JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.07. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

KONKURS

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Šumarstvo......... 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Algebra i geometrija................................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Elektroenergetika..... 2 izvršioca

3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke........ 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšta pedagogija ....... 1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

1. Za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke ................................................................................. 1 izvršilac

Stambulčić bb, 71 420 Pale

Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški” u Foči

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije na predmetima Grčki jezik i Starogrčki jezik ................. 1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije na predmetima Hrišćanska etika 1 i 2 i Uvod u bogoslovlje 1 i 2 ............................................................................................................. 1 izvršilac

9. maja, 73 300 Foča

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.; 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.; 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

ISPRAVKU KONKURSA

Ispravlja se tehnička greška u Odluci Senata Univerziteta broj: 01-S-213-XLVIII/18 od 29.06.2018. godine i tekstu Konkursa za izbor u nastavno-naučna i saradnička zvanja, objavljenog dana 04.07.2018. godine u dnevnom listu “Glas Srpske”, u dijelu koji se odnosi na izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici na Pedagoškom fakultetu Bijeljina na način da se riječi “Specifični jezici” zamjenjuju riječima “Specifični jezici (Srbistika)”.

PONIŠTENjE KONKURSA

1. Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 28.02.2018. godine u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Međunarodno pravo na Pravnom fakultetu Pale.

2. Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 28.02.2018. godine u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija na Pravnom fakultetu Pale.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana