JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.01.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.01.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.01.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MILUTIN BOJIĆ"

POTKOZARJE – BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Diplomirani psiholog 80% radnog vremena na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 - 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 5.2.2020. godine (srijeda) sa početkom u 12 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***

"MILTEX" DOO BANjALUKA

Knjaza Miloša bb

78000 Banjaluka

Raspisuje

KONKURS

za radno mjesto:

 

 

1. Šivači (m/ž) ...................................................................... 5  izvršilaca

 

 

Uslovi:

• Prednost imaju kandidati sa iskustvom

• Želja za učenjem i usavršavanjem

Nudimo:

• Sigurna i redovna primanja

• Rad u pozitivnom i dinamičnom okruženju

Doći lično u prostorije firme kako biste popunili Prijavu i obavili razgovor za posao.

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

"MILTEX doo  Banjaluka, Knjaza Miloša bb

Tel: 051/300-328; 051/306-321, E-mail: info@miltex-bl.com

***

BANIGO - GRAĐENjE

Bulevar S. Stepanovića 59

78000 Banjaluka

raspisuje

OGLAS

na neodređeno vrijeme:

 

- Ekonomski tehničar …………………………………………...…..1 izvršilac.

 

Mjesto rada:  Banjaluka.

 

Odgovornosti ekonomskog tedžničara:

•  obavljanje administrativnih poslova,

•  poslovna korespondencija,

•  vođenje evidencije o vršenju plaćanja i sl. poslovi

 

Vještine i osobine koje bi trebalo da posjeduje:

 

•  savjesnost, pedantnost;

•  komunikativnost i ljubaznost;

•  upornost;

•  organizovanost,

•  ozbiljnost

 

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati na e-mail: bingogradjenje@gmail.com

 

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta.

 

* NAPOMENA:

Prednost pri zapošljavanju imaju radnici sa iskustvom u radu na platnom prometu.

***

BANIGO - GRAĐENjE

Bulevar S. Stepanovića 59

78000 Banjaluka

raspisuje

OGLAS

na neodređeno vrijeme:

 

- Diplomirani ekonomista …………………………………………...…..1 izvršilac.

 

Mjesto rada:  Banjaluka.

 

Odgovornosti  dipl. ekonomiste:

 

•  obavljanje računovodstvenih poslova,

•  poslovi knjiženja faktura i izvoda

•  obračun plata i slični poslovi

 

Vještine i osobine koje bi trebalo da posjeduje:

 

• savjesnost, pedantnost;

• komunikativnost i ljubaznost;

• upornost;

• organizovanost,

•  ozbiljnost

 

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati na e-mail: bingogradjenje@gmail.com

 

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta.

 

* NAPOMENA:

Prednost pri zapošljavanju imaju radnici sa iskustvom u čunovodstvenim poslovima.

***

 

MESSER TEHNOPLIN

Gases for Life

Ul. Dubička br.180

78000 Banjaluka

 

raspisuje

OGLAS

za upražnjenu poziciju u našem timu u Banjaluci, za radno mjesto

 

- Otpremnik/ca (m/ž) ................................... 1 izvršilac

Vaši zadaci:

- Briga i evidencija o stanju robe na skladištu i logističke evidencije

- Izdavanje i prijem boca

- Prijem narudžbi, planiranje otpreme robe, priprema otpremne dokumentacije

- Maloprodaja

- Utovar i istovar boca i ostale robe u transportna sredstva

- Rad na viljuškaru

- Punjenje propan-butan boca

- Radovi na održavanju lokacije

 

Vaš profil:

- SSS mašinskog smjera

- Osnovno poznavanje engleskog jezika

- Spremnost na timski rad i fleksibilnost

- Vozačka dozvola B kategorije-poželjna

- Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, uz mogućnost produženja

 

Prijave –kratku biografiju sa pismom motivacije - dostaviti na e-mail adresu: posao@messer.ba do  26.1.2020.

 

 Više informacija o Messer naći ćete na www.messer.ba i www.messergroup.com

***

"ROUTING" d.o.o.   Banjaluka,

Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Ul. I krajiškog korpusa 16,

 78 000 Banjaluka

elektronska pošta: infoŽroutingbl.com

 

OGLAS

1. Broj izvršilaca: 1

2. Rad na: neodređeno vrijeme

3. Oglas ostaje otvoren do: 15.2.2020. godine

 

Opis radnog mjesta:

1. Diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstruktivni - 1 izvršilac

 

Uslovi:

1.  vozačka dozvola B kategorije

2. poželjno radno iskustvo

3. poželjan položen stručni ispit

 

Uz prijavu treba priložiti:

1. CV

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese sa naznakom "Prijava na oglas".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

 BRONZANI MAJDAN,

Ul. Bronzani Majdan bb

78000 Banjaluka

          raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/profesor demokratije i ljudskih prava – 1 čas na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva – jedan izvršilac  - lice bez radnog iskustva - pripravnik

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105, 106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 5.2.2020. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu  škole sa naznakom "za konkurs".

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANjALUKA

 Ul. Vladike Platona bb.

78000 Banjaluka

objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

I - Naziv i pozicija radnog mjesta

 

     1.    Stručni saradnik .................... broj izvršilaca 1 ( jedan )

      - radni odnos  se zasniva na neodređeno vrijeme

 

II – Opis poslova

 

Stručni saradnik pomaže tužiocu u njegovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja druge poslove  po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

 

 III - Opšti uslovi

 

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosudnoj instituciji,

5. da nije otpušten iz pravosudne institucije ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV - Posebni uslovi

 

1.  VSS pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru;

                       

V - Potrebni dokumenti

 

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, u dijelu "konkursi za upražnjene pozicije", a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 

- Lične karte ili pasoša

- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

- Diplomu o završenom pravnom fakultetu

- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;

-    Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu;

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Izabrani kandidati dužni su u roku 7 (sedam) dana od dana prijema odluke i obavještenja o izboru dostaviti originale ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci sledećih dokumenata:

 

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

-  uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu,

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

 

VI - Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu, sa naznakom: "Prijava na konkurs" ili elektronskom prijavom putem veb sajta Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka sa tačnom naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć ), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

         

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

 

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu  "Glas Srpske" i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12

78000 Banjaluka

 

Objavljuje:

 

JAVNI  KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

 

                                                           

- Sudski asistent - daktilograf - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca

 

   I

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin BiH, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

                                                               II

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1.  - IV  stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili

    - druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase ili

    - III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespondent,

2.  radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i

3.  poznavanje rada na računaru.

 

 

 

III

 

Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

• za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;

• za tačku 2.– dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,

• za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,

• za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili  za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu",

• za tačku 5. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa".

                                                                                       

IV

 

Kandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

• za tačku 1.

- dokaz: fotokopija diplome o završenom IV stepenu stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar –ili

- dokaz: fotokopija diplome druge stručne spreme IV stepena i zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase i fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase ili

- dokaz: fotokopija diplome o završenom III stepenu stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent

• za tačku 2.

- dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od strane poslodavca, tj. ovlašćenog rukovodioca organa,

• za tačku 3.

-  dokaz: fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru.

 

V

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

 

VI

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa aktima Suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na obavljenom testiranju ispune uslove propisane pomenutim aktima, a o vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja, odnosno ulaznog intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova, na konačno odlučivanje.

 

VIII

 

Nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

 

IX

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

1. uvjerenja o državljanstvu BiH,

2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3. diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,

4. uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve "A" ili "B" klase,

5. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, odnosno ovlaštenog rukovodioca,

6. uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,

7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

X

 

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

 

XI

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na web stranici suda www.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu Okružnog suda u Banjaluci.

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul. Kralja Alfonsa XIII 34

78000 Banjaluka

   raspisuje :

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

- Profesor srpskog jezika – na određeno vrijeme na period od godinu dana, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik) – 6 časova

       Uslovi: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor italijanskog jezika i  književnosti i srpskog jezika i književnosti, profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti i diplomirani filolog - srbista.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1. 2. i 3.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice bez iskustva (pripravnik).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni  da prilože:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola probavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  6.2.2020. godine u  10 časova u prostorijama škole.

 

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka

  raspisuje:

 

KONKURS

I  ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1.       Neurologija* - 1 izvršilac

2.       Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj – 1 izvršilac

3.       Očuvanje genetičkih resursa – 2 izvršioca

4.       Međunarodno pravo - 1 izvršilac

5.       Nuklearna fizika - 1 izvršilac

 

II ZA IZBOR SARADNIKA:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1.       Geometrija i vizuelizacija prostora - 1 izvršilac

2.       Hidro i termoenergetika* – 1 izvršilac

3.       Evoluciona biologija - 1 izvršilac

4.       Zoologija - 1 izvršilac

5.       Specifične književnosti – srpska književnost - 1 izvršilac

6.       Specifični jezici – srpski jezik – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

-        da je državljanin RS  ili BiH;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1  Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

         

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

 

- Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova:

 

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem "1. Neurologija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

 

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem "2. Hidro i termoenergetika* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

 

- Pod rednim brojem 1. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 2. i 3. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 4. Pravnom fakultetu – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 77, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 5. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

 

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Mašinskom fakultetu – Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 71, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 5. i 6. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Ul. Đure Daničića 2A

78000 Banjaluka

raspisuje :

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavni predmet – kultura religija – 1 izvršilac, 9 časova, na određeno vrijeme do kraja

školske 2019/20 godine, tj. do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom

 

 

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, te Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

  

- prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

 

Napomena: 

U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole, sa naznakom "Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta".

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 5.2.2020. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

OSNOVNI SUD U BANjALUCI

Ul. Vladike Platona br. 2

78000 Banjaluka

donosi:

 

 

ODLUKU

 

o raspisivanju konkursa  za prijem radnika u Osnovni sud u Banjaluci

 

 

I

 

              Raspisuje se sledeći:

 

 

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

 

I  Naziv radnog mjesta:

 

 

1. Sudijski asistent ............................................. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

 

II Opšti uslovi

 

Opis poslova:

 

- Prilikom preuzimanja predmeta od referenata za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za navedeni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,

 

- nakon postupanja po zadacima, lično vraća u pisarnicu sve CMS predmete (osim onih koje je sudija zadržao  radi izrade odluke), referentu za upravljanje predmetima (stavlja u fah sudije), a pripremljenu poštu za otpremu  predaje referentu za otpremu pošte,

- vraćene predmete u pisarnici mora preuzeti referent za upravljanje predmetima,

- vrše asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem, daktilografske poslove po diktatu  na kompjuteru ili pisaćoj mašini,

- učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,

- postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,

- vrši sravnjavanje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,

- popunjava odgovarajuće obrasce – rješenja o naknadama troškova svjedocima i sudijama porotnicima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i sudske takse,

- blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonoma u Sudu,

- uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,

- obavlja i druge poslove po nalogu sudije, sekretara Suda i rukovodioca za administrativno – tehničke poslove. 

 

 

          Uslovi:

 

             Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

 

       

           Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 

- SSS - završena srednja ekonomska škola – pravni smjer ili srednja birotehnička škola – IV ili III stepen stručne spreme,

- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen stručni upravni ispit,

- poznavanje rada na računaru.

 

 

II

 

          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

             

             -  diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

             -  izvod iz matične knjige rođenih,

             -  uvjerenje o državljanstvu,

             -  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

             -  uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,

             -  dokaz o traženom radnom iskustvu,

              -  dokaz o poznavanju rada na računaru ,

            

 

III

 

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

            Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

 

             Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu "Glas Srpske".

         

            Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Osnovnog suda, sa naznakom:  -ZA KONKURS –.

 

IV

 

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU  TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Ul. Pilanska bb.

78000 BANjALUKA

 

raspisuje :

 

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1.    Profesor  informatike ,1 izvršilac , puna norma, na neodređeno vrijeme, pripravnik.            

 

       Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

 

Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci. Lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita  ima status pripravnika.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 

 - Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Škola će za kandidata  koji bude izabran, prije zasnivanja  radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana  4.2.2020. godine u  10 časova u prostorijama škole.

Škola će   na oglasnoj tabli škole istaknuti  spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*** 

REPUBLIKA SRPSKA

  JU Gimnazija, Gradiška

 Ul. Petra Misimovića 3a,

tel.051/814-783,

 e-mail: ss15@skolers.org

 

           Na osnovu čl. 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 41/18), direktor JU Gimnazija, Gradiška raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Opis radnog mjesta

1. Profesor matematike  – 1 izvršilac, nepuna norma 4 časa, lice sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme, do kraja drugog polugodišta, odnosno 31.8.2020. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji  i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem) .

U radni odnos se prima lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o  postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanju djece, što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija, ul. Petra Misimovića 3 A, dana 31.1.2020. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali  od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije (koje nisu starije od šest mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama lično ili putem pošte sa naznakom "Za konkurs" na adresu  JU Gimnazija, ul. Petra Misimovića 3 A,  78 400 Gradiška.

***

 JU OŠ "VASA ČUBRILOVIĆ"

GRADIŠKA 

  direktor ustanove r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma - do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2020.  - 1 izvršilac - lice sa iskustvom

 

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su

prema članu 5. Pravilnika :

1.  Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.  Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom

  lične karte,

3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje

  ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog

  izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva

  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i

  drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava;

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela

  seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

  6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv

  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja

  djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. t. 4) i t. 5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi :

 

-  za nastavnika pod rednim brojem 1 - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

 

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

 

1.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je        navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu

  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje   izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom

  studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.   Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji         nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke

  iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža   po vrstama posla;

5.   Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o                utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se

               radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o                utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz                kategorije  borca;

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o                utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o                kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 31.1.2020. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

 JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA

Vidovdanska 58,

 78 400 Gradiška

 

 direktor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor usluživanja - 8 časova teorije i 12 časova praktične nastave, u zanimanju ugostiteljski tehničar i konobar. Potrebna stručna sprema: visoka ugostiteljska; viša ugostiteljska; menadžer hotelijarstva-restorater; viši stručni radnik tehnologije usluživanja; 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5) Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome za zanimanje u kojoj je navedeno stručno zvanje;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

- vrsti posla

- stepenu stručne spreme

-  dužini ostvarenog radnog staža

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 3.2.2020. godine u 12 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

  JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA

Vidovdanska 58,

 78 400 Gradiška

 

Školski odbor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška, na sjednici održanoj dana 24.12.2019. godine, d o n o s i:

 

ODLUKU

o poništavanju konkursa objavljenog u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 25.9.2019. godine

 

Član 1.

Poništava se konkurs za izbor direktora koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 25.9.2019. godine.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se sekretar škole.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

"HIDRO SPLET" DOO TRN, LAKTAŠI

Adresa: Obilićeva bb, 78252 Trn – Laktaši

Telefon/Faks: +387 51 385 190

E-mail: info@hidrosplet.com

 

 

Preduzeće "HIDRO SPLET" d.o.o. Trn, Laktaši, koje se bavi izvođenjem radova prvenstveno iz oblasti hidrogradnje, raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na sljedeća radna mjesta:

 

 

1. Vodoinstalater vanjskih instalacija – 1 izvršilac

 

Neophodni uslovi:

- Vodoinstalater vanjskih instalacija sa uvjerenjem o završenom srednjem obrazovanju (SSS)

- relevantno iskustvo u izvođenju građevinskih radova hidrogradnje (vodovoda i kanalizacije),

- vozačka dozvola B kategorije.

 

2. Građevinski radnik – 1 izvršilac

 

Neophodni uslovi:

- Građevinski radnik sa uvjerenjem o završenom srednjem obrazovanju tehničkog smjera (SSS)

- relevantno iskustvo u izvođenju građevinskih radova hidrogradnje (vodovoda i kanalizacije) i/ili  radova niskogradnje,

- vozačka dozvola B kategorije.

 

 

Kontakt podaci za dobijanje informacija ili dostavljanje prijava:

"HIDRO SPLET" d.o.o. Trn, Laktaši

Adresa: Obilićeva bb, 78252 Trn – Laktaši

Telefon/Faks: +387 51 385 190

E-mail: info@hidrosplet.com

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***

MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

Nemanjina 63a

Republika Srpska, BiH

Tel: + 387 51 535 315

Fadž: + 387 51 530 785

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Firma " MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

" d.o.o. raspisuje oglas za prijem u radni odnos: dvadeset (20) radnika za proizvodnju (m/ž), na poziciju jednostavni poslovi na proizvodnim  linijama.

Pored opštih, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- NK ili SSS mašinskog smjera, nije obavezno;

- do 40 (četrdeset) godina starosti;

- sa ili bez iskustva;

- organizovanost, komunikativnost i timski rad;

- poštovanje radnih procedura i pravila.,

 

Kandidati mogu popuniti prijave lično na adresi firme ili na broj telefona 066/586-131,  ili se javiti u prostorije Biroa u Laktašima.

 

Oglas ostaje otvoren do 22.2.2020. godine.

***

MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

Nemanjina 63a

Republika Srpska, BiH

Tel: + 387 51 535 315

Fadž: + 387 51 530 785

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Firma " MAHLE Electric Drivers Bosnia doo

" d.o.o. raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

- radnik u službi održavanja pozicija električar – jedan (1) izvršilac

Pored opštih, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

- SSS III ili IV stepen tehničkog smjera, električar;

- do 40 (četrdeset) godina starosti;

- sa ili bez iskustva;

- organizovanost, komunikativnost i timski rad;

- poštovanje radnih procedura i pravila.

 

Kandidati mogu popuniti prijave lično na adresi firme ili na broj telefona 066/586-131,  ili se javiti u prostorije Biroa u Laktašima.

 

Oglas ostaje otvoren do 22.2.2020. godine.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC, ČELINAC

Vojvode Mišića 36,

tel.: 051 551 061,

e-mail: ss18@skolers.org

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

1. Profesor informatike, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, nepuna norma – 6 časova nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                              – 1 izvršilac;

2. Diplomirani ekonomista, na neodređeno vrijeme, nepuna norma – 16 časova nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                                                                   – 1 izvršilac;

3. Profesor za nastavni predmet usluživanja (u zanimanju poslastičar) na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom                                                                                   -1 izvršilac;             

4. Diplomirani pravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, nepuna norma – 8 časova nastave, pripravnik                                                                                                                                                – 1 izvršilac;

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, osim za radno mjesto iz tačke 4. konkursa;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, osim za radno mjesto iz tačke 4. konkursa;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, osim za radno mjesto iz tačke 4. konkursa;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, osim za radno mjesto iz tačke 4. konkursa;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, osim za radno mjesto iz tačke 4. konkursa, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 6.2.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole 4.2.2020. godine do 14 časova.     

           

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

Baraći, Baraći bb, Mrkonjić Grad                       

tel.: 050/231-027,

e-mail: os060@skolers.org

 

 

ISPRAVKA KONKURSA

 

 

               Konkurs za nastavnika hemije i tehničkog obrazovanja objavljen dana 15.1.2020. godine, u dnevnom  listu "Glas Srpske" mijenja se u dijelu koji se odnosi na testiranje i intervju i glasi:

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 31.1.2020. godine sa početkom  u 9.30 u prostorijama centralne škole u Baraćima.

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"  IMLjANI

Imljani bb

78230 KNEŽEVO

raspisuje   

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja 4 časa, na određeno vrijeme - 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja,

2. Nastavnik informatike 4 časa, na određeno vrijeme - 1 izvršilac,  do povratka radnika sa bolovanja.

 

 

U radni odnos  za sva navedena radna mjesta  se primaju  lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zanimanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs  imaju iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao ilica koja su prije stupnja na  snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Uz prijavu  na konkurs  potrebno je dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat,  prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje  o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz prijavu potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima  iz člana 9. Pravilnika  i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno  diplomu  nakon završenih integrisanih akademskih  studija u odgovarajućoj oblasti;

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko  u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat  koji u toku studija  nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje;

7. uvjerenje  opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulih boraca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca ;

8. uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu  o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.  Nakon zaključenja konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju. 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

 Testiranje  i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa   obaviće se u prostorijama škole dana 31.1.2020. godine u 12 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu  škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua, a ako  se kandidat ne pojavi na testiranju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave na konkurs  sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola "Petar Kočić"  Imljani, Imljani bb, 78230 Kneževo sa naznakom "prijava na  konkurs".

***

JU SŠC "PETAR KOČIĆ" ŠIPOVO

 

direktor škole raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor muzičke kulture, na 3 časa, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine .... 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom. Ukoliko se niko ne prijavi razmatraće se i prijave pripravnika;

2. Profesor mašinske grupe predmeta, za punu normu (20) časova, na određeno radno vrijeme, odnosno do kraja školske 2019/2020 godine, 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom. Ukoliko se niko ne prijavi razmatraće se i prijave pripravnika.

 

  (1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

  1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

  2) da je punoljetan što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

  3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

  4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

  5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

  6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  Uvjerenja iz stava 1. tački 4) i 5) konkursa za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

  Uz potpisani prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom i to:

  1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

  3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

  4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

  5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

  6. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

  7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

  8. uvjerenje opštinskog/ gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida.

  Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 3.2.2020. godine (ponedjeljak).

  Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti 7.2.2020. godine (petak) u 10 časova.

  Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

  Konkurs ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Prijavu sa potrebnim dokazima poslati na adresu:

  JU Srednjoškolski centar "Petar Kočić", ulica Nikole Tesle broj: 34,

  70 270 Šipovo.

  Komisiji za prijem radnika

  Kontakt telefon: 050-360-390

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ "RADE MARIJANAC" STROJICE

70273 Strojice,

tel: 050/480 -720,

faks: 050/480 - 501,

 e-mail: os092@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik fizike, 6 (šest) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor/nastavnik biologije, 8 (osam) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 20.4.2020. godine,

3. Profesor/nastavnik muzičke kulture, 5 (pet) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104 i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža.

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola "Rade Marijanac", Strojice, 70273 Strojice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 3.2.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "RADE MARIJANAC"

Strojice, Strojice bb, Šipovo

tel.: 050/480-720,

 e-mail: oos092@skolers.org

 

Poništavanje konkursa, traži se

 

          Poštovani,

Molimo vas da poništite naš konkurs koji ste objavili dana 15.1.2020. godine, a koji glasi:

 

"KONKURS

     za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik  fizike,  6 (šest) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor/nastavnik biologije, 8 (osam) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Profesor/nastavnik muzičke kulture, 5 (pet) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom."           Konkurs se poništava zbog objavljenog kraćeg vremenskog roka za test i intervju sa kandidatima od roka završetka konkursa.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana