JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

„MAD – GRADNjA" s.p. Banja Luka

Krajiških brigada 249

78000 Banja Luka

OGLAS

Radnik na građevini ........................................... 4 izvršioca

Opis posla:

-pomoćni radnik u građevinarstvu

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada :Banja Luka

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt  telefon: 065/586-844 (Aleksandar).

Konkurs otvoren 15 dana od dana objave.

***

Tvornica obuće BEMA d.o.o. Banja Luka

Vojvode Pere Krece bb

Banja Luka

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

Tvornica obuće BEMA d.o.o. Banja Luka raspisuje konkurs za prijem u radni odnos radnika na administrativnim poslovima.

Uslovi:

-srednja stručna sprema

-poznavanje rada na računur

-poznavanje njemačkog jezika

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

***

„KOZARAPUTEVI" d.o.o. Banja Luka,

Ul.Tunjice b.b.

78000 Banja Luka

sledeći:

 

 

O  G  L  A  S

za prijem jednog broja radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

 

1.       Diplomirani saobraćajni inženjer – 1 izvršioc;

            2.         Diplomirani građevinski inženjer – 1 izvršioc;

3.       Građevinski tehničar – 2 izvršioca;

4.       Rukovaoc građevinskim mašinama– 3 izvršioca;

5.       NK građevinski radnik – 10 izvršioca;

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

Za mjesto pod rednim brojem 1.- završen saobraćajni fakultet, diplomirani inženjer saobraćaja (VII stepen stručne spreme);

Za mjesto pod rednim brojem 2. – završen građevinski fakultet (VII stepen stručne spreme);

Za mjesto pod rednim brojem 3.- završena građevinska škola, građevinski tehničar sa radnim iskustvom (IV stepen stručne spreme);

            Za mjesto pod rednim brojem 4 - završena srednja škola (KV);

Za mjesto pod rednim brojem 5. - da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova.   Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i radno iskustvo u oblasti niskogradnje.

                                                                                  

         Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „GLAS SRPSKE" i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banja Luka.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, odnosno do kraja ovogodišnje građevinske sezone. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se sa jednim brojem radnika zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „KOZARAPUTEVI" d.o.o. Banja Luka, Tunjice b.b. sa naznakom „prijava na oglas" ili na e-mail adresu: [email protected]

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

RS GOLD ZLATARE s.p Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 87

78000 Banja Luka

Na osnovu postavljenih ciljeva rasta i sve većih zahtjeva na tržištu, tražimo energičnog i motivisanog trgovca za rad u našoj radnji.

Zadaci:

  Usluživanje kupaca

  Prijem i slaganje robe

  Isticanje cijena i deklaracija na proizvodima

  Održavanje higijene radnog prostora

  Rad na fiskalnoj kasi

  Vođenje poslovnih knjiga

  Redovan popis robe

Uslovi:

  Minimalno SSS

  Posjedovanje organizacionih i pregovaračkih sposobnosti, proaktivan pristup poslu i radnim obavezama, fleksibilnost i rad u timu

  Osnovno znanje rada na računaru

Zainteresovani kandidati mogu svoj CV poslati na email adresu [email protected] ili predati lično na adresu Kralja Petra I Karađorđevića 87.

Ukoliko ste ambiciozna, dinamična i vrijedna osoba i želite da se zaposlite i napredujete u kompaniji koja se odlikuje savremenim i profesionalnim pristupom poslovanju, onda ste prava osoba za naš tim.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***

PU KLUB ZA DJECU  „ZVJEZDICA"

Ul. Jovana Dučića br.50, 78000 Banja Luka

zvjezdicabl@gmail.com

Telefon: 065-347-888

Raspisuje:

O G L A S

Za rad na neodređeno vrijeme:

1.  DIPLOMIRANI VASPITAČ PREDŠKOLSKE USTANOVE .................................... 4 IZVRŠIOCA

2.  POMOĆNO OSOBLjE(SERVIRKA) ............................................. 2 IZVRŠIOCA

Mjesto rada Banja Luka

Kandidati se mogu prijaviti na oglas lično na adresu ili na broj telefona 065-347-888.

Oglas otvoren do 10.02.2023. godine.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU „GIMNAZIJA",BANjA LUKA

78000 BANjA LUKA

raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja, puna norma, 1 izvršilac, 20 nastavnih časova, na neodređeno radno vrijeme.

2. Radni odnos iz tačke 1. Javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbom člana 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. i odredbom člana 104. stav 3. i odredbom člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , odredbama članova 1.-25. Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i odredbama članova 1.- 8. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

1.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

2.  Uvjerenje o državljanstvu;

3.  Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4.  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;

5.  a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje;

6.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa;

7.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju);

8.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita);

9.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

10.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

11.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:

  vrsta posla,

  stepen stručne spreme,

  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

  nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom);

12.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz odredbi člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 13.02.2023. godine u 12:40 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka.

 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, 78000 Banja Luka.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ SVETI SAVA"

BANjA LUKA

 

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

 

1.  Profesor/nastavnik matematike, puna norma, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 15.02.2023. godine  sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola ''Sveti Sava'' Banja Luka, Užička bb, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU Politehnička škola Banja Luka

 ul. Nikole Pašića 11A

78000 Banja Luka

raspisuje

 

Konkurs

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1.  Profesor osnove preduzetništva – 1 izvršilac,  na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine , nepuna norma ( 8 časova) – radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Kandidati pored  opštih  uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-    ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studiskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-    uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-    uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

-    dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

-    izvod iz matične knjige rođenih ,

-    uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

-    uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-    uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-    uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati  u puno radno vrijeme),

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ipunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterjuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 14.02.2023. . godine (utorak) sa početkom u  10:00 ,  u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijeve na konkurs.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata  koji bude izabran prije zasnivanja  radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kadidatima.

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dastaviti lično ili poštom na adresu  Škole: JU Politehnička škola Banja Luka,  ul. Nikole Pašića 11A.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.    

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU  TEHNOLOŠKA ŠKOLA

BANjA LUKA

 

 

raspisuje :

 

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.  Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje Likovni tehničar, Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, 1 izvršilac – 10 časova, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik,  

 2. Profesor stručno-teoretske nastave , za zanimanje Kozmetički tehničar   1 izvršilac , puna norma   -  na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom.

3. Profesor fizičkog vaspitanja, 12 časova, na određeno vrijeme, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi . Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju   i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):
 -Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent ,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu  ili Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu

-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – ne starije od 6 mjeseci
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen ;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko   je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
1) vrsta posla;
2)  stepen stručne spreme;
3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonao srednjem obrazovanju i vaspitanju- lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaknuti na oglasnu tablu škole u roku utvrđenom Pravilnikom.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju   smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se   dana  14.02.2023.godine sa početkom u 10 :00,  časova u prostorijama škole.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti  ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece pribavlja škola službenim putem za kandidate koji budu izabrani po konkursu.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u zapečaćenoj koverti na adresu JU Tehnološka škola  Banja  Luka,    Pilanska bb   Banja Luka ili u

Sekretarijat škole – lično. Potrebno je naznačiti za koje se radno mjesto konkuriše.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Po završenom izboru svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

 "Integral inženjering" a.d. Laktaši, PJ "Integral"

Trg Republike Srpske 8/XII

78000 Banja Luka

 

RADNO MJESTO: Referent za pravne poslove, 1 izvršilac

OPIS POSLOVA:

       -     Obavljanje sekretarskih poslova skupštine i uprave društva

-        Učešće u izradi opštih i pojedinačnih akata društva

-        Upis u sudski registar podataka koji se upisuju u sudski registar i upis promjena

-        Zastupanje društva pred sudovima i drugim organima u svim postupcima po ovlašćenju Direktora Društva

-        Sastavljanje svih podnesaka kojima se obraća nadležnim organima (tužbe, podnesci, žalbe, revizije)

-        Obezbeđenje podataka i dokumentacije za vođenje sporova

-        Ažurno vođenje evidencije o nepokretnostima privrednog Društva

-        Učešće u pregovorima kod zaključivanja svih ugovora

-        Praćenje realizacije svih ugovora i blagovremeno predlaganje izmjena- aneksa, ukoliko za to postoje razlozi

-        Sarađuje sa ostalim službama u Društvu u cilju pravilne primjene zakonskih i drugih propisa

-        Dužan je čuvati klasifikovane (tajne) podatke do kojih dođe tokom rada

-        Po nalogu direktora društva obavlja i druge poslove iz oblasti kojom rukovodi

USLOVI:

-        VSS – diplomirani pravnik,

-        Radno iskustvo 5 godina,

-        Poželjno da ima položen pravosudni ispit.

 

Prijave slati na adresu "Integral inženjering" a.d. Laktaši, PJ "Integral", Trg Republike Srpske 8/DžII, 78000 Banja Luka ili na mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

TRAJANjE OGLASA: 15 dana od dana objavljivanja

***

JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac

Vojvode Mišića br.2

78 240 Čelinac

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme u JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac

 

Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika:

1.          Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog - 1 izvršilac

U radni odnos na upražnjeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti svu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost opštih uslova u skladu sa Zakonom o radu, zatim dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost posebnih uslova propisanih Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi i Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi.

 

Ispunjenost opštih uslova, kandidati za radno mjesto vaspitača dokazuju dostavljanjem sljedeće dokumentacije:

 

1.  Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih;

3.  Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže ga samo kandidat koji bude izabran nakon konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4.  Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i iskazivanje dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela (ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.  Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.  Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i iskazivanje dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

Uz potpisanu prijavu, ispunjenost posebnih uslova kandidati za radno mjesto vaspitača dokazuju dostavljanjem sljedeće dokumentacije, na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi:

1.  Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ili programu za obrazovanje vaspitača - za radno mjesto diplomirani vaspitač predškolske djece;

2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

4.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena  ili ovjerena foto-kopija indeksa;

5.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6.  Ovjerenu foto-kopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7.  Uvjerenje opštinskog odnosno organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida;

9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.         Biografiju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 13.2.2023. godine u 12.00 časova u prostorijama JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac, Vojvode Mišića br. 2, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postavlja se na oglasnoj tabli ustanove.

Rok za podonošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova kao i dokumentacijom na osnovu koje se vrši bodovanje je osam dana, od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:

JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac

Vojvode Mišića br.2

78 240 Čelinac

Sa naznakom „Prijava na konkurs"

***

JU OŠ " Branko Ćopić" Prnjavor

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

 direktor škole  r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 

1.       NASTAVNIK / PROFESOR RAZREDNE NASTAVE (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  do povratka nastavnice sa bolovanja,  PŠ Štrpci) – 1 izvršilac

NAPOMENA: ukoliko se na javni konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  u radni odnos će se primiti pripravnik.

 

2.       VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do završetka nastave u šk.2022/2023. godini , (u skladu sa članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, centralna škola) – 1 izvršilac

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 114.,115, i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  a prijem (bodovanje) kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta,

polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima propisanim Pravilnikom i to:

 

7. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana            14.02.2023.  godine u 12,00 sati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola " Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 – 15,00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Sveti Sava" Kotor Varoš

Svetosavska 2

78 220 Kotor Varoš

Raspisuje:

 KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.  Nastavnik matematike – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac.

2.  Nastavnik njemačkog jezika– na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa bolovanja, nepuna norma (4 časa redovne nastave), sa radnim iskustvom - 1 izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav 5  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1)  da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4)  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,

5)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa 14.2.2023. godine u 11.00 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu:  JU Osnovna škola „Sveti Sava", Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom „ZA KONKURS".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana