JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 11.1.2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

********

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Dositej Obradović"

Koraj, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj

Broj: 06/23

 

Na osnovu člana 152. stav (3) tačke 16) i 17) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i dobijene saglasnosti od aktiva direktora, rapisuje se 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

                                                                                                                

  1. Nastavnik tehničkog obrazovanja  – 1 izvršilac, 16,66% norme, na određeno vrijeme do 31. 08. 2023. godine.

 

  • Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika moraju ispunjavati uslove prema članu 114. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.
  • Za sva radna mjesta pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ako ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

  • Uz  potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

a) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

b) uvjerenje o državljanstvu,

v) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

g)  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

d) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

đ)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je  položio  razliku dijela  ispita  u skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog ispita u školi,

ž) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

z)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

i)  uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

l) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

lj) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

m) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

n) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Učesnici konkursa su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata.

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola ,,Dositej Obradović", Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj.

Testiranje kandidata će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ,,Dositej Obradović",  24. 01. 2023. godine u 09:00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja. 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana