JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

********

Bosna i Hercegovina                                            

Republika Srpska                                                                                             

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                

Broj: 080-0-Su-22-000 347                                 

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

           Za prijem asistenta (daktilografa)  za rad na neodređeno vrijeme,…………  1 izvršilac

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

           Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

          - šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

          -obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

          UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

          - uvjerenje o državljanstvu

          - izvod iz matične knjige rođenih

          - dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

          - dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

          - sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

          - dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

          Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

          Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

          Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.  

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana