšti uslovi:

- da je državljanin RS, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi:

I-1. SSS – IV stepen društvenog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen stručni ispit za matičara i poznavanje rada na računaru.

       IV – Nespojivost:

Kandidat ne može imati nespojivosti propisane u Glavi IV (član 43. do člana 47.) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V - Opis poslova:

Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad.

VI – Potrebna dokumentacija:

Kandidat je dužan da priloži:

 

 - prijavu na propisanom obrascu (obrazac broj 1. dostupan na internet stranici

   Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske),

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

-        ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,

-  dokaz o radnom iskustvu,

-  dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,

-  dokaz o položenom stručnom ispitu za matičara,

-  dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

-  dokaz o neosuđivanosti,

-  dokaz o poznavanju rada na računaru,

-  dokaz o čitkom rukopisu.

VII - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije prijema u radni odnos.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Načelnik opštine, ulica Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad sa naznakom: “Za javni konkurs za prijem matičara”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Konkurs će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, “Glasu Srpske” i na internet stranici opštine Novi Grad njnjnj.opstina-novigrad.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana