JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************************

G&T INŽENjERING

Miloša Obilića 69

78000 BANjALUKA

Raspisuje:                                                    

KONKURS

 

- Potrebni radnici u građevinarstvu .........................     5 izvršilaca

Uslovi :

• Iskustvo u radu sa bagerom

• Iskustvo u radu sa nekom drugom građevinskom mašinom

• Kopanje

• Iskopi

• Po mogućnosti položena C kategorija i E kategorija

 

Firma daje uslove za rad:

• Ugovor na neodređeno vrijeme

• Redovna i stimulativna primanja

• Mogućnost napredovanja i sticanje licenci.

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 051/498-333

Oglas otvoren do popune radnih mjesta.

***

ZU APOTEKA “FARMANEA”

Ul. Srpska br.52

78000 Banjaluka

Raspisuje:

KONKURS

 

1. Magistar farmacije .........................  1  izvršilac

 

Uslovi:

- licenca

- minimum 12 mjeseci radnog iskustva

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoj CV putem pošte ili na mejl adresu farmanea@blic.net .

Konkurs je otvoren do 17.3.2021 godine.

***

ZU “MEDICCARE”

Ul. Karađorđeva br.2

78000 Banjaluka

Raspisuje:                       

         KONKURS

 

1. Doktor medicine ..................................    1 izvršilac

 

Opis posla:

- Ljekar opšte prakse, rad u porodičnoj medicini.

- Rad na neodređeno vrijeme zbog povećanog obima posla u oblasti porodične medicine i specijalizacije iz oblasti medicinske biohemije.

Uslovi:

- Posjedovanje licence

- Položen stručni ispit

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoj CV na mejl adresu: mediccare@yahoo.com .

Oglas otvoren do 19.3.2021. godine.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka

 

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

 

U konkursu Univerziteta u Banjaluci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” od 10.2.2021. godine, ispravlja se dio teksta konkursa:

“pod rimskim brojem IIa, alineja četiri, broj 82. zamjenjuje se brojem 81.”

                  

          Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

***

PREDŠKOLSKA USTANOVA  “ANĐEO”

Ul. Trive Amelice br.56

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

KONKURS

                                  

1. Vaspitač (ž) ..........................................    5 izvršilaca

 

Opis posla:

- rad sa djecom predškolskog uzrasta

Uslovi:

- položen stručni ispit ili pripravnik

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/003-311 .

 

Konkurs otvoren do 19.3.2021. godine

***

JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ”

Subotička 28

78000 Banjaluka

 

 

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

 

U javnom konkursu za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika srpskog jezika na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, u JU Osnovnoj školi “Đura Jakšić” Banjaluka  objavljenom dana 17.2.2021. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” mijenja se dio teksta koji se odnosi na datum testiranja , te glasi: “Da će se testiranje obaviti dana 2.3.2021. godine”.

Javni konkurs u ostalom djelu ostaje nepromijenjen.

***

MASTER INSTITUT

Ul. Dragana Bubića 19d

78000 Banjaluka

E:mail: master.institut@gmail.com

raspisuje:

 

KONKURS

 

1. Dipl. inženjer tehnologije  ...........................   1 izvršilac

2. Hemijski tehničar  ................................................. 1 izvršilac

 

Uslovi za VSS:

- dipl. inženjer hemijske ili prehrambene tehnologije

- položen vozački ispit B kategorije

- potrebno je znanje i vještina rada u laboratoriji

 

Uslovi za SSS:

- potrebno je znanje i vještina rada u laboratoriji

 

Opis posla:

- Rad u laboratoriji i na terenu uzimanje uzoraka

- Analiza uzoraka vode i izrada izvještaja

- Rad na neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/882-422.

***

JU “GIMNAZIJA”

Zmaj Jovina 13

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Profesor računarstva i informatike i predmeta: modeli i baze podataka, komunikacija u savremenom društvu, operativni sistemi i računarske mreže - 1 izvršilac, nepuna norma, 18 nastavnih časova, na neodređeno vrijeme

 

2. Radni odnos iz tačke 1. javnog konkursa će zasnovati lice u statusu pripravnika

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i stavom 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 11.3.2021. godine u 12.40  časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka

***

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

Zore Kovačević 38a

78000 Banjaluka

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 6 časova redovne nastave, plus 2 časa odjeljenskog starješinstva, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  1 izvršilac,

 

U radni odnos za navedeno upražnjeno radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stručna sprema i dužina radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole (Zore Kovačević 38a, Banjaluka) dana, 11.3.2021. godine u 11.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.    

***

“OMEGA” DOO ŽIVINICE – PJ BANjALUKA

Milana Karanovića 45

78000 Banjaluka

 

OGLAS

za prijem radnika

 

 

Omega d.o.o. raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto u prodavnici “Omega šop”:

 

 - Poslovođa u prodavnici tehnike

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Uslovi:

 

- SSS trgovačkog, ekonomskog ili tehničkog smjera

- Poželjno iskustvo u prodaji bijele tehnike

- Poznavanje rada na računaru

- Poželjno poznavanje engleskog jezika

- Komunikativnost, timski rad, prodajne vještine, spremnost na rad u smjenama.

 

Opis posla:

- Direktna prodaja bijele tehnike i potrošačke elektronike

- Prezentacija asortimana kupcima, komunikacija i pomoć pri izboru

- Praćenje zalihe, naručivanje, prijem  i izlaganje robe

- Rad na kasi, vođenje trgovačke knjige i ostale dokumentacije

- Održavanje poslovnog prostora urednim i čistim

 

Oglas je otvoren do 26.2.2021. godine

Prijavu sa kratkom biografijom poslati na i-mejl: posao@omega.ba .

***

JU OŠ “JOVAN CVIJIĆ”

Đure Jakšića 14

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu radnog mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka - puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, članom 6. stav 1. tačka (1) podtačka 1. i 2. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa i čl. 5. i 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a prema članu 6. stav 1. tačka (1) podtačka 1. i 2. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

13. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju će se obaviti dana 11.3.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

JU  “TEHNOLOŠKA ŠKOLA”

Pilanska bb

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

1. Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje hemijski tehničar, 1 izvršilac, VSS puna norma, na  određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2021. godine (dipl. inženjer hemijske tehnologije) - lice sa radnim iskustvom.

 2. Profesor fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, VSS, 12 časova, na određeno vrijeme,

do povratka radnika sa bolovanja , a najduže do 31.8.2021. godine - lice sa radnim iskustvom.

 3. Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje likovni tehničar,

tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, VSS, 1 izvršilac,  10 časova,

na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice, a najduže do 19.1.2022. godine 

(potreba pojačane roditeljske njege  djeteta) , lice sa radnim iskustvom.

4. Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer - 1 izvršilac, V stepen stručne spreme,

  12 časova na određeno vrijeme ,a najduže do 31.8.2021. godine - lice sa radnim iskustvom.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent ,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo.

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje od Suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju - lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidat koji bude izabran  dužan je prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i  psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti  uvjerenje o neosuđivanosti (da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, te  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece).

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se    9.3.2021. godine u  10 časova u prostorijama škole.

Škola će u skladu sa Pravilnikom istaknuti na oglasnoj tabli škole  spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom Za komisiju za izbor. Na koverti navesti za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

Užička bb

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku,  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,  na određeno vrijeme, do 30.6.2021. god.

 

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 11.3.2021. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “NIKOLA TESLA”

Jevrejska 48

78000 Banjaluka

 

Na osnovu člana 106. Stav 1. Zakona o visokom obrazovanju i vaspitanju, direktor JU Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Banjaluka raspisuje:

 

PONIŠTENjE KONKURSA

za prijem u radni odnos i odluke o izboru kandidata

 

Poništava se konkurs br. 46-01/21 od 25.01.2021 objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” 27.1.2021. za prijem u radni odnos i odluke o izboru kandidata po konkursu br, 46-06/21 od 8.2.2021. za radno mjesto:

 

- Psiholog, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, puna norma, 1 izvršilac

 

Konkurs i odluka o izboru kandidata se poništavaju zbog povratka radnika sa bolovanja prije stupanja u radni odnos izabranog kandidata.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka

 

DOPUNA DIJELA KONKURSA

          U konkursu Univerziteta u Banjaluci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” od 10.2.2021. godine, dopunjava se dio teksta konkursa i to:

          U dijelu Napomena, iza treće alineje dodaje se tekst koji glasi: “Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem 7. Specifični jezici – srpski jezik – 1 izvršilac, saradnik će izvoditi nastavu na Univerzitetu Paisije Hilandarski u Plovdivu (Bugarska)”.                 

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

***

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Marka Lipovca 1

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

1. Za nastavni predmet - muzička kultura – 5 časova (1 čas+veliki hor), na određeno vrijeme do  31.8.2021 godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

rijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  prijavu  potpisanu  od  strane kandidata (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata  će se obaviti dana 9.3.2021. godine (utorak) sa početkom u 12 časova, a nakon testiranja obaviće se intervju u prostorijama škole  sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

LAKTAŠI

 

direktor JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, dana 22.2.2021. godine  raspisuje:

 

DOPUNA DOKUMENTACIJE PO JAVNOM KONKURSU

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

objavljen 17.2.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske”

 

Dopuna se odnosi na dio:

 

IV – Potrebni dokumenti

Poslije stavke 11. Dodaje se stavka 12, 13. i 14. i glase:

12. Ovjerena fotokopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

14.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Zbog produženja roka za dostavu dokumentacije sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa obaviće se intervju 12.3.2021. godine u 9 sati u prostorijama Dječijeg vrtića “Princeza Katarina Karađorđević” Laktaši, Mladena Stojanovića 3. Laktaši.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se isti ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu ustanove.

 

V –Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje dopune dokumentacije je  8 dana od dana objavljivanja Dopune dokumentacije u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, M. Stojanovića br. 3,

78 250 Laktaši sa naznakom “Komisija za izbor diplomiranog vaspitača predškolske djece”.

***

“TERME LAKTAŠI” DOO LAKTAŠI

Karađorđeva 44, 78250 Laktaši

Telefon +387(0)51/532-256

 

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

 

OGLAS

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. Higijeničarka .................................. 2 izvršioca

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. SSS/KV

2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,

3. radno iskustvo u struci - poželjno,

4. sklonost timskom radu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela “San” u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila terme@termelaktasi.com .

***     

BIH – REPUBLIKA SRPSKA               

 JU OŠ “GEORGIOS A. PAPANDREU”

 ALEKSANDROVAC, LAKTAŠI

 Gradiška cesta 55.

Tel/Faks 051 580-027, 051 580-376,

 E-mail: os055@skolers.org

 

direktor Javne ustanove Osnovne škole “'Georgios A. Papandreu” Aleksandrovac, raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Profesor njemačkog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  lice sa iskustvom; - položen stručni ispit

 

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika  stručnih saradnika i vaspitača,

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi,

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je  državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta.

 

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku didaktičko-metodičkoj grupu predmeta

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

8.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10. Uvjerenje o dužini  radnog staža.

11. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenja o neosuđivanosti i iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju i testiranje  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 9.3.2021. godine u 12.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati  se neće posebno pozivati na intervju i test, a ako se ne pojave na intervju i testu  smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Georgios  A. Papandreu” Aleksandrovac, Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***                                                                                                             

BIH – REPUBLIKA SRPSKA               

JU OŠ “GEORGIOS A. PAPANDREU”

ALEKSANDROVAC, LAKTAŠI

Gradiška cesta 55.

Tel/Faks 051 580-027, 051 580-376,

 E-mail: os055@skolers.org

 

direktor Javne ustanove Osnovne škole “Georgios A. Papandreu” Aleksandrovac, raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Profesor tehničkog obrazovanja – 14 časova, na neodređeno vrijeme,  lice sa iskustvom ;- položen stručni ispit

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je  državljani  Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku didaktičko-metodičkoj grupu predmeta

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10. Uvjerenje o dužini  radnog staža.

11. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenja o neosuđivanosti i iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju i testiranje  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 9.3.2021. godine u 12.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati  se neće posebno pozivati na intervju i test, a ako se ne pojave na intervju i testu  smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Georgios  A. Papandreu” Aleksandrovac, Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***                                                                                                              

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “HOLANDIJA”, SLATINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nikolaja Velimirovića  9,  Slatina 78253;

Tel: direktor: 051/587-155,  pedagog-psiholog: 051/587-157;

sekretar-računovođa: 051/587-156; faks: 051/587-156;

i-mejl: os056@skolers.org ;

 www.osholandija.com

***

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Holandija”, Slatina, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Holandija”, Slatina

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Holandija”, Slatina raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Holandija” , Slatina.

Direktor JU Osnovne škole “Holandija”, Slatina, imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uslovi za učešće u konkursu:

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Holandija” Slatina, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao saradnik ili nastavnik predmeta koji se izučava u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice koje na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

 

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni dostaviti:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetu koji se izučava u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa  zakonom.

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom, preporučeno, na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Holandija”, Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Holandija”, Slatina”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Način obavještavanja o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole “Holandija” Slatina , u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.                                                                                  

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

Laktaši, Karađorđeva 105

tel.: 051/535-517,

e-mail: os054@skolers.org

 

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), direktor Javne ustanove Osnovne škole “Mladen Stojanović” Laktaši, raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

 

1. Nastavnik /profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik.

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu sa naznakom pod kojim rednim brojem se prijavljujete na konkurs (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopiju lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 9.3.2021. godine u 13 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Mladen Stojanović” Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NOVAK PIVAŠEVIĆ”

STARA DUBRAVA – ČELINAC

 

direktor škole  raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave u područnoj školi Šnjegotina Donja na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –1 izvršilac

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu,  i posebne uslove propisane članom 104. 105.  i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a to je:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu JU OŠ “Novak Pivašević”  Stara Dubrava, 78 243 Stara Dubrava, sa naznakom “za konkurs”.

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti dana 8.3.2021. godine u 10 časova.

 

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje distance od dva metra i obavezna upotreba maske.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

Šibovska

tel.: 051684122,

e-mail: os083@skolers.org  

 

 

Na osnovu člana 113. stav 1.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Statuta JU Osnovne škole “Petar Kočić”,  direktor škole, raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

- Na radno mjesto nastavnika za nastavni predmet demokratija i ljudska prava, - na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva , odnosno do 15.2.2022. godine (2 časa ili 8,33% norme).

 

Napomena: Za upražnjena radna mjesta, ovim konkursom, u radni odnos  primaju se  lica sa radnim iskustvom,

      (najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad  u vaspitno –obrazovnom  procesu).

 

• Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

• Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” .

 

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati, osim ako se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa položenim stručnim ispitom , škola će primiti kandidata bez položenog stručnog ispita.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” 78433 Šibovska. Napomena: “Za konkurs”

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BARAĆI

MRKONjIĆ GRAD

JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Baraći, Mrkonjić Grad  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Pedagog škole – 1 izvršilac, radnik sa iskustvom na neodređeno vrijeme.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i  uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja  na javni konkurs su:

1. da je  državljanin Republike Srpske ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

   Uvjerenja iz tačke 4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

      Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3),4) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti.

2.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos radnika sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 10.3.2021. godine sa početkom u 9.30 časova u prostorijama centralne škole u Baraćima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju.

      Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave slati na adresu škole JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Baraći, Mrkonjić Grad, 70267 Baraći.

 Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

NAČELNIK

 

Načelnik raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje rukovodećih radnih mjesta

u Opštinskoj upravi opštine Šipovo

 

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih rukovodećih radnih mjesta  u Opštinskoj upravi opštine Šipovo:

1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu – 1 izvršilac,

2. Načelnik Odjeljenja za budžet, finansije, upravljanje razvojem i privredu -

    -1 izvršilac i

3. Načelnik Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove - 1 izvršilac.

II – Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Šipovo (“Službeni glasnik opštine Šipovo”, broj: 18/19).

III – Mandat

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine opštine koja ga je izabrala.

IV – Status

Načelnik odjeljenja ima status službenika prve kategorije.

V – Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i

6. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

VI – Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod brojem 1.:

1. Visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent – diplomirani pravnik,

2. Tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

3. Položen stručni ispit za rad u upravi,

4. Poznavanje rada na računaru,

Za radno mjesto pod brojem 2.:

1. Visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent – diplomirani ekonomista,

2. Tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

3. Položen stručni ispit za rad u upravi,

4. Poznavanje rada na računaru,

5. Posjedovanje licence za obavljanje profesionalne – stručne aktivnosti u zvanju “Sertifikovani računovođa”.

Za radno mjesto pod brojem 3.:

1. Visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent – diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani pravnik

2. Tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

3. Položen stručni ispit za rad u upravi,

4. Poznavanje rada na računaru.

VII – Prijava na javni konkurs

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici opštine Šipovo, a može se preuzeti i u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Šipovo.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta, dostavlja jednu prijavu u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u ovom javnom konkursu.

VIII – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, a izjava da kandidat:

- nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,

- nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

- nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IDž stav 1 Ustava BiH);

- nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44 i 45 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, sastavni je dio prijave na javni konkurs.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti:

- fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

- fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11,85/11 i 7 /15)

- ispravu kojom se dokazuje  radno iskustvo u struci, u traženom stepenu obrazovanja,

- ispravu ili izjavu da poznaje rad na računaru,

- fotokopiju licence za obavljanje profesionalne - stručne aktivnosti u zvanju “Sertifikovanog računovođe” (za radno mjesto pod brojem 2).

IX - Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija (u daljem tekstu: Komisija) će obaviti ulazni intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija će odbaciti zaključkom.

X - Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, sve u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ukoliko prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze, ili Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

XI -  Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će se objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli  i zvaničnoj internet stranici opštine Šipovo.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Ukoliko javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostavljati lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Šipovo, ili putem pošte, na adresu: Opština Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1, 70270 Šipovo, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs za popunjavanje upražnjenih rukovodećih radnih mjesta”.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Slavica Kozomora, kontakt telefon 050/360-084.

***

OPŠTINA ŠIPOVO,

SKUPŠTINA OPŠTINE ŠIPOVO

Trg patrijarha srpskog Pavla 1

Šipovo 70270

 

Skupština opštine Šipovo, na  sjednici održanoj  12.2.2021. godine, raspisala je

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šipovo

 

                                                                                                                                                     

I  Raspisuje se Javni konkurs  za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šipovo.

 

 II - Poslovi

Sekretar Skupštine opštine obavlja poslove propisane zakonom, Statutom opštine Šipovo i Poslovnikom o radu SO Šipovo.

 

III - Mandat

Mandat sekretara Skupštine opštine traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je izabrala.

 

IV - Status

Radno mjesto sekretara Skupštine opštine je rukovodeće radno mjesto.

 

V - Opšti uslovi :

- da su državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da su stariji od 18 godina,

 - da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi,

- da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

- da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u  opštinskoj upravi,

- da  se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

 

VI - Posebni uslovi za kandidate:

 

 1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,

3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi  i

4. poznavanje rada na računaru.

 

VII - Potrebna dokumenta

 

Prijava  za učešće na javnom konkursu  se podnosi na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, koji je dostupan  na internet stranici  Ministarstva uprave i lokalne samouprave  i na internet stranici opštine Šipovo.

 

 Kandidati uz prijavu  prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:

 

1. biografiju o kretanju u službi,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidat po završetku izborne procedure,

5. ovjerena kopija diplome,

6. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke V alineje 5, 6. i 7. ovog konkursa,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 9. dokaz o poznavanju rada na računaru i

10. uvjerenje (original ili ovjerena kopija) iz tačke V alineja 4. konkursa da kandidat nije osuđivan, uz prijavu, dužni su da dostave kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske. Za kandidate rođene u Republici Srpskoj, a koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor uvjerenje će pribaviti službenim putem.

 

 Sa svakim kandidatom koji uđe u uži izbor Komisija za izbor će obaviti ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu koju su naveli u prijavi.

 

VIII - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

 Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Šipovo (šalter sala) svakim radnim danom od 7 do 15 časova,  ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Šipovo, Skupština opštine Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla 1, Šipovo 70270, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs za izbor  sekretara SO Šipovo”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

IX - Objava konkursa

 

Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske “.

Javni konkurs objaviće se i u “Službenom glasniku opštine Šipovo”, ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

 

 Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu  zadužena je kontakt osoba Vedrana Kaurin, službenik Opštinske  uprave Šipovo, telefon broj: 050/ 360-084.

***

JU OŠ “NEMANjA VLATKOVIĆ”

Šipovo, Omladinska 1,tel.: 050 371 407,

e-mail: os091@skolers.org

 

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik razredne nastave u Centralnoj školi, na određeno vrijeme - do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .................................1 izvršilac

2. Nastavnik razredne nastave u PO Volari, na određeno vrijeme - do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .................................1 izvršilac

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezap. lica

9.  Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina staža

10.  Uvjerenje o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.  Uvjerenje  o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.  Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola  će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene  dokumentacije, škola će  postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 11.3.2021. godine  sa početkom u  9.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu  JU Osnovna škola “Nemanja Vlatković” Šipovo, Omladinska 1,  70270 Šipovo,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom “za konkurs”.

***

JU NARODNA BIBLIOTEKA “RIBNIK”

Rade Jovanića bb

79288 G. Ribnik

 

JU Narodna biblioteka “Ribnik”,   raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

I Na poslovima bibliotekara – 1 izvršilac na određeno vrijeme (jedna godina).

II Opšti uslovi za kandidata

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

-  da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

III Posebni uslovi za kandidate

 

- visoka stručna sprema - društvenog smjera (240 ECTS bodova),

- jedna godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računaru.

 

IV Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na konkurs sa kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje o radnom iskustvu,

- ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat).

 

V Rokovi

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

 

VI Ostale odredbe

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na konkurs se ne vraća. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu biblioteke sa naznakom “Prijava na konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana