JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******

************

 

“ELEKTROPARTNER HOLD AG” DOO

ISTOČNO NOVO SARAJEVO,

Vuka Karadžića br. 28

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1.  VK radnik (I) varilac - Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

- SSS mašinskog smjera - Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine, - Izražena predanost i spremnost na timski rad, - Čitanje tehničke dokumentacije,

- Poznavanje rada na računaru (Ms Office paket),

Opis poslova:

- obavlja visokokvalifikovane poslove iz okvira svoje struke po nalogu poslovođe i šefa smjene,

- obavlja složene poslove na realizaciji radnog naloga, - obrada metala i znanje postupaka zavarivanja MIG/MAG i TIG metodama, - upravlja aparatom za zavarivanje i vrši nadzor postupka zavarivanja, - priprema, krojenje, rezanje i zavarivanje spojeva metala, - priprema i kontroliše rad KV radnika. - Rad u smjenama

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadacima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na poslovima varioca.

 

2.  VK radnik (I) bravar – Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

- SSS mašinskog smjera, - Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine, - Izražena predanost i spremnost na timski rad, - Čitanje tehničke dokumentacije,

- Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)),

Opis poslova:

- obavlja visokokvalifikovane poslove iz okvira svoje struke po nalogu poslovođe i šefa smjene,

- obavlja složene poslove na realizaciji radnog naloga, - obrada metala i poslovi izrade, obrade i montaže metalnih konstrukcija - rad na apkant presi i hidrauličnim makazama za metal. - priprema, krojenje, rezanje lima za potrebe zavarivanja, - priprema i kontroliše rad KV radnika.

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadacima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na poslovima bravara.

 

3.  KV radnik (I, II, III ) brusač - Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

- SSS mašinskog smjera, - Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine, - Izražena predanost i spremnost na timski rad, - Čitanje tehničke dokumentacije,

- Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)),

Opis poslova:

- obavlja poslove iz okvira svoje struke po nalogu poslovođe i šefa smjene, - brušenje, šlajfanje, šmirglanje i glačanje, odnosno pripremanje površina za završnu obradu uz pomoć odgovarajućih mašina, - samostalno obavljanje svih predradnji za pripremu radnog mjesta, - detaljna i konstantna kontrola izbrušenih pozicija, - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad i rukovanje istim.

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadacima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na poslovima brusača.

4.  VK radnik (I) elektro monter – Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

- SSS elektro struke, - Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine, - Izražena predanost i spremnost na timski rad, - Čitanje tehničke dokumentacije,

- Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)),

Opis poslova:

- obavlja visokokvalifikovane poslove iz okvira svoje struke po nalogu poslovođe i šefa smjene,

- obavlja složene poslove na realizaciji radnog naloga, - postavljanje elektro instalacija i montiranje elektro opreme, - šemiranje elektro razvodnih ormara i ugradnja istih, - nadzor i kontrola postupaka, - priprema i kontroliše rad KV radnika.

Stručna sprema: - VKV - V stepen

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadacima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na poslovima elektro montera.

5.  VK RADNIK (II) LAKIRER – Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

- SSS hemijske struke, - Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine, - Izražena predanost i spremnost na timski rad, - Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)),

Opis poslova:

- obavlja visokokvalifikovane poslove iz okvira svoje struke po nalogu poslovođe i šefa smjene,

- priprema proizvoda, poliranje i premazivanje proizvoda, priprema proizvoda za elektrostatsko lakiranje, - izrada dokumentacije za praćenje projekta, - nadzor i kontrola postupaka, - odgovoran je za ispravnost sredstava za rad i rukovanje istim.

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadacima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na poslovima lakirera.

6.  Diplomirani elektroinženjer (m/Ž)– Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

Završen elektrotehnički fakultet, smjer energetika - najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima projektovanja i proizvodnje niskonaponskih uređaja, opreme ili sličnih artikala.

- poznavanje elektro opreme: Schneider, Siemens, ABB, Hager, Eti, Scharck…)

poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ePLAN, RELUX i Ms office)

poznavanje engleskog ili njemačkog jezika (zbog rada u inostranstvu) - iskustvo u projektima vođenja projekata - sposobnost timskog rada i veoma izražene liderske sposobnosti, - poželjno je da kandidat ima položen stručni ispit - poželjno iskustvo u izradi niskonaponskih i srednjonaponskih energetskih razvodnih ormara i postrojenja.

Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač i spremnost na terenski rad, odnosno službena putovanja.

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na poslovima elektro inžinjera.

7.  Diplomirani mašinski inženjer (m/ž)– Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima projektovanja i proizvodnje niskonaponskih uređaja, opreme ili sličnih artikala.

poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ePLAN, RELUX i Ms office)

poznavanje engleskog ili njemačkog jezika (zbog rada u inostranstvu) - iskustvo u projektima vođenja projekata - sposobnost timskog rada i veoma izražene liderske sposobnosti.

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na poslovima  mašinskog inžinjera.

8.  Higijeničar (ž)– Više izvršilaca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

najmanje 2 godine radnog iskustva

Obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa za sve pozicije možete dostaviti na adresu poslodavca:

Kontakt:

Telefon : +387 33 942-844

Faks: +387 33 942-843

Email:info@teo-sarajevo.com

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Kandidate molimo da ne šalju kopije svjedočanstava, sertifikata, rodnih listova i sl.

******************

 

JU OŠ “PALE”

PALE

raspisuje

 

KONKURS

 

1. Nastavnik srpskog jezika puna norma, pripravnik, neodređeno vrijeme, jedan izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 1/16 i  66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18), članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”,br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko se ne traži pripravnik

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5) Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje će se obaviti u prostorijama škole 8. maja, sa početkom u 11 časova, a intervju u 14 časova, sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave. Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole. Kandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave neće biti naknadno obavještavani o mjestu i vremenu testiranja i intervjua. Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole, Milana Simovića broj 26, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana