JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***************

Klub za djecu „CARSTVO MAŠTE" BANjALUKA

Ramići 201a

78000 Banja Luka

OGLAS ZA POSAO

Diplomirani vaspitač ........................... 2 izvršioca

Klub za djecu „CARSTVO MAŠTE" traži diplomiranog vaspitača za puno radno vrijeme. Nalazimo se u Ramićima na magistralnom putu.

Za više informacija zainteresovani kandidati se mogu javiti na broj telefona 065/793-420 ili na e-ma­il car­stvo­mas­te2021@gma­il.com.

Oglas ostaje otvoren do 09.12.2021.godine.

***

Kompanija ALBO d.o.o. BANjALUKA

Branka Perduva br.10A

78000 Banja Luka

 

 bavi se uvozom i veleprodajom lične zaštitne opreme vrhunskog kvaliteta za veliki broj delatnosti. Sa tradicijom od preko dvadeset godina poslovanja, danas smo lider na tržištu Srbije pouzdan saradnik i snabđevač proizvoda izrađenih po evropskim standardima. Usled širenja kompanije zauzeli smo i mjesto regionalnog snabdevača (zemlje bivše Jugoslavije), a sada nam je fokus na učvršćivanju pozicije u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga potreban nam je

ŠEF MAGACINA

(Banja Luka)

Opis posla:

•        Prijem robe u magacin ( kontrola kvaliteta robe i vođenje evidencije o prijemu)

•        Praćenje zaliha, nadgledanje skladišnog prostora

•        Pravilno održavanje postojeće robe u magacinu

•        Vršenje popisa robe i odgovornost za stanje lagera

•        Izdavanje robe sa vođenjem određene dokumentacije

•        Utovar i istovar robe prilikom prijema i otpreme

•        Održavanje magacinskog prostora ( održavanje standarda zdravlja i bezbjednosti  higijene i sigurnosti u random okruženju)

•        Vođenje evidencije o datumima isteka roka proizvoda

•        Koordinira rad zaposlenih u magacinu i transport kako bi izvršili zadatke i poslove

•        Pakovanje robe i kontrolisanje ispravnosti robe koja se transportuje

•        Vođenje magacinskih knjiga , carinjenje robe sa carinskog magacina , inventurni list

•        Kontrola spakovane robe za isporuku

•        Vrši zamjenu robe kupcima

•        Izvještava o svim nepravilnostima na prijemu i pošiljci robe, zapisnik o nedostatku i   reklamaciji

•        Izvještava pretpostavljenog o izvršenom radu i datim obavezama

•        Odgovara za rad u magacinu i stanje robe u carinskom magacinu i magacinu veleprodaje,ažurno vodi evidenciju za zaduženja i razduženja robe ( zahtjev za carinjenje, inventurni list-tabele i sl.)

Potrebne kvalifikacije:

•        Potrebna kvalifikacija minimum SSS

•        Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

•        Znanje rada na računaru, MS Of­fi­ce paketu , obavezno MS Excel

•        Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač

•        Dobro organizovana osoba, sposobna da radi u dinamičnom radnom okruženju

•        Ima iskustva u vođenju ljudi i delegiranju odgovornosti

•        Pouzdana osoba, zainteresovana za dugoročno angažovanje

•        Samostalnost u svom radu, poseduje specifično znanje i kompetence koje zahteva ova  pozicija

•        Fleksibilna i agilna osoba spremna na kontinuirano usavršavanje i unapređivanje svojih znanja

Ukoliko smatrate da ste osoba za ovaj posao, molimo Vas da pošaljete  CV (poželjno sa fotografijom) slati elektronskim putem na ema­il: mar­ke­ting1.bih@al­bo.rs

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Krajnji rok za prijavu je 22.11.2021.

***

JU OŠ „JOVAN DUČIĆ" ZALUŽANI

Nenada Kostića br7

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

 

           IZMJENU KONKURSA

             za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

 

 

          Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske", dana 10.11.2021. godine, mijenja se na sledeći način:

 • mijenja se dio javnog konkursa za radna mjesta pod tačkom 1. i 2. i koji sada glasi:
 1. Nastavnik/profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 5 časova norme (ponedjeljak 5. i 6. čas, srijeda 1. 2. čas i četvrtak 6. čas sve u PO Kuljani), - 1 izvršilac;
 2. Nastavnik/profesor likovne kulture, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 3 časa norme (petak 3., 5. i 6. čas u PO Kuljani), - 1 izvršilac. 

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 02.12.2021. godine u 11:00 časova.

          Kanditati za upražnjena radna mjesta mogu predati-dostaviti prijave u roku od osam (8) dana od dana javnog objavljivanja ove izmjene konkursa.

          Sve pristigle prijave prije ove objave izmjene neće se uzeti u razmatranje.

          Ostali dio teksta Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.

Društvo za zastupanje u osiguranju, „WVP" AD Banja Luka, u skladu sa potrebama Društva, objavljuje oglas potražnje za prijem na radna mjesta:

 

PRIPRAVNIKA

po programu podrške zapošljavanju mladih – djece poginulih boraca sa VSS

 

Administrativni radnik ............................   2 izvršioca

Opis poslova:

- administrativni poslovi (prijem pošte, protokol, vođenje internih evidencija, isl)

- izrada internih akata Društva

- prodaja osiguranja i komunikacija sa klijentima

- drugi poslovi u skladu sa nalozima i uputstvima poslodavca

Uslovi:

- VSS

- osnove rada na računaru

- evidencija na birou

Nudimo:

- raznovrstan i dinamičan posao uz konstantno sticanje novih znanja i iskustava

- osposobljavanje za samostalan rad u oblasti prodaje osiguranja

- prijatan ambijent i radno okruženje

Mjesto rada:

- Banja Luka, 1 izvršilac

- Doboj, 1 izvršilac

Trajanje radnog odnosa:

- 12 mjeseci

-Zainteresovani kandidati svoj Cv mogu poslati na mejl adresu poslodavca: office@wvp.rs.ba

Ili na kontakt telefon 065/518-788

-Oglas otvoren do 12.12.2021 godine.

***

KOZARAPUTEVI d.o.o BANjALUKA

Tunjice bb

78000 Banja Luka

 

objavljuje sledeći:

 

O  G  L  A  S

za prijem  u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

                

Oglas za radna mjesta:

 

1.       Diplomirani građevinski inženjer – 1 izvršioc;

2.       Građevinski tehničar – 1 izvršioc;

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za mjesto pod rednim brojem 1.- završen građevinski fakultet, diplomirani inženjer građevinarstva (VII stepen stručne spreme)

            Za mjesto pod rednim brojem 2. – završena građevinska škola, građevinski tehničar ( IV stepen stručne spreme)

     Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja .

         Sa izabranim kandidatom će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, odnosno do kraja ovogodišnje građevinske sezone. Po isteku ugovora postoji mogućnost zaključenja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na oglas" ili na e-ma­il adresu: kozaraputevi@fotrisgroup.ba

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

JU „GIMNAZIJA" BANjALUKA

Zmaj Jovina br.13

78000 Banja Luka

Raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma (17 nastavnih časova) do povratka radnika imenovanog na poslove direktora škole

 

2. Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma (16 nastavnih časova) do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

3. Radni odnos iz tačke 1. Javnog konkursa će zasnovati lica u statusu pripravnika, a u tački 2, . lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , odredbama Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci
 5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita )
 4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:
 • vrsta posla,
 • stepen stručne spreme,
 • dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)
 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kiandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. Javnog konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 01.12.2021. godine u 12.40 časova, a sa kandidatima iz tačke  2.  Javnog konkursa dana 02.12.2021. u 12.40 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banjaluka, Zmaj Jovina 13.  

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

***

„AGROKARANOVIĆ" SP BANjALUKA

KARAĐORĐEVA 325

78000 Banja Luka

 

Raspisuje oglas za rad na određeno  vrijeme:

 

 1. Diplomirani inženjer poljoprvrede .......................                 1 izvršilac

 

Uslovi:

- diplomirani inženjer poljoprivrede ;

- završen Poljoprivredni fakultet -  svi smjerovi  osim agrarne ekonomije i stočarstva

 

Oglas ostaje otvoren do 15.12.2021. godine.

Kadidati zainteresovani za rad mogu se prijaviti na konktakte:

„AGROKARANOVIĆ" SP

KARAĐORĐEVA 325 BANjA LUKA

TELEFON : 065-783-680

***

 „ŽITOPEKA" d.o.o.

Siniše Mijatovića 9

78000 Banja Luka

 

Mjesto rada:  Topola

Uslovi:

•        SSS

•        poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

•        profesionalnost i ljubaznost

•        visoka motivisanost i usmjerenost na rad i ostvarivanje zajedničkih rezultata,

•        sposobnost za rad u timu.    

Vaše zaduženje bi podrazumijevalo:

•        direktna prodaja, neposredan rad sa kupcima,

•        praćenje prodaje, predlaganje aktivnosti za unapređenje prodaje,

•        pružanje informacija o proizvodima, pomoć pri kupovini,

•        izdavanje računa, naplata, pakovanje.

 

Nudimo Vam:

•        rad u ambicioznom timu u odličnoj radnoj atmosferi;

•        mogućnost da uspjehom afirmišete sebe u profesionalnom i personalnom smislu;

•        mogućnost napredovanja.

 

Vašu prijavu (CV i propratno pismo), možete poslati na e-ma­il adresu  posao@zitopeka.net ili na Žitopeka, ul Siniše Mijatovića 9 , Banja Luka.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za podnošenje prijava: 10 dana od dana objavljivanja oglasa.

Za više informacija o Žitopeci možete možete se obratiti na facebookstranicu ili na broj 051/466-066

***

JU OŠ"VUK S. KARADžIĆ" GRADIŠKA

78404 Turjak

Gradiška

 

K O N K U R S

za popunu radnog  mjesta

1.       Profesor  biologije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-8 časova redovne nastave, do 01.04..2022. god.

 

                  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104105 106.. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,i uslove  predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2.       Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat.knjige rođenih ili kopijom lk,

3.       Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični posatupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem-dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačke 4 i5  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu(sa biografijom, adresom i brojem telefona)potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana  115.Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi.

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6.Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju  će se obaviti 29.11.2021.godine  (ponedeljak ) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole prije zakazanog testiranja.

Prijave slati na adresu JU OŠ"Vuk S. Karadžić"78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

Vojvode Mišića 36

78240 Čelinac

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

 1. Doktor medicine, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, nepuna norma – 4 časa nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                                                      – 1 izvršilac;

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11) Za radno mjesto pod tačkom 4.  potrebno je da kandidati dostave saglasnost nadležne vjerske zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 29.11.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 13 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC

Vidovdanska br. 5

78240 Čelinac

 

 

Na osnovu člana 2. tačka 1. Pravilnika o radu i člana 30. tačka 14. Statuta Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja „Sveti Vračevi" Čelinac, objavljujem;

 

O G L A S

  za prijem radnika

 

Zubni tehničar.........1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Stomatološkoj  službi u JZU Domu zdravlja "Sveti Vračevi" Čelinac

 

 OPŠTI USLOVI :

 1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,
 2. Da je punoljetan,
 3. Da je zdravstveno sposoban,
 4. Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela,
 5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

      POSEBNI USLOVI:  

 1.  SSS- medicinska škola, smjer zubni tehničar,
 2. Položen stručni ispit,
 3. 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ( orignalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji ( ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,
 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,
 • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Svjedočanstvo o završenoj SSS- medicinska škola, smjer zubni  tehničar,
 • Uvjesrenje o položenom stručnom ispitu.

         

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glas Srpske" i na Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu : Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Vračevi" Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac- Komisiji za prijem radnika.

Ukoliko Oglas  ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti interviju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

JU OŠ „PETAR KOČIĆ"

PRNjAVOR

78433 Šibovska

 

direktor škole,  r a s p i s u j e:

 

 KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA 

 profesora/nastavnika za nastavni predmet Srpski jezik i književnost  ,-na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja,  (22 časa ili 91% norme).

Napomena: Za  radno mjesto ,ovim Konkursom , u radni odnos  primaju se  lica bez radniog iskustva odnosno bez položenog stručnog ispita.   

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o

državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne  može biti starije od šest jeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izavršenog  izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog     nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela   seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
            6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva   ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i    drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem".

Uvjerenje iz  tačka 4 i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5.Pravilnika  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:
 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 5.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 6.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 7.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RSako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske" .

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će okačiti na oglasnu tablu škole nakon pregleda dokumentacije.

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave vrijeme testiranja i intervjua će se obaviti u ponedeljak, 29.11. 2021.godine u prostorijama škole u Šibovskoj sa početkom u 10:00 časova.                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu : JU OŠ „Petar Kočić"78433 Šibovska ili lično dostaviti svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana