JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

INTER MCT" D.O.O.

UL.Dunavska bb, Banja Luka

Tel: 051/345-520, fadž: 324-852

e-mail: [email protected]

 

                                                                                             

OGLAS za prijem u radni odnos

potreban radnik na radnom mjestu:

 1. KAFE SERVISER  (m) ..................   1 izvršilac

Uslovi za prijem u radni odnos:

 

-        Poželjno radno iskustvo

-        Pouzdanost, odgovornost;

-        Spremnost na timski rad;

-        Mašinski tehničar ili mašinski inžinjer

-        Neophodno posjedovanje vozačke dozvole B  kategorije      

Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta..

Prijavu i CV slati putem e – mail: [email protected]

Ili na adresu: INTER MCT MCT DOO, Dunavska bb, Banja Luka        

***

MERKATOR

 

U cilju jačanja našeg  tima u Banja Luci  i Laktašima pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju:

 

PRODAVAČ ...................................   10 IZVRŠILACA

 

Uslovi:

•        SSS,

•        poželjno radno iskustvo u trgovini,

•        spremnost na dinamičan rad,

•        izražene komunikacijske vještine,

•        ljubaznost i uslužnost.

Vašu prijavu možete poslati na idući e-mail: [email protected]

Kontakt osoba:Neira Šišić 063/004-341

Mjesto rada: Banja Luka i Laktaši

Datum objave: 13.09.2023.

Trajanje oglasa: 30 dana (ističe 13.10.2023.)

***

KONZUM

 

U cilju jačanja našeg  tima u Banja Luci i Laktašima pozivamo Vas da nam se pridružite i prijavite na poziciju:

 

PRODAVAČ ............................................... 10 IZVRŠILACA

 

Uslovi:

•        SSS,

•        poželjno radno iskustvo u trgovini,

•        spremnost na dinamičan rad,

•        izražene komunikacijske vještine,

•        ljubaznost i uslužnost.

Vašu prijavu možete poslati na idući e-mail:  [email protected]

Kontakt osoba:Neira Šišić 063/004-341

Mjesto rada: Banja Luka i Laktaši

Datum objave: 13.09.2023

Trajanje oglasa: 30 dana (ističe 13.10.2023.)

***

 

PRIMAPROM DOO BANjA LUKA

Ul.Vidovdanska bb

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

O G L A S

 

OFSET MAŠINISTA ...........................................   1 IZVRŠILAC

 

Uslovi rada:

-poznavanje rada na ofest mašini

Mjesto rada: Banja Luka

Rad na: neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na adresu poslodavca .

Kontakt telefon 051/221-817

Oglas otvoren do 15.10.2023 godine

***

PU „KOD BAKE"

Ul.Dr.Mladena Stojanovića br.81

78000 Banja Luka

O G L A S

 

VASPITAČ (Ž)......................................................    1 IZVRŠILAC

 

Uslovi rada:

-položen stručni ispit

Mjesto rada:Banja Luka

Rad na određeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/839-536 ili lično na adresu poslodavca

Oglas otvoren do 15.10.2023 godine

 

„GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD  - Minutica

BANjA LUKA

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

Za područja:        

 • BANjA LUKA – više izvršilaca
 • GRADIŠKA – 1 izvršilac

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • Minimalno  SSS
 • Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji
 • Poželjno poznavanje rada na računaru („MC office")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:        

 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Kopija uvjerenja o državljanstvu
 • Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: [email protected] , [email protected] .

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina" ad - Minutica Banja Luka,

Ulica Veselina Masleše br.13, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU „GIMNAZIJA",BANjA LUKA

Ul.Zmaj Jovina br.13

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Profesor hemije, puna norma, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, (20 časova redovne nastave u nacionalnom programu i programu Međunarodne mature – IB),  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 2.  Profesor hemije, nepuna norma, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, (10 časova redovne nastave) - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 3. Profesor računarstva i informatike, puna norma, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva - (20 časova redovne nastave) - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 4. Profesor biologije, puna norma, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa  porodiljskog odsustva - (20 časova redovne nastave)- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbom člana 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. i odredbom člana 104. stav 3. i odredbom člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , odredbama članova 1-25. Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i odredbama članova 1-8. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;
 5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje;

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) - samo za lica iz tačke 1. 4. 5. 6. i 7. Konkursa.
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita);
 4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:
 • vrsta posla,
 • stepen stručne spreme,
 • dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom);
 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz odredbi člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 01.10.2023. godine u 12:45 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka.

 

Škola će najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

 

Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Za Komisiju za prijem radnika".

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

BANjA LUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor razredne nastave – na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, puna  norma, 1 izvršilac.

2. Nastavnik/profesor osnova informatike - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, puna norma, 1 izvršilac.

3. Bibliotekar, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, puna norma , 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na Konkursu  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkursu su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( da nije starije od šest mjeseci).

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad  u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavnja kandidat ( da nije starije od šest mjeseci).

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 • diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno- obrazovni rad;
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.,  testiranje  će se obaviti 29.09.2023. godine sa početkom u 08,30 časova, a intervju u 09,30 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2., testiranje će se obaviti 29.09.2023. godine sa početkom u 10,30 časova, a intervju u 11,30 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3., testiranje će se obaviti 29.09.2023. godine sa početkom u 12,30 časova, a intervju u 13,30 časova  u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 28, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „JOVAN DUČIĆ" ZALUŽANI

Ul.Nenada Kostića br.7

Zalužani

 

donosi:

 

ODLUKU

O  IZMJENI DIJELA KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Mijenja se tačka 2. Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske", dana 13.9.2023. godine, tako da sada glasi: „profesor/nastavnik fizike, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom, 8 časova redovne norme - 1 izvršilac".
 2. Konkurs za tačku 2. ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 4.10.2023. godine u 11:00 časova. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs
 3. Preostali dio Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine za radna mjesta pod tačkama 1., 3., 4. i 5. ostaje neizmijenjen, odnosno na snazi.
 4. Sa kandidatima za radna mjesta pod tačkama: 1., 3., 4. i 5. koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju obaviće se u skladu sa Javnim konkursom za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine.
 5. Ostali dio teksta Javnog konkursa pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine ostaje neizmijenjen.

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjA LUKA

Ul.Kralja Alfonsa XIII br.34

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto profesora

 

 1. PROFESOR EKONOMSKE GRUPE PREDMETAna određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, 1 izvršilac sa iskustvom – puna norma.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

 1. PROFESOR EKONOMSKE GRUPE PREDMETAna određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, 1 izvršilac sa iskustvom – puna norma.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

 

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kruterijuma za prijem .

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

      2)  stepen stručne spreme;

            3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona;
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  5.10.2023. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

Second hand boutique Family"  SP

Karađorđeva 200,  Banja Luka

Telefon: 065-774-636

e-mail: [email protected]

 

raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

 

POMOĆNI RADNIK U MAGACINU  .......................................... 1 IZVRŠILAC

 

MJESTO RADA : GLAMOČANI -LAKTAŠI

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE :

-SSS

- VOZAČKA DOZVOLA „B" KATEGORIJE

NUDIMO :

 • stalni radni odnos
 • radno vrijeme 07-15
 • stimulativna zarada.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić" Turjak

Turjak bb

78 404 Turjak

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja;

2.Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine;

3.Voditelj boravka - 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 50% radnog vremena, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine.

 

Posebni uslovi radnog mjesta

 • OPŠTI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • POSEBNI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu su:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Ujerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskz zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave na javni konkurs obaviće se u prostorijama centralne škole u Turjaku, u petak 29.09.2023. godine od 11:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kadidati treba da navedu adresu stanovanja i kontakt telefon.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić", Turjak bb, 78 404 Turjak, sa naznakom -ZA KONKURS.

***

JU Srednja stručna i tehnička škola

Vidovdanska 58

78 400 Gradiška

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika

 

1.  Profesor srpskog jezika - 5 časova nastave sedmično, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana u struci, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje.

-Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:

1)da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5)uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece;

*Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6)Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (kandidati uvjerenje pribavljaju u sudu).

-Dokumentacija koja dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko-školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

  vrsti posla

  stepenu stručne spreme

  dužini ostvarenog radnog staža

*NAPOMENA: Ukoliko se za određeno radno mjesto ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom u struci, uzeće se u razmatranje prijave kandidata bez radnog iskustva.

5)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, održaće se u ponedjeljak, 02.10.2023. godine u 11:00 časova  u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

Technics Programe Engineering  d.o.o.

(TPE d. o.o) 

Mahovljani bb                             

OGLAS ZA POSAO

naziv radnog mjesta: administrativni radnik

potreban broj radnika: 1 (jedan)

opis poslova:

 • obrada narudžbi kupaca
 • kreiranje ponuda za kupce
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija
 • obavljanje i drugih administrativnih poslova, po nalogu nadređenog

potrebne kvalifikacije: minimum SSS, radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine, odgovornost prema poslu

biografiju dostaviti na: [email protected]

 

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

 

JU OŠ „Desanka Maksimović" Trn

Dositejeva 34

 

K O N K U R S

za radno mjesto

 

 1. Profesor/nastavnik  muzičke kulture,  10 časova, na neodređeno radno vrijeme, lice sa iskustvom – položen stručni ispit.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan,a to se dokazuje  izvodom iz mk rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od  strane certifikovane zdravsetvene ustanove, koje ne može biti stariuje od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog donosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  koja ga čine nedostaojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredtava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. da se ne vodi u Registru lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz  posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast  vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6.      uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv   službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijau i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika potrebno je dostaviti i dokumentaciju   na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom:

 1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad,
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 6. Uvjerenje  da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručmne spreme,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o    utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 3, prosječna ocjen može se dokazati i kopijom indeksa.

Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca (stav 5), dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopiije im se neće vraćati.

 

U skladu sa članom 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske"", broj 81/22) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 3.oktobra 2023.godine  sa početkom u  1300 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 6.oktobra 2023.godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

Dostavljeno:

***

Terme Laktaši d.o.o. Laktaši

Karađorđeva 44

 

 

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

O G L A S

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. FIZIOTERAPEUT .................................. 1 izvršioc

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 • SSS-fizioterapeut, VSS
 • opšta kultura ponašanja i komunikacije,
 • radno iskustvo u struci-poželjno,
 • sklonost timskom radu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila [email protected].

***

JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac

Vojvode Mišića br.2

78 240 Čelinac

 

raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme u JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac

 

Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika:

 

 1. Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme - 2 izvršioca i to:
 • diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice se porodiljskog odsustva, a najkasnije do 5.7.2024. godine;
 • diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice se porodiljskog odsustva, a najkasnije do 26.12.2023. godine.

U radni odnos na upražnjena radna mjesta primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti svu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost opštih uslova u skladu sa Zakonom o radu, zatim dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost posebnih uslova propisanih Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi i Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje u predškolskoj ustanovi.

Ispunjenost opštih uslova, kandidati za radno mjesto vaspitača dokazuju dostavljanjem sljedeće dokumentacije:

 1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom - ne starije od šest mjeseci (prilaže ga samo kandidat koji bude izabran nakon konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim kandidati dokazuju da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela koja ih čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece (ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 5. Uvjerenje kojim kandidati dokazuju da se ne vode u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 6. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kojim kandidati dokazuju da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela koja ih čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta.

Uz potpisanu prijavu, ispunjenost posebnih uslova kandidati za radno mjesto vaspitača dokazuju dostavljanjem sljedeće dokumentacije, na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje u predškolskoj ustanovi:

 1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ili programu za obrazovanje vaspitača - za radno mjesto diplomirani vaspitač predškolske djece;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad;
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita za vaspitno-obrazovni rad ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatima iz kategorije porodice poginulog borca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatima ratnog vojnog invalida;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatima iz kategorije borca;
 10. Biografiju.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidati ne mogu iz opravadanih razloga pribaviti dokument iz tačke 4., prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidati ne mogu iz opravdanih razloga dostaviti dokumentaciju iz tačke 6., dostavljaju ovjerenu kopiju rade knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Dana 3.10.2023. godine u 12.00 časova u prostorijama JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac, Vojvode Mišića br. 2, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto vaspitača.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postavlja se na oglasnoj tabli ustanove.

U radni odnos se primaju prva dva kandidata sa najviše bodova na rang listi i to:

 • diplomirani vaspitač predškolske djece - na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 5.7.2024. godine. (prvi kandidat sa rang liste za diplomirani vaspitač predškolske djece);
 • diplomirani vaspitač predškolske djece - na određeno vrijeme do povratka radnice se porodiljskog odsustva, a najkasnije do 26.12.2023. godine (drugi kandidat sa rang liste za diplomirani vaspitač predškolske djece).

Rok za podonošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova kao i dokumentacijom na osnovu koje se vrši bodovanje je osam dana, od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:

JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac

Vojvode Mišića br.2

78 240 Čelinac

Sa naznakom „Prijava na konkurs"

***

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SRBAC

Mome Vidovića 14

78 420 Srbac

raspisuje:

 

  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

 1. Nastavnik tehničkog obrazovanja: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine,  7 nastavnih časova;
 2. Nastavnik tehničkog obrazovanja: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  16 nastavnih časova;
 3. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine,  7 nastavnih časova,
 4. Nastavnik osnova informatike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine,  6  nastavnih časova;
 5. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine,  5 nastavnih časova;
 6. Nastavnik istorije, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, 6 nastavnih časova;
 7. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, 10 nastavnih časova;
 8. Nastavnik matematike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, 8 nastavnih časova,
 9. Nastavnik matematike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika odsutnog radi pojačane njege i brige o djetetu, odnosno do 02.09.2024.godine, 8 nastavnih časova;
 10.  Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju: 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine,  puna norma;
 11. Voditelj produženog boravka, 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2023/2024.godine, sa punim radnim vremenom;
 12. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2023/2024.godine, sa nepunim radnim vremenom od 50,00%;
 13. Voditelj boravka, 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2023/2024.godine, sa nepunim radnim vremenom od 50,00%

 

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje cetirikovana zdravstvena ustanova, a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa,

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  koja ga čine dnedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem,a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem,a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena djela protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16,66/18,119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske": broj: 74/23).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske": broj: 74/23).

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom oblast polaganja  stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu pomenutog  zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 03.10.2023.godine u 13 sati  u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ"Jovan Jovanović Zmaj" Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

JU C  „Petar Kočić" Srbac

Danka Mitrova 5

78420 Srbac

 

Raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika

 

 1. Pedagog škole, puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

          Pored  opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS’‘ broj 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US i 119/2021) kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Sl. glasnik RS’‘  broj 120/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS" broj 29/2012, 86/2013 - odluka US, 80/2014 i 83/2015).
          Prijem radnika vrši se u skladu s Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj 24/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o sednjem obrazovanju i vaspitanju.
           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Za ispunjavanje opštih uslova prilikom prijave na javni konkurs, kandidat dostavlja:

1. Prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail).

2. Uvjerenje o državljanstvu.

3. Izvod iz matične knjige rođenih.

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani  kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,  Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Za ispunjavanje posebnih uslova prilikom prijave na javni konkurs, kandidat dostavlja:

8. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

9.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

11. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

12. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

13. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

14. Uvjerenje o radnom stažu idato od ranijeg poslodavca ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom   (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

17. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti ovjerene fotokopije  priloženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji  su dostavili potpune i blagovremene prijave  i koji ispunjavaju  uslove konkursa, obaviće se  testiranje  04.10.2023. godine u 1345  časova u prostorijama Škole a intervju istog dana u  1445  časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranj, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

 Škola kandidate neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

          Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adesu:  JU Centar srednjih škola  „Petar Kočić" Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.

          Kontakt telefon 051 / 740 – 135.

Dostavljeno:

***

JU Gimnazija Prnjavor

Rade Vranješević br.1

78430 Prnjavor

                                                                                                                                     

  direktor  r a s p i s u j e:

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Profesor stručnih predmeta u računarsko-informatičkom smjeru za 18 časova  ( programiranje- 8 časova, modeli i baze podataka -5 časova, multimedijalni dizajn- 3 časa i računarski sistemi-2 časa) na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do  31.8.2024. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1,  2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

 1. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 3. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga ( ne starije od 3 mjeseca),
 4. ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,
 5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi 
 7. uvjerenje da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
 8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  
 10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
 11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koj bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljene proizvodnja i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,  i uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece  Škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju  02.10.2023. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor,  sa početkom u 13:00 časova

Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor sa naznakom „Prijava na konkurs  za radno mjesto profesor".                                                                                                                                                                

***

JU OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ" Mrkonjić Grad

NjEGOŠEVA 15

MRKONjIĆ GRAD

050/211-367

K O N K U R S

za popunu slobodnih radnih mjesta

 1. Nastavnik srpskog jezika - 5 časova, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/24. godine, 1 izvršilac;
 2. Nastavnik fizike - 6 časova, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/24. godine, 1 izvršilac;
 3. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 11 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac;
 4. Nastavnik geografije - 2 časa, na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/24. godine; lice sa iskustvom, 1 izvršilac;
 5. Nastavnik biologije - 2 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa izborne funkcije, a najkasnije do 30.06.2023. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;
 6. Nastavnik njemačkog jezika - 2 časa, na određeno vrijeme , do kraja školske 2023/24. godine, lice sa iskustvom; 1 izvršilac;
 7. Fizičko i zdravstveno vaspitanje - 2 časa, na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/24. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;
 8. Školski psiholog - 95% norme, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove iz člana 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:  77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:  74/23).

     Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 6. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
 2. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad (za lica sa iskustvom);
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi;
 6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih;
 8. Uvjerenje o državljanstvu;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla (za lica sa iskustvom);
 10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme; 
 11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima,  ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 6. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

       Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

            Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).
         

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa, obaviće se u prostorijama Škole  u utorak, 03.10.2023. godine sa početkom u 10.00 časova za radno mjesto pod 1, 6. i 8; u 11.00 časova za radno mjesto pod 2. i 3; u 12.00 časova za radno mjesto pod 4, 5. i 7.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu Škole:

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić"

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

***

JU OŠ „Vuk Karadžić" Živinice

Živinice bb

78230 Kneževo

 

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

    

 1. Nastavnik/profesor  razredne nastave....1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2024.godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 2. Nastavnik/profesor  engleskog jezika puna norma ....1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva , a najduže do 31.08. 2024. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske",broj 74/23):

1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi mpredmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)uvjerenje o ploženom stručnom ispitu,

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije

 ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 125.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme.Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114.stav 5. ovog zakona.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 06.10.2023. godine u 13,00 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave

neće se razmatrati.

Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Karadžić" Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom  „prijava na konkurs" koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

 

Kontakt telefon: 051/597-123-škola.  

***

"SRBIJA" Ribnik

Donja Previja bb

79287  Previja

 

                                                               

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

I –Upražnjena pozicija:

 1. Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit – rad na neodređeno vrijeme ....................................................................... 1 izvršioc
 2. Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit – rad na određeno vrijeme do povratka direktora sa porodiljskog odsustva .................................. 1 izvršioc

II  Opis poslova:

    U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPU „Srbija" Ribnik broj: 01-02/21 i 01-163/23.

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

-  da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

- da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

IV – Posebni uslovi za prijem u radni odnos koje kandidati treba da ispunjavaju:

(1) za radno mjesto pod tačkom 1. Diplomirani vaspitač:

 1. - VSS diplomirani vaspitač, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
 2. položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
 3. jedna (1) godina radnog iskustva u struci,
 4. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom.

Napomena:   Vaspitač koji je stekao radni staž ili iskustvo van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad u roku od deset (10) mjeseci od dana zaposlenja.

             Ukoliko lice iz prethodnog stava ne položi stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad u roku od deset (10) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

 

V– Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže ovjerene foto-kopije:

 • uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem),
 • uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece (za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem),
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja ovjerene  foto-kopije:

 • diplome o stečenom fakultetu- prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko ne postoje podaci o prosjeku ocjena na diplomi ili ovjerena foto-kopija indeksa
 • ovjerenu foto- kopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.  Uvjerenje treba da sadrži podatke o: a) vrsti posla, b)stepenu stručne spreme i profilu, v) dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,
 • Ovjerenu izjavu kojom se lice obavezuje da će položiti stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad u roku od deset (10) mjeseci od dana zaposlenja.(dostavlja kandidat koji nema uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad)
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa)
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

VI – Postupak izbora kandidata

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Evidentiraće ih uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga će predložiti direktoru ustanove donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija obaviće usmeni intervju dana 06.10.2023. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama JPU „Srbija" Ribnik sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina  kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na Oglasnoj tabli JPU „Srbija" Ribnik, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Javnog Konkursa u  dnevnom listu Glas Srpske i Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Ribnik. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na Javni konkus dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično ili poštom, na adresu: Donja Previja bb, sa naznakom Komisiji za prijem na radno mjesto  diplomirani vaspitač u JPU „Srbija" Ribnik.

***

JU OŠ ,,VUK KARADžIĆ" JEZERO

Vuka Karadžića bb

70 206 Jezero

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 • Nastavnik hemije, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,

4 časa – 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 Opšti uslovi za prijem kandidata:

      -  da je državljani RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu),

-  da je punoljetan (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte),

          - da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava ( uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 1. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na

osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS broj 74/23):          

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci,       

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je obavljao, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 10.10.2023. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS broj 74/23).

Prijave slati na adresu JU Osnovna škola ,,Vuk Karadžić" Jezero, ulica Vuka Karadžića bb, 70206 opština Jezero, u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom „Za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana