JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

 

“KRAJINAMED”

Ul. Branka Popovića br.222

78000 BANjALUKA

OGLAS

za posao

 

Pčelarska zadruga “Krajinamed” zbog povećanja obima poslovanja i uvođenja druge smjene traži više radnika za proizvodnju košnica. Prednost se daje radnicima koji imaju iskustvo u preradi drveta, a konkurisati mogu žene i muškarci.

Naše potrebe su sljedeće:

- stolar                         2 izvršioca

- pomoćni radnik (montaža) 3 izvršioca

 

Proizvodni pogon nalazi se u Petoševcima (opština Laktaši), a za radnike iz Banjaluke obezbijeđen je prevoz iz Lazareva (kod tržnog centra Fis). Radi se u dvije osmočasovne smjene, sa 2 pauze: pauza od 20 minuta za topli obrok (donosi ga ketering služba) i 10 minuta pauza za kafu/čaj. Svaka druga subota je neradna.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a detaljne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 065/836-880 (Branislav).

***

SP  “ITS - M” BANjALUKA

Ul. Marka Lipovca 135

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

OGLAS

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 

   1. Mašinski inženjer .............................................................. 1 izvršilac

 

Uslovi:

- poznavanje engleskog jezika

 

Mjesto rada:

- Hrvatska - Karlovac

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na broj telefona 065/535-911.

 

Datum objave:                                                                                      Datum isteka:

4.2.2020.                                                                                             19.2.2020.

***

VRTIĆ I JASLICE “ANĐEO”

Ul. Trive Amelice br.56

78000 Banjaluka

 

                                                                 OGLAS

                                                             za posao

Zbog otvora nove poslovne jedinice, PU - Klub za djecu “Anđeo” raspisuje konkurs za:

1. Vaspitače …..................... 3 izvršioca

2. Pedagoge …....................... 2 izvršioca

3. Profesore razredne nastave…........... 2 izvršioca

Vašu  prijavu sa kontakt telefonom pošaljite na mejl vrticandjeo@gmail.com  ili se javite na broj telefona 065/00 33 11, radnim danom od 8 do 16 časova.

 

Oglas otvoren do 15.2.2020

***

“KOZARAPUTEVI”

Ul. Tunjice bb

78000 Banjaluka

 

 

 Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva “Kozaraputevi” d.o.o. Banjaluka, zbog iskazane potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva i obaveznim rokovima završetka preuzetih poslova do kraja građevinske sezone,  direktor Društva objavljuje sljedeći:

OGLAS

za prijem jednog broja radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

 

1. Građevinski tehničar (sa radnim iskustvom) – 1 izvršilac;

2. Vozač teretnih motornih vozila – 2 izvršioca;

3. Autoelektričar – 1 izvršilac;

4. Automehaničar – 1 izvršilac;

5. Bravar – 1 izvršilac;

6. NK građevinski radnik – 10 izvršilaca;

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za mjesto pod rednim brojem 1. - završena građevinska škola, građevinski tehničar sa radnim iskustvom (IV stepen stručne spreme)

 Za mjesto pod rednim brojem 2. - završena škola za vozača teretnih motornih vozila;

Za mjesto pod rednim brojem 3. - srednja stručna sprema, završena škola za autoelektričara; 

Za mjesto pod rednim brojem 4. - srednja stručna sprema, završena škola za automehaničara; 

Za mjesto pod rednim brojem 5. - srednja stručna sprema;

Za mjesto pod rednim brojem 6.- poželjno radno iskustvo iz oblasti niskogradnje i da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;                                                                       

      

  Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banjaluka.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, odnosno do kraja ovogodišnje građevinske sezone. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se sa jednim brojem radnika zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu “Kozaraputevi” d.o.o. Banjaluka, Tunjice b.b. sa naznakom “Prijava na oglas” ili na e-mail adresu: kozaraputevi@fortisgroup.ba

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

JU ŠKOLA  UČENIKA U PRIVREDI BANjALUKA

Ul. Nikole Pašića 11A

78000 Banjaluka

 

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog   radnog  mjesta

 

1. Nastavnik stručno teoretske nastave  za elektro struku, 1 izvršilac,  20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije,  lice sa radnim iskustvom,

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

 

Pored  opštih  uslova predviđenih Zakonom o radu,  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane odredbom  člana 104.  stav 1. tačke 1, 2 i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs) za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom  stručnom ispitu,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

-  izvod iz matične knjige rođenih ,

- uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati  u puno radno vrijeme),

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 14.2.2020. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata  koji bude izabran prije zasnivanja  radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu  škole.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.        

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BANjALUKA

Ul. Mirka Kovačevića 27

78000 Banjaluka

 

 

 raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 

1. Prof/nast. hemije -  nepuna norma –  8 časova + 1 čas dopunske nastave + 2 časa ukupno 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja  djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i  5. Za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pod brojem 1. pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

           Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 20.2.2020. godine u 12 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

           Prijave slati na adresu škole.

***

JU MEDICINSKA ŠKOLA

Ul. Cetinjska br. 1

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Profesor stručnih predmeta za laboratorijsko-sanitarne tehničare, teorija i vježbe -II modul - sanitarna hemija i tehnika, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.5.2020. godine, 8 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi (diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture).

 

  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci van škole u trajanju od najmanje 12 mjeseci (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju), kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana 14.2.2020. godine (petak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće  intervju i testiranje dana 17.2.2020. godine (ponedjeljak) u 12 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.    

***

POGREBNA OPREMA “MANDIĆ”

Ul. Potkozarje bb

78000 BANjALUKA

 

raspisuje

                                                                        OGLAS

 

1. Šnajderica (ž) ...........................   1 izvršilac

 

Mjesto rada: Potkozarje

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefone 066/220-580 i 065/684-317

Oglas ostaje otvoren do 20.2.2020.

***

FRIZERSKI SALON “SOLDAT” SP

Ul. Miloša Obilića bb

78000 Banjaluka

 raspisuje

                                                               OGLAS

 

1. Muški frizer (ž) ................................... 1 izvršilac

 

Opis posla:

- Pružanje frizerskih usluga za muškarce - šišanje i brijanje

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/039-619.

Oglas otvoren do 11.2.2020.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” BANjALUKA

Ul. Trive Amelice br.24

78000 Banjaluka

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka, puna norma,  na određeno vrijeme, do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/2020. godine - 1 izvršilac

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje, Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - što dokazuje kandidat uvjerenjem;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem - (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

(za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu  prijavu na konkurs(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom ) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a ona podrazumijeva:        

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Svi dokumenti koje kandidat dostavlja  uz prijavu  moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave  Komisija neće  razmatrati. Testiranje i intervju sa  kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 18.2.2020. godine, i to sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole sa naznakom “Za konkurs”

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

“NIKOLA TESLA” BANjALUKA

   Ul. Jevrejska 48

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

1. Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku  za nastavne predmete: primjena računara, elektrotehnički materijali i računarske komponente, 1 izvršilac bez radnog iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

2. Sekretar škole, puna norma 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme

 

Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu treba da ispunjavaju posebne uslove navedene u članu 104. odnosno 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  a za radno mjesto pod tačkom 1. Konkursa  da imaju stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama;

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati  su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad sekretara u školi (tačka 2. konkursa);

6. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (tačka 2. konkursa);

7. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

8. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

10. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme (za radno mjesto pod tačkom 2. konkursa);

11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.2.2020. godine (petak) u 10 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Za Komisiju za prijem kandidata”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU “GRAĐEVINSKA ŠKOLA” BANjALUKA

Ul. Mladena Stojanovića br.7

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave (dipl. inž. geodezije), 1 izvršilac, 10 časova teorije i 6 časova prakse, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, pripravnik.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 18.2.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU “SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA”, GRADIŠKA

Vidovdanska 58,

tel.: 051/813-385,

e-mail: ss17@skolers.org

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška

 

Opis radnog mjesta

 

I Predmet:

Školski odbor JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška (u daljem tekstu direktor škole).

 

II Opis poslova:

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III   Mandat:

Mandat direktora traje  četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV Uslovi za izbor:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to :

Opšti uslovi:

1. Da je lice starije od 18 godina;

2. Da je državljanin RS odnosno BiH;

3. Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad;

Posebni uslovi:

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2.  Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

- Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX, stav 1. Ustava BiH i lica koja su otpuštana iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta), kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije.

 

V Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti i sljedeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

4. Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent),

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

6. Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran,

7. Uvjerenje da se protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice (ne starije od 3 mjeseci),

8. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao nastavnik ili stručni saradnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

9. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i  do sada ostvarenim rezultatima rada,

10. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period.

11. Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

12. Ovjerena izjava da kandidat nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije.

 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Srednja stručna i tehnička škola, ul. Vidovdanska br. 58, 78 400 Gradiška, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole”.

  

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora  JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

***

“NOVA  DIPO” DOO

GORNjI PODGRADCI,

GRADIŠKA.

 

 

Na osnovu člana  17. Odluke o osnivanju  “Nova DIPO” d.o.o. , direktor Društva raspisuje

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Vozač kamiona sa prikolicom i kranom na određeno vrijeme ......................................  2 izvršioca (sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa)

 

Pravo  učešća pod 1. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

 

1) SSS – Tehnička škola za vozača motornih vozila,                                                                                                                                                                                                  

2) Radno iskustvo na poslovima vozača kamiona sa prikolicom i kranom,

3) Posjedovanje licence za vozača motornih vozila,

4) Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

Oglas ostaje otvoren  7 dana.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kratku biografiju i fotokopiju diplome.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti  intervju.

Svoje prijave možete slati na i-mejl : novadipo@teol.net  , faks: 051 896 322 ili na adresu

 “Nova DIPO” d.o.o. G. Podgradci 78 405, Gradiška.

 

***

 

PRIMA ISG DOO GRADIŠKA,

Dejtonska 2 V,

78400 Gradiška

 

OGLAS

za radno mjesto - radnik u proizvodnji

 

Mjesto rada: Gradiška

Broj izvršilaca: 60 radnika u proizvodnji                            

- 30 šivača

                                                                        

- 30 radnika u drugim proizvodnim pogonima

 

Zbog povećanja obima proizvodnje Tvornica tapaciranog namještaja Prima ISG d.o.o. Gradiška zapošljava  radnike u proizvodnji.

Stručna sprema i radno iskustvo nisu uslov za zapošljavanje.

 

Nudimo:

• Stabilnu i redovnu zaradu,

• Plaćene putne troškove, topli obrok i regres,

• Obuku za radno mjesto na koje se radnik zaposli,

• Priliku za sticanje novih znanja i usavršavanje,

• Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos.

• Rad u pozitivnoj radnoj atmosferi.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Svoju prijavu možete nam poslati na i-mejl: kadrovskasluzba@isg.ba  ili lično dostaviti na adresu Prima ISG d.o.o. Gradiška, Dejtonska 2 V, 78400 Gradiška.

***

REPUBLIKA  SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ulica Vidovdanska broj 5.

Tel.051/551-044, 551-015

Faks: 051/555-260,

i-mejl: domzdravlja35@gmail.com

KONKURS

za prijem  radnika

 

1. Doktor medicine u SHP .......... 1 izvršilac na određeno vrijeme do tri mjeseca zbog privremenog povećanja obima posla

                                                        

 

Opšti uslovi:

   

1. Da je državljanin  RS/BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je zdravstveno sposoban,

4. Da nisu kažnjavani, odnosno osuđivani za krivična djela i

da se protiv njih ne vodi krivični postupak

 

Posebni uslovi:

    

I   - Doktor medicine u SHP (određeno vrijeme):

 

Uslovi:- Medicinski fakultet ili završena

                specijalizacija

              - Položen stručni ispit ili specijalistički ispit

              - Edukacija – bazični trening za hitnu pomoć

              

      Uz  prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i

      posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest 

      mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne

      smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

         - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

       - Izvod iz matične knjige rođenih,

         - Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

         - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

         - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

         - Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji 

         - Uvjerenje o završenoj edukaciji – bazični trening za hitnu pomoć

 

        II - Medicinska sestra, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice

          sa porodiljskog odsustva (rad u KSZ ginekologija i pedijatrija).

          Posebni uslovi: SSS medicinska škola,

          Položen stručni ispit.

    

 Uz  prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i      posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest        mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne

      smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:

         - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

         - Izvod iz matične knjige rođenih,

         - Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

         - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

         - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

         - Svjedočanstvo o završenoj SSS medicinskoj školi,

         - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

    Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u “Glasu Srpske” i na    Birou rada Čelinac.

    Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja    “Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji  za      prijem radnika.

 

     Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg     objavljivanja.

 

     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

     Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o      čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JP”RADIO-SRBAC”

Danka Mitrova   1

SRBAC

 

Raspisuje

KONKURS

za  popunu slobodnog  radnog mjesta

 

1. Novinar - voditelj programa, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Uslovi  za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  i Posebne uslove propisane Pravilnikom o sistematizaciji poslova, broju izvršilaca i uslovima za njihovo obavljanje u JP “Radio-Srbac”.

 

2. Opšti uslovi:

1. Da su državljani RS, BiH

2. Da su stariji od 18 godina

3. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova.

4. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

 

3. Posebni uslovi:

- Viša ili srednja stručna sprema

- jedna godina radnog iskustva u javnom informisanju

 

4. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih , Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, Diplomu, svjedočanstvo  o školskoj spremi, Uvjerenje o radnom iskustvu, Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat do okončanja izbornog procesa.

Kandidati su dužni da dostave original ili ovjerenu kopiju traženih dokumenata.

5. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor iz javnog konkursa obaviće se provjera radnih i drugih sposobnosti, kao i za poslove novinarsko-voditeljskog programa, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili putem kontakt telefona koji su obavezni navesti u prijavi.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu  Radio-Srpca,sa naznakom “Za konkurs”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju  uslove konkursa, neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

Načelnik opštine Srbac,  raspisuje

                                             

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac

 

I - Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog mjesta:  

- Stručni saradnik – matičar u terenskim mjesnim kancelarijama – 1 izvršilac.

 

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srbac.

III – Status: službenik.

- Službenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

IV - Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je starije od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član  IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V - Posebni uslovi              

Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen ispit za matičara, nepostojanje sigurnosnih smetnji za obavljanje poslova matičara i poznavanje rada na računaru.

VI – Nespojivost

Kandidati  ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VII - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, fotokopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, fotokopiju uvjerenja o položenom ispitu za matičara, ispravu kojom se dokazuje da ne postoje sigurnosne smetnje za obavljanje poslova matičara,  ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), fotokopiju uvjerenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izjave da kandidat: 1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom - član  IX  stav 1. Ustava BiH, 2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 3) nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i 4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VIII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je  dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz tačke VII konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Prvorangirani  kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX - Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa.

X - Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs”, koji se  može preuzeti u šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u  obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja  se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 223.

***                                                                                                                        

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NIKOLA TESLA” PRNjAVOR     

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Profesor razredne nastave za voditelja produženog  boravka – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –pola radnog vremena - do 30.6.2020. godine.

2. Defektolog – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –do 30.6.2020. godine

 

          Za navedeno radno mjesto uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi   i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

 5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

  6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

  7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

  8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

   10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

   11. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

   12. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

  13. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

  14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

 15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojno invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i intervju  u ponedeljak, 10.2.2020. godine, sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ “Nikola Tesla” Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od  7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ “NAŠA RADOST”

PRNjAVOR

raspisuje:

 

KONKURS

za radna mjesta:

 

1) Vaspitač - pripravnik, na određeno vrijeme .................................... ............................. 1 izvršilac,

2) Vaspitač -  do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, na određeno vrijeme .... 3 izvršioca.

 

Opšti uslovi konkursa:

Da je državljanin BiH - RS, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koji ga čine nesposobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

 

Posebni uslovi konkursa:

Za radno mjesto pod 1)

VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

Za radno mjesto pod 2)

VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača i položen stručni ispit.

 

Kandidati su dužni dostaviti:

Prijavu, izvod iz MKR, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (važi samo za kandidate koji budu primljeni u radni odnos), dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, a za radno mjesto pod 2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije JU ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Naša radost”, Karađorđeva broj 1, 78 430 Prnjavor, sa naznakom “Komisiji za izbor”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervjuu dana, 18.2.2020. godine u prostorijama JU Dječiji vrtić “Naša radost”, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervjuu, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”BJELAJCE

Bjelajce bb,

70 260 Mrkonjić Grad;

Tel: 050 251 173;

e-mail: os061@skolers.org

 

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce

 I - Predmet

Na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce broj: 27/20. od 31.1.2020. godine, Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Status

 

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

 

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI - Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

• diplomu o završenoj stručnoj spremi,

• izvod iz matične knjige rođenih,

• uvjerenje o državljanstvu,

• potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

• ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

* uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

• uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

• uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

• prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

• preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

• kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

• ovjerenu izjavu da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

• ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa .

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Branko Ćopić” , Bjelajce; Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Branko Ćopić” Bjelajce.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

***

Ustanova socijalne zaštite dom za starija lica “AGAPE”

Podorugla bb, 70260 Mrkonjić Grad

 

KONKURS

za posao

 

Ustanovi socijalne zaštite dom za starija lica “AGAPE” u  Mrkonjić Gradu potrebni  za rad sljedeći radnici:

- medicinski tehničar;

- njegovatelj za starija lica;

 

Za sve informacije pozvati kontakt telefon 065/465-706.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ŽIVINICE - KNEŽEVO

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

      

                   

1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet fizika 8 časova..... 1 izvršilac na određeno

vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže 30.6.2020. godine  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije

 ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. ovog zakona.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 17.2.2020. godine u 13 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave

neće se razmatrati.

 

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom “Prijava na konkurs”  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

 

Kontakt telefon: 051/597-123 - škola.  

***

 

SŠC “PETAR KOČIĆ” ŠIPOVO

  

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora  škole

 

       I - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem  obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da su stariji od 18 godina

3) da je državljanin BiH/ Republike Srpske

 

2.  Posebni  uslovi

               1) da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija, i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

              2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava

             3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv,

             4) da ima predložen program rada  i da se ističe  svojim radom  i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u školi  i

             5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika  i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

         II –Potrebna dokumentacija

          Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

        - Biografiju sa podacima o kretanju u struci  i do sada ostvarenim rezultatima rada,

        - Izvod iz matične knjige rođenih

        - Uvjerenje o državljanstvu,

        - Fotokopiju lične karte,

        - Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,

        - Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

        - Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno- obrazovnom radu u školi (najmanje pet godina),

       - Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

       - Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

       - Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

       - Prijedlog programa rada za mandatni period,

       - Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

         Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.

        

 

        III - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

         Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski  centar “Petar  Kočić” Šipovo sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Srednje škole (NE OTVARATI).

         Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

        Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

        Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

 

        Školski odbor će pismenim putem obavijestiti  sve učesnike konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”, GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38,

tel.: 050/431-017, 431-475,

e-mail: os049@skolers.org  

 

direktor škole  r a s p i s u j e

 

KONKURS

za  nastavni kadar u školskoj 2019/2020. godini

 

1. Profesor srpskog jezika i književnosti ……………………………. 17 časova, jedan izvršilac, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, položen stručni ispit, područna škola Donji Vrbljani

2. Profesor biologije …………………………………….. 8 časova, jedan izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, položen stručni ispit

3. Profesor razredne nastave - voditelj produženog boravka ……………………………………………… puna norma, jedan izvršilac, položen stručni ispit, do kraja nastavne 2019/20 godine.

                                                                                           

 

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju   i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu 

- Izvod iz MKR ili kopija lične karte

 - Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 76/15)

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)  

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 76/15) potrebno je priložiti :

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Dokaz o stažu (ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca (ako se traži lice sa iskustvom)

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren sedam  dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ”Desanka Maksimović” u Gornjem Ribniku,  17. februara 2020. godine u 9 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

 

“KRAJINAMED”

Ul. Branka Popovića br.222

78000 BANjALUKA

OGLAS

za posao

 

Pčelarska zadruga “Krajinamed” zbog povećanja obima poslovanja i uvođenja druge smjene traži više radnika za proizvodnju košnica. Prednost se daje radnicima koji imaju iskustvo u preradi drveta, a konkurisati mogu žene i muškarci.

Naše potrebe su sljedeće:

- stolar                         2 izvršioca

- pomoćni radnik (montaža) 3 izvršioca

 

Proizvodni pogon nalazi se u Petoševcima (opština Laktaši), a za radnike iz Banjaluke obezbijeđen je prevoz iz Lazareva (kod tržnog centra Fis). Radi se u dvije osmočasovne smjene, sa 2 pauze: pauza od 20 minuta za topli obrok (donosi ga ketering služba) i 10 minuta pauza za kafu/čaj. Svaka druga subota je neradna.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a detaljne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 065/836-880 (Branislav).

***

SP  “ITS - M” BANjALUKA

Ul. Marka Lipovca 135

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

OGLAS

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 

   1. Mašinski inženjer .............................................................. 1 izvršilac

 

Uslovi:

- poznavanje engleskog jezika

 

Mjesto rada:

- Hrvatska - Karlovac

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na broj telefona 065/535-911.

 

Datum objave:                                                                                      Datum isteka:

4.2.2020.                                                                                             19.2.2020.

***

VRTIĆ I JASLICE “ANĐEO”

Ul. Trive Amelice br.56

78000 Banjaluka

 

                                                                 OGLAS

                                                             za posao

Zbog otvora nove poslovne jedinice, PU - Klub za djecu “Anđeo” raspisuje konkurs za:

1. Vaspitače …..................... 3 izvršioca

2. Pedagoge …....................... 2 izvršioca

3. Profesore razredne nastave…........... 2 izvršioca

Vašu  prijavu sa kontakt telefonom pošaljite na mejl vrticandjeo@gmail.com  ili se javite na broj telefona 065/00 33 11, radnim danom od 8 do 16 časova.

 

Oglas otvoren do 15.2.2020

***

“KOZARAPUTEVI”

Ul. Tunjice bb

78000 Banjaluka

 

 

 Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva “Kozaraputevi” d.o.o. Banjaluka, zbog iskazane potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva i obaveznim rokovima završetka preuzetih poslova do kraja građevinske sezone,  direktor Društva objavljuje sljedeći:

OGLAS

za prijem jednog broja radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

 

1. Građevinski tehničar (sa radnim iskustvom) – 1 izvršilac;

2. Vozač teretnih motornih vozila – 2 izvršioca;

3. Autoelektričar – 1 izvršilac;

4. Automehaničar – 1 izvršilac;

5. Bravar – 1 izvršilac;

6. NK građevinski radnik – 10 izvršilaca;

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za mjesto pod rednim brojem 1. - završena građevinska škola, građevinski tehničar sa radnim iskustvom (IV stepen stručne spreme)

 Za mjesto pod rednim brojem 2. - završena škola za vozača teretnih motornih vozila;

Za mjesto pod rednim brojem 3. - srednja stručna sprema, završena škola za autoelektričara; 

Za mjesto pod rednim brojem 4. - srednja stručna sprema, završena škola za automehaničara; 

Za mjesto pod rednim brojem 5. - srednja stručna sprema;

Za mjesto pod rednim brojem 6.- poželjno radno iskustvo iz oblasti niskogradnje i da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;                                                                       

      

  Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banjaluka.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, odnosno do kraja ovogodišnje građevinske sezone. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se sa jednim brojem radnika zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu “Kozaraputevi” d.o.o. Banjaluka, Tunjice b.b. sa naznakom “Prijava na oglas” ili na e-mail adresu: kozaraputevi@fortisgroup.ba

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

JU ŠKOLA  UČENIKA U PRIVREDI BANjALUKA

Ul. Nikole Pašića 11A

78000 Banjaluka

 

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog   radnog  mjesta

 

1. Nastavnik stručno teoretske nastave  za elektro struku, 1 izvršilac,  20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije,  lice sa radnim iskustvom,

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

 

Pored  opštih  uslova predviđenih Zakonom o radu,  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane odredbom  člana 104.  stav 1. tačke 1, 2 i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs) za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom  stručnom ispitu,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

-  izvod iz matične knjige rođenih ,

- uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati  u puno radno vrijeme),

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 14.2.2020. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata  koji bude izabran prije zasnivanja  radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu  škole.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.        

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BANjALUKA

Ul. Mirka Kovačevića 27

78000 Banjaluka

 

 

 raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 

1. Prof/nast. hemije -  nepuna norma –  8 časova + 1 čas dopunske nastave + 2 časa ukupno 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja  djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i  5. Za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pod brojem 1. pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

           Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 20.2.2020. godine u 12 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

           Prijave slati na adresu škole.

***

JU MEDICINSKA ŠKOLA

Ul. Cetinjska br. 1

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Profesor stručnih predmeta za laboratorijsko-sanitarne tehničare, teorija i vježbe -II modul - sanitarna hemija i tehnika, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.5.2020. godine, 8 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi (diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture).

 

  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci van škole u trajanju od najmanje 12 mjeseci (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju), kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana 14.2.2020. godine (petak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće  intervju i testiranje dana 17.2.2020. godine (ponedjeljak) u 12 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.    

***

POGREBNA OPREMA “MANDIĆ”

Ul. Potkozarje bb

78000 BANjALUKA

 

raspisuje

                                                                        OGLAS

 

1. Šnajderica (ž) ...........................   1 izvršilac

 

Mjesto rada: Potkozarje

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefone 066/220-580 i 065/684-317

Oglas ostaje otvoren do 20.2.2020.

***

FRIZERSKI SALON “SOLDAT” SP

Ul. Miloša Obilića bb

78000 Banjaluka

 raspisuje

                                                               OGLAS

 

1. Muški frizer (ž) ................................... 1 izvršilac

 

Opis posla:

- Pružanje frizerskih usluga za muškarce - šišanje i brijanje

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/039-619.

Oglas otvoren do 11.2.2020.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” BANjALUKA

Ul. Trive Amelice br.24

78000 Banjaluka

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka, puna norma,  na određeno vrijeme, do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/2020. godine - 1 izvršilac

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje, Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - što dokazuje kandidat uvjerenjem;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem - (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

(za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu  prijavu na konkurs(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom ) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a ona podrazumijeva:        

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Svi dokumenti koje kandidat dostavlja  uz prijavu  moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave  Komisija neće  razmatrati. Testiranje i intervju sa  kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 18.2.2020. godine, i to sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole sa naznakom “Za konkurs”

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

“NIKOLA TESLA” BANjALUKA

   Ul. Jevrejska 48

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

1. Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku  za nastavne predmete: primjena računara, elektrotehnički materijali i računarske komponente, 1 izvršilac bez radnog iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

2. Sekretar škole, puna norma 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme

 

Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu treba da ispunjavaju posebne uslove navedene u članu 104. odnosno 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  a za radno mjesto pod tačkom 1. Konkursa  da imaju stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama;

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati  su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad sekretara u školi (tačka 2. konkursa);

6. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (tačka 2. konkursa);

7. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

8. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

10. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme (za radno mjesto pod tačkom 2. konkursa);

11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.2.2020. godine (petak) u 10 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Za Komisiju za prijem kandidata”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU “GRAĐEVINSKA ŠKOLA” BANjALUKA

Ul. Mladena Stojanovića br.7

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave (dipl. inž. geodezije), 1 izvršilac, 10 časova teorije i 6 časova prakse, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, pripravnik.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 18.2.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU “SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA”, GRADIŠKA

Vidovdanska 58,

tel.: 051/813-385,

e-mail: ss17@skolers.org

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška

 

Opis radnog mjesta

 

I Predmet:

Školski odbor JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška (u daljem tekstu direktor škole).

 

II Opis poslova:

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III   Mandat:

Mandat direktora traje  četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV Uslovi za izbor:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to :

Opšti uslovi:

1. Da je lice starije od 18 godina;

2. Da je državljanin RS odnosno BiH;

3. Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad;

Posebni uslovi:

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2.  Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

- Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX, stav 1. Ustava BiH i lica koja su otpuštana iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta), kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije.

 

V Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti i sljedeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

4. Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent),

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

6. Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran,

7. Uvjerenje da se protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice (ne starije od 3 mjeseci),

8. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao nastavnik ili stručni saradnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

9. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i  do sada ostvarenim rezultatima rada,

10. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period.

11. Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

12. Ovjerena izjava da kandidat nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije.

 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Srednja stručna i tehnička škola, ul. Vidovdanska br. 58, 78 400 Gradiška, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole”.

  

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora  JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

***

“NOVA  DIPO” DOO

GORNjI PODGRADCI,

GRADIŠKA.

 

 

Na osnovu člana  17. Odluke o osnivanju  “Nova DIPO” d.o.o. , direktor Društva raspisuje

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Vozač kamiona sa prikolicom i kranom na određeno vrijeme ......................................  2 izvršioca (sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa)

 

Pravo  učešća pod 1. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

 

1) SSS – Tehnička škola za vozača motornih vozila,                                                                                                                                                                                                  

2) Radno iskustvo na poslovima vozača kamiona sa prikolicom i kranom,

3) Posjedovanje licence za vozača motornih vozila,

4) Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

Oglas ostaje otvoren  7 dana.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kratku biografiju i fotokopiju diplome.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti  intervju.

Svoje prijave možete slati na i-mejl : novadipo@teol.net  , faks: 051 896 322 ili na adresu

 “Nova DIPO” d.o.o. G. Podgradci 78 405, Gradiška.

 

***

 

PRIMA ISG DOO GRADIŠKA,

Dejtonska 2 V,

78400 Gradiška

 

OGLAS

za radno mjesto - radnik u proizvodnji

 

Mjesto rada: Gradiška

Broj izvršilaca: 60 radnika u proizvodnji                            

- 30 šivača

                                                                        

- 30 radnika u drugim proizvodnim pogonima

 

Zbog povećanja obima proizvodnje Tvornica tapaciranog namještaja Prima ISG d.o.o. Gradiška zapošljava  radnike u proizvodnji.

Stručna sprema i radno iskustvo nisu uslov za zapošljavanje.

 

Nudimo:

• Stabilnu i redovnu zaradu,

• Plaćene putne troškove, topli obrok i regres,

• Obuku za radno mjesto na koje se radnik zaposli,

• Priliku za sticanje novih znanja i usavršavanje,

• Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos.

• Rad u pozitivnoj radnoj atmosferi.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Svoju prijavu možete nam poslati na i-mejl: kadrovskasluzba@isg.ba  ili lično dostaviti na adresu Prima ISG d.o.o. Gradiška, Dejtonska 2 V, 78400 Gradiška.

***

REPUBLIKA  SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ulica Vidovdanska broj 5.

Tel.051/551-044, 551-015

Faks: 051/555-260,

i-mejl: domzdravlja35@gmail.com

KONKURS

za prijem  radnika

 

1. Doktor medicine u SHP .......... 1 izvršilac na određeno vrijeme do tri mjeseca zbog privremenog povećanja obima posla

                                                        

 

Opšti uslovi:

   

1. Da je državljanin  RS/BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je zdravstveno sposoban,

4. Da nisu kažnjavani, odnosno osuđivani za krivična djela i

da se protiv njih ne vodi krivični postupak

 

Posebni uslovi:

    

I   - Doktor medicine u SHP (određeno vrijeme):

 

Uslovi:- Medicinski fakultet ili završena

                specijalizacija

              - Položen stručni ispit ili specijalistički ispit

              - Edukacija – bazični trening za hitnu pomoć

              

      Uz  prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i

      posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest 

      mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne

      smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

         - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

       - Izvod iz matične knjige rođenih,

         - Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

         - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

         - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

         - Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji 

         - Uvjerenje o završenoj edukaciji – bazični trening za hitnu pomoć

 

        II - Medicinska sestra, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice

          sa porodiljskog odsustva (rad u KSZ ginekologija i pedijatrija).

          Posebni uslovi: SSS medicinska škola,

          Položen stručni ispit.

    

 Uz  prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i      posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest        mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne

      smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:

         - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

         - Izvod iz matične knjige rođenih,

         - Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

         - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

         - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

         - Svjedočanstvo o završenoj SSS medicinskoj školi,

         - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

    Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u “Glasu Srpske” i na    Birou rada Čelinac.

    Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja    “Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji  za      prijem radnika.

 

     Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg     objavljivanja.

 

     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

     Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o      čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JP”RADIO-SRBAC”

Danka Mitrova   1

SRBAC

 

Raspisuje

KONKURS

za  popunu slobodnog  radnog mjesta

 

1. Novinar - voditelj programa, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Uslovi  za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  i Posebne uslove propisane Pravilnikom o sistematizaciji poslova, broju izvršilaca i uslovima za njihovo obavljanje u JP “Radio-Srbac”.

 

2. Opšti uslovi:

1. Da su državljani RS, BiH

2. Da su stariji od 18 godina

3. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova.

4. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

 

3. Posebni uslovi:

- Viša ili srednja stručna sprema

- jedna godina radnog iskustva u javnom informisanju

 

4. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih , Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, Diplomu, svjedočanstvo  o školskoj spremi, Uvjerenje o radnom iskustvu, Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat do okončanja izbornog procesa.

Kandidati su dužni da dostave original ili ovjerenu kopiju traženih dokumenata.

5. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor iz javnog konkursa obaviće se provjera radnih i drugih sposobnosti, kao i za poslove novinarsko-voditeljskog programa, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili putem kontakt telefona koji su obavezni navesti u prijavi.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu  Radio-Srpca,sa naznakom “Za konkurs”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju  uslove konkursa, neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

Načelnik opštine Srbac,  raspisuje

                                             

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac

 

I - Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog mjesta:  

- Stručni saradnik – matičar u terenskim mjesnim kancelarijama – 1 izvršilac.

 

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srbac.

III – Status: službenik.

- Službenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

IV - Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je starije od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član  IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V - Posebni uslovi              

Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen ispit za matičara, nepostojanje sigurnosnih smetnji za obavljanje poslova matičara i poznavanje rada na računaru.

VI – Nespojivost

Kandidati  ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VII - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, fotokopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, fotokopiju uvjerenja o položenom ispitu za matičara, ispravu kojom se dokazuje da ne postoje sigurnosne smetnje za obavljanje poslova matičara,  ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), fotokopiju uvjerenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izjave da kandidat: 1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom - član  IX  stav 1. Ustava BiH, 2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 3) nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i 4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VIII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je  dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz tačke VII konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Prvorangirani  kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX - Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa.

X - Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs”, koji se  može preuzeti u šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u  obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja  se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 223.

***                                                                                                                        

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NIKOLA TESLA” PRNjAVOR     

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Profesor razredne nastave za voditelja produženog  boravka – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –pola radnog vremena - do 30.6.2020. godine.

2. Defektolog – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –do 30.6.2020. godine

 

          Za navedeno radno mjesto uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi   i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

 5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

  6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

  7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

  8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

   10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

   11. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

   12. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

  13. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

  14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

 15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojno invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i intervju  u ponedeljak, 10.2.2020. godine, sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ “Nikola Tesla” Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od  7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ “NAŠA RADOST”

PRNjAVOR

raspisuje:

 

KONKURS

za radna mjesta:

 

1) Vaspitač - pripravnik, na određeno vrijeme .................................... ............................. 1 izvršilac,

2) Vaspitač -  do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, na određeno vrijeme .... 3 izvršioca.

 

Opšti uslovi konkursa:

Da je državljanin BiH - RS, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koji ga čine nesposobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

 

Posebni uslovi konkursa:

Za radno mjesto pod 1)

VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

Za radno mjesto pod 2)

VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača i položen stručni ispit.

 

Kandidati su dužni dostaviti:

Prijavu, izvod iz MKR, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (važi samo za kandidate koji budu primljeni u radni odnos), dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, a za radno mjesto pod 2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije JU ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Naša radost”, Karađorđeva broj 1, 78 430 Prnjavor, sa naznakom “Komisiji za izbor”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervjuu dana, 18.2.2020. godine u prostorijama JU Dječiji vrtić “Naša radost”, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervjuu, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”BJELAJCE

Bjelajce bb,

70 260 Mrkonjić Grad;

Tel: 050 251 173;

e-mail: os061@skolers.org

 

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce

 I - Predmet

Na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce broj: 27/20. od 31.1.2020. godine, Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Status

 

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

 

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI - Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

• diplomu o završenoj stručnoj spremi,

• izvod iz matične knjige rođenih,

• uvjerenje o državljanstvu,

• potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

• ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

* uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

• uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

• uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

• prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

• preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

• kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

• ovjerenu izjavu da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

• ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa .

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Branko Ćopić” , Bjelajce; Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Branko Ćopić” Bjelajce.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

***

Ustanova socijalne zaštite dom za starija lica “AGAPE”

Podorugla bb, 70260 Mrkonjić Grad

 

KONKURS

za posao

 

Ustanovi socijalne zaštite dom za starija lica “AGAPE” u  Mrkonjić Gradu potrebni  za rad sljedeći radnici:

- medicinski tehničar;

- njegovatelj za starija lica;

 

Za sve informacije pozvati kontakt telefon 065/465-706.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ŽIVINICE - KNEŽEVO

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

      

                   

1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet fizika 8 časova..... 1 izvršilac na određeno

vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže 30.6.2020. godine  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije

 ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. ovog zakona.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 17.2.2020. godine u 13 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave

neće se razmatrati.

 

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom “Prijava na konkurs”  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

 

Kontakt telefon: 051/597-123 - škola.  

***

 

SŠC “PETAR KOČIĆ” ŠIPOVO

  

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora  škole

 

       I - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem  obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da su stariji od 18 godina

3) da je državljanin BiH/ Republike Srpske

 

2.  Posebni  uslovi

               1) da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija, i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

              2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava

             3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv,

             4) da ima predložen program rada  i da se ističe  svojim radom  i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u školi  i

             5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika  i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

         II –Potrebna dokumentacija

          Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

        - Biografiju sa podacima o kretanju u struci  i do sada ostvarenim rezultatima rada,

        - Izvod iz matične knjige rođenih

        - Uvjerenje o državljanstvu,

        - Fotokopiju lične karte,

        - Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,

        - Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

        - Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno- obrazovnom radu u školi (najmanje pet godina),

       - Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

       - Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

       - Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

       - Prijedlog programa rada za mandatni period,

       - Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

         Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.

        

 

        III - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

         Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski  centar “Petar  Kočić” Šipovo sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Srednje škole (NE OTVARATI).

         Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

        Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

        Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

 

        Školski odbor će pismenim putem obavijestiti  sve učesnike konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”, GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38,

tel.: 050/431-017, 431-475,

e-mail: os049@skolers.org  

 

direktor škole  r a s p i s u j e

 

KONKURS

za  nastavni kadar u školskoj 2019/2020. godini

 

1. Profesor srpskog jezika i književnosti ……………………………. 17 časova, jedan izvršilac, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, položen stručni ispit, područna škola Donji Vrbljani

2. Profesor biologije …………………………………….. 8 časova, jedan izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, položen stručni ispit

3. Profesor razredne nastave - voditelj produženog boravka ……………………………………………… puna norma, jedan izvršilac, položen stručni ispit, do kraja nastavne 2019/20 godine.

                                                                                           

 

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju   i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu 

- Izvod iz MKR ili kopija lične karte

 - Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 76/15)

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)  

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 76/15) potrebno je priložiti :

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Dokaz o stažu (ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca (ako se traži lice sa iskustvom)

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren sedam  dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ”Desanka Maksimović” u Gornjem Ribniku,  17. februara 2020. godine u 9 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana