JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

**********************

ZU FRESENIUS MEDICAL CARE

CENTAR ZA DIJALIZU ŠAMAC

CARA DUŠANA BB

76 230 ŠAMAC

 

OGLAS

                                                                  

 

Zdravstvena Ustanova-bolnica “Fresenius medical care” Šamac pripada Fewsenius Medical Care grupaciji, svjetski najvećem integrisanom dobavljaču proizvoda i pružaocu usluga dijalize za pacijente sa hroničnim zatajenjem bubrega. Zbog potrebe poslovanja u našem dijaliznom centru u Doboju, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

 

 

1. Medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, 1 izvršilac  (m/ž)

 

 Uslovi:

- Diplomirani medicinar zdravstvene njege; diplomirana medicinska sestra; IV stepen stručne spreme-medicinska sestra/tehničar;

- položen državni ispit

- posebna zdravstvena sposobnost za rad na poslovima dijalize

- poznavanje rada na računaru

- poželjno poznavanje engleskog jezika

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na dijalizi.

 

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

- biografiju

- fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi

- dokaz o položenom državnom ispitu

 

Svi zainteresovani, prijavu na oglas odnosno CV sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na mejl adresu ljudski.resursi@fmc-ag.com ili poštom na adresu: Nikole Tesle bb, 74 101 Doboj sa naznakom “Prijava na oglas-Doboj”

 

 

Oglas je otvoren do 22.5.2020. godine.

***

 

“ENERGOTEHNIKA” DOO DOBOJ

NIKOLE TESLE 6

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. KV zavarivač (autogeno, autolučno, CO2)            1 izvršilac

2. KV bravar                                                                                     1 izvršilac

3. Monter centralnog grijanja                                         1 izvršilac

 

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  - Srednja stručna sprema SSS (za prva tri izvršioca)

  - poželjno iskustvo, ali nije obavezujuće

 

II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:

          - kratku biografiju

          - dokaz o završenoj školskoj spremi - ovjerena kopija

 

         

III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom.

 

 

IV Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, putem pošte ili lično na adresu: “Energotehnika” d.o.o. Nikole Tesle br.6. sa naznakom “Prijava za konkurs”.

 

 

V Po prijemu prijava sa kandidatima će biti obavljen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

 

“EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI” STANARI

74 208 STANARI

 

OGLAS

za prijem na radno mjesto

 

- Referent za nabavku i spoljnotrgovinske poslove

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

-  VSS/VŠ – ekonomskog ili tehničkog smjera

-  Najmanje 3 godine radnog iskustva u poslovima nabavke, spoljne trgovine i/ili logistike 

- Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office) i engleskog jezika u govoru i pismu

-  Posjedovanje vozačke dozvole - B kategorija

 

Osnovni zadaci radnog mjesta:

-  Nabavka materijala/usluga od dobavljača prema zahtjevima i internim procedurama Društva,

- Obrada i kontrola ulazne dokumentacije, organizacija transporta robe, koordinacija sa špediterskim kućama i logističkim firmama u zemlji i inostranstvu.

 

Prijave na oglas dostaviti putem i-mejl adrese: konkurs@stanari.net

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti: biografiju, reference i preporuke, kopiju diplome i dokaz o radnom iskustvu.

 

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju i arhiviraju se u skladu sa propisima i internim aktima, osim ukoliko kandidat ne zahtijeva suprotno.

 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na testiranje i razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu.

 

Više informacija o kompaniji potražite na njnjnj.eft-stanari.net i

www.eft-group.net  

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana