JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.04.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

******

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                           

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

 

   Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na projektu SOKOP na određeno vrijeme, a najduže dvije godine …………………. 3 izvršioca

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ul. Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.      

***

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                

objavljuje

JAVNI KONKURS

          Za prijem spremačice na održavanju čistoće za rad na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika, do njegovog povratka, a najduže dvije godine……..1 izvršilac  

               

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

- Završena srednja škola – IV stepen stručne spreme

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

-   uvjerenje o državljanstvu

-   izvod iz matične knjige rođenih       

-   diplomu (original ili ovjerenu kopiju)

         

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ul. Vuka Karadžića 3. sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.  

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana