JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

************

*********************

UDRUŽENjE DISTROFIČARA

regije Banjaluka

Ul. Ravnogorska br.1

78000 Banjaluka

 

OGLAS

Potreban ženski personalni asistent za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 30 do 40 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/569-925

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENjERING I MENADžMENT,

Despota Stefana Lazarevića bb

Banjaluka

 

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment raspisuje:

KONKURS

za radno mjesto asistenta direktora

Broj izvršilaca: 1

 

Opis poslova

- asistira direktoru u obavljanju svakodnevnih poslova i zadataka;

- učestvuje u pripremi sjednica svih upravljačkih tijela Univerziteta;

- vodi evidenciju prisustva/odsustva na radu zaposlenih, ulaznih i izlaznih dokumenata, arhiviranje dokumenata;

- radi poslove stenografije;

- organizuje i kontroliše rad tehničkih i higijenskih službi;

- sve ostale poslove po nalogu direktora.

 

Potrebni uslovi:

- minimalno SSS;

- radno iskustvo na istim i sličnim poslovima od 2 i više godina;

- poznavanje engleskog jezika - minimalno B1;

- odlično poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu potrebno dostaviti:

- Pismo namjere;

- Radnu biografiju;

- Preporuku prethodnog poslodavca;

- Kontakt podatke prethodnog poslodavca;

- Dokaz o stečenom obrazovanju (kopiju);

- Dokaz o poznavanju engleskog jezika (kopiju).

 

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2020. godine.

 

Prijavu na konkurs sa potrebnim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom: Prijava na konkurs za asistenta direktora - ne otvarati.

Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Univerzitet nema obavezu obavještenja kandidata koji nisu ušli u uži izbor, i neće vraćati primljena dokumenta.

***

“INTEGRA INŽENjERING” DOO BANjALUKA

Trg Republike Srpske 8/DžIII

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka prima u radni odnos na određeno vrijeme:

 

1. Referent za pravne poslove .................................. 1 izvršilac

 

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. završen Pravni fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen,

2. godinu dana radnog iskustva u struci (poželjno iskustvo u oblasti radnih odnosa).

 

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

1. diploma o završenom obrazovanju,

2. dokaz o radnom iskustvu.

 

V Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 16.9.2020. godine.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka, Kadrovska služba, Trg Republike Srpske 8/XIII

Email:         milica.kremenovic@integragrupa.com ,

          Sanja.milojevic@integragrupa.com ,

zeljka.kajkut@integragrupa.com

Kontakt telefon: 051/337-453 – Kadrovska služba.

***

DOO “ M-OPTIC “ BIJELjINA

 

Na osnovu Odluke direktora preduzeća raspisuje se

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Optičar (radnik u prodaji  u “Optika Stanković” Banjaluka ..............1 izvršilac

 

Uslovi:

- SSS, optičar (ako se ne prijavi optičar, u obzir dolaze i dr. zanimanja );

- rad na  MS Office paketu;

- da kandidat nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istražni postupak;

- izražene organizacione sposobnosti i spremnost za timski rad;

- potrebno radno iskustvo na poslovima prodaje;

- prednost imaju optičari

 

Prijave sa biografijom poslati  na adresu preduzeća ili na e-mail: konkursiŽmojaoptika.com  do 23.9.2020.  god.

 Samo kandidati odabrani u uži izbor biće obaviješteni i pozvani na razgovor.

***

SP “DRAGANČE”

BRONZANI MAJDAN BB

78000 BANjALUKA

Objavljuje:

 

OGLAS

 

 

1. Trgovac(ž) .......................................................................................1 izvršilac

 

Opis posla:

- Rad u prodavnici mješovite robe

 

Svi zainteresovani kandidati neka se jave na broj telefona 065/185-800.

Oglas otvoren 30 dana od dana objave.

***

“SPARTA” DOO

Karađorđeva 370

78000 Banjaluka

 

 

                                                    O G L A S

 

Tekstilna  firma “Sparta” d.o.o Banjaluka, zbog povećanog obima posla, prima u radni odnos  šivače.

 

Uslovi za prijem kandidata:

- poznavanje rada na šivaćim mašinama,

- stepen školske spreme nije bitan

 

Broj potrebnih radnika: 5

 

Kontakt telefon: 051/ 492-795

Oglas otvoren do 9.10.2020.

***

“KOSMOS” AD BANjALUKA

Cetinjska 1

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

 

OGLAS

 

 

I Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto - izvršni rukovodilac u procesu proizvodnje, na ugovorenu platu, za poslovni odnos sa ino-kupcem, i to:

 

1. Diplomirani inženjer mašinstva ili

diplomirani inženjer elektrotehnike,

VVS, 1 izvršilac;

 

II Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

III Posebni uslovi

- Završen mašinski ili elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, VSS;

- Radno iskustvo u organizaciji procesa proizvodnje;

- Poznavanje njemačkog ili engleskog jezika (poželjno njemački jezik);

- Probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

IV Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

V Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” a.d. Banjaluka, ul. Cetinjska broj 1. 78000 Banjaluka, e-mail:officeŽkosmos.ba.

 

VI Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa.

     Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Republika Srpska

 JU “CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE

 I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA” BANjALUKA

 ul. Jovana Raškovića, br. 28

  78 000 Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije - 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme, puna norma;

2. Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac, puna norma;

3. Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme, do 31.8.2021., god., 1 izvršilac, puna norma;

4. Nastavnik u osnovnoj školi; dipl. defektolog – surdolog; na određeno vrijeme, do 31.8.2021., god., 1 izvršilac, puna norma;

 

Za radna mjesta pod rednim brojevima jedan, dva i tri traže se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto pod brojem 4. traži se pripravnik.

 

      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS  ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta koja su navedena pod rednim brojevima jedan, dva i tri);

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (za radna mjesta koja su navedena pod rednim brojevima jedan, dva i tri);

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta koja su navedena pod rednim brojevima jedan, dva i tri);

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

        Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  2.10.2020. godine (petak) u 11 časova u prostorijama JU “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora” Banjaluka u ulici Jovana Raškovića, br. 28, obaviće se testiranje i intervju.

       Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

       Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: JU “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora” Banjaluka, ulica Jovana Raškovića, br. 28, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “Za konkurs”.        

***

JU MUZIČKA ŠKOLA “VLADO  MILOŠEVIĆ”

Jovana Dučića 23

78000 BANjALUKA

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika:

 

 

Nastavni predmet:

 

1. Profesor njemačkog jezika – 8 časova - 1 izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2020/2021 godine,

2. Kućni majstor  - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

3. Profesor vjeronauke – 3 časa – 1 izvršilac – pripravnik, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021 godine.

 

               Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati  moraju imati završen odgovarajući fakultet, osim za radno mjesto pod rednim brojem 2.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, osim za radno mjesto pod rednim brojem 2,  a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma  navedenog fakulteta, a pod tačkom 2. završen odgovarajući stepen i vrstu školske spreme - III, IV ili V stepen stručne spreme, tehnička zanimanja.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

-  uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

Napomena: Za radno mjesto pod tačkom 1. i 3. testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 29.9.2020. godine u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Za kandidate koji su se prijavili za radno mjesto pod rednim brojem 2. biće telefonski obaviješteni o terminu održavanja intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  7 dana od dana objavljivanja. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

Raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka (nastavnik//profesor razredne nastave), na određeno vrijeme, do 30.6.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma ................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs pod rednim brojem 1. imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa)

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Za radno mjesto voditelj produženog boravka , testiranje će se obaviti 30.9.2020. godine u 11 časova, a intervju u 12 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

JU “GRAĐEVINSKA ŠKOLA”

Mladena Stojanovića 7

78000 Banjaluka

 Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik stručno-teorijske nastave (dipl. inž. građevine), 1 izvršilac na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja, puna norma (20 časova) - radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

2. Nastavnik informatike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, puna norma (20 časova) - radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu i

3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac na određeno vrijeme  do 31.8.2021. godine, nepuna norma (14 časova) - pripravnik.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (za radno mjesto pod brojem 1 i 2),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (za radno mjesto pod brojem 1 i 2),

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za radno mjesto pod brojem 1 i 2),

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom (za radno mjesto pod brojem 1 i 2), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 29.9.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs” (naglasiti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “MILAN RAKIĆ”

Karanovac bb

78000 BANjALUKA

 

Raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik biologije, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, nepuna norma - 16 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac,

2. Sekretar škole, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104; 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

-  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.(Pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata).

- d protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što kandidat dokazuje Uvjerenjem nadležnog suda

- da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. (Uvjerenje iz Posebnog registra za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi,

-  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

-   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Kandidat pod rednim brojem 2. dostavlja uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi na radnom mjestu sekretara ili za rad u organima uprave (Rješenje Ministarstva prosvjete i kulture RS da je oslobođen polaganja stručnog ispita za sekretara u osnovnoj školi) ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

-  Uvjerenje iz tačke 5. Opštih uslova

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla 

-  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

-  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

-  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

           Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave i  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u dana 30.9.2020. godine sa početkom u 11.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako istima ne pristupe smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Institut za javno zdravstvo RS – obavezna dezinfekcija ruku, poštovanje fizičke distance od 2 metra i obavezno nošenje maske.

Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

PRIMA ISG DOO GRADIŠKA,

Dejtonska 2 V, 78400 Gradiška

 

OGLAS

za radno mjesto

 

- Radnik u proizvodnji i radnik u skladištu

 

Mjesto rada: Gradiška

Broj izvršilaca: 10 radnika u pogonu šivaona - šivači i krojači

       10 radnika u pogonu presvlačenja namještaja - tapetari                       

         3 radnika u pogonu presvlačenja namještaja - monteri

         4 radnika u skladištu                  

 

Zbog povećanja obima proizvodnje Tvornica tapaciranog Prima ISG d.o.o. Gradiška zapošljava  radnike.

Stručna sprema i radno iskustvo nisu uslov za zapošljavanje.

 

 

Nudimo:

• Stabilnu i redovnu zaradu,

• Plaćene putne troškove, topli obrok i regres,

• Rad u pozitivnoj radnoj atmosferi,

• Priliku za sticanje novih znanja i usavršavanje,

• Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos.

 

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Svoju prijavu možete nam poslati na email: kadrovskasluzbaŽisg.ba ili lično dostaviti na adresu Prima ISG d.o.o. Gradiška, Dejtonska 2 V, 78400 Gradiška.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400  GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

- Diplomirani inženjer mašinstva

    tehnologija materijala - u zanimanju III stepen mašinske struke                          - 4 časa

- Diplomirani biolog          -  biologija                                                         -  2 časa

 

na određeno vrijeme do kraja školske godine tj. do 31.8.2021. godine

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanju djece, što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole ul. Kosovke djevojke broj 18, dana 25.9.2020. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali  od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom “Za konkurs” na adresu  JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18,  78 400 Gradiška.

***

ZUEBLIN DUH INVEST BIH DOO

Starog Vujadina bb

78250 Laktaši

 

 

 Je preduzeće u Laktašima, koje se bavi finom montažom autokablova i u potrazi je za novim radnicima, zbog povećanog obima posla u proizvodnji.

 

TRAŽIMO:

 

Veći broj radnika u proizvodnji

 

Stručna sprema - (NK, SSS - svi profili) koji su spremni za rad u proizvodnji M/Ž.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti u prostorije firme u Laktašima ili na

broj telefona 051-535-765.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Zueblin Duh Invest BiH d.o.o. Starog Vujadina bb, 78250 Laktaši

***

REPUBLIKA SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ulica Vidovdanska br. 5

Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,

E-mail: dzcelinac@teol.net

 

OGLAS

za prijem radnika

 

1. Medicinska sestra – tehničar u Službi hitne medicinske pomoći, na neodređeno vrijeme ........... 1 izvršilac

 

 

Opšti uslovi:

- Da je državljanin RS, BiH,

- Da je zdravstveno sposoban,

- Da nije osuđivan za krivična djela i

- Da je punoljetan.

 

Posebni uslovi:

 

  - Završena SSS – Medicinska škola,

  - Edukacija - bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne

  reanimacije (bazična reanimacija) i

  - Položen stručni ispit, 

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sljedeće dokumente:

 

  - Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,

  - Izvod iz matične knjige rođenih,

  - Uvjerenje o nekažnjavanju,

  - Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

  - Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola,

  - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

  - Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

  - Uvjerenje o završenoj edukaciju - bazični trening iz prve pomoći i

  kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) .

  Originalna dokumenta i to, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela, Uvjerenje o  položenom stručnom ispitu, Uvjerenje o završenoj edukaciji - bazični trening

  iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije i Ljekarsko uvjerenje o

  zdravstvenoj sposobnosti ne smiju biti starije od 6 (šest) mjeseci.

 

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                        

  Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja

  oglasa.

 

  Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas   Srpske”.

 

  Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti   putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi  78240 Čelinac, Ulica Vidovdanska br. 5 sa

***

OPŠTINA ČELINAC

 ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50

 

Na osnovu člana 77. i 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16,), člana 68. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac”, broj: 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac”, broj: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20) i člana 5., 7. st. 2. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Čelinac raspisuje

***

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Čelinac

 

I

U Opštinsku upravu opštine Čelinac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

1) Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove ……………1 izvršilac

- U odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

2) Samostalni stručni saradnik za rad sa strankama ……………………1 izvršilac

- U stručnoj službi načelnika opštine

 

3) Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite i zaštite na radu  ………………………………………………………………………1 izvršilac

  - U odjeljenju za opštu upravu

 

II - Opis poslova

Za radno mjesto pod rednim br. 1): - prati stanje i stara se o izvršenju i pravilnoj primjeni zakona i drugih propisa iz oblasti koje su u nadležnosti odjeljenja; priprema opšte akte i druge propise iz nadležnosti odjeljenja koje donosi načelnik opštine i skupština opštine i odgovoran je za njihovu zakonitost; učestvuje u upravnom postupku i izrađuje rješenja iz oblasti urbanizma i građevinarstva; vodi upravni postupak i izrađuje rješenja iz oblasti stanovanja; vodi upravni postupak i izrađuje rješenja o naknadama za komunalne objekte; radi sve poslove iz nadležnosti odjeljenja vezano za privatizaciju državnih stanova, poslovnih prostora i garaža; izrađuje ugovore o zakupu stanova, poslovnih prostora i garaža u vlasništvu opštine; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik odjeljenja.

 

Za radno mjesto pod rednim br. 2): - vrši prijem stranaka; razmatra i rješava probleme stranaka koji su u nadležnosti načelnika; usmjerava stranke za rješavanje problema u nadležnim službama; odgovara po zahtjevima stranaka upućenim načelniku opštine;

obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik opštine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3) priprema mjere zaštite propisane Zakonom o civilnoj zaštiti; koordinira u radu sa vatrogasnom jedinicom; stara se o stanju i vodi računa o obezbjeđivanju materijalno-tehničkih sredstava civilne zaštite; priprema plan angažovanja jedinica i povjerenika u slučaju elementarnih nepogoda i podnosi izvještaj načelniku opštine; obavlja i druge poslove propisane Zakonom o civilnoj zaštiti; ostvaruje saradnju sa Republičkom upravom civilne zaštite, republičkim i opštinskim štabom civilne zaštite; učestvuje u pripremanju sjednica i učestvuje u radu opštinskog štaba civilne zaštite; učestvuje u pripremanju i donošenju svih planskih dokumenata civilne zaštite; prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje na radu na osnovu Zakona o zaštiti na radu i propisa - donesenih na osnovu zakona, prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje na radu; predlaže mjere za poboljšanje uslova rada - naročito na radnom mjestu sa povećanim rizikom; priprema uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu; prati stanje - u vezi povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, utvrđuje njihove uzroke i priprema izvještaje sa prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik odjeljenja.

III - Opšti uslovi

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,

6. da se na kandidate ne odnose odredbe člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne služe kaznu izrečenu presudom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu pod optužnicom, a da se nisu povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom),

7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV - Posebni uslovi:

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto:

1) VSS, pravnog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru,

2) VSS društvenog ili pravnog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru,

3) VSS, pravnog smjera oblast bezbjednost i kriminalistika četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

V- Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. biografija,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. ovjerenu kopiju diplome,

5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,

6. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, ne starije od šest mjeseci,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,

9. uvjerenje o posebnom položenom stručnom ispitu za matičare za radno mjesto iz tačke I podt. 1.,

10. ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke III podt. 5, 6, 7.

11. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, po završetku izborne procedure.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija obaviće intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI - Objavljivanje

Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije opštine Čelinac ili putem pošte na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom Prijava na javni konkurs (broj i datum konkursa). Kontakt osoba Dragana Kljajić, telefon: 051/551-012.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

RAZBOJ LIJEVČE  78429

direktor JU OŠ “Dositej Obradović” Razboj Lijevče raspisuje:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Voditelj produženog boravka - 3,5 izvršilaca, (profesor razredne nastave ili pedagog) na određeno radno vrijeme, do 30.6.2021. godine, položen stručni ispit

2. Profesor/nastavnik  fizike- 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do 30.6.2021, godine na 4 časa, položen stručni ispit

                   Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

  Za navedeno radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

                      Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

                                                

Potrebna dokumentacija

           Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

                         1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

                         2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

                         3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

                         4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

                         5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

                       6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

               Uvjerenje iz stava 1. tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

               Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

                         1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.                        

                         2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

                           3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

                           4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

                           5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

                           6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

                           7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

                           8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

                          9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

              Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. stav 1. Zakona.

             Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

               Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 28.9.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

               Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.

               Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

               Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

               Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

               Prijave sa dokumentacijom i naznakom “za konkurs” dostaviti na sljedeću adresu:

               JU OŠ “Dositej Obradović” Razboj Lijevče bb, 78429.

               Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ “RADE MARIJANAC” STROJICE

70273 Strojice, tel: 050/480 -720

e-mail: os092@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave – jedan izvršilac, pripravnik, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104 i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Rade Marijanac”, Strojice, 70273 Strojice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeno 28.9.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”, GORNjI RIBNIK

 

 

KONKURS

za nastavni kadar u školskoj 2020/2021. godini

 

 

1. Profesor razredne nastave - voditelj produženog boravka  …………………………………………… puna norma, jedan izvršilac, položen stručni ispit, do kraja nastavne 2020/21 godine.

 

 

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz MKR ili kopija lične karte

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 76/15)

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po konkursu)             

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 76/15) potrebno je priložiti:

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Dokaz o stažu (ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca (ako se traži lice sa iskustvom)

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ”Desanka Maksimović” u Gornjem Ribniku, 28. septembra 2020. godine u 9 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

 

***

“AUTO GALANT” DOO BANjALUKA

Društvo sa ograničenom odgovornošću koje se bavi vele i malo prodajom, servisom i održavanjem izduvnih sistema za putnički i laki teretni program vozila, Karađorđeva br. 33, raspisuje

 

OGLAS

I Za prijem pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto autolimar, automehaničar, varilac, na ugovorenu platu, i to:

 

1. Autolimar ili automehaničar ili varilac, SSS, 1 izvršilac;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

II Opšti uslovi:

- Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

- Da je stariji od 18 godina,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi

Završena srednja strukovna škola, III ili IV stepen stručne spreme, SSS;

Osoba se zapošljava na mjesto Pripravnika za navedene operacije iz oblasti autoindustrije;;

Probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

IV Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V Prijave na oglas podnose se lično na adresu: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Auto Galant” d.o.o. Banjaluka, ul. Karađorđeva broj 33, 78000 Banjaluka, ili putem e-mail: autogalantbanjaluka@gmail.com

 VI Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana