JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

****************

****************

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

 

 

I

Radno mjesto: Spremačica

Broj izvršilaca: 2 (dva)

Mjesto rada: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje - Trebinje

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

 

 II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

 

-  osnovna škola, NK;

-  jedna godina radnog iskustva.

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.   original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

 

2.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i

     Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

 

3.  ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od       najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na    Univerzitetu;

 

4.   ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat      disciplinske mjere;

 

5.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv       kandidata ne vodi krivični postupak;

 

6.   ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija svjedočanstva ili drugog       dokaza o stručnoj spremi;

 

7.   dokaz o radnom iskustvu – original ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu.

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidati dužni su dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

IV

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

V

Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto spremačica na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana