JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 6.11.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*********

******

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PRAVDE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANjALUKA

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

1. Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 5 (pet) pripravnika sa srednjom stručnom spremom, a kako slijedi:

 

1.1. Služba obezbjeđenja:

- policajac-pripravnik ......................................................... 5 izvršilaca,

 

 

2. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

 

a) Opšti uslovi:

- da je državljanin RS odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

- da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

 

Posebni uslovi:

- da nije stariji od 27 godina,

- SSS, IV stepen,

- da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove i

- poznavanje rada na računaru.

 

3. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),

- diplomu o školskoj spremi (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od šest mjeseci),

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

 

4. Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa izvršiće Komisija koju imenuje direktor Ustanove.

 

5. Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Kazneno-popravni zavod Banjaluka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za "konkurs".

 

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

 

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, rezultata psihofizičkih provjera i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obaviješteni.

 

6. Javni konkurs će se objaviti putem "JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu "Glas Srpske" i na web portalu Zavoda: www.zzzrs.net ".

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

 Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banjaluka

objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 1 (jednog) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka.

 

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

- da je državljanin RS ili BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

 

Posebni uslovi za prijem pripravnika:

- završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera.

 

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijava se podnosi na obrascu "Prijava na javni konkurs" koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu javnog konkursa koji je objavljen na internet stranice Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi

          Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

10.12.2019. godine (utorak) u 9 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

          Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

KRAJINA KLAS DOO

PRESNAČE BB, BANjALUKA

 

Zbog proširenja proizvodnje i otvaranja novih proizvodnih pogona raspisuje se

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

Radnik u pekarskoj i poslastičarskoj proizvodnji (m/ž) ........................ 10 izvršilaca

Očekujemo:

• Posvećenost radu,

• Timski duh,

• Poštivanje radnih procedura i pravila.

Vašu prijavu sa kontakt telefonom pošaljite putem i-mejl: natasa.radulj@krajinaklas.com ili se javite na broj telefona: 066/711-976 radnim danom od 8 do 16 sati.

Budite dio uspješnog tima!

Lokacija: Debeljaci

***

"ŠUKI" SP

MILOŠA OBILIĆA 43, BANjALUKA

Telefon: 065-674-064

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

1. Radnica za proizvodnju kora za pitu i tjesteninu

 

Uslovi:

- radnica na poslovima - proizvodnja kora za pitu i tjesteninu,

- potrebno je da se lice vodi na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

- od NK do srednje stručne spreme.

 

Mjesto rada Banjaluka.

 

Kandidati zainteresovani za rad mogu se prijaviti na kontakte poslodavca.

Oglas traje do 15.11.2019.

***

Agencija za odnose s javnošću i marketing „Prime Communications " raspisuje

 

KONKURS

za:

 

- Pripravnika (m/ž)

 

Iz kategorije djece poginulih boraca VRS

Izvršilaca 4

 

Potrebne kvalifikacije su:

• Kategorija djece poginulih boraca VRS

• VSS:       

Diplomirani politolog-politikolog

Diplomirani žurnalista

Diplomirani psiholog

Profesor engleskog

Diplomirani ekonomista/menadžer

• Poželjno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

• Dobro poznavanje rada na računaru u MS Office okruženju

• Vozačka dozvola B kategorije

 

Od svih kandidata očekujemo:

• Motivisanost da fleksibilno prihvataju izazove modernog poslovanja

• Spremnost na učenje i dalje usavršavanje uz rad

• Visoki stepen savjesnosti i predanosti poslu

• Organizovanost, komunikativnost, timski rad

• Sistematičnost i analitičnost

 

Pripravnike podstičemo na usavršavanje i rad na svojim vještinama uz stručno mentorstvo. Sa svim pripravnicima se sklapa ugovor o radu. Tokom pripravničkog staža, pripravnike, u skladu sa pokazanim sposobnostima i afinitetima usmjeravamo na radna mjesta u različitim sektorima Agencije.

Oglas je otvoren do 20.11.2019.

CV sa fotografijom i motivacionim pismom dostaviti na i-mejl:

nina.pejakovic@prime.ba ili poštom na adresu: Nikole Tesle 11, 78 000 Banjaluka.

****

"OMINCOM" DOO

Banjaluka

Grčka br. 5

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

- Monter grejne i rashladne tehnike....................................2 izvršioca

 

Uslovi:

- SSS ili KV radnik

- poželjno radno iskustvo

- poznavanje varenja cijevi za centralno grijanje

 - vozačka dozvola "B" kategorije

 

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na oglas sa biografijom dostaviti na e-mail: igor.k@omicom.ba ili lično dostaviti na adresu: "OMICOM" d.o.o., Grčka 5, Banjaluka.

***

 

"OMNICOM" DOO

Banjaluka

Grčka br. 5

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

- Frigomatičar – montažer i serviser klima uređaja .........2  izvršioca

 

 

Uslovi:

- SSS ili KV radnik

- poželjno radno iskustvo

- poznavanje varenja cijevi freonske instalacije

- vozačka dozvola "B" kategorije

 

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na oglas sa biografijom dostaviti na e-mail: igor.k@omicom.ba ili lično dostaviti na adresu: "OMICOM" d.o.o., Grčka 5, Banjaluka.

***

"LPG PETROL"s.p

Ul. Gradina - Dragočaj bb

78000 BANjALUKA

 raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

 

 - Radnik na dostavi plina u bocama za domaćinstvo… 1 izvršilac

 

 

Uslovi:

- vozački ispit najmanje B kategorije

 

 Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon:

065/955-074

 

 

Oglas ostaje otvoren do 11.11.2019. godine.

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI        

objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

 

- Sudski asistent - daktilograf - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca

 

 I

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

                                                           II

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili

 - druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase ili

 - III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,

2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i

3. poznavanje rada na računaru.

 

III

 

Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

1. za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;

2. za tačku 2.– dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,

3. za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,

4. za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu",

5. za tačku 5.– dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".

                                                                                     

IV

 

Kandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

za tačku 1. - dokaz: fotokopija diplome o završenom IV stepenu stručne spreme upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar;ili fotokopije diplome druge stručne spreme IV stepena i uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase; ili fotokopija diplome o završenom III stepenu stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,

 

za tačku 2. - dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od strane poslodavca, tj. ovlašćenog rukovodioca organa,

za tačku 3. - dokaz: fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru.

 

                                                           V

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

 

VI

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa aktima Suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na obavljenom testiranju ispune uslove propisane pomenutim aktima, a o vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja, odnosno ulaznog intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova, na konačno odlučivanje.

 

VIII

 

Nakon provedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

 

IX

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

1. uvjerenja o državljanstvu BiH,

2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3. diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,

4. uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase,

5. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, odnosno ovlašćenog rukovodioca,

6. uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,

7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

X

 

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

 

XI

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na njeb stranici suda

njnjnj. okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

***

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                               

 objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

 

- Radnik na održavanju čistoće - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca

 

 

I

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

II

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. završena osmogodišnja škola i

2. najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

III

 

Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

- za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;

- za tačku 2.– dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,

- za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,

- za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu",

- za tačku 5.– dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".

                                                                                     

                                                         

IV

 

Kandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

- za tačku 1. - dokaz: fotokopija svjedočanstva - diplome o završenoj stručnoj spremi,

- za tačku 2. - dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od strane poslodavca, tj. ovlašćenog rukovodioca organa.

 

 

V

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

 

VI

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, a o vremenu i mjestu održavanja tog intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

1. uvjerenja o državljanstvu BiH,

2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3. svjedočanstva - diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,

4. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, odnosno ovlašćenog rukovodioca,

5. uvjerenja da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

VIII

 

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

 

IX

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na njeb stranici suda

 njnjnj. okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

***

 

UR "RODOS KOD RAĆE"

KLAŠNICE

 

 

OGLAS ZA POSAO

 

Potreban nam je jedan kuvar na poslovima spremanja gotovih jela i ostalog iz naše ponude.

Uslov je da ima dvije godine radnog iskustva na poslovima gotovih jela.

 Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Oglas ostaje otvoren 15 dana!

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "HOLANDIJA", SLATINA

Nikolaja Velimirovića 9, Slatina 78253;

Tel: direktor: 051/587-155, pedagog-psiholog: 051/587-157;

sekretar-računovođa: 051/587-156; faks: 051/587-156;

i-mejl: os056@skolers.org;

www.osholandija.com

 

direktor škole raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik geografije za rad u PO u Boškovićima, 4 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2019/20. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

1) da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđen Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/2018 i 26/19), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18), dana, 19.11.2019. godine, u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Holandija" u Slatini.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole JU Osnovna škola "Holandija" Slatina, ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina.

 

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI VRAČEVI"

ČELINAC

Ulica Vidovdanska br. 5

Tel.051/551-044, 551-015

Faks: 051/555-260,

 i-mejl: dzcelinac@teol.net

 

OGLAS

za prijem radnika

 

1. Medicinska sestra – tehničar u Timu porodične medicine 6.

u Jošavki na neodređeno vrijeme ........... 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

- Da je državljanin RS, BiH,

- Da je zdravstveno sposoban,

- Da nije osuđivan za krivična djela,

- Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

 

 - Završena SSS – Medicinska škola

 - Doedukacija iz porodične medicine ili diplomirani medicinar

 zdravstvene njege (180 ili 240 ECTS bodova).

 - Položen stručni ispit

 

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sljedeće dokumente:

 

 - Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,

 - Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o nekažnjavanju,

 - Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

 - Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola ili

 diplomirani medicinar zdravstvene njege (180 ili 240 ECTS

 bodova)

 - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 - Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Sveti Vračevi" 78240 Čelinac, ulica Vidovdanska br. 5 sa naznakom "Prijava na oglas".

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNjAVOR

JU DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PRNjAVOR

Karađorđeva br.1, Prnjavor,

tel/ +387 51 655-434-i

tel/faks: +387 51 660-194

 

 

 

ISPRAVKA KONKURSA

objavljenog dana, 30.10.2019. godine, u "Glasu Srpske"

 

Ispravka se odnosi na:

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju dana, 12.11.2019. godine, u prostorijama vrtića, sa početkom u 9 časova.

***

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI

 

raspisuje se

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31.12.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom (adresom i kontak telefonom), na kojoj treba napisati i i-mejl adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (original ili ovjerena fotokopija).

 

Opšti uslovi

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte (da je punoljetan),

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: JU Osnovna škola

 "Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435 .

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 19.11.2019. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 14 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu škole u petak, 15.11.2019. godine.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

JU GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD

adresa: Sime Šolaje 91,

telefon /faks: +387 (0)50/ 213 - 501,

 e-pošta: ss21@skolers.org

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor matematike - pripravnik, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/2020 godine, 16 časova.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto profesora matematike obaviće se dana, 18.11.2019. godine, ponedeljak, u 10 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu ili poštom na adresu:

JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Ulica Sime Šolaje broj 91

70 260 Mrkonjić Grad

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NIKOLA MAČKIĆ" DONjA PREVIJA

Donja Previja bb 79287 Previja,

 tel. 050/460-010, 460-011,

e-mail:os048@skolers.org

 

 

KONKURS

za popunu radnog mjesta

 

 

1. Nastavnik hemije, 4 časa redovne nastave (na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja);

 

Na radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .

 

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

Pored dokumentacije iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (kandidat koji ih nije položio tokom studija),

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne  postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ili statusu ratnog vojnog invalida ili statusu borca ukoliko se radi o kandidatu iz navedenih kategorija.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće održani 20.11.2019. godine (srijeda) u 12 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se kandidat ne pojavi smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu poslodavca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU "NIKOLA TESLA"

KOTOR VAROŠ

 

 

ISPRAVKA KONKURSA

 

Ispravka konkursa objavljenog u dnevnim novinama "Glas Srpske" od 30.10.2019. godine, poništava se tačka 7 navedenog konkursa.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana