JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.01.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.01.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.01.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

JANjA

Raspisuje:

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednje stručne škole u Janji

 

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Srednje stručne škole u Janji može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/Republike Srpske,

3) da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi ,

3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena ,

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi

 u kojoj konkuriše.

 

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat treba da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opših i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu RS /BiH,

- ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne

starije od šest mjeseci),

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

- potvrdu o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik,

 ili stručni saradnik (najmanje pet godina) ,

- uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu

 zatvora,

 - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 - prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

 - druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.

 

 Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti starije od šest mjeseci.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednja stručna škola u Janji, ul. Karađorđeva 250, broj pošte 76 316 Janja, sa NAZNAKOM Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole (NE OTVARATI) .

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa . Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Obaveza Školskog odbora je da uz zahtjev za davanje saglasnosti ministru dostavi sve blagovremene i potpune prijave sa kompletnom dokumentacijom, u roku od osam dana od dana sačinjavanja prijedloga.

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednje stručne škole u Janji u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana