JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

******

*************

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

 Ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,

 78 000 Banja Luka

 

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisuje

 

KONKURS

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1.       Hidro i termoenergetika - 1 izvršilac

2.       Porodična medicina*- 2 izvršioca

3.       Interna medicina* - 1 izvršilac

4.       Hirurgija* - 1 izvršilac

5.       Oralna hirurgija - 1 izvršilac

6.       Radiologija* - 1 izvršilac

7.       Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac

8.       Medicinska mikrobiologija* - 1 izvršilac

9.       Međunarodno pravo - 1 izvršilac

10.     Regionalna geografija - 1 izvršilac

 

Ib Za uže naučne i umjetničke oblasti:

1.       Umjetničko-teorijske discipline - 1 izvršilac

 

 

II Za izbor saradnika:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1.       Etnomuzikologija* - 1 izvršilac

2.       Proizvodno mašinstvo - 1 izvršilac

3.       Otorinolaringologija* - 1 izvršilac

4.       Kineziologija u sportu - 1 izvršilac

5.       Metodologija u psihologiji - 1 izvršilac

6.       Filozofska antropologija - 1 izvršilac

7.       Specifični jezici - njemački jezik - 1 izvršilac

 

 

 

Opšti uslovi:

1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

-        da je državljanin RS ili BiH;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

 Posebni uslovi

2.1     Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz naučne/umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

 

Pod rimskim brojem IIa:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

 

Napomena:

 

-        Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9, stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova:

 

-        Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima “2. Porodična medicina* - 2 izvršioca”, pod rednim brojem “3. Interna medicina* - 1 izvršilac”, pod rednim brojem “4. Hirurgija* - 1 izvršilac”, pod rednim brojem “6. Radiologija* - 1 izvršilac”, pod rednim brojem “7. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac” i pod rednim brojem “8. Medicinska mikrobiologija* - 1 izvršilac”, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

-        Za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima “1. Etnomuzikologija* - 1 izvršilac” i pod rednim brojem “3. Otorinolaringologija* - 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

-        Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojevima “7. Specifični jezici * njemački jezik - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 1. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojevima 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 9. PRAVNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 10. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka.

 

 

 

Za izbor saradnika:

 

-        Pod rednim brojem 1. AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

- Pod rednim brojem 2. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 3. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 4. FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 5. i 6. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

-        Pod rednim brojem 7. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

***

SC LjUBIŠA MLADENOVIĆ

Despota S. Lazarevića bb

Banjaluka

 

KONKURS

za prijem na radna mjesta

 

1. Profesor psihologije ili diplomirani psiholog, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske 2019/2020. godine, za 2 časa sedmično.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama.

 

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- diplomu o završenom obrazovanju,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana,

- ljekarsko uvjerenje

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

 

Prijave se podnose na adresu škole sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***

MILTEKS

Ul. Knjaza Miloša bb

78000 Banjaluka

 

 

“MILTEKS” je proizvodna firma koja je osnovana 1991. god. Bavi se proizvodnjom modne i specijalizovane zaštitne radne odjeće sa vlastitim brendom i prodajom na domaćem tržištu. Firmom upravlja stručan i iskusan tim koji je orijentisan na timski rad i kvalitet.

 

 

 

 

1.       RADNICI U PROIZVODNjI - ŠIVAČI (m ž) ............. 3 izvršioca

OPIS POSLA:

•        Rad za šivaćim /industrijskim mašinama

USLOVI:

•        SSS (srednja stručna sprema)

•        Prednost imaju kandidati sa iskustvom

•        Profesionalan odnos i odgovornost prema poslu

 

Preduzeće nudi:

•        Rad na određeno vrijeme, mogućnost dugoročnog zaposlenja

•        Redovna primanja + plaćen prevoz + obezbijeđen topli obrok

Prijavu sa radnom biografijom možete slati na dole navedene adrese. Prijava mora da sadrži vašu radnu biografiju sa osnovnim ličnim podacima.

 

Poželjno je doći lično u prostorije preduzeća na informativni razgovor i prije toga dogovoriti termin dolaska na telefon 051/300-328.

Prijave se mogu poslati na: info@miltex-bl.com  

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

MILTEKS

Ul. Knjaza Miloša bb

78000 Banjaluka

 

2.       KOMERCIJALNI REFERENT - u službi nabave (m) .......1 izvršilac

OPIS POSLA:

•        Analiza utroška i zaliha materijala za proizvodnju

•        Izrada narudžbi za dobavljače

•        Komunikacija i pregovaranje sa dobavljačima

•        Optimizacija i praćenje zaliha

USLOVI:

•        SSS (srednja stručna sprema) ili viša stručna sprema

•        Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

•        Napredno poznavanje rada na računaru

•        Komunikativnost i ljubaznost

•        Profesionalan odnos i odgovornost prema poslu

•        Aktivan vozač B kategorije

 

Preduzeće nudi:

•        rad na određeno vrijeme, mogućnost dugoročnog zaposlenja

•        Redovna primanja + plaćen prevoz + obezbijeđen topli obrok

Prijavu sa radnom biografijom možete slati na dole navedene adrese. Prijava mora da sadrži vašu radnu biografiju sa osnovnim ličnim podacima.

 

Poželjno je doći lično u prostorije preduzeća na informativni razgovor i prije toga dogovoriti termin dolaska na telefon 051/300-328.

Prijave se mogu poslati na: info@miltex-bl.com

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

Kompanija:        POANTA H2O

Grad:         Banjaluka

 Direktor prodaje

 

Opis posla

“POANTA H2O” raspisuje oglas za radno mjesto:

DIREKTOR PRODAJE

Odgovornosti:

•        Organizacija, koordinacija i odgovornost za cjelokupno poslovanje prodajnog dijela

•        Koordinacija i praćenje rada svih sektora (veleprodaja, maloprodaja, logistika)

•        Učestvovanje u planiranju - formiranju razvojnih planova preduzeća

•        Odgovornost za rentabilnost poslovanja pojedinih sektora kao posebne poslovne cjeline unutar firme

•        Sedmično i mjesečno pismeno izvještavanje direktoru o poslovanju pojedinih sektora

•        Rad sa raznim inspekcijskim službama

•        Odabir, prijem i raspoređivanje radnika unutar pojedinih sektora

•        Praćenje i procjenjivanje radne uspješnosti direktno podređenih

•        Motivacija zaposlenih

•        Rješavanje sporova među zaposlenima u slučaju nemogućnosti rješavanja konflikta na nižem nivou

•        Ostali poslovi po nalogu direktora

Tražimo (vještine i osobine zaposlenog):

•        Visoka stručna sprema

•        Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (organizacija/rukovođenje) minimum tri godine

•        Adekvatno razumijevanje finansijskog poslovanja

•        Poznavanje funkcionisanja svih radnih mjesta kojima rukovodi

•        Znanje engleskog jezika

•        Napredne organizatorske sposobnosti

•        Dobre komunikacijske vještine i vještine rješavanja konflikata

•        Sposobnost za timski rad, kao i individualno funkcionisanje

•        Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

•        Poznavanje tržišta i konkurenata;

Nudimo:

•        Stimulativnu i redovnu zaradu u dogovoru sa poslodavcem

•        Mogućnost karijernog i ličnog razvoja

•        Rad u dinamičnom i stimulativnom okruženju

Svi zainteresovani kandidati mogu konkurisati putem: i-mejla poslati CV na i-mejl: poantah2o@gmail.com

 

Terenski radnik / serviser (m/ž)

Grad: Banjaluka

za prijem u radni odnos:

Preduzeće “POANTA H2O” d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci objavljuje oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme:

TERENSKI RADNIK/SERVISER - izvršilac za područje Banjaluke i okoline

Uslovi za prijem u radni odnos:

•        završena SSS (poželjno vodoinstalaterski smjer)

•        poželjno iskustvo na području vodo i elektro instalacija

•        poželjno iskustvo u poslovima logistike, skladištenja i prijema/izdavanja robe (nije uslov)

•        posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije

•        spremnost na timski rad

•        organizacijske sposobnosti

•        komunikativnost.

Opis radnog mjesta:

•        montaža opreme na terenu,

•        organizacija montaže opreme na terenu,

•        demontaža opreme na terenu,

•        servisiranje na terenu,

•        svi radovi se izvode na teritoriji BiH, odnosno na regiji za koju je zaposleni zadužen.

Svoje prijave možete dostaviti putem i-mejla.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

 

Administrativni referent (m/ž)

Grad: Banjaluka

Opis posla

“Poanta H2O” d.o.o. je uvoznik filtera i omekšivača za vodu

 

Ključni zadaci i odgovornosti:

•        Izrada dnevnih i mjesečnih izvještaja

•        Koordinacija radnih sastanaka, izrada zapisnika i vođenje evidencije o rokovima izvršenja datih zadataka

•        vođenje KIF-a/KUF-a

•        Izdavanje računa

•        Arhiviranje i otpremanje dokumentacije

•        Obavljanje drugih administrativnih i kancelarijskih poslova

•        Obavljanje ostalih poslova i zadataka po nalogu direktora

Stručna sprema i kompetencije:

•        Minimum SSS

•        Poznavanje osnova knjigovodstva

•        Iskustvo u administraciji

•        Odlično poznavanje rada na računaru, MS Office  paketa, posebno Excel programa

•        Prilagodljivost i dobre komunikacijske vještine, timski igrač.

Nudimo:

•        Dinamičan i zanimljiv posao u timu,

•        Stimulativnu zaradu po učinku i zalaganju.

Detaljan CV slati putem i-mejla na: info@miltex-bl.com

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Ul. Đure Daničića 2A

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       profesor njemačkog jezika - 1 izvršilac, 10 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom

 

1.       Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

 

-        prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        izvod iz matične knjige rođenih,

-        uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

 

 

Napomena:

U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole , sa naznakom “Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta”.

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Intervju i testiranje sa kandidatima održaće se dana 5.3.2020. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Mladena Stojanovića br. 7

78000 Banjaluka

 

 raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, puna norma (20 časova), na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva do 31.5.2020. godine, radnik sa radnim iskustvom.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju - lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 3.3.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA MILAN RAKIĆ

Karanovac, bb

78000 Banjaluka

 

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.       Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do kraja školske godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104; 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata).

5.       Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što kandidat dokazuje uvjerenjem nadležnog suda

6.       Da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. (Uvjerenje iz Posebnog registra za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5.       Uvjerenje iz tačke 5. Opštih uslova

6.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u dana 4.3.2020. godine sa početkom u 11.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako njima ne pristupe smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

LED PROJEKT DOO

Ul. Veljka Mlađenovića

78000 Banjaluka

 

 

 

raspisuje se

OGLAS

na neodređeno vrijeme:

 

 

 

 

Diplomirani inženjer arhitekture ............................... 2 izvršioca

(jedan pripravnik i radnik sa iskustvom)

Mjesto rada: Banjaluka

 

 

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu slati na: ekvator-compny@hotmail.com

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta.

***

 REPUBLIKA SRPSKA

 JU GIMNAZIJA, GRADIŠKA

 Ul. Petra Misimovića 3a,

Tel. 051/814-783,

e-mail: ss15@skolers.org.org

 

direktor JU Gimnazija, Gradiška raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Opis radnog mjesta

1. Školski psiholog - 1 izvršilac, pripravnik, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci. Lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita ima status pripravnika.

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (koje nisu starije od šest mjeseci),

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija, ul. Petra Misimovića 3 A, dana 28.2.2020. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatra će se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije (koje nisu starije od šest mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama lično ili putem pošte sa naznakom “Za konkurs” na adresu JU Gimnazija, ul. Petra Misimovića 3 A, 78 400 Gradiška.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ Petar Kočić

Nova Topola, Gradiška

 

 

direktor škole raspisuje

KONKURS

za popunu sljedećih upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - puna norma, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 30.6.2020. god. - 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana 3.3.2020. godine u 13 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol u sekretarijat škole ili slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Kočić” Nova Topola, Banjalučki put br. 108, 78418 Nova Topola, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ Desanka Maksimović,

Trn, Dositejeva 34,

Tel. 051 508 070,

 e-mail: os057@skolers.org

 

direktor JU OŠ “Desanka Maksimović”Trn, raspisuje

 

KONKURS

za radno mjesto

 

1.       Profesor/nastavnik za nastavni predmet likovna kultura, 14 časova redovne nastave, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom - položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 104. stav 1.i 6i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH,

2.       da je punoljetan,

3.       da je radno sposoban,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.       Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata (naznačiti adresu i kontakt telefon),

2.       Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i BiH),

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10.     Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

14.     Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

U skladu sa članom 113. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli staž van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban, a koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 3. marta 2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole, ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

O prijemu i rang-listi kandidati će biti obaviješteni 9. marta 2020. godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

“MAHLE Electric Drives Bosnia” d.o.o.

Nemanjina 63a

Republika Srpska, BiH

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Firma ““MAHLE Electric Drives Bosnia” d.o.o.  raspisuje oglas za prijem u radni odnos: deset (10) radnika za proizvodnju (m/ž), na poziciju PROCESNI KONTROLOR U PROIZVODNjI.

Pored opštih, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- KV ili SSS mašinskog smjera, mašinski tehničar, elektrotehničar, mehatroničar, elektrotehničar elektronike;

- do 40 (četrdeset) godina starosti;

- sa ili bez iskustva;

- organizovanost, komunikativnost i timski rad;

- poštovanje radnih procedura i pravila.,

 

Kandidati mogu popuniti prijave lično na adresi firme ili na broj telefona 066/586-131, ili se javiti u prostorije Biroa Laktaši, Srbac, Gradiška i Prnjavor.

 

Oglas ostaje otvoren do 15.3.2020. godine.

***

“MAHLE Electric Drives Bosnia” d.o.o.

 

Nemanjina 63a

Republika Srpska, BiH

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Firma “MAHLE Electric Drives Bosnia” d.o.o.. raspisuje oglas za prijem u radni odnos: dvadeset (20) radnika za proizvodnju (m/ž), na poziciju jednostavni poslovi na proizvodnim linijama.

Pored opštih, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- KV ili SSS mašinskog smjera, mašinski tehničar, elektrotehničar, mehatroničar, elektrotehničar elektronike;

- do 40 (četrdeset) godina starosti;

- sa ili bez iskustva;

- organizovanost, komunikativnost i timski rad;

- poštovanje radnih procedura i pravila.

 

Kandidati mogu popuniti prijave lično na adresi firme ili na broj telefona 066/586-131 ili se javiti u prostorije Biroa Laktaši, Srbac, Gradiška i Prnjavor.

 

Oglas ostaje otvoren do 15.3.2020. godine.

**

“MAHLE Electric Drives Bosnia” d.o.o.

Nemanjina 63a

Republika Srpska, BiH

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Firma ““MAHLE Electric Drives Bosnia” d.o.o. raspisuje oglas za prijem u radni odnos: tri (3) radnika za proizvodnju (m/ž), na poziciju TEHNOLOG U PROIZVODNjI.

Pored opštih, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- VII stepen stručne spreme - diplomirani inžinjer mašinstva

- do 40 (četrdeset) godina starosti;

- sa ili bez iskustva;

 

Opis radnih zadataka:

- razvoj tehnologije u oblasti rada društva

- definisanje, primjena i praćenje efekata metodologija u vezi sa proizvodnim procesima

- planira koordinira sa ostalim vođama programa i tehnolozima, učestvuje u izradi specijalnih alata i pribora kao i izmjene alata

- praćenje i planiranje iskorištenosti radne snage,

- izražena sklonost ka timskom radu;

- poštovanje radnih procedura i pravila,

- aktivno znanje engleskog jezika

- MS office, CAD programi, SOLIDworks

 

Kandidati mogu poslati svoje biografije na i-mejl: zorana.gligoric@ba.mahle.com  ili mara.raulic@ba.mahle.com    

 

Oglas ostaje otvoren do 15.3.2020. godine.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC, ČELINAC

Vojvode Mišića 36,

tel. 051 551 061,

 e-mail: ss18@skolers.org.org

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

1.       Profesor informatike, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, nepuna norma - 6 časova nastave, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac;

2.       Profesor za nastavni predmet usluživanja (u zanimanju poslastičar) na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, nepuna norma - 2 časa nastave, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac;

Uslovi: - menadžer hotelijerstva; - menadžer hotelijerstva-restorater; - visoka ugostiteljska (viši) ugostitelj; i - viši stručni radnik tehnologije usluživanja.

1.       Diplomirani inženjer elektrotehnike, na neodređeno vrijeme, puna norma, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac;

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

 (1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana 4.3.2020. godine (srijeda) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole 2.3.2020. godine do 12 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA SVETI VRAČEVI

ČELINAC

Ulica Vidovdanska broj 5.

Tel. 051/551-044, 551-015, Faks: 051/555-260,

I-mejl: domzdravlja35@gmail.com

 

 

                                                 KONKURS

 za prijem radnika

 

1.       Doktor medicine u Službi porodične medicine - područna ambulanta Stara Dubrava Tim - 7, 1 izvršilac na određeno vrijeme do dvije godine, zamjena do povratka doktora sa specijalizacije iz porodične medicine.

 

 

Opšti uslovi:

 

1.       Da je državljanin RS/BiH,

2.       Da je punoljetan,

3.       Da je zdravstveno sposoban,

4.       Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i

da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

Posebni uslovi:

 

I - Doktor medicine i Tim - 7, ambulanta Stara Dubrava

 

Uslovi: - VSS, Medicinski fakultet,

 - Položen stručni ispit

 - Stručna osposobljenost ili specijalizacija iz porodične medicine

 

 Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i

 posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest

 mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne

 smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:

 - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

 - Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o nekažnjavanju,                                       

 - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

 - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

 - Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji

 

 Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u “Glasu Srpske” i na

 Birou rada Čelinac.

 Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja  “Sveti vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac - Komisiji za  prijem radnika.

 

 Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane komisije za prijem radnika, o  čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ

SRBAC

 

direktor škole raspisuje:

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma.

 

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 3.3.2020. godine u 13 sati u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, ulica Mome Vidovića br. 14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Gimnazija Prnjavor, Prnjavor

Rade Vranješević br. 1,

Tel. 051/655-328,

e-mail: ss26@skolers.org

 

v.d. direktora raspisuj e:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Profesor matematike za 8 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi - 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članom 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 5.3.2020. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 12 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br. 1, 78430 Prnjavor sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

PREDŠKOLSKA USTANOVA MELISSAKI

Kotor Varoš

Tel. 065/258-157

 

 

Predškolska ustanova “Melissaki” u Kotor Varošu traži diplomiranu vaspitačicu predškolske djece, diplomiranog pedagoga ili diplomiranog psihologa za obavljanje pripravničkog staža u vrtiću. Vaše biografije možete slati na adresu: melissakikv@gmail.com . Kontakt telefon: 065/258-157, Facebook www.facebook.com/vrtic.melissaki.9  

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA

Kotor Varoš, Svetosavska 2

Tel.: 051/927-220, 051/785-175,

e-mail: os051@skolers.org

 

 

direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2020. godine - položen stručni ispit

2. Nastavnik za nastavni predmet biologija -1 izvršilac na 2 časa, na određeno radno vrijeme do 31.8.2020. godine - položen stručni ispit

 

 

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104, 105, 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

 

 Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi:

- uvjerenje o državljanstvu (kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH),

- izvod iz matične knjige rođenih (koji dokazuje da je punoljetan)

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu kandidat koji bude primljen u radni odnos (kojim dokazuje da je radno sposoban)

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje)

- uvjerenje o licima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje)

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebe djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Posebni uslovi:

- diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 5.3.2020. godine u 12 časova prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće pozivati posebno na intervju i test, te ako se ne pojave na intervjuu i testu smatra se da su kandidati odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš sa naznakom  “za konkurs”.

 

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana