JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 objavljuje

 

K O N K U R S

 

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

         

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija ..................................................................................... 1 izvršilac

 

Karakaj, 75 400 Zvornik

 

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene ................................................................................................... 1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalna psihologija  ........................................................................................ 1 izvršilac

 

Semberskih ratara b.b, 76 300 Bijeljina

 

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

 

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Rimsko pravo i istorija države i prava ...................................................................... 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna medicina i hirurgija .......................................... 1 izvršilac

 

 2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Onkologija ......... 1 izvršilac

 

3. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fiziologija ............. 1 izvršilac

 

4. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo ......................................................................................................... 1 izvršilac

 

5. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina ........................................... 1 izvršilac

 

6. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke ...................................................................................1izvršilac

 

Studentska br. 1 , 73 300 Foča

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za anglistiku

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika) .....................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

 

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Informacione nauke (društveni aspekti) .....................................................................................  1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Zaštita zdravlja biljaka ................................................................................. 1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Šumarstvo (predmeti: Tipologija šuma i Zaštićena šumska područja) ........1 izvršilac

 

3. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Šumarstvo (predmeti: Zaštita šuma i Patologija šumskog drveća) ..............1 izvršilac

 

4. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ratarstvo ........1 izvršilac

 

5. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ekonomika poljoprivrede ........................................................ 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije - nastavni predmet Istorija religije 1 i 2 .................................................................................................. 1 izvršilac

 

9. maja , 73 300 Foča

 

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77, odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

 

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77, odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 06.05.2020. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Klinička psihologija, na Filozofskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana