JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

********

RILEX Co Co" d.o.o. Banja Luka

 Branka Radičevića 14

 

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

 

O  G  L  A  S

za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

1.       Higijeničar (Ž) – 1 izvršilac

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;     

                                                             

         Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „GLAS SRPSKE" i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banja Luka.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „RILEX Co" d.o.o. Banja Luka, Branka Radičevića 14. sa naznakom „prijava na oglas" ili na e-mail adresu: [email protected]

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/926-070

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

„KOZARAPUTEVI" d.o.o. Banjaluka

Tunjice b.b.

78000 Banja Luka

objavljuje sledeći:

 

O  G  L  A  S

za prijem jednog broja radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

1.        Diplomirani građevinski inženjer – 1 izvršioc;

2.        Građevinski tehničar – 1 izvršioc;

3.        Bravar – 2 izvršioca;

4.        Vozač teretnog motornog vozila – 5 izvršioca;

5.        Mašinista – 3 izvršioca;

6.        Automehaničar – 1 izvršioc;

7.        Autoelektričar – 1 izvršioc;

8.        NK radnik – 10 izvršioca.

        

 Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

    Za mjesto pod rednim brojem 1 – završen građevinski fakultet;

    Za mjesto pod rednim brojem 2 – završena srednja građevinska škola;

    Za mjesto po rednim brojem 3 – završena srednja škola (KV)

    Za mjesto po rednim brojem 4 – završena srednja škola (KV)

    Za mjesto po rednim brojem 5 – završena srednja škola (KV)

    Za mjesto po rednim brojem 6 – završena srednja škola (KV)

    Za mjesto po rednim brojem 7 – završena srednja škola (KV)

    Za mjesto pod rednim brojem 8 - da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova. Poželjno radno iskustvo u oblasti niskogranje;                                                                        

       

                       Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „GLAS SRPSKE" i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banja Luka.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se sa jednim brojem radnika zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na oglas" ili na e-mail adresu: kozaraputeviŽfortisgroup.ba

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.

        

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

JU Srednjoškolski dom Banjaluka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 44

78 000 Banjaluka

 

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNO MJESTO SEKRETARA

 

 1. Sekretar(diplomirani pravnik-VII stepen)-1 izvršilac, na određeno vrijeme   do povratka radnice sa bolovanja,radnik sa radnim iskustvom u struci u trajanjuod najmanje 3 godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske,  treba da ispunjava i posebne uslove propisane   Zakonom o učeničkom standardu Republike Srpske i Pravilnikom o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u Đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima .

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i 
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djecom, maloljetnim licima ili porodicom i povreda ravnopravnosti građana (uvjerenje o neosuđivanju Dom će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

 

Uz potpisanu  prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima za prijem i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. izvod iz matične knjige rođenihili kopija lične karte,
 3. diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi- visoko obrazovanje (VII stepen) pravnog smjera, diplomirani pravnik,
 4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne  postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 7. izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida,
 11. kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,

b) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinsva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije, ukoliko istu ne ostvaruje,

v) potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i

g) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.

 

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti  kao  ovjerene kopije i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli Srednjoškolskog domaBanjaluka dana 30.05.2022. godine.

Intervju sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 02.06.2022. godine u 12:00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski dom" Banjaluka.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidati ne pristupe zakonskom intrvjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u   dnevnom listu Glas Srpske.

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

JU „Srednjoškolski dom" Banjaluka,  Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 44, 78 000 Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

 „FRATELLO TRADE" AD

 Ramići bb

78000 Banja Luka

 oglašava

 

O G L A S

Za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Radno mjesto:

 • Trgovac – 1 izvršilac,
 • Mjesto rada: Banja Luka,
 • Prijem u radni odnos na određeno vrijeme,
 • Puno radno vrijeme.

 

2 . Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 • SSS – IV ili III stepen,
 • Da nije kažnjavan,
 • Da je zdrav i sposoban za rad na nevedenom radnom mjestu.

3. Posebni uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru, fiskalnoj kasi.

4. Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-maila [email protected] .

***

"HKP CONSULTING" d.o.o. Banjaluka

Petra Kočića 5

78 000 Banja Luka

 

raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos:

 

 

1. diplomirani inženjer građevinarstva (niskogradnja) - 1 izvršilac

2. diplomirani inženjer elektrotehnike - 1  izvršilac

3. diplomirani inženjer mašinstva - 1 izvršilac

4. diplomirani inženjer arhitekture - 2 izvršioca 

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to:

 

1.  VSS odgovarajućeg smjera,

2. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer  građevinarstva, faza niskogradnja),

2.1. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer elektrotehnike, jaka struja),

2.2. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama diplomirani inženjer mašinstva (KGH),

2.3. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, planskoj dokumentaciji, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer  arhitekture),

2.4. Diplomirani inženjer  arhitekture (pripravnik).

 

3. Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

4. Poznavanje engleskog jezika,

5. Vozačka dozvola "V" kategorije.

Dokumentacija: Radna biografija (CV) i dokazi o ispunjavanju ostalih uslova (diploma)

 

Zainteresovane osobe za radno mjesto mogu se javiti svakim radnim danom u periodu od 08:16h, na adresi:

"HHP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka

Petra Kočića 5

78 000 Banja Luka

uz prethodnu najavu na telefon:             

Tel:   051/303-620

Mob: 065/888-889

Fax:   051/263-029

ili e-mail adresu: [email protected], [email protected] ,                                                                         [email protected]

 

Prijave na konkurs dostavljaju se u roku od Z0 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa.

***

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA „DEA DENT"

ĐURE ĐAKOVIĆA 10

78000 BANjA LUKA

TELEFON: 065-870-475      

 

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

 

STOMATOLOŠKA SESTRA ........................................................... 1 IZVRŠILAC

 

Oglas je otvoren do 16.06.2022. godine.

 

Kandidati mogu da se prijave na oglas putem telefona: 065-870-475 ili doći lično na adresu:

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA „DEA DENT"

ĐURE ĐAKOVIĆA 10, BANjA LUKA

***

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

 1. Geotehnika – 1 izvršilac
 2. Geodetski premjer* – 1 izvršilac
 3. Računovodstvo i revizija - 1 izvršilac
 4. Opšta elektrotehnika – 1 izvršilac
 5. Patološka fiziologija* – 1 izvršilac
 6. Higijena* – 1 izvršilac
 7. Matematička analiza i primjene* – 1 izvršilac
 8. Neorganska hemija – 1 izvršilac
 9. Estetika – 1 izvršilac
 10. Istorija filozofije -1 izvršilac
 11. Istorija srednjeg vijeka – 1 izvršilac
 12. Specifični jezici – engleski jezik – 1 izvršilac
 13. Specifične književnosti – italijanska knjižnjvnost (nastavni predmeti: Uvod u italijansku književnost; Italijanska književnost 14. vijeka; Italijanska ženska književnost; Savremene tendencije u italijanskoj književnosti; Renesansna književnost u Italiji i van granica Italije) – 1 izvršilac
 14. Planiranje gazdovanja šumama – 1 izvršilac

 

      Ib Za uže umjetničke oblasti:

 1. Produkcija* (nastavni predmeti: Menadžment u kulturi 1-6; Menadžment u kulturi - izborni) – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:

IIa Za uže naučne oblasti:

 1. Epidemiologija* - 1 izvršilac
 2. Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla - 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

  1.  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju  i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju .

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS,  kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

 Pod rimskim brojem Ib:

 

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:.

 • Za radno mjesto za izbor nastavnika u okviru tačke Ib pod rednim brojem „1. Produkcija* (nastavni predmeti: Menadžment u kulturi 1-6; Menadžment u kulturi - izborni) -– 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 •  Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „2. Geodetski premjer* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „5. Patološka fiziologija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „6. Higijena* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „7. Matematička analiza i primjene* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
 • Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „1. Epidemiologija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
 • Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Prehrambene tehnologija namirnica biljnog porijekla – 1 izvršilac", zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova:

          Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 • Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 1. i 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 3. EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 4. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 5. i 6. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 7. i 8. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 9., 10., i 11. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevia 12. i 13. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 14. ŠUMARSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, Banja Luka.

 

ZA IZBOR SARADNIKA:

 • Pod rednim brojem 1. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 2. TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

78 404 TURJAK

 

 

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 1. Diplomirani pedagog, pripravnik-85% norme, na neodređeno vrijeme

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrbe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnig Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa biografijom, adresom i brojem telefona) i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti  i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i vrši bodovanje po kriterijima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provdenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kadidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kadidatu iz kategorije boraca;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kadidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kadidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti 30.05.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na itervju i testiranje a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić", Turjak bb, 78 404 Turjak, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom „za konkurs".

***

JU OŠ „Sveti Sava"

Dubrave bb

78411 Dubrave

 

J A V N I    K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OŠ „SVETI SAVA" DUBRAVE

I- Predmet

           Školski odbor JU OŠ „Sveti Sava" Dubrave raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava" Dubrave, grad Gradiška.

 

II - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava" Dubrave, grad Gradiška može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1. Opšti uslovi:

•        ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

•        je državljanin BiH/RS i

•        je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

•        ima završen prvi ciklus studije u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

•        ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

•        nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III – Rok za podnošenje prijava na konkurs

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU OŠ „Sveti Sava" Dubrave, 78 411 Dubrave, sa naznakom – „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole".

 

IV – Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

VI – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1.       izvod iz matične knjige rođenih,

2.       uvjerenje o državljanstvu,

3.       diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4.       potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6.       prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7.       preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8.       kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.   

Gore navedena dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.

 

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

VIII – Napomena

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

***

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge „HomeArt" d.o.o.

Cara Dušana 69b

78252 Laktaši

  

Firma Homeart d.o.o. Laktaši, zapošljava veći broj radnika u proizvodnji i to sljedećih struka:

 1. Bravar/zavarivač – 10 izvršilaca
 2. Brusač – 5 izvršilaca
 3. Operater na CNC mašini – 2 izvršioca
 4. Mašinski inžinjer – 2 izvršioca

 

Topli obrok i prevoz obezbijeđeni.

Mjesto rada: Veliko Blaško, Laktaši

Na konkurs se mogu javiti zainteresovani iz sljedećih opština: Laktaši, Banja Luka, Prijedor, Kostajnica, Novi Grad, Gradiška, Čelinac, Kotor Varoš, Prnjavor, Mrkonjić Grad

***

"Cablex BH" d.o.o. Aleksandrovac-Laktaši

OGLAS

PRIJEM NOVIH RADNIKA

Preduzeće "Cablex BH" d.o.o. Aleksandrovac-Laktaši, zbog proširenja kapaciteta u svojim poslovnim jedinicama u Aleksandrovcu (Laktači) i Prijedoru (Industrijska zona „Celpak"), zapošLjava 40 radnica na poslovima montaže kablovskih snopova.

Sve informacije na broj telefona: 051 582 320, ili mail: [email protected]

Oglas otvoren do popune radnih mjesta.

***

Osnovni sud Prnjavor

Beogradska broj 6

8430 Prnjavor

Osnovni sud u Prnjavoru, raspisuje:

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

1. Predsjednik Osnovnog suda Prnjavor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Konkurs) u Osnovnom sudu Prnjavor, na neodređeno vrijeme, i to:

- SUDSKI ASISTENT-DAKTILOGRAF …………………………  1 izvršilac

2. Opis poslova

Sudski asistent – daktilograf obavlja sljedeće poslove:

 • učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,
 • vrši daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
 • postupa po naredbama iz spisa odnosno iz CMS-a, sređuje spise, vodi popis podnesaka na manuelan način u predmetima koji nisu zavedeni u CMS,
 • vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i sređuje spise u skladu sa važećim pravilnicima,
 • popunjava obrasce i rješenja o naknadi svjedocima,
 • blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonomata,
 • vodi dnevnik rada o obavljenim poslovima u toku dana,
 • po potrebi zamjenjuje druge daktilografe i radnike u prijemnoj kancelariji po naredbi rukovodioca odjeljenja sudske uprave i pisarnice,
 • vrši ulaganje dostavnica u odgovarajuće predmete preko CMS-a ili manuelno, (u predmetima koji nisu prevedeni u CMS),
 • svakodnevno preuzima predmete od referenta za upravljanje predmetima u skladu sa Pravilnikom o CMS-u, a prema  zbirnom izvještaju, uz obavezno potpisivanje tog izvještaja,
 • odgovara za sve propuste i nepreuzete spise sa zbirnog izvještaja koji je uredno potpisao,
 • nakon postupanja po zadacima, vraća referentu za upravljanje predmetima na kraju radnog dana, složene prema rastućem broju sve CMS predmete (osim onih koje sudija zadržava u skladu sa „pravilima o zadržavanju predmeta u uredu sudije"),
 • obavezan je da kod predaje predmeta referentu za upravljanje predmetima sve predmete složi prema rastućem broju. Referent za upravljanje predmetima je dužan da odbije prijem predmeta u slučaju kršenja pravila o slaganju predmeta prema rastućem broju i istovremeno da o tome obavijesti rukovodioca odjeljenja za opšte poslove,
 • uz nalog za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala, odnosno iznosa na ime oduzete imovinske koristi, obavezno je dostaviti popunjenu uplatnicu,
 • registruje naknadno pristigle dokumenate na predmet, koji su predati direktno na ročištu, ili su pristigli na ruke sudije. U tom slučaju daktilograf je dužan  registrovati sve učesnike u postupku i naknadne izmjene podataka nakon završenog inicijalnog registrovanja u prijemnoj kancelariji,
 • pažljivo rukuje sa predmetima i stara se  da pismena budu uvijek propisno probušena i složena u predmetu,
 • brine o urednosti spisa predmeta koji dobije u rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjeljenja za opšte poslove.

3. Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

4. Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- srednja stručna sprema – IV stepen (gimnazija, upravna ili ekonomska škola),

- poznavanje daktilokorespondencije,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- radno iskustvo od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

- položen stručni ispit.

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- foto-kopiju lične karte ili pasoša,

- foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- foto-kopiju uvjerenja da se ne vodi krivični postupak,

- izjave da kandidat:

    a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

 b) da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

- foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru,

- foto-kopiju isprave kojom dokazuje radno iskustvo (uvjerenje o radnom iskustvu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stučnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

- foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

6. Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Komisija) obaviće usmeni intervju i testiranje radom na računaru.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

7. Izbor kandidata

Izabrani kandidat nakon sprovedenog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji te ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, odbaciće se zaključkom.

Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnu kancelariju Osnovnog suda Prnjavor ili putem pošte na adresu: Osnovni sud Prnjavor, ul. Beogradska broj 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

JU OŠ „Sveti Sava", Gornji Smrtići

78438 Smrtići

 raspisuje:

         

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA" GORNjI SMRTIĆI

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Gornji Smrtići  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Sveti Sava" Gornji Smrtići.

 

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

III – Mandat

Direktor JU OŠ „Sveti Sava" Gornji Smrtići bira se na period od četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

 

Posebni uslovi radnog mjesta

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ„Sveti Sava" Gornji Smrtići može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin RS/BiH;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

Posebni uslovi:

Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava.

Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
 • Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
 • Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;
 • Ovjernu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava BiH;

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkusu) se neća vraćati kandidatima.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava" Gornji Smrtići, 78438 Smrtići sa naznakom:

„Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Gornji Smrtići – ne otvarati".

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana