JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.12.2021. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

„GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD  -

BANjA LUKA

Raspisuje

O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

Za područja:          

•        BIJELjINA – 2 izvršioca

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

-        Minimalno  SSS

-        Poželjno radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

-        Poznavanje rada na računaru („MC office ")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:       

-        Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,

-        Kopija uvjerenja o državljanstvu

-        Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: posao@minutica.ba .

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina" ad - Banja Luka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU Osnovna škola „Sveti Sava" Lopare

 

r a s p i s u j e:

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u školskoj 2021/22. godini

 

1.       Nastavnik  engleskog jezika u PO Vukosavci, PO Mačkovac, PO Jablanica, PO Piperi i PO Brusnica - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 18 časova,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  izvršilac  1,

 

2.       Nastavnik  fizike - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  12 časova,  na neodređeno vrijeme,  izvršilac  1.

         

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih strudija u određenoj oblasti;

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obazovnom procesu;

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 12.01.2022. godine  (srijeda) u 9,00 časova u prostorijama JU Osnovna škola „Sveti Sava" Lopare, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Sveti Sava", Školska 3, 75240 Lopare.

 Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU Osnovna škola „Aleksa Šantić"

Ugljevik, Ćirila i Metodija 44

 

Raspisuje javni

 

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

1.       Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike  – 10 časova neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, sa iskustvom, na određeno vrijeme, a najdalje do 31. 08. 2022. godine.

 

Uz prijavu dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

OPŠTI USLOVI:

1.       da je punoljetan, a to se dokazije izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

2.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci  i koje  prilaže samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, koje pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra za ovakva krivična djela.

 

POSEBNI USLOVI:

 

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca,

5.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave biće pisanim putem obaviješteni datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ "Aleksa Šantić", Ćirila i Metodija 44, 76330 Ugljevik, sa naznakom „Komisiji za izbor". 

Testiranje i intervju za sve kandidate obaviće se u prostorijama škole u ponedjeljak, 17. 01. 2022. godine u 900 .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                               

Napomena: Nepotpuna, neovjerena i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana