JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 24.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

OSNOVNI SUD  u Vlasenici objavljuje:

 

 

JAVNI KONKURS

 1. DAKTILOGRAF – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 

          OPIS POSLOVA:

 • Obavlja sve vrste daktilografskih poslova
 • Radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi.
 • Prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima.
 • Odgovoran je za održavanje spisa i unošenje u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme.
 • Priprema korespodenciju i dokumentaciju.
 • Kontaktira stranke,svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni prema rasporedu.
 • Pomaže osoblju pisarnice koliko je potrebno,te obavlja ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik suda.

          Kandidat treba da ispunjava sledeće:

          a) OPŠTI USLOVI

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je punoljetan;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,tri godine prije objavljivanja konkursa
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu.

          b) POSEBNI USLOVI

 • SSS opšteg, upravnog ili ekonomskog smjera; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; dobro poznavanje rada na računaru

          Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. kraća biografija,kontakt telefon i adresu prebivališta
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),
 5. diplomu o završenoj navedenoj školi,
 6. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 7. potvrda o radnom iskustvu,
 8. fotokopiju radne knjižice,uključujući i stranice sa podacima o radnom stažu
 9. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
 10. za ispunjavanje poslednjih dviju stavki iz opštih uslova,svi kandidati dostavljaju ovjerene izjave.

          Prilikom izbora kandidata obavezna je provjera radnikove sposobnosti i to putem provjere brzine i tačnosti kucanja.         

          Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs neće se razmatrati.

          Prijave na konkurs mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:         

          Osnovni sud u Vlasenici,ul.9.januar ,sa naznakom „Komisija za prijem radnika".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana