JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.05.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

**************

                            

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

 

 

 objavljuje

 

JAVNI KONKURS

 

Za prijem sudijskog pripravnika - volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva ……..…………………………………………... 7 izvršilaca

 

          Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

          - završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme 

 

          Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

 

          - uvjerenje o državljanstvu

          - rodni list

          - dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)

              - dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu

              - dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje

 

          Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

          Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

          Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

 

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

 

          Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

 

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.                     

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana