JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.01.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.01.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.01.2020. godine.

 

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

"ISKRA-TRADE" DOO BANjALUKA

PJ "AUTOPRAONICA"

Ul. Srpske vojske br.8(DELTA)

78 000 Banjaluka

 

           raspisuje

                                                                    KONKURS

 

  1. Radnik u autopraonici .............................. 3 izvršioca

 

Opis posla:

- rad u zatvorenoj autopraonici

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 051/498-071

ili poslati CV na mail adresu: iskra.praonica@gmail.com .

Oglas otvoren do 1.2.2020.

***

"COMPEX"

Ul. Braće Pišteljića br.1

78000 Banjaluka

 

raspisuje

OGLAS

na određeno vrijeme

 

1. Grafički tehničar/mašinski tehničar (m/ž) ............................ 4 izvršioca

 

Uslovi:

- KV ili SSS

Opis posla:

- obuka i rad na grafičkim mašinama

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/511-934

Prijave se mogu slati na mail adresu: compex@blic.net

 

Oglas otvoren do 1.2.2020. god

***

"COMPEX"

Ul. Braće Pišteljića br.1

78000 Banjaluka

 

raspisuje                       

KONKURS

za rad

na neodređeno vrijeme

      

 

 

Štampariji "Compex" doo  potrebni radnici za pomoćne poslove u štampariji sa punim radnim vremenom ..............   2 izvršioca

 

Prijave slati na adresu: compex@blic.net

 

Oglas otvoren do 1.2.2020.

***

SC "LjUBIŠA MLADENOVIĆ"

Despota S. Lazarevića bb

Banjaluka

 

KONKURS

za prijem na radna mjesta

 

1. Profesor fizike ili diplomirani inženjer elektrotehnike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske 2019/2020. godine, za 4 časa sedmično.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", 41/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ("Sl. glasnik",  29/12).

 

Kandidat je dužan uz prijavu da dostavi sljedeću dokumentaciju:

-   diplomu o završenom obrazovanju,

-   izvod iz matične knjige rođenih,

-   uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana,

-   ljekarsko uvjerenje

-   uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

 

Prijave se podnose na adresu: Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović", Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banjaluka, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***

DASSTIM DOO

Nikole Bokana 4

78000 Banjaluka

 

OGLAS

za prekvalifikaciju

u zvanje: zavarivač  i  bravar

 

Preduzeće Dasstim d.o.o. za vlastite potrebe vrši prijem radnika  na obuku za prekvalifikaciju u zvanje zavarivač i bravar (po tri izvršioca). Obuka će se vršiti u radnim prostorijama firme i traje tri mjeseca. Kandidati koji budu pozvani na obuku trebaju ispuniti sljedeće uslove:

- završena bilo koja srednja škola (prednost imaju tehničke škole)

- do 30 godina starosti

- sa ili bez radnog iskustva

- poželjno posjedovanje vozačke dozvole  B kategorije ali nije obavezno

- poželjno poznavanje engleskog jezika i rada na računaru ali nije obavezno

- motivisanost za učenje i napredovanje  u navedenim poslovima

- komunikativnost, posvećenost radu i poštivanje radnih procedura i radne discipline

 

Nudimo:

- kvalitetnu obuku za zavarivače i bravare                                

- tokom obuke zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme    

- topli obrok i nadoknada za prevoz za kandidate koji stanuju van Banjaluke

- po završetku obuke nudimo stalni radni odnos 

- redovne i stimulativne zarade

 

Vašu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom poslati na  mejl: dastim@blic.net  ili se javite na broj telefona 065/516-899 svakim radnim danom od 8 do 16 časova.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Konkurs ostaje otvoren do popune ili najduže 20 dana od dana objavljivanja.

***

RS GOLD

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 87

78000 Banjaluka

 

OGLAS

"RS Gold" s.p. se na našem tržištu nalazi preko 25 godina. Zahvaljujući visokim standardima u svakom segmentu poslovanja, visokom kvalitetu ponude zlatnog i srebrnog nakita, kao i ručnih satova i brendiranog nakita, izgradila je brend od povjerenja.

Na osnovu postavljenih ciljeva rasta i sve većih zahtjeva na našem tržištu, tražimo energičnog i motivisanog trgovca za rad u našoj radnji.

 

Zadaci:

• Usluživanje kupaca

• Prijem i slaganje robe

• Isticanje cijena i deklaracija na artiklima

• Održavanje higijene radnog prostora

• Rad na fiskalnoj kasi

• Vođenje knjige dnevnih izvještaja i knjige reklamacija

• Praćenje zaliha i narudžba robe

• Priprema robe za redovan popis

Uslovi:

• Minimalno SSS

• Posjedovanje organizacionih i pregovaračkih sposobnosti, proaktivan pristup poslu i radnim obavezama, fleksibilnost i rad u timu,

• Dobro poznavanje rada na računaru

• Iskustvo nije potrebno

Nudimo:

• Rad u uspješnom kolektivu

• Tehničku i materijalnu podršku uz mogućnost stalnog napredovanja i usavršavanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoj  (CV) poslati na i-mejl: rsgoldbl@gmail.com  ili predati lično na adresu Kralja Petra I Karađorđevića 87.

Oglas otvoren do 1.2.2020.

***

JU ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI

Ul. Nikole Pašića 11A

78000 Banjaluka

Raspisuje:

KONKURS

za izbor direktora JU  Škola učenika u privredi  Banjaluka

 

  Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i to:

da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  prethodne tačke;

da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;

da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (originale ili ovjerene kopije dokumenata):

kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;

uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH (ne starije od šest mjeseci);

izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;

ljekarsko uvjerenje o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci);

diplomu o završenom najmanje prvom ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent;

uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno obrazovno- vaspitnom procesu;

uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od tri mjeseca);

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od tri mjeseca);

uvjerenje kojim se potvrđuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  stava 1. tačka 1. ovog konkursa;

prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

       Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

        Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte adresu škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (dokumenti) neće biti vraćena kandidatima.

  Direktora škole imenuje Vlada RS na prijedlog ministra prosvjete i kulture. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 Školski odbor će razmotriti prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

        Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke  školi.

***

SP "DACA I ANA"

Ul. Miloša Obilića 39

78000 Banjaluka 

Objavljuje:

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

 

1. Radnik u trgovini mješovite robe (ž) ........................... 1 izvršilac

 

Sva zainteresovana lica mogu se javiti na telefon  065/582-413.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

***   

Republika Srpska

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

78 207 KOLA, BB, BANjALUKA

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za

 

1. Nastavni predmet matematika - PŠ Stričići (4 časa) - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja;

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto za koje se traži lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto za koje se traži lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana 13.2.2020. godine (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.    

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD  BANjALUKA

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

 ZALUŽANI

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu sljedećih upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik hemije - pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 8 časova redovne nastave – 1 izvršilac,

2. Profesor biologije - pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 20 časova redovne nastave – 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem izdatim od MUP-a;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje izdaje nadležni osnovni sud.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u RS, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana 12.2.2020. godine (srijeda) u 14 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole.

***

BOSFOR MASON

CONSTRUCTION  D.O.O

__________________

Bridging the future

 

OGLAS ZA POSAO

 za zaposlenje građevinskih radnika i to:

- tesari, 60 radnika;

- armirači, 60 radnika;

- zidari, 30 radnika;

- keramičari, 20 radnika;

- fasaderi, 10 radnika;

- varioci, 10 radnika;

- vodoinstalateri, 10 radnika.

Potrebno je dostaviti:

- CV sa slikom;

- dokaz o stručnoj sposobnosti za posao za koji kandidat aplicira,

- dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koji kandidat aplicira,

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla za koji kandidat aplicira.

Potrebno je da zainteresovani kandidati pošalju gore navedenu dokumentaciju putem i-mejla bosfor.bl@gmail.com  a kandidati koji budu zadovoljili kriterijume će biti pozvani na razgovor u prostorijama firme.

 

Oglas otvoren 7 dana od dana objave .

***

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavni predmet demokratija i ljudska prava - nepuna norma 8 časova redovne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, odnosno do 19.1.2021. godine - jedan izvršilac  - lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 1., dana 12.2.2020. godine (srijeda) sa početkom u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.

***

OSNOVNI SUD U BANjALUCI

Ul. vladike Platona br. 2

78000 Banjaluka

donosi:

ODLUKU

o raspisivanju konkursa  za imenovanje sudija porotnika u Osnovni sud u Banjaluci

I

            

 Raspisuje se sljedeći:

KONKURS

za imenovanje pet (5) sudija porotnika u Osnovni sud u Banjaluci

 - Uslovi:

Da bi obavljao dužnost sudije – porotnika kandidat  mora zadovoljiti sljedeće uslove iz člana 34.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH:

a)    da je državljanin BiH:

b)    da ima intelektualne i fizičke sposobnosti za obavljanje sudijske ili tužilačke  funkcije

v)     da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasnošću

g)     da u vrijeme prijave na konkurs ima navršenih 25 godina života;

d)     da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

đ)     da ima prebivalište na teritoriji suda u koji se imenuje.   

 

-  Potrebni dokumenti:

a)       uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);

b)      izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)     

v)      uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

g)      potvrdu o prebivalištu

d)      kratka biografija kandidata

II

Sudija – porotnik  imenuje se na mandat od 8 godina i može biti ponovo imenovan.

Mandat sudije – porotnika može prestati: na osnovu date ostavke; zbog navršene starosne dobi  propisane za obavezan odlazak u penziju; zbog razrješenja dužnosti iz razloga utvrđenih zakonom.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH imenuje sudije - porotnike nakon što od  predsjednika suda u koji se vrši imenovanje, primi listu predloženih kandidata (član 49. stav 1. Zakona).

Prije preuzimanja dužnosti sudija - porotnik  daje svečanu izjavu  (član 47. Zakona). 

 

III

U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske" .

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Po obavljenom intervju i ocjeni kandidata sačinjena rang lista dostaviće se VSTS-u na dalje postupanje s ciljem imenovanja.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu Osnovnog suda u Banjaluci.

IV

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se sekretar suda.

 

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD  GRADIŠKA

JU  OŠ "SVETI  SAVA" DUBRAVE

78 411 DUBRAVE - GRADIŠKA

Tel.051/860-551; 860-410

 

KONKURS

za  prijem  radnika na određeno vrijeme

 

1. Profesor/nastavnik biologije -  puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa bolovanja - 1  izvršilac.

Ukoliko za navedeno radno mjesta ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  ispunjavaju  uslove predviđene  članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, članom 3. stav ž). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

 

• Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

5. uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

• Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti dana 7.2.2020. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama centralne škole u Dubravama, a intervju će biti isti dan u 13  časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačnu adresu stanovanja i kontakt telefona (po mogućnosti broj mobilnog telefona).

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske" Banjaluka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

 

Adresa  je:                                                             

JU  Osnovna škola "Sveti Sava" Dubrave

Dubrave b.b.  78411  Dubrave, Gradiška

sa naznakom –"Prijava na oglas, ne otvarati"                                       

***

BEST-TEX DOO SRBAC

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Tekstilnom preduzeću BEST TEX DOO Srbac, zbog povećanja obima proizvodnje, potreban je veći broj radnika na poslovima krojenja, šivanja, kontrole i pakovanja.

 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti i bez iskustva.

 

Preduzeće nudi:

 

1. Redovnu isplatu plate sa svim porezima i doprinosima

2. Rad samo u prvoj smjeni, od 6 do 14, ili od 7 do 15 časova

3. Slobodnu svaku nedjelju i svaku drugu subotu.

4. Obračun plate u skladu sa ostvarenjem norme, kvalitetom rada i odnosom prema poslu.

5. Obuku za radnice bez iskustva

6. Mogućnost napredovanja i ličnog usavršavanja

 

 

Prijava se podnosi lično u prostorijama preduzeća, koje je smješteno na adresi:

Sarajevska 1b, Srbac.

 

Sve dodatne informacije na broj tel: 065/419-827, ili putem i-mejl adrese ddujakvic@live.com

***

  REPUBLIKA SRPSKA

  JU OŠ "IVO ANDRIĆ"

  Kulaši 119, PRNjAVOR

  tel./faks: 051/666-118,

 e-mail: os080@skolers.org.org

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta:

1. Računovođa škole – 1 izvršilac, nepuna norma (70% radnog vremena), na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i licencom za obavljanje poslove iz oblasti računovodstva

Poslove računovođe škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,                                                    

  Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.  uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.  ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  važeća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

3.  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5.   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 10.2.2020. godine sa početkom u 9 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.    

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Kulaši 119, 78430 Kulaši, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI

raspisuje se

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik / profesor matematike, 20 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik / profesor matematike, 4 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik/ profesor demokratije, 3 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom (adresom i kontakt telefonom), na kojoj treba napisati i i-mejl adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (original ili ovjerena fotokopija).

 

Opšti uslovi

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte (da je punoljetan),

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž

7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: JU Osnovna škola

 "Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena, komisija neće razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 11.2.2020. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 13 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole u petak, 7.2.2020. godine.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

Sime Šolaje 89

70260 MRKONjIĆ GRAD

 

JU Osnovna škola "Petar Kočić" Mrkonjić Grad raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 8 časova u nastavi, na određeno vrijeme, do završetka školske godine 2019/20. godini - 1 izvršilac

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu:

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

          Testiranje i intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u petak, 7.2.2020. godine, i to sa početkom u 9 časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će objaviti na oglasnoj tabli. Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole: JU Osnovna škola "Petar Kočić", Sime Šolaje 89, 70260 Mrkonjić Grad

***

JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Ulica Sime Šolaje broj 91

70 260 Mrkonjić Grad        

direktor JU Gimnazija Mrkonjić Grad raspisuje:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor filozofije - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva - 13 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

9. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto profesora filozofije obaviće se u četvrtak, 13.2.2020. godine, u 10 časova u prostorijama škole.                

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu ili poštom na adresu:

JU Gimnazija Mrkonjić Grad, Ulica Sime Šolaje broj 91, 70 260 Mrkonjić Grad

***

  REPUBLIKA SRPSKA

  JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ"KNEŽEVO

D. Komljenovića bb Kneževo,

telefon: 051/591-670,

faks: 051/591-670,

 e-mail: os085@skolers.org

 

KONKURS

za slobodna radna mjesta

 

 

- Nastavnik tehničkog obrazovanja - 9 (devet) časova redovne nastave

- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 30.6.2020. godine

 

 

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu,, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;    

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 10.2.2020. godine u 13 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola "Dositej Obradović" Kneževo Ul. Dujka Komljenović bb.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NEMANjA VLATKOVIĆ"

 ŠIPOVO

Ul. Omladinska 1

Tel. 050/371-407

 

Školski odbor JU Osnovna škola  "Nemanja Vlatković" Šipovo raspisuje:

 

KONKURS

za izbor direktora škole

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

1.  Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

3) da je stariji od 18 godina.

 

2.  Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja  diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu  zatvora, protiv kojeg nije  pokrenut krivični  postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1)  Prijavu na konkurs,

2) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslodavcima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

3) Izvod iz matične knjige rođenih,

4) Uvjerenje o državljanstvu,

5) Diploma o završenoj stručnoj spremi,

6) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

7) Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora  škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

9) Uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),

10) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

11) Prijedlog programa  rada direktora  u narednom četvorogodišnjem mandatu.

 

Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica  iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u školu ili putem pošte na adresu:  JU Osnovna škola "Nemanja Vlatković" Šipovo, Omladinska 1, 70270 Šipovo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike  konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.         

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana