JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.07. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.07. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.07. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*********

************

“SKULPTOR” DOO BANjALUKA

VELEPRODAJA - ULICA BRAĆE KAVIĆA 24A,

BANjALUKA

Telefon: 051-312-326

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

- Uramljivač slika (bez iskustva).............................. 2 izvršioca

 

Mjesto rada Banjaluka.

Oglas je otvoren do 18.7.2019.

Kandidati zainteresovani za rad  informacije mogu dobiti putem

 telefona: 051-312-326 .

*****************

 

UDRUŽENjE SUDSKIH TUMAČA RS

Aleja Sv. Save 25

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS 

 

 

Radno mjesto:                  prevodilac za njemački jezik - prevođenje službene dokumentacije

Broj izvršilaca:           2

Uslovi:                - VSS, profesor njemačkog jezika i književnosti

                             - po mogućnosti stalni sudski tumač za njemački jezik

                             - iskustvo u prevođenju dokumentacije

                             - odlično poznavanje rada na računaru,

                             - posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Radno vrijeme:   - ponedjeljak - petak od 8 do 16 časova

 

Radni odnos:                 stalni radni odnos nakon probnog rada

         

Oglas je otvoren do 30.7.2019. godine.            

Uz dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti i kraću biografiju. Molbu dostavljati putem pošte na adresu: Udruženje sudskih tumača RS, Aleja Svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

***************

 

UDRUŽENjE SUDSKIH TUMAČA RS

Aleja Sv. Save 25

78000 Banjaluka

 

 

Radno mjesto:                  prevodilac za njemački jezik - pripravnik

Broj izvršilaca:           2

Uslovi:                - VSS, profesor njemačkog jezika i književnosti

                             - odlično poznavanje rada na računaru,

                             - posjedovanje vozačke dozvole B - kategorije

Radno vrijeme:                   - ponedjeljak - petak, od 8 do 16 časova

 

Radni odnos: Ugovor o pripravničkom radu na 12 mjeseci, nakon položenog stručnog ispita prijem u stalni radni odnos.

Oglas je otvoren do 30.7.2019. godine.  

                  

Uz dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti i kraću biografiju. Molbu dostavljati putem pošte na adresu: Udruženje sudskih tumača RS, Aleja Svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

******************

 

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

   

Gradonačelnik grada Banjaluka donosi

 

ZAKLjUČAK

o neuspjelom dijelu javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi grada Banjaluka

 

         

       I –  Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi grada Banjaluka broj 12-G-1329/19 od 16.4.2019. godine, objavljen dana 19.4.2019. godine u “Službenom glasniku RS” broj 32/19 i dana 24.4.2019. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj stranici grada Banjaluka, oglašava se neuspjelim u tački I podtačka 9. koji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta interni revizor u Jedinici za internu reviziju.

      II – Ovaj zaključak biće objavljen u “Službenom glasniku RS”, dnevnom listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici grada Banjaluka.                                                

                                                            

 

Obrazloženje

 

           Na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi grada Banjaluka broj 12-G-1329/19 od 16.4.2019. godine, za radno mjesto interni revizor, podnesena je jedna prijava, a prijavljeni kandidat nije ispunio uslove javnog konkursa. Navedenu prijavu Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi grada Banjaluka odbacila je zaključkom broj 18-120-184/19 od 22.5.2019. godine.

             Uzimajući u obzir navedeno, a u skladu sa članom 86. stav 1. tačka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, kojim je propisano da javni konkurs  nije uspio ako nijedan kandidat nije ispunio uslove javnog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene ili nedopuštene ili nerazumljive, odlučeno je kao u tački I dispozitiva.

          Kandidati koji su se prijavili na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi grada Banjaluka broj 12-G-1329/19 od 16.4.2019. godine, za radno mjesto interni revizor, imaju pravo da u roku od osam dana od dana prijema zaključka o neuspjehu dijela javnog konkursa, izjave žalbu Odboru za žalbe zaposlenih u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

********************

“ELIOS” DOO

Ul. Novaka Pivaševića br.14c

78000 Banjaluka

raspisuje

 

OGLAS

za rad na  određeno vrijeme

 

- Diplomirani inženjer arhitekture (m) ........................... 1 izvršilac

 

Uslovi:

-  VII stepen stručne spreme

Opis posla:

- Poslovi projektovanja, nabavke i prodaje rasvjete, kako dekorativne tako i industrijske.

 

Kandidati na oglas mogu da se prijave putem kontakata: 051/428-111 i 065/510-223 ili putem mejl adrese  eliosŽblic.net

 

Oglas je otvoren do 18.7.2019. godine.

************

 

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “GEMIT-APEIRON”

Pere Krece 13, 78000 Banjaluka

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

- Čistačica, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu........1 izvršilac

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da imaju završenu osnovnu školu ili srednju školu III ili IV stepena.

Potrebna dokumentacija:

- Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

- Diploma o završenom obrazovanju,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Izvod iz matične knjige državljana,

*- Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad  (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda  (ne starije od 6 mjeseci)  dostavlja kandidat koji bude izabran.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

O vremenu i mjestu  intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem dostavljenog kontakta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na gore navedenu adresu sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

********************

 

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “GEMIT-APEIRON”

BANjALUKA

PERE KRECE 13

 

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme za školsku 2019/20. godinu

 

1. Prof. srpskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,....................................................................................................3 izvršioca

2. Prof. hemije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................2 izvršioca

3. Prof. biologije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

4. Prof. fizike, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

5. Prof. informatike, na određeno vrijeme do završetka nastave u  drugom polugodištu,...............................................................................................................2 izvršioca

6. Prof. engleskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................2 izvršioca

7. Prof. njemačkog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

8. Prof. fizičkog vaspitanja, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršioca

9. Prof. prava na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

10. Prof. sociologije na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

11. Prof. medicinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................5 izvršilaca

12. Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................2 izvršioca

13. Nastavnik praktične nastave fizioterapeutske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,................................................................2 izvršioca

14. Prof. stomatološke grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................2 izvršioca

15. Prof. farmaceutske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ,  Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2. Diploma o završenom obrazovanju,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Izvod iz matične knjige državljana.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

O vremenu i mjestu  intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na gore navedenu adresu sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

******************

 

UNIVERZITET U BANjALUCI

Senat Univerziteta 

r a s p i s u j e

KONKURS

 

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Mehanika i teorija konstrukcija - 1 izvršilac

2. Katastar i upravljanje nepokretnostima – 1 izvršilac

3. Automatika i robotika – 1 izvršilac

4. Transfuzijska medicina* - 1 izvršilac

5. Rimsko pravo (nastavni predmeti: Rimsko pravo i Pravna retorika) - 1 izvršilac

6. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac

7. Neorganska i nuklearna hemija - 1 izvršilac

8. Nuklearna fizika* - 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

9. Reprodukcija muzike – 2 izvršioca

10. Slikarstvo – 1 izvršilac

 

II ZA IZBOR SARADNIKA:

 

Za uže naučne oblasti:

1. Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni sistemi)* - 1 izvršilac

2. Računarske nauke - 1 izvršilac

3. Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu – 1 izvršilac

4. Nacionalna istorija – 1 izvršilac

5. Specifični jezici – ruski jezik (nastavni predmeti: Savremeni ruski jezik 2; Savremeni ruski jezik 3; Savremeni ruski jezik 4; Savremeni ruski jezik 5; Savremeni ruski jezik 6; Savremeni ruski jezik 7; Savremeni ruski jezik 8; Sintaksa ruskog jezika 1; Sintaksa ruskog jezika 2; Morfologija ruskog jezika 2; Tvorba riječi ruskog jezika, Ruski jezik 1; Ruski jezik 2) - 1 izvršilac

 

1. Opšti uslovi:

 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

2. Posebni uslovi

2.1  Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili mastera nauka iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem II:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:

 

Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova:

 

*  Za radna mjesta nastavnika pod rednim brojevima “4. Transfuzijska medicina* - 1 izvršilac”, “ 8. Nuklearna fizika* - 1 izvršilac” i za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “9. Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni sistemi)* - 1 izvršilac, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

 

** Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima “ 3. Automatika i robotika – 1 izvršilac, “5. Rimsko pravo (nastavni predmeti: Rimsko pravo i Pravna retorika) - 1 izvršilac”, “6. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac” i za  radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima “3. Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu – 1 izvršilac” i “ 5. Specifični jezici – ruski jezik (nastavni predmeti: Savremeni ruski jezik 2; Savremeni ruski jezik 3; Savremeni ruski jezik 4; Savremeni ruski jezik 5; Savremeni ruski jezik 6; Savremeni ruski jezik 7; Savremeni ruski jezik 8; Sintaksa ruskog jezika 1; Sintaksa ruskog jezika 2; Morfologija ruskog jezika 2; Tvorba riječi ruskog jezika, Ruski jezik 1; Ruski jezik 2) - 1 izvršilac”,  sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 

Pod rednim brojevima 1. i 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

Pod rednim brojem 3. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78000 Banjaluka

Pod rednim brojem 4.  Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

Pod rednim brojem 5. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

Pod rednim brojevima 6., 7. i 8. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

Pod rednim brojevima 9. i 10. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

 

ZA IZBOR SARADNIKA:

 

Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

Pod rednim brojem 2. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78000 Banjaluka

Pod rednim brojem 3. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

Pod rednim brojem 4. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

Pod rednim brojem 5. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

****************

 

“SARTO V” SP BANjALUKA

KNINSKA 6, BANjALUKA

Telefon: 066-939-888

raspisuje

 

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

 

- Trgovac u prodaji metražne robe ........................... 1 izvršilac

 

Oglas je otvoren do 5.8.2019. godine.

Kandidati na oglas mogu da se prijave putem kontakata:

 

“SARTO V” SP Banjaluka, Kninska 6, Banjaluka, telefon: 066-939-888

*********************

 

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge “Za majku i dijete”,

ul. Starog Vujadina br.53, 78.000 Banjaluka

 

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

 

- Asistent u nastavi (m/ž)......3 izvršioca

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Opis posla:

- Staranje da dijete redovno pohađa vaspitno-obrazovni proces

- Pružanje pomoći, motivisanje i podsticanje djeteta u učenju, učešću u drugim aktivnostima, izradi zadataka, kao i pružanju jezičke podrške kada je potrebna

- Pružanje pomoći djetetu da se integriše u odjeljenje

- Podsticanje pozitivnog odnosa i stava učenika u odnosu na učenika kojem je potrebna dodatna podrška

- Staranje o bezbjednosti djeteta tokom boravka u školi, trajanja nastave u prirodi, izleta ili ekskurzije

- Pružanje pomoći nastavniku

- Saradnja i rad sa roditeljima i porodicom

 

Potrebne kvalifikacije i vještine:

- VSS

- Poželjno iskustvo u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju

- Snalažljivost, organizovanost i samoinicijativnost

 

Broj pozicija: 3

 

I-mejl: centarzamajkuidijete@gmail.com  

Adresa:

USZ Centar za specijalistčke socijalne usluge “Za majku i dijete”,

ul. Starog Vujadina br.53.

 78.000 Banjaluka

 

Rok za prijavu je 24.7.2019.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel +387 51 49 06 16 ; 387 66 95 48 10

 

Više informacija o ustanovi potražite na www.centarzamajkuidijete.com  

 

Napomena: Samo kandidati užeg izbora biće kontaktirani, ostale prijave pohranjujemo u bazu kandidata. Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Za kandidate/asistente  koji nisu iz Banjaluke obezbijeđen je smještaj.

************************

 

“EUROGLAS” DOO

Ul. Ramići bb

78000 Banjaluka

raspisuje

 

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

 

   - Radnik u proizvodnji stakla (m)  ........................... 2 izvršioca

 

   - Monter ..................................................................................   1 izvršilac

 

Uslovi:

- NK i KV stručna sprema

- poželjno radno iskustvo

 

Kandidati prijave slati na mejl adresu info@euroglas-bl.com  i na kontakt telefon 066/006-765

Oglas otvoren do 5.8.2019.

*************

 

“FINANC” DOO

Ul. Dunavska br.1c

78000 Banjaluka

 

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

 

1.  Promoter na terenu ........................... 1 izvršilac

 

 

Opis posla:

Ostvarivanje novih kontakata direktno sa kupcima radi mogućnosti prodaje usluga Mtel-a i zaključivanje ugovora

Obilazak postojećih korisnika Mtel-a radi obnove ugovora

Unapređenje saradnje sa potencijalnim korisnicima

Izrada dnevnih izvještaja i dostava istih na obradu

Rad se zasniva na području cijele RS

 

Potrebna znanja i iskustva:

Najmanje srednja stručna sprema

Vozačka dozvola B kategorije

Dobre organizacijske, pregovaračke i komunikacijske vještine

Razvijen osjećaj za timski rad, visok stepen tačnosti i odgovornosti

 

Prijave slati na: posao@financ.ba  

Kontakt: 066/702-999, 066/369-272

Lokacija: Banjaluka

Broj pozicija:  10

************

 

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - MINUTICA BANjALUKA

Ul. Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

1. Prnjavor  – 2 izvršioca

2. Laktaši  – 2 izvršioca

3. Banjaluka – više izvršilaca

4. Čelinac  – 2 izvršioca

5. Aleksandrovac  – 2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno  SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru (“MS office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su  prijavljeni i da su nezaposlena lica.

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com  

Molbe  - Za oglas trgovca u kiosku - dostaviti na gore navedenu adresu.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

************

 

JU ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI  BANjALUKA

 Nikole Pašića 11A

 raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora JU  Škola učenika u privredi  Banjaluka

 

    Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i to:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  prethodne tačke ;

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (originale ili ovjerene kopije dokumenata):

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;

- uvjerenje o državljanstvu RS ili Bih (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;

- ljekarsko uvjerenje o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci);

- diplomu o završenom najmanje prvom ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno obrazovno-vaspitnom procesu;

- uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od tri mjeseca);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od tri mjeseca);

- uvjerenje kojim se potvrđuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  stava 1. tačka 1. ovog konkursa;

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

       Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

        Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Škola učenika u privredi  Banjaluka, Nikole Pašića 11A, sa naznakom: “Konkurs za izbor direktora škole”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (dokumenti) neće biti vraćena kandidatima.

  Direktora škole imenuje Vlada Republike Srpske na prijedlog ministra prosvjete i kulture. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 Školski odbor će razmotriti prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

        Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke  školi.

********************

JU OŠ “KOZARSKA DJECA” GRADIŠKA

Srpski bedem 95/17

Tel: 051/840-087

e-mail: os036@skolers.org

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Kozarska djeca” Gradiška

 

I – Predmet

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Kozarska djeca”  Gradiška raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Kozarska djeca” Gradiška.

 

II - Opis poslova

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

III – Mandat

 

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Kozarska djeca” – Gradiška se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja  dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

 

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

 

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Kozarska djeca” Gradiška može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom  177.stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V – Potrebna dokumentacija:

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

    - Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

    - Izvod iz matične knjige rođenih,

    - Uvjerenje o državljanstvu,

   - Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Potvrdu da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj  školi nakon sticanja diplome,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela nabrojana u trećoj alineji posebnih uslova, a koje je izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Uvjerenje da kandidat  nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će službenim putem pribaviti za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima pribaviće samo imenovani kandidat, prije stupanja na dužnost.

   Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok i način za podnošenje prijava

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Kozarska djeca” Gradiška, Srpski bedem 95/17, 78400 Gradiška, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole” Kozarska djeca” Gradiška.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Rok i način obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Kozarska djeca” Gradiška u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

**************

 

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400  GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, člana 14. i 20. stav 2. Pravilnika o 40-časovnoj radnoj nedjelji nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama , te člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, obavještavamo vas da  JU Tehnička škola Gradiška raspolaže viškom časova redovne nastave za školsku 2019/20. godinu za predmete:

- diplomirani inženjer elektrotehnike – 11 časova na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.6.2020. godine

- tehničko crtanje – 2 časa I razred tehničar elektroenergetike,

- izborni predmet: računari i programiranje – 2 časa IV razred tehničar mehatronike,

- praktična nastava – 4 časa I razred tehničar infor. tehnologija 2 grupe po 2 časa

- praktična nastava – 3 časa III razred tehničar mehatronike 1 grupa

- diplomirani inženjer mašinstva  – 4 časa na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.6.2020. godine

- konstruisanje    - 4  časa - II razred automehaničar i varilac

- diplomirani inženjer šumarstva za obradu drveta  –6 časova na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.6.2020. godine

- praktična nastava - 6  časova – IV  razred tehničar za obradu drveta.

 

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban,  što se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu  prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće  uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana, 24.7.2019. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali  od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa naznakom “za konkurs” slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18,   78 400 Gradiška.

****************

 

D&D TEKS

Karađorđeva 66, Laktaši

 

OGLAS

 

Potrebna radnica, šivač za rad na neodređeno radno vrijeme.

Pol ženski, bez obzira na godine starosti.

Poželjno radno iskustvo.

Telefon: 065-177-560

*****************

JU DJEČIJI VRTIĆ “NEVEN” ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

Tel: 051/551-345

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika – diplomirani vaspitač predškolske djece

u JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika:

- Diplomirani vaspitač predškolske djece na  određeno vrijeme do 31.8.2020. godine  - 3 izvršioca

 

 Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

 

Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin RS, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom

Posebni uslovi za kandidate

- visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača,

- položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

 

Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Izjavu  da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima

- Biografiju,

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju 23.7.2019. godine u 12 časova.

          Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prva tri rangirana kandidata, po prijedlogu Komisije, dužna su da u roku od sedam dana od prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ako prva tri rangirana kandidata u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidati ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

 

          Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

          Sve informacije na telefon 051/551-345.

***************

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

Živinice bb,  Kneževo

tel: 051/597-123,

e-mail: os087@skolers.org

 

raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I - Opis poslova:

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

II - Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine od dana stupanja na dužnost.

 

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava:

 

III - Opšti uslovi:

 - da ima  opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

 - da je stariji od 18 godina,

 - da je državljanin BiH - RS.

 

IV - Posebni uslovi:

 - ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva  kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se

  izučavaju u osnovnoj školi  nakon sticanja diplome  iz tačke 1. ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da ima predložen programa rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

 

V - Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni da dostave:

- prijavu,

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu ,

- uvjerenje da su državljani BiH i RS,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi  nakon sticanja diplome,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će pribaviti

  službenim putem za sve kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju),

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,

  morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- preporuku ranijeg Poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

  Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI - Rok za učešće na konkursu, način dostavljanja prijave i obavještenje o rezultatima konkursa

   Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja konkursa.

   Kandidati koji budu učestvovali na konkursu biće pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema rješenja Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora.

 

   Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs za direktora” na adresu: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb , 78230 Kneževo. Dostavljenu dokumentaciju  škola neće vraćati kandidatima.

 

   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

   Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja.  

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana