JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o popuni radnog mjesta u Okružnom javnom tužilaštvu

u Istočnom Sarajevu - Područna kancelarija u Višegradu

 

I - Naziv i pozicija radnog mjesta:

1. Tužilački asistent - daktilograf - SSS... broj izvršilaca jedan (1)

- Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni period od tri (3) mjeseca

- Radno mjesto je u Područnoj kancelariji u Višegradu

 

II - Opis poslova:

Pozicija I-1 - Tužilački asistent - daktilograf: kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registriranje pratećih priloga uz dokument, te izvršavanje drugih zadataka dodijeljenih od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednih rukovodioca.

 

III - Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

IV - Posebni uslovi:

1. SSS - IV stepen

2. Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

V - Dokaz o ispunjavanju uslova (potrebna dokumentacija):

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostaviće samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure);

- za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III - 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;

- diplomu o završenoj školi IV stepen (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju);

- uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (dostaviće samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

 

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne podatke prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

 

VI - Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na oglas:

Prijave sa dokazima o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za tužilačkog asistenta – daktilografa”.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana prijavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

***

GP “PUT” AD

ISTOČNO SARAJEVO

 raspisuje

 

OGLAS

za prijem pripravnika

 

 

1.   Diplomirani ekonomista, pripravnik                1 izvršilac

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

 

1.   Diplomirani ekonomista, pripravnik

 

- Uslov je da je lice iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas slati na adresu:

- GP “PUT” AD ISTOČNO SARAJEVO,  Slavka Leovca br. 1, 71123 Istočno Sarajevo

- E-mail:  gpputis@gmail.com

***

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

 raspisuje           

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

od 11.11.2020. godine

 

 

Poništava se dio konkursa pod tačkom 1. profesor fizičkog vaspitanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac. Konkurs se poništava iz tehničkih razloga.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana