JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

************

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BIJELjINA

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Policajac za vanjsko obezbjeđenje (muški pol) ........................... 2 izvršioca

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

2. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

 

3. Posebni uslovi:

 

- SSS, IV stepen obrazovanja, najmanje šest mjeseci radnog iskustva

nakon završene srednje stručne spreme, položen stručni ispit iz

oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, poznavanje rada na računaru, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti

potrebne za obavljanje poslova policajca

 

4. Potrebna dokumenta:

 

Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,

- diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,

- potvrdu o radnom iskustvu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

Za kandidate koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti.

Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata vrši Komisija imenovana od strane direktora zavoda, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja.

 

5. Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

6. Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul. Šabačkih đaka br. 9, sa naznakom "Prijava za konkurs".

***

 

"Sani Optik" d.o.o., privredno društvo za proizvodnju i promet naočara i slušnih pomagala, kao nacionalni lider u savjetovanju i pružanju visokostručne pomoći u oblasti vida i sluha, pod sloganom "Zdravlje sa stilom", usljed proširivanja svojih poslovnih aktivnosti, oglašava potrebu za popunjavanje radnog mjesta:

 

Defektolog/Ljekar opšte prakse

Mjesto rada: Bijeljina

 

Glavne odgovornosti radnog mjesta su:

- Savjetovanje klijenata u pronalaženju najadekvatnijeg rješenja prilikom izbora naočara i/ili dioptrijskih, odnosno kontaktnih sočiva;

- Savjetovanje klijenata o načinu pravilnog korišćenja i održavanja naočara i/ili dioptrijskih, odnosno kontaktnih sočiva;

- Praćenje najbolje poslovne prakse iz optometrije;

- Prijem klijenata koji imaju slušne probleme i probleme u razumijevanju govora.

Uslovi radnog mjesta:

- Diploma medicinskog fakulteta - Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju;

- Prethodno radno iskustvo u struci poželjno, nije neophodno;

- Komunikativnost i sklonost ka radu sa klijentima;

- Savjesnost pri obavljanju povjerenih poslova;

- Proaktivnost i inicijativnost u radu;

- Orijentisanost ka postizanju ciljeva;

- Sklonost ka kontinuiranom ličnom razvoju;

- Poznavanje rada na računaru.

Za kandidate koji nemaju prethodno iskustvo u oblasti optike pružamo odgovarajuću obuku.

Naša kompanija nudi dinamično radno okruženje, odlične mogućnosti za lični razvoj i dalje profesionalno napredovanje. Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove iz konkursa, svoju biografiju i motivaciono pismo možete proslijediti putem mejla na adresu: sanioptik-prijave@sani.co.rs

Sve prijave će se tretirati kao strogo povjerljiva dokumentacija.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurisanje: 15 dana od dana oglašavanja

Postanite dio tima koji obezbjeđuje lidersku poziciju živeći i primjenjujući poslovnu filozofiju "Zdravlja sa stilom".

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno, niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, invalidnost, pol, starost, boju kože, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, bračni status, seksualno ili političko opredjeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

***

"Sani Optik" d.o.o. privredno društvo za proizvodnju i promet naočara i slušnih pomagala, kao nacionalni lider u savjetovanju i pružanju visokostručne pomoći u oblasti vida i sluha, pod sloganom "Zdravlje sa stilom", usljed proširivanja svojih poslovnih aktivnosti, oglašava potrebu za popunjavanje radnog mjesta:

 

POSLOVOĐA MALOPRODAJNOG OBJEKTA

MJESTO RADA: BIJELjINA

 

Glavne odgovornosti radnog mjesta su:

• Odgovara za adekvatno i pravovremeno funkcionisanje svih procesa u maloprodajnom objektu;

• Rukovodi, organizuje i nadgleda rad zaposlenih u MPO;

• Analizira rezultate i troškove u odnosu na planirane parametre;

• Prati rezultate prodaje i predlaže korektivne mjere ukoliko dođe do odstupanja od plana;

•  Prati, optimizuje i kontroliše zalihe robe u MPO;

• Predlaže akcije u MPO uzimajući u obzir faktore koji utiču na prodaju;

• Prati asortiman i želje kupaca i o tome obavještava sve zavisne sektore;

• Odgovara za organizaciju rada, raspored rada, nivo usluge prema potencijalnim kupcima, međuljudske odnose zaposlenih u MPO i konstantno unapređuje rad zaposlenih u MPO.

• Prati konkurenciju i njihove aktivnosti i daje prijedloge mjera koje mogu biti odgovor Društva na pomenute aktivnosti;

• Odgovara za pružanje kvalitetne usluge potrošačima, ažurno vođenje dokumentacije, protok novca, ispravnost robe, održavanje higijene u MPO;

• Odgovara za rješavanje primjedbi i reklamacija potrošača (u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača);

• Odgovara za protok informacija značajnih za rad MPO prema svim zaposlenima.

Uslovi radnog mjesta:

• Minimum tri godine radnog iskustva u maloprodaji;

• Minimum IV stepen stručne spreme;

• Poznavanje engleskog jezika;

• Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office).

Prilikom selekcije, prednost će imati kandidati koji imaju:

• Prethodno radno iskustvo u optici;

• Radno iskustvo u sistemima sa velikim brojem maloprodajnih objekata;

• Iskustvo rada u tržnim centrima.

Od kandidata očekujemo:

• Komunikativnost i sklonost ka radu sa klijentima;

• Savjesnost pri obavljanju povjerenih poslova;

• Orijentisanost ka postizanju zadatih ciljeva;

• Spremnost za dalje usavršavanje i sticanja znanja.

Za kandidate koji nemaju prethodno iskustvo u oblasti optike pružamo odgovarajuću obuku.

Naša kompanija nudi dinamično radno okruženje, odlične mogućnosti za lični razvoj i dalje profesionalno napredovanje. Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove iz konkursa, svoju biografiju i motivaciono pismo možete proslijediti putem mejla na adresu: sanioptik-prijave@sani.co.rs

***

"Sani Optik" d.o.o, privredno društvo za proizvodnju i promet naočara i slušnih pomagala, kao nacionalni lider u savjetovanju i pružanju visokostručne pomoći u oblasti vida i sluha, pod sloganom "Zdravlje sa stilom", usljed proširivanja svojih poslovnih aktivnosti, oglašava potrebu za popunjavanje radnog mjesta:

 

Prodavac u optici

Mjesto rada: BIJELjINA

 

Glavne odgovornosti radnog mjesta - PRODAVAC su:

- Učestvovanje u procesu prodaje optičke robe, naočara, stakala;

- Pružanje podrške i prodajnih savjeta prilikom odabira naočara, svih vrsta sočiva;

- Tumačenje recepture;

- Izdavanje naočara i prilagođavanje klijentu.

- Učestvovanje u vođenju administrativnih poslova u poslovnoj jedinici;

Opciono:

- Izrada i popravka naočara u skladu sa propisanom recepturom korisnika i radnim nalogom;

Od kandidata očekujemo:

- Komunikativnost i sklonost ka radu sa klijentima;

- Savjesnost pri obavljanju povjerenih poslova;

- Orijentisanost ka postizanju ciljeva;

- Sklonost ka kontinuiranom ličnom razvoju.

Uslovi radnog mjesta:

- Prethodno iskustvo u maloprodaji optike ili opšte iskustvo iz maloprodaje je prednost, ali nije uslov;

- IV stepen stručne spreme;

- Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office);

- Da kandidat nije osuđivan ili pod istragom.

Za kandidate koji nemaju prethodno iskustvo u oblasti optike pružamo odgovarajuću obuku.

Naša kompanija nudi dinamično radno okruženje, odlične mogućnosti za lični razvoj i dalje profesionalno napredovanje. Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove iz konkursa, svoj CV i motivaciono pismo možete proslijediti putem mejla na adresu:

sanioptik-prijave@sani.co.rs

Sve prijave će se tretirati kao strogo povjerljiva dokumentacija.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurisanje: 15 dana od dana oglašavanja

Postanite dio tima koji obezbjeđuje lidersku poziciju živeći i primenjujući poslovnu filozofiju "Zdravlja sa stilom".

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno, niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, invalidnost, pol, starost, boju kože, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, bračni status, seksualno ili političko opredjeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

***

DOO "S-PAPIER"

Glavna ulica 83A

Čardačine - grad Bijeljina

 

Raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Firmi DOO "S-PAPIER" Kojčinovac potrebni radnici za rad na poslovima:

 

1. Komercijalista ............................... 2 izvršioca;

2. Grafički dizajner ............................1 izvršilac;

3. Administrativni radnik............... 1 izvršilac;

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

Posebni uslovi:

1. Komercijalista:

- SSS/VŠS/VSS ekonomskog ili tehničkog smjera, vozačka dozvola "B" kategorije

 

2. Grafički dizajner:

 - Da poznaje materiju grafičko-dizajnerskog rada, SSS/VŠS/VSS.

 

3. Administrativni radnik

- Da poznaje jedan strani jezik,

- SSS/VŠS/VSS ekonomskog ili pravnog smjera, poželjno posjedovanje vozačke dozvole

 

Opšti uslovi

- Poželjno radno iskustvo ali nije obavezno;

- Spremnost za timski rad;

- Odgovornost u poslu;

- Komunikativnost u radu;

 

Zainteresovani kandidati informacije mogu dobiti na tel: 066/806-670.

Prijave u pismenom obliku dostaviti lično ili poštom na adresu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a najduže 30 dana od dana objavljivanja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana