JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******************

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE

 REPUBLIKE SRPSKE

 P A L E

FILIJALA ISTOČNO SARAJEVO

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 12.6.2019. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast “Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Slikarstvo – 1 izvršilac”, na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

          

******

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 objavljuje

 

KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

 

KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Klinička psihologija ..................................................................................................... 1 izvršilac

 

KATEDRA ZA GEOGRAFIJU

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Društvena geografija ................................................................................... 1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Druga inženjerstva i tehnologije ................................................................................. 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo .................................................................................................. 2 izvršioca

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

 

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Neurologija .................................................................................................. 1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina (uža oblast obrazovanja: Oralna hirurgija) ............................................................................................. 1 izvršilac

Studentska br.1 , 73 300 Foča

 

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Monetarna ekonomija ..................................................................... 1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Menadžment ................................................................................................ 1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Slikarstvo ..................................................................................................... 1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

 

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77., odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Kandidati koji konkurišu za poziciju na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Slikarstvo ................. 1 izvršilac, treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 

- Pod tačkom 1. završenu Akademiju likovnih umjetnosti ili Fakultet likovnih umjetnosti – drugi ciklus studija – smjer Slikarstvo. Kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata, treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova, iz oblasti za koju konkurišu.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana