JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

***************

********************

JELŠINGRAD

FABRIKA ALATNIH MAŠINA

NOVI JELŠINGRAD DOO BANjALUKA

78000 Banjaluka

 

 

Na osnovu čl.39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina “Novi Jelšingrad” d.o.o. Banjaluka donosim

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Rukovodilac tehničkog odjeljenja                                           1 izvršilac

2. Zavarivač                                                                                            5 izvršilaca

3. Borverkista                                                                                        2  izvršioca

 

Uslovi: Pored  opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove: i to:

 

1. VSS - mašinskog smjera sa 3 god. radnog  iskustva, na istim ili sličnim poslovima,

-  Poznavanje engleskog jezika, (napredni nivo),

-  Položen vozački ispit “B” kat.,

-   Rad na računaru – napredni nivo

Posebni uslovi:

- Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka,

- Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku,

- Sposobnost organizacije vremena,

- Taktičnost i umijeće pregovaranja,

- Sklonost ka timskom radu

- Orijentisanost na rezultate

  Sadržaj posla:

-    Organizuje, usmjerava, koordiniše i nadzire rad tehničkog odjeljenja i odsjeka proizvodnje,

-    Identifikuje ključne tehničke potrebe i vrši procjenu tehničkih rješenja, te nadgleda sprovođenje odabranih rješenja,

-    Učestvuje u definisanju posebnih investicionih planova i investicionog održavanja, nadzire tehničku realizaciju istih,

-   Predlaže i uvodi mjere za unapređenje organizacije, kvaliteta proizvoda i usluga,

-   Sarađuje sa poslovnim partnerima po pitanjima i problemima tehničke realizacije ugovorenih radova, servisiranja opreme i dr.,

-   Koordiniše i nadzire realizaciju projekata i izrađuje operativne planove,

-   Organizuje, planira i nadzire realizaciju radnih naloga,

-   Izvještava direktora Društva o svom radu i radu Tehničkog odjeljenja,

   Odgovornosti za:

-  Primjenu zakonskih propisa iz svoje oblasti,

-  Edukovanje i upravljanje učinkom radnika u tehničkom odjeljenju,

-  Realizaciju projekata,

-  Sprovođenje mjera i procedura upravljanja kvalitetom,

-  Kvalitet gotovih proizvoda i usluga.

 

2. KV ili VKV sa  radnim iskustvom za rad na projektima za renomirane skandinavske kupce.

Nudimo:

- dodatne stimulacije na platu

- sertifikaciju

 

3. KV ili VKV sa iskustvom

 

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti  na e-mail: info@novijelsingrad.com  ili na adresu:                                                                                     

“Novi Jelšingrad” d.o.o., Branka Perduva  10A, 78 000 Banjaluka.                                    

***

AUTOHLADNjACI NIKOLA

Ul. Kosovska 38 a

78000 Banjaluka

Autohladnjaci Nikola se bavi servisiranjem i održavanjem autohladnjaka, rashladnih sistema putnih i teretnih vozila te radnih mašina.

 

KONKURS

 

Potrebni radnici sa ili bez radnog iskustva, po zanimanju varioci, bravari, autolimari, automehaničari i sl.

- Autolimar/varilac .............................   2 izvršioca

 

Opis posla:

- rad i popravka autohladnjaka

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/070-958

***

“NESTRO PETROL” AD BANjALUKA

Kralja Alfonsa DžIII  br. 9

e-mail: info@nestropetrol.com

 

Na osnovu člana 30 Statuta “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka, člana 3. Pravilnika o radu, direktor Društva raspisuje:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Računovođa - 1 izvršilac

 

I Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

- VSS - ekonomskog smjera

- radno iskustvo najmanje 1 godina u računovodstvu

- dobro poznavanje rada na računaru

- dobro poznavanje finansijskog i robnog knjigovodstva

- osnovno poznavanje propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza.

 

II Opis radnog mjesta:

- Formiranje i knjiženje izlaznih faktura kupcima

- Formiranje i knjiženje knjižnih odobrenja kupcima i knjižnih terećenja

- Saradnja sa drugim odjeljenjima unutar Društva

- Izrada izvještaja po nalogu neposrednog rukovodioca

 

 

2. Viši računovođa za MSFI - 1 izvršilac

 

I Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

- VSS - ekonomskog smjera

- radno iskustvo najmanje 1 godina u računovodstvu

- dobro poznavanje rada na računaru

- dobro poznavanje finansijskog i robnog knjigovodstva

- dobro poznavanje propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza.

 

II Opis radnog mjesta:

- Evidentiranje dokumentacije vezane za poreske obaveze  Društva (Opštinska rješenja, poreske prijave, itd)

- Evidentiranje presuda, taksi, sudskih rješenja

- Prijavljivanje i dostavljanje poreskih prijava PURS i PU FBiH

- Saradnja sa poreskim organima

- Saradnja sa drugim odjeljenjima unutar Društva

- Izrada izvještaja po nalogu neposrednog rukovodioca

 

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidat treba da priloži sljedeće dokumente:

- detaljna biografija sa radnim iskustvom (CV)

- dokaz o potrebnoj stručnoj spremi

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju  uslove  konkursa, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni

 

  III Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je do 30.10.2020. godine.

Prijave sa potrebnim  dokumentima mogu se dostaviti lično u kadrovsku službu Društva na adresi Kralja Alfonsa DžIII br.9 ili putem pošte u Direkciji “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 83A,  sa naznakom ''prijava na konkurs''

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Urbanizam i planiranje prostora - 2 izvršioca

2. Arhitektonsko projektovanje – 2 izvršioca

3. Hidro i termoenergetika – 1 izvršilac

4. Oftalmologija* – 1 izvršilac

5. Bolesti zuba  –  3 izvršioca

6. Farmaceutska tehnologija i kozmetologija– 1 izvršilac

7. Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija – 1 izvršilac

8. Organska hemija – 1 izvršilac

9. Inženjerska geologija i geofizika* - 1 izvršilac

10. Grafičke tehnologije – 1 izvršilac

11. Procesno inženjerstvo* – 1 izvršilac

12. Pomoćne istorijske nauke* - 1 izvršilac

13. Ontologija – 1 izvršilac

14. Metodika vaspitno-obrazovnog rada - 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

1. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1, 2; Crtanje i slikanje 1, 2; Slikanje 1, 2, 3, 4; Slikanje izborni 1, 2, 3, 4; Večernji akt 1, 2; Crtanje 3, 4; Crtanje 5, 6; Slikarstvo - metode umjetničkog istraživanja 1, 2; Crtež - metode umjetničkog istraživanja 1, 2 izborni) – 1 izvršilac

2. Reprodukcija muzike (nastavni predmeti: Solo pjevanje 1-8; Metodika solo pjevanja 1-4; Glavni predmet – Solo pjevanje 1 i 2 (master); Metodika glavnog predmeta – Solo pjevanje 1 i 2 (master); Istorija izvođaštva – Solo pjevanje 1 i 2 (master); - 1 izvršilac

3. Gluma (nastavni predmeti: Scenski pokret (1-8); Scenski (1-2); Scenski pokret) – 1 izvršilac

4. Montaža (nastavni predmeti: Montaža 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Montaža zvuka 1, 2, 3 i 4; Osnovi montaže 1 i 2; Uvod u digitalne medije 1 i 2; Osnovi digitalnih medija 1 i 2; Montaža I, II, III i IV; Digitalna postprodukcija I i II) – 1 izvršilac

 

II Za izbor saradnika:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Elektronika i elektronski sistemi - 1 izvršilac

2. Opšta elektrotehnika - 1 izvršilac

3. Računarske nauke* – 3 izvršioca

4. Oftalmologija* – 1 izvršilac

5. Pedijatrija* - 1 izvršilac

6. Neorganska i nuklearna hemija - 1 izvršilac

7. Regionalna geografija – 1 izvršilac

8. Novinarstvo – 1 izvršilac

 

III Za izbor nastavnika stranog jezika i vještina:

1. Specifični jezici – Engleski jezik – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I, II i III dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem III:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 i na prvom i na drugom ciklusu studija ili ekvivalent ili naučni stepen magistra nauka u odgovarajućoj oblasti sa najnižom prosječnom ocjenom i na osnovnom i na postdiplomskom studiju 8,0 ili ekvivalent,

- objavljene najmanje dva stručna ili naučna rada.

 

Napomena:

 

- Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “4. Oftalmologija* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “9. Inženjerska geologija i geofizika* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “11. Procesno inženjerstvo* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “12. Pomoćne istorijske nauke* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “1. Elektronika i elektronski sistemi  – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “2. Opšta elektrotehnika  – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “3. Računarske nauke* – 3 izvršioca”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “4. Oftalmologija* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “5. Pedijatrija* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “8. Novinarstvo – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

 

- Pod rednim brojevima 1, 2, 3. i 4. u okviru tačke Ib Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 4, 5. i 6. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 7. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 8. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 9. Rudarskom fakultetu, Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor,

- Pod rednim brojevima 10. i 11. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 12, 13. i 14. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

 

- Pod rednim brojevima 1, 2 i 3. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 4. i 5. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 6. i 7. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 8. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor nastavnika stranog jezika io vještina:

 

- Pod rednim brojem 1. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

***

TRIGLAV SAVJETOVANjE” DOO

Bulevar Desanke Maksimović 8

78000 Banjaluka

 

OGLAS

 

- Finansijski savjetnik u osiguranju ......................................................3 izvršioca

 

Uslovi:

- srednja ili viša stručna sprema

- vozačka dozvola “B” kategorije i obavezno posjedovanje vlastitog vozila

- odlične komunikacijske i prezentacijske vještine

- ambicioznost i želja za stalnim učenjem i razvijanjem

- usmjerenost na ostvarenje prodajnih rezultata.

 

Opis posla:

- Prezentacija i sklapanje životnog osiguranja.

 

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 033/586-512 ili da pošalju mejl na sljedeću i mejl adresu arnela.zunicŽtriglav-savjetovanje.ba.

 

Oglas je otvoren do 31.10.2020. godine.

***

JU “CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE

I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA” BANjALUKA

ul. Jovana Raškovića, br. 28

78 000 Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Socijalni radnik –1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 50% norme;

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan, traže se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i  posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i člana 105. i člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

        Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana  6.11.2020. godine (petak) u 11 časova u prostorijama JU “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora” Banjaluka u ulici Jovana Raškovića, br. 28, obaviće se testiranje i intervju.

       Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

       Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: JU “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora” Banjaluka, ulica Jovana Raškovića, br. 28, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “Za konkurs”.        

***

JU OŠ “BORISAV STANKOVIĆ”                        

Ivana Kosančića 2

Banjaluka 78000                                                                                                                            

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik razredne nastave – profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

2. Sekretar škole – diplomirani pravnik, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom i sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku studiranja;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, s tim da imaju obavezu polaganja stručnog ispita u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti  u petak, 30.10.2020 godine, u 8 časova, a intervju u 9 časova.

Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u petak, 30.10.2020. godine, u 10 časova, a intervju u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs” i za koje radno mjesto konkurišu.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

U OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma .... 1 izvršilac.

2. Profesor razredne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma ... 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Pravo učešća na konkurs pod rednim brojem 1. i 2. imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Za radna mjesta po rednim brojem 1. i 2. testiranje će se obaviti 2.11.2020. godine u 11 časova, a intervju u 12 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS” .

***

JU CENTAR “ZAŠTITI ME”

Poljokanov park bb

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I    Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

- vaspitač, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 31.8.2021. godine.

 

II    Opšti i posebni uslovi:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane članom 32. Zakona o učeničkom standardu.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

 

1. prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2. vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

3. rezultati ostvareni na testu,

4. rezultati ostvareni na intervjuu i

5. dužina radnog staža.

 

U skladu sa odredbama čl. 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima  uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa, kandidati su dužni priložiti:

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: profesor, odnosno diplomirani defektolog – oligofrenolog ( VSS ) ili ekvivalent - profesor specijalne edukacije i rehabilitacije - smjer razvojni poremećaji ( VSS ); specijalni edukator i rehabilitator ( VSS ); diplomirani edukator i rehabilitator  ( VSS ); diplomirani specijalni pedagog ( VSS );

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

- uvjerenje o dužini radnog staža u trajanju od najmanje godinu dana, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža ostvarenog po vrstama posla;

- izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida;

- kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

• potvrdu izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;

• potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije, ukoliko ne ostvaruje takvu penziju,

• potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i

• potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.

 

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Kandidati koji budu izabrani po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III   Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa obaviće se dana 2.11.2020. godine sa početkom u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV    Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata, ne starije od šest (6) mjeseci i kopije dokumenata neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka, Poljokanov park bb,  Banjaluka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs”.             

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Đure Daničića 2a

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor fizike  – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, pripravnik

2. Profesor matematike – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do 30.9.2021. godine, sa radnim iskustvom

3. Profesor za nastavni predmet srpski jezik – 1 izvršilac, 15 časova, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, pripravnik

4. Profesor za nastavni predmet srpski jezik – 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, pripravnik

5. Profesor pravoslavne vjeronauke – 2 izvršioca, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom

6. Profesor pravoslavne vjeronauke – 1 izvršilac, 10 časova, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, pripravnik

7. Profesor islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 1 čas, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, pripravnik

8. Profesor katoličke vjeronauke – 1 izvršilac, 1 čas, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom

 

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

- prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod brojem 2, 5 i 8),

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

 

Napomena: 

U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole, sa naznakom “Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta”.

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 4.11.2020. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “NIKOLA TESLA”

Jevrejska 48

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

 

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika - djece poginulih boraca VRS, na sljedeće radno mjesto:

1.  Diplomirani pravnik – pripravnik ................1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da imaju:

- Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

- Potpisana prijava na konkurs

- Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad u školi koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Elektrotehnička škole “Nikola Tesla” u Banjaluci, dana 4.11.2020. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs br.  642/20”.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Bibliotekar - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, puna norma - 1 izvršilac, lice bez iskustva - pripravnik

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104,  105.  i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana 5.11.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

         

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “SVETI  SAVA” DUBRAVE

78 411 DUBRAVE - GRADIŠKA

Tel.051/860-551; 860-410

KONKURS

za  prijem  radnika na određeno vrijeme

 

 

1. Profesor/nastavnik njemačkog jezika -  2 nastavna časa u Područnom odjeljenju Laminci, na određeno vrijeme, odnosno do kraja školske 2020/2021. godine - 1  izvršilac, pripravnik.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”  br. 1/16 i 66/18 ) ispunjavaju  uslove predviđene  članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), članom 3. stav ž). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

 

• Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 

 

• Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,    

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti dana 2.11.2020. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama centralne škole u Dubravama, a intervju će biti isti dan u 13  časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona (po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona).

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa  je:                       

JU  Osnovna škola „Sveti Sava” Dubrave, Dubrave b.b.  78411  Dubrave, Gradiška

sa naznakom – “prijava na oglas, ne otvarati”.

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” NOVA TOPOLA

GRADIŠKA

 

ODLUKU

o poništenju konkursa

 

 

     Dana 14.10.2020. god. naša škola je objavila konkurs za zaposlenje  u dnevnom listu “Glas Srpske”  u kojem tražimo radnike za sljedeća radna mjesta:

 

1. Nastavnik/profesor srpskog jezika – nepuna norma (9 nastavnih časova) na određeno vrijeme do 30.6.2021, 1 izvršilac sa radnim iskustvom;

2. Nastavnik/profesor razredne nastave – puna norma  na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac sa radnim iskustvom  za rad u centralnoj školi;

3. Nastavnik/profesor razredne nastave – puna norma  na određeno vrijeme, 1 izvršilac do 1.3.2021. sa radnim iskustvom  za rad u PO Gornji Karajzovci;

4. Nastavnik/profesor razredne nastave – puna norma  na određeno vrijeme do 31.12.2020. sa radnim iskustvom  za rad u PO Kočićevo;

 

Kako je greškom za sva radna mjesta pogrešno naveden datum intervjua(naveden je datum koji je prošao) primorani smo da konkurs poništimo u cijelosti.

***

JU OŠ “VUK S. KARADžIĆ”

78404 TURJAK, GRADIŠKA

 

KONKURS

za popunu radnog  mjesta

 

 

 

1. Profesor tehničkog obrazovanja- sa položenim  stručnim ispitom, nepuna norma (4 časa), na određeno vrijeme (31.8.2021)

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane 104. Zakona o osnovnom obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, br.77/09, 86/10,25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat. knjige rođenih ili kopijom lk,

Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,

Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačke 4 i 5  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa biografijom, adresom i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana  115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br.74/18 i 26/19).

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju  će se obaviti 2.10.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu JU OŠ “Vuk S. Karadžić”78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “DANILO  BORKOVIĆ”

GRADIŠKA  

                                                                 

ODLUKU

 

o  poništavanju  konkursa  objavljenog  dana  14.10.2020.  godine

 

 

           Poništava  se  konkurs  za  prijem  radnika  u  radni  odnos  JU  Osnovna  škola   

 

            “Danilo  Borković”  Gradiška  koji  je   objavljen  dana  14.10.2020.  godine , 

 

            Konkurs  je  objavljen  u  dnevnom  listu  “Glas  Srpske” dana  14.10.2020 . god. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “HOLANDIJA”, SLATINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nikolaja Velimirovića  9,  Slatina 78253;

Tel: direktor: 051/587-155,  pedagog-psiholog: 051/587-157;

sekretar-računovođa: 051/587-156; faks: 051/587-156;

e-mail: os056@skolers.org ; www.osholandija.com

 

direktor škole raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

 

1. Nastavnik  engleskog jezika  za  rad u PO u Drugovićima 2 časa i PO u Boškovićima 4 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do  21.7.2021. god, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom                                                 1 izvršilac

 

2. Nastavnika fizike za rad u CŠ u Slatini 4 časa  i PO u  Boškovićima 2 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/21. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci        i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane  Zakonom o radu, kao i posebne uslove propisane Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešće na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže  samo izabrani  kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 5. i 6. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu  utvrđenim  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima  za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/2018  i 26/19) i  to:       

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu  stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako  u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.

7. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  testiranje i intervju predviđeni   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima  za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi i  Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju,  dana 3.11.2020. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Holandija” u Slatini.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave sa dokumentacijom  i kontakt telefonom  dostaviti poštom na adresu škole                                                       / JU Osnovna škola “Holandija”  Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.                      

****

JU DJEČIJI VRTIĆ “NEVEN” ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

Telefon 051/551-345

 

direktor JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u JU Dječiji vrtić “NEVEN” Čelinac

 

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika:

 

1.1 Diplomirani pedagog na  period od 12 mjeseci  - 1 izvršilac – bez radnog iskustva

1.2 Diplomirani ekonomista na  period od 12 mjeseci  - 1 izvršilac – bez radnog iskustva

 

2.  Opis poslova

Pripravnici se primaju na određeno vrijeme radi sticanja radnog iskustva u struci i uslova za polaganje stručnog ispita. Pripravnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

 

3. Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- uvjerenje sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom,

- da nije upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

4. Posebni uslovi za kandidate

1.1. - visoka stručna sprema, diplomirani pedagog, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent

1.2. - visoka stručna sprema, diplomirani ekonomista, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent

 

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Uvjerenje sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS,

- Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima,

- Izjavu da nije upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- Biografiju.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju 2.11.2020. godine u 12 časova.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prvorangirani kandidati, po prijedlogu Komisije, dužni su da u roku od sedam dana od prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Uvjerenje da lice nije upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ustanova će službenim putem zatražiti od nadležnog organa za vođenje Registra podataka.

Ako prvorangirani kandidati u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

          Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

          Sve informacije na telefon 051/551-345.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR, PRNjAVOR

 Rade Vranješević br.1, tel: 051/655-328,

 e-mail: ss26@skolers.org

v.d. direktora raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2021. godine , pripravnik - 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1.  i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Potrebna dokumenta:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. ovjerenu fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

8. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava  i uvjerenje  o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 3.11.2020. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 10 časova.

Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1, 78430 Prnjavor sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU MAŠINSKA ŠKOLA, MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91;

 telefon: 050/212-976, 050/220-540;

e-mail: ss22@skolers.org

direktor JU Mašinske škole Mrkonjić Grad raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor istorije, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, 4 nastavna časa, do 31.8.2021. godine;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5) Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;

2.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3.   Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

vrsti posla stepenu stručne spremom, dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti u petak, 30.10.2020. godine u 11 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Mašinska škola Mrkonjić Grad  Sime Šolaje 91, 70 260 Mrkonjić Grad ili lično u školi.

Kontakt telefon: 050/212-976; 220-540.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NEMANjA VLATKOVIĆ”

Šipovo, Omladinska 1

tel.: 050 371 407,

e-mail: os91@skolers.org

 

direktor JU OŠ “Nemanja Vlatković” Šipovo, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ........1 izvršilac

2. Nastavnik informatike, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ........................... 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Na konkurs dostaviti:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 177. Zakona.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 5.11.2020. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu JU Osnovna škola “Nemanja Vlatković” Šipovo, Omladinska 1, 70270 Šipovo, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom “za konkurs”.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

Sitnica, Sitnica 23 – opština Ribnik

tel.: 050 421 026,

e-mail: os050@skolers.org

 

JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja - pripravnik, 8 časova redovne nastave na određeno vrijeme i

2. Nastavnik engleskog jezika, 16 časova redovne nastave, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu   i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104 i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja  iz tačaka 4 ) i 5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana 4.10.2020. god.(srijeda) u 8.30 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnika  engleskog jezika” na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica, Sitnica 23, broj pošte 79283 Sitnica.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU “NIKOLA TESLA”,

KOTOR VAROŠ

Ul. Nikole Tesle b.b.

tel: 051/783-666,

e-mail: ss19@skolers.org

 

Školski odbor JU “Nikola Tesla”, Kotor Varoš raspisuje:

  

JAVNI  KONKURS

za izbor  direktora

JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš

  

I Predmet

Školski odbor JU “Nikola Tesla”, Kotor Varoš raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš.

II Opis poslova

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III   Mandat

Mandat  direktora  škole  traje  četiri (4)  godine  i počinje od  dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje direktora,  u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV Uslovi za izbor

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, i Zakonom osrednjem obrazovanju i vaspitanju:

Opšti uslovi:

- Da je lice starije od 18 godina

- Da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine

- Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodnog stava;

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz  o ispunjavanju  opštih i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata priložiti sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za  rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  rada, 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole:  JU “Nikola Tesla”, Kotor Varoš, Ul. Nikole Tesle  b.b.  78 220 Kotor Varoš, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam ( 8 ) dana od dana prijema odluke Vlade.

***

JU “NIKOLA TESLA”

KOTOR VAROŠ

 

KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Profesor hemije ....................., na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa iskustvom - 2 časa, 1 izvršilac

 

2. Profesor elektro struke ......., na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa iskustvom – puna norma, 1 izvršilac

 

3. Profesor elektro struke ....... na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa iskustvom -12 časova, 1 izvršilac

 

4. Profesor mašinske struke ......,   na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa iskustvom – puna norma, 2 izvršioca

 

5. Profesor mašinske struke ......,   na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – sa iskustvom -20 časova,( 16 časova teoretske nastave i 4 časa praktične nastave u IV stepenu) 1 izvršilac

 

6. Profesor poznavanje materijala i tehnologija zanimanja za zanimanje frizer .....   na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa iskustvom – 4+4 časa, 1 izvršilac

 

7. Doktor medicine ......................, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine  sa iskustvom (prof. dermatologije, anatomije i fiziologije ) – 4 časa, 1 izvršilac

 

8. Profesor prava .........................., na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa iskustvom – 8 časova, (6 časova teorijske nastave i 2 časa praktične nastave u IV stepenu) 1 izvršilac

 

9. Profesor matematike .............. na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa iskustvom – 6 časova, 1 izvršilac

 

10. Profesor katoličke vjeronauke .......... na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa iskustvom – 1 čas, 1 izvršilac

 

11. Pedagog škole .......................... lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20,92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj: 29/12,80/14,83/15), Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS”, broj: 24/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi,  (ovjerene fotokopije):

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog

programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova

u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa studijskog programa ),

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (za radna mjesta pod brojem 1 - 10 ) i uvjerenje o položenom stručnom ispitu u vaspitno obrazovnom procesu (za radno mjesto pod brojem 11),

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi  za oba ciklusa studijskog programa),

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

- uvjerenje o radnom stažu  od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a ako je lice radilo sa nepunim radnim vremenom  potrebno je to vrijeme preračunati u puno radno vrijeme,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika kao i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o

postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja

kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 6.11.2020. godine u 14 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

“Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole  sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

Maslovare bb, 78 223 Maslovare

tel.: 051/760 - 611,

e-mail: os052@skolers.org

direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 5 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava - 1 izvršilac, 1 čas, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu  i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

 

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “Petar Petrović Njegoš “Maslovare,  u petak, 6.11.2020. godine, sa početkom u 11.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom “za konkurs srpski jezik i za konkurs demokratija i ljudska prava “.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana