JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine

JU ZZZ RS
 JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

***************

JU SŠC LAZAR ĐUKIĆ” RIBNIK

Rade Jovanića br. 39

79 288 Ribnik

Broj telefona: 050/431-213,

faks: 050/431-388,

e-mail ss24@skolers.org

ISPRAVKA KONKURSA

               Dana,  25.7.2018. godine u “Glasu Srpske” objavljen je konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i tom prilikom došlo je do tehničke  greške pod rednim brojem 5 . diplomirani inženjer šumarstva, 16 časova, do 31.8.2018. godine

Treba da stoji: 

5 . diplomirani inženjer šumarstva, 16 časova, do 31.8.2019. godine

Ostali tekst konkursa ostaje neizmijenjen.

************

“EURO LAB” DOO

Jesenjinova br. 16

78000 Banjaluka

  Preduzeću “Euro Lab” d.o.o. Banjaluka potrebna:

1.       dva radnika za rad u proizvodnji na proizvodnim linijama.

-   sa ili bez radnog iskustva na sličnim poslovima

-   puno radno vrijeme, od 7 do 15 časova

2.       dva radnika za rad na skladištu, za pakovanje robe za dalji transport.

-  sa ili bez radnog iskustva na sličnim poslovima

-  puno radno vrijeme, od 8 do 16 časova

Rok za prijavu je 15.8.2018. godine.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona: 051/201-597, radnim danom od 8 do 16 časova.

*******

TRGOPROMEX” DOO BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za poziciju:

1.       Pomoćni radnik u proizvodnji regija Banjaluka - 20 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije

•        najmanje SSS

•        spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

2.       Pomoćni radnik na montaži regija Banjaluka - 20 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije

•        najmanje SSS

•        vozačka dozvola B kategorije

•        spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

e-mail: predrag@alumina.rs

Kontakt tel: 065 221 222 Predrag

Konkurs ostaje otvoren 60 dana

*********

SP “BOŽANA” Frizerski salon

Ramići bb, Banjaluka

Telefon: 065/826-564

OGLAS

Opis radnog mjesta

Muško/ženski frizer sa radnim iskustvom na puno radno vrijeme. Rad u dvije smjene.

Mjesto rada: Ramići - Banjaluka

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na telefon 065/826-564.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

**********

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

“NIKOLA TESLA” BANjALUKA

Jevrejska 48

Broj: 334-01/18

Datum: 31.7.2018. godine

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2019. godine, nepuna norma - 10 časova nastave,

2. Pedagog  škole, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka ili povratka radnika kojeg je zamjenjivao, puno radno vrijeme.

Pored opštih uslova utvrđenih opštim propisom o radu kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto pod tačkom 1. konkursa treba da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1, 2. i 3. a kandidati pod tačkom 2. uslove propisane članom 105. stav 2. tačke 1, 2 i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da ispunjavaju posebne uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci van škole u trajanju od najmanje godinu kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon i kratka biografija kandidata,

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ( kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pod tačkom 1. ovog konkursa) , odnosno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ( kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pod tačkom 2. ovog konkursa) ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana;

5. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

6. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

9. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 21.8.2018. godine, (utorak) u 10 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Za Komisiju za izbor kandidata”.

******

UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjALUKA

Ravnogorska 1,

78000 Banjaluka,

Tel/faks: 051/213-032,

Mob; 065/641-423,

e-mail: distroficari@yahoo.com

OGLAS

Udruženju distrofičara regije Banjaluka, potrebno dva muška personalna asistenta za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 30 do 40 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/641-423.

************

TREND M&V” DOO BANjALUKA

Pilanska bb,

78000 Banjaluka

e.mail: trendmiv@blic.rs

tel. +38751 433 201, 433 202, 433 203

faks. +38751 465 441

Raspisuje

OGLAS

za

Radno mjesto: Radnik u proizvodnji parketa/prerade drveta – 2 izvršioca

-  Radno iskustvo u bilo kojoj vrsti proizvodnje je poželjno,

-  Prednost drvna i metalo-prerađivačka industrija,

-  Traži se disciplina i odgovornost, marljivost

   Nudimo

-   Platu sa planom povećanja,

-   Topli obrok,

-   Plaćen prekovremeni rad.

Oglas otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

Biografije poslati putem e.mail: trendmivŽblic.net

 i djuricjovan@gmail.com

**********

ADVOKAT DRAGAN STANIŠIĆ

Gundulićeva 76

78000 Banjaluka

Mob. +387 51 963 508

E-mail: advokat@drstanisic.com

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju

- Advokatski pripravnik

Broj izvršilaca: 1

Rad na određeno vrijeme:

Mjesto rada/regija: Banjaluka

Opis radnog mjesta: Advokatski pripravnik

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

       - Završen pravni fakultet

       - Dijete poginulog borca

       - Bez prethodnog radnog iskustva

Prijave putem elektronske pošte: advokat@drstanisic.com

Datum objave: 2.8.2018.

Datum isteka: 31.8.2018.

***********

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLjA “Dr JOVAN RAŠKOVIĆ”

MRKONjIĆ GRAD

Broj: 424-3/18

Dana, 2. avgusta 2018. godine

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

1.       Specijalista ginekologije i akušerstva................................1 izvršilac

I  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, na period do 5 godina, odn. do završetka specijalizacije iz ginekologije i akušerstva, u Službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Mrkonjić Grad, sa punim radnim vremenom.

II   Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1.       da je državljanin RS ili BiH;

2.       da je stariji od 18 godina;

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.       da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

5.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora preko 6 (šest) mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova specijaliste ginekologije i akušerstva.

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1.       VSS - medicinski fakultet;

2.       položen stručni ispit;

3.       završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva;

4.       važeća licenca nadležne zdravstvene komore;

5.       vozačka dozvola “B” kategorije;

6.       poznavanje rada na računaru

7.       radno iskustvo kao specijalista ginekolog - 1 godina

IV  Uz prijavu na konkurs i kraću biografiju, zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenim kopijama, ne starije od 6 mjeseci, i to:

1.       uvjerenje o državljanstvu i rodni list;

2.       diplomu o završenoj školskoj spremi ( priznate diplome ukoliko su stečene van RS ili BiH, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju),

3.       dokaz o položenom stručnom ispitu;

4.       licencu za rad;

5.       kopiju vozačke dozvole;

6.       uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova spec. ginekologije i akušerstva;

7.       uvjerenje o radnom iskustvu, kao specijalista ginekolog;

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove, Komisija Doma zdravlja Mrkonjić Grad će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

V  Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i oglasnoj ploči Doma zdravlja Mrkonjić Grad.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JZU Dom zdravlja “Dr Jovan Rašković” Mrkonjić Grad, ul. Jovana Raškovića bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

******************

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ”

KNEŽEVO

Ul. Dujka Komljenovića bb

Tel.br.051-591-433

raspisuje:

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta sa radnim iskustvom

a) nastavnika za nastavne predmete :

1. Pravo..........................................8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine,

2. Istorija umjetnosti................2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine,

3. Psihologija.............................. 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena tokom studiranja,

 2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,

4) radni staž kandidata

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na  javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog  za boračko/invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7.  uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida a Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana, 20.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, Dujka Komljenovića bb , Kneževo.

***********

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

Broj: 073-0-Su-18-000-145

Dana: 2.8.2018. godine

o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u skladu sa Zakonom

- Referent za unos dokumenata i otpremu pošte.....................................1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da je svojim radom i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda radnika suda

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda

6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Posebni uslovi:

Završena srednja škola IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Ukoliko se na konkurs ne javi dovoljan broj kandidata sa položenim stručnim ispitom u obzir dolaze kandidati bez položenog stručnog ispita, s tim da su dužni isti položiti u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih

2. uvjerenje o državljanstvu

3. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave

5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

6. potvrdu o radnom iskustvu izdatu od poslodavca

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se prethodna provjera radnih sposobnosti - testiranje i intervjui, koji će se vršiti na računarima, u skladu sa aktima suda, o čemu će kandidati biti obaviješteni preko oglasne table suda i telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili poštom na adresu:

Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš, sa naznakom “Komisiji za izbor”

*********

“PUBLIKA Consulting” DOO,

TRAŽI

motivisane kandidate (žensko/muško) iz Banjaluke i okoline za poziciju:

- Projekt koordinator/referent prodaje

Odgovornosti:

- Pozivanje potencijalnih klijenata;

- Pronalazi nove klijente, održava redovan kontakt sa postojećim klijentima i nudi usluge iz asortimana poslodavca;

- Pružanje informacija vezanih za konkretnu uslugu;

- Evidentiranje podataka uzetih od strane klijenta u odgovarajućem programu;

- Zakazivanje sastanaka sa potencijalnim klijentima radi unapređenja prodaje;

- Doprinosi ispunjenju prodajnih ciljeva i povećanju udjela na tržištu;

- Prati sve događaje na tržištu, a posebno razvoj kupaca u svojoj oblasti djelovanja, te predlaže unapređenja pri odnosima sa kupcima u interesu što bolje prodaje;

- Vodi brigu o naplati potraživanja i redovnom izvještavanju o realizaciji i aktivnostima na terenu;

Potrebne kvalifikacije:

- VSS – agro-ekonomista

- Izražene komunikativne i pregovaračke vještine;

- Ambicioznost i fokusiranost na rezultate;

- Samoinicijativnost i upornost;

- Dobre vještine koordinacije;

- Fleksibilnost ;

- Znanje rada na računaru (Office paket, internet, društvene mreže);

Nudimo:

- Rad u mladom, stručnom i ambicioznom timu;

- Mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i napredovanja;

- Stimulativna primanja;

Lokacija posla: Banjaluka

Ukoliko volite izazove, kreativni ste, proaktivni i želite da radite u dinamičnom okruženju, pošaljite nam CV sa fotografijom isključivo na posao@publike.ba sa naznakom “Za poziciju PROJEKT KOORDINATOR/REFERENT PRODAJE”

Samo kandidati koji budu ušli u najuži izbor biće kontaktirani.

Oglas traje do 8.9.2017., a sve pristigle aplikacije nakon tog roka neće biti uzete u razmatranje.

*****************

JU MUZIČKA ŠKOLA “VLADO MILOŠEVIĆ”

78000 BANjALUKA, Jovana Dučića 23

E-mail: ssrs12bl@inecco.net

E-mail: ms01@skolers.org

Telefon i faks.: 00 387 (0)51 214-739 

BROJ: 979/18

DANA: 6.8.2018. godine

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika :

Nastavni predmet :

1. Profesor viole (sa iskustvom) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2018/2019 godine

2. Profesor klavira (pripravnik) - 3 izvršioca na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2018/2019 godine

3. Profesor klavira (sa iskustvom) - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 

4. Profesor tambure (sa iskustvom) – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati moraju imati završen odgovarajući odsjek muzičke akademije.

Ukoliko se pod tačkom 2. ne prijavi dovoljan broj pripravnika, škola može angažovati lice sa iskustvom.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izuzev tačke 2. ovog konkursa),

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

-  uvjerenje o državljanstvu RS ,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička škola “Vlado Milošević” Banjaluka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena: Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 22.8.2018. godine, u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja. 

***********

JU “NARODNA BIBLIOTEKA” ŠIPOVO

Trg patrijarha srpskog Pavla 2

Broj: 152/18

Datum: 6.8.2018. godine

raspisuje

PONOVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Higijeničar, na neodređeno vrijeme ............................................1 izvršilac.

I Opšti uslovi:

1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2.  da su stariji od 18 godina,

3.  da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,

II Posebni uslovi:

1. KV - tehničkog smjera, NK - radnik sa radnim iskustvom.

III Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. svjedočanstvo o završenoj osnovni školi ili diplomu o završenoj školi,

4. kopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom iskustvu.

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci.

Biblioteka će za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u  originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

IV

 Sa svim kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju. O mjestu, datumu i vremenu intervjua kandidati će biti na vrijeme obaviješteni.

V

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

VI

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Javna ustanova “Narodna biblioteka” Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla 2, 70 270 Šipovo, sa naznakom “ZA PONOVNI KONKURS.”

**********

JU MEDICINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Broj: 593/18.

Datum: 6.8.2018. godine

JU Medicinska škola Banjaluka raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor stručnih predmeta - doktor medicine, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma časova,

2. Profesor stručnih predmeta-doktor medicine, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, 8 časova i

3. Profesor stručnih predmeta - diplomirani farmaceut, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 31.12.2018. godine, 9 časova.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje 12 mjeseci,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće  intervju i testiranje dana, 20.8.2018. godine (ponedjeljak), u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima, osim na lični zahtjev, kod sekretara.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banjaluka, Cetinjska br. 1, sa naznakom “Za Komisiju za izbor kandidata”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8,

78000 Banjaluka

tel. 051/332-300; faks. 332-336,

callcentar 051/345-080,

www.poreskaupravars.org;

e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0801/120.2-463/18

Dana: 6.8.2018. god.

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Saradnik za administrativne poslove - Područni centar Zvornik, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: Vodi evidenciju o zaposlenima u PC i pripadajućim PJ, ažurira i čuva personalna dosijea zaposlenih i prati elektronsku evidenciju zaposlenih, izrađuje nacrte uvjerenja o činjenicama iz personalnih evidencija (radnom stažu, platama itd.), vodi upisnik predmeta upravnih postupaka, vodi evidenciju akata koji se dostavljaju izvršiocima putem internih dostavnih knjiga za sva odjeljenja i odsjeke, vodi računa o rokovima u kojima su izvršioci obavezni postupiti po primljenim podnescima, kao i o rokovima izvršnosti upravnih akata i njihovom dostavljanju na dalje postupanje, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodilaca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

2.       Portir - Područni centar Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS.

Opis poslova: Obavlja poslove fizičkog i protivpožarnog obezbjeđenja u PC i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednja stručna sprema - III stepen, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)      da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i

5)      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske,

www.poreskaupravars.org. a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

1) ličnu kartu ili pasoš,

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/10, 104/11 i 84/12) i

3)      uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

17.9.2018. godine (ponedjeljak) u 9 časova – za radno mjesto pod brojem:

2. Portir - Područni centar Prijedor i

17.9.2018. godine (ponedeljak) u 12 časova – za radno mjesto pod brojem:

1. Saradnik za administrativne poslove - Područni centar Zvornik.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnim tablama Poreske uprave u Banjaluci, PC Zvornik i PC Prijedor i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa a prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1)      diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,

2)      uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

3)      uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

4)      uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i

5)      uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banjaluka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na službenoj internet stranici Poreske uprave

www.poreskaupravars.org.

**********

NAČELNIK OPŠTINE ČELINAC 

Broj: 01/1- 123-18 /18

Datum: 6.8.2018. godine

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Čelinac

I -      Načelnik opštine Čelinac oglašava javni konkurs za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine i to:

1)      Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom i stečenim zvanjem diplomirani ekonomista..............................2  izvršioca

2)      Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka i stečenim zvanjem diplomirani politikolog............................1  izvršilac

II -     Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske i BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III -    Posebni uslovi

1. Za pripravnika iz tačke I podat.1. VSS - diplomirani ekonomista, VII sedmog stepena stručne spreme četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

Za pripravnika iz tačke II podat.2. VSS - diplomirani politikolog, VII sedmog stepena stručne spreme četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju.

IV -   Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. ovjerenu kopiju diplome,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. uvjerenje o državljanstvu,

4. uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,

5. potpisanu i  ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje opštih uslova (tačka II podt. 5. i 6.),

6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),

7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da se nalazi na evidenciji Zavoda sa statusom nezaposlenog lica.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužni su da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.       Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Komisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika. O vremenu i mjestu intervja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V -     Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb, 78240 Čelinac, sa naznakom Konkursna komisija za izbor pripravnika. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Jungić Nebojša kontakt telefon: 051/553-010, 051/553-012.

VI -   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs  će biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i njeb stranici opštine Čelinac.

*************

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČELINAC

Broj: 02/2-123-002-1/18

Datum: 6.8.2018. godine

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Čelinac

1.       Raspisuje se javni konkurs za prijem dva pripravnika na period od godinu dana, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

1.1.    Pripravnik, diplomirani pravnik, VSS, sa 240 ECTS bodova, jedan izvršilac, na period od 12 mjeseci,

1.2.    Pripravnik, diplomirani psiholog, VSS, sa 180 ECTS ili 240 ECTS,  jedan izvršilac na period od 12 mjeseci.

2.       Opis poslova

Pripravnici se primaju na određeno vrijeme radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita. Osposobljavanje pripravnika vršiće se po programu usvojenom od strane direktora JU Centra za socijalni rad Čelinac.

3.       Opšti uslovi za kandidate:

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova socijalne zaštite.

4. Posebni uslovi:

-        uslovi navedeni u tački 1,

- da kandidat nema radnog iskustva nakon stečene visoke stručne spreme.

5. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs koju su svojeručno potpisali i kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Fotokopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju izdatih od strane visokoškolske ustanove (uvjerenje o diplomiranju ne može biti starije od 1 godine),

- Fotokopija dodatka diplomi za kandidate koji su završili studije po Bolonjskom sistemu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje da se nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje,

- Ovjerena fotokopija radne knjižice,

- Ovjerena izjava kandidata da se protiv istog ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova socijalne zaštite.

Napomena:

Izabrani kandidati dužni su prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju.

Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavu na konkurs dostaviti na adresu JU Centar za socijalni rad Čelinac, za Komisiju za izbor, Vidovdanska 5a ili lično predati na protokol JU Centra za socijalni rad Čelinac.

*************

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ZALUŽANI     

Ul. Nenada Kostića broj 7

Tel. 051/389-381

Broj: 438/18

Datum: 6.8.2018. godine

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva sa radnim iskustvom.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent pravni fakultet,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 20.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Jovan Dučić” Zalužani, Nenada Kostića br.7, 78214 Zalužani, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

********

BOND DOO AGENCIJA ZA OBEZBJEĐENjE LICA I IMOVINE

Stevana Markovića 16

E-mail: sretobond@gmail.com

www.bond.ba

Broj: 01/A-250/18

Datum: 6.8.2018. god.

OGLAS

Zbog povećanja obima poslova

BOND d.o.o. Agencija za obezbjeđenje lica i imovine potražuje:

- 2 radnika ili pripravnika sa srednjom elektrotehničkom školom, IV stepen, smjer tehničar telekomunikacija ili tehničar elektronike,

- 30 radnika ili pripravnika sa bilo kojom srednjom stručnom spremom.

Svi kandidati moraju biti državljani RS - BiH, da nisu kažnjavani i da imaju ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci.

Svi zainteresovani moraju da se jave u sjedište firme u ul. Stevana Markovića br. 16 Banjaluka.

Tel. 051/300-845 i  051 347-260

 ili e-mail: sretobond@gmail.com

*************

Preduzeće za elektromontažne radove

“ELMORAD” d.o.o. Banjaluka,

Ul. Ivana Franje Jukića br. 11

OTVARA

konkurs za prijem radnika u stalni radni odnos za rad

na neodređeno vrijeme u poslovnoj jedinici Banjaluka .

1. KV elektroinstalater  ……………….  3  izvršioca

2. VKV elektroinstalater ……………….. 3  izvršioca

Uslovi : 

-   Vozačka dozvola B kategorije

-        Za radno mjesto pod red. br.1, min. 1 god. iskustva

-        Za radno mjesto pod red. br.2, min. 3 god. iskustva

-        Spremnost za rad na terenu

Prijave sa CV-om , slati na gore navedenu adresu ,

 ili na e-mail: office@elmorad.com

Konkurs ostaje otvoren 14  dana od dana objavljivanja.

***********

Muški frizer – “UOMO” s.p. Banjaluka

Poljski partizanski bataljon 70,

78000 Banja Luka

Opis radnog mjesta

Muški frizer na neodređeno vrijeme.

- ne mora posjedovati radno iskustvo,

- rad u dvije smjene,

- Mjesto rada: Banjaluka,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na telefon 065/778-063.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

*******

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

Broj: 011-0-Su-18-000 1002

Banjaluka, 3.8.2018. godine

objavljuje 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

- Sudski asistent - daktilograf,  2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili  za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase ili III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespondent, radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopiju lične karte ili pasoša;

2. Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

3. Fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,

4. Uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdati od poslodavca,

5. Za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave, i na osnovu usmenog razgovora sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru, potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske” i veb stranici suda www.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana