JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

ZU „PRIMA DENT"

Ul.Aleja Sv.Save br.46

78000 Banja Luka

raspisuje

 O G L A S

 

STOMATOLOŠKI TEHNIČAR  ......................   1 IZVRŠILAC

Uslovi rada:

-stomatološka sestra,medicinska sestra

-položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/561-301

Oglas otvoren do 08.06.2023 godine

***

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Ul.Pilanska bb

78000 Banja Luka

 

                           TEKST ISPRAVKE KONKURSA JU TEHNOLOŠKE ŠKOLE BANjA LUKA

                           OBJAVLjENOG  DANA  26.04.2023. god. U   DNEVNIM NOVINAMA  " GLAS SRPSKE".

 

U   Konkursu JU Tehnološke škole Banja Luka , objavljenom dana 26.04.2023.godine u dnevnim novinama

 "Glas Srpske",  vrši se ispravka  teksta konkursa  tako što se  iza   "  kandidati su dužni  priložiti sljedeću  dokumentaciju (ovjerene fotokopije  )"    briše tekst naveden iza  prve alineje,  a koji glasi   :

 • " Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta".
 •  " Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita –dostavlja se ( u slučaju kada se   raspisuje konkurs  za lica sa radnim iskustvom)  " , kao i  tekst

        -  " Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke :  1.vrsta posla 2.stepen stručne spreme3.dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ". 

 

Ispravka konkursa  vrši se zbog uočene tehničke greške.

Napomena : Testiranje i intervju kandidata koji  konkurišu na navedeni konkurs vršiće se nakon objavljivanja     ispravke konkursa     dana  29 .05. 2023.godine ( ponedeljak   )  u 10 časova u prostorijama škole.

Preostali tekst konkursa ostaje isti.

***

 

„TERMOPIL" DOO BANjA LUKA

Ul.Petra Pecije br.52

78000 Banja Luka

raspisuje

  O G L A S

POMOĆNIK SERVISERA KLIMA UREĐAJA (M).......................   1 IZVRŠILAC

Opis posla:

-servisiranje i ugradnja klima uređaja

Uslovi rada:

-elektro ili mašinska škola

-položen vozački ispit B kategorije

Mjesto rada: Banja Luka

Rad na neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/510-162

Oglas otvoren do 10.06.2023 godine

***

JU OŠ „Petar Kočić''

78 207 Kola bb

Banjaluka

 

Raspisuje:

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

 1. Sekretar škole, nepuna norma, 90% radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i  sa položenim stručnim ispitom– 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;( da nije starije od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da nije starije od šest mjeseci;

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127, 142 stav 2. i 198.stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 

 • Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ects bodova ili ekvivalent-pravni fakultet;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( Uvjerenje o stručnom ispitu za rad u školi na mjestu sekretara ili Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu);
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  31.05.2023. godine (srijeda) u 11:00 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom slati na adresu škole  sa naznakom "Za konkurs".                            

***

SHP Celex a.d

Ul. Veljka Mlađenovića bb,

 78000 Banja Luka

 

 

Vrijedni ste i ambiciozni?! Tražite posao koji će Vam pružiti mogućnost da učite i kontinuirano napredujete? Pridružite se našem timu.

 

Bravar u službi održavanja Banja Luka

Potrebne vještine:

Opis posla:

 1. Utvrđuje uzroke zastoja i kvarova i izvršava popravke proizvodnih i neproizvodnih mašinskih postrojenja, mašina i  objekata,
 1. U saradnji sa tehnološkim osobljem vrši podešavanja mehanizama proizvodnih mašinskih postrojenja u cilju ispravnog rada,
 2. Vrši zamjenu potrošnih i havarijskih rezervnih dijelova na mašinskim proizvodnim i neproizvodnim postrojenjima,
 3. Redovno obilazi postrojenja u cilju provjere ispravnosti rada, daje prijedloge za preventivno održavanje i popravke, kao i prijedloge za unapređenje ili poboljšanje rada postrojenja ili dijelova postrojenja i učestvuje u izvršavanju ili samostalno izvršava iste,
 4. Održava čistoću i red prostora u kojima boravi i radi,
 5. Snosi odgovornost za izvršene poslove,
 6. Odgovara za poštovanje propisa zaštite na radu i PPZ kao i za korištenje propisanih sredstava zaštite,
 7. Izvršava obaveze proistekle iz integrisanog menadžerskog sistema prema standardu ISO
 8. Sve druge sporedne poslove koji su u vezi sa navedenim poslovima i sa istima čine cjelinu i čije je obavljanje neophodno radi održavanja poslovnog procesa kod poslodavca kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Potrebne vještine:

 • Poželjno razumijevanje i samostalna upotreba ttehničke dokumentacije,
 • Poželjno iskustvo na održavanju mašina, alata, proizvodnih procesa,
 • Poželjno poznavanje rada na računaru – MS Office
 • SSS (III-IV stepen) mašinskog usmjerenja, obavezan uslov.

 

Od kandidata se očekuje :


•    Spremnost na rad u smjenama (  I, II i III smjena)
•    Spremnost na rad u timu
•    Fleksibilnost.
 

Svoje biografije možete slati na na e-mail:   [email protected], te lično ili poštom na adresu SHP Celex a.d., Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Oglas otvoren do 10.06.2023 godine

***

NESTRO PETROL AD BANjA LUKA

Ul.Kralja Petra I Karađorđevića 83A

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:         

K O N K U R S

Za  radno mjesto Glavni specijalista za robne kategorije

 

POTREBNI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

-        VII  stepen stručne spreme-diplomirani ekonomista;

-        Radni staž u struci od najmanje 2 godine;

-        Poznavanje rada na računaru (Word, Excel);

-        Poznavanje rada sa velikom brojem artikala;

-        Iskustvo u radu sa dobavljačima;

-        Iskustvo u radu sa računovodstvenim programima je prednost;

-        Visok  stepen samostalnosti i odgovornosti;

-        Vještina timskog rada;      

-        Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

 POTREBNA DOKUMENTA:

-        Biografija (CV)

-        Dokazi o radnom iskustvu.

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada -  Banja Luka

Izvršilaca – 1

Trajanje oglasa 15 dana

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa Glavni specijalista za robne kategorije molimo Vas da svoju biografiju pošaljete putem pošte, lično na adresu: "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a, 78000 Banja Luka , putem opcije "Prijavite se" ili da svoj CV pošaljete na e-mail: [email protected] , kontakt  telefon + 387 51/242-826.

***

PU KLUB ZA DJECU „MAŠTA"

Milana Stevilovića 44 a, Banja Luka

Telefon : 066-676-944

 

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme

VASPITAČ PREDŠKOLSKE USTANOVE   ....................................................... 2 IZVRŠIOCA

DIPLOMIRANI PEDAGOG  .......................................................  2 IZVRŠIOCA

Posebni uslovi:

-lice bez radnog iskustva – pripravnik;

-osnovno poznavanje rada na računaru.

Oglas je otvoren do 22.05.2023. godine.

Kandidati mogu da se prijave na oglas  na kontakt  Telefon : 066-676-944

***

ZU SPECIJALISTIČKA PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA „DOBAR"

Ul.Vojvode Pere Krece br.2

78000 Banja Luka

raspisuje

O G L A S

za zaposlenje saradnika na poziciji

   medicinska sestra/tehničar – puno radno vrijeme

 

Zdravstvena ustanova DOBAR je zainteresovana za angažovanje medicinske sestre/tehničara na neodređeno vremenski period.

Potrebno dostaviti dokaz o završenom medicinskom obrazovanju i položenom državnom ispitu.

Od kandidata se očekuje kratak životopis uz prijavu na mejl: [email protected]

Očekujemo da nam se jave komunikativne osobe spremne za angažovan pristup ličnom i profesionalnom razvoju, zainteresovane pođednako za organizacione, administrativne i medicinske aktivnosti sa voljom da doprinesu razvoju koncepta D.O.B.A.R.

Oglas otvoren do 11.06.2023 godine

***

TOP -FIT DOO BANjA LUKA

Ul.Rade Radića br.34

78000 Banja Luka

[email protected]

065/519-038

Raspisuje

O G L A S

 HIGIJENIČAR-PERAČ PROZORA ......................   5 izvršilaca

Opis posla:

Perač prozora na visini

Uslovi rada:

-radno iskustvo 1 godina

-položen vozački ispit B kategorije

 

Rad na neodređeno vrijeme.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/519-038 ili mail adresu: topfit@teol.net.

Oglas otvoren do 01.06.2023 godine

***

USZ „DOM ZA STARIJA LICA PAJIĆ"

Ul. Goluba Babića br.115 , 78000 Banja Luka

[email protected]

Telefon: 066-654-505

raspisuje

O G L A S

Za rad na određeno vrijeme

 

MEDICINSKI TEHNIČAR .......................................  1 IZVRŠILAC

Kandidati mogu da se prijave na oglas na sledeće kontakte:

USZ „DOM ZA STARIJA LICA PAJIĆ"

Ul. Goluba Babića br.115 ,78000 Banja Luka

[email protected]

Telefon: 066-654-505

Oglas je otvoren do 12.06.2023.          

***

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo

P.J.Banja Luka

 

Na osnovu odluke izvršnog direktora Društva od 11.05.2023. godine INTEREUROPA RTS,  Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

za slijedeće radna mjesta:

SKLADIŠTAR  u Banja Luci

-   zaprimanje i izdavanje robe, utovar, istovar, manipulacija robom

Potrebni uslovi

-  najniža potrebna stručna/školska sprema: SSS, III stepen,

-  poželjno znanje upravljanja viljuškarom

-  poželjno radno iskustvo  na istim ili sličnim poslovima                             

-  poznavanje informacijske podrške radnih procesa.                           

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave ili do popune radnog mjesta.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa kraćom biografijom slati na adresu: Intereuropa RTC d.d. Sarajevo, Halilovići 12 ili na fadž 033/468-154  ili na e-mail adresu kadrovi@intereuropa.ba

***

Firma Egić Kop d.o.o. Banja Luka

ul.Veljka Mlađenovića bb,

78000 Banja Luka,

Raspisuje

 O G L A S

za prijem radnika sljedećih profila:

 

-građevinski inžinjer ................ 1 radnik

-građevinski tehničar ................. 1 radnik

-tesar na gradilištu ................... 1 radnik

-pomoćni radnici na gradilištu ..................... 2 radnika

Napomena: Porebno iskustvu u radu iz navedene oblasti.

Konkurs je otvoren 30 dana.

Kontakt telefon:

065/462-359, Gordana Mirnić

 

RK BOSKA AD BANjA LUKA

Ul.Trg Krajine br.2

78000 Banja Luka

raspisuje

 O G L A S

HIGIJENIČAR (Ž) ...............................   1 IZVRŠILAC

Mjesto rada:Banja Luka

Rad na: neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 051/490-322 .

Oglas otvoren do 12.06.2023 godine

***

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,

 78 000 Banja Luka

r a s p i s u j e

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:

 1. Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment –1 izvršilac
 2. Menadžment - 1 izvršilac
 3. Humana genetika - 1 izvršilac
 4. Hirurgija* - 1 izvršilac
 5. Oftalmologija* - 1 izvršilac
 6. Anesteziologija i reanimatologija⃰ – 1 izvršilac
 7. Fizička geografija – 2 izvršioca

 

           Ib Za uže umjetničke oblasti:

 1. Reprodukcija muzike (nastavni predmeti: Orkestar 1-8; Orkestar I i II; Operski studio 1-4; Operski studio I i II (solo pjevanje i dirigovanje); Sviranje partitura (dirigovanje i kompozicija); Sviranje partitura i korepeticija muzičkog djela I i II; Dirigovanje 1-8 (gl. predmet); Dirigovanje I i II; Dirigovanje školskim ansamblima I i II; Metodika dirigovanja 1-4; Metodika dirigovanja I i II; Osnove orkestarskog dirigovanja 1-2) - 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:

IIa Za uže naučne oblasti:

 1. Etnomuzikologija (nastavni predmeti: Etnomuzikologija 1-8; Tradicionalno pjevanje 1-4; Tradicionalni instrumenti 1-4; Izvođenje tradicionalne muzike 1-8; Primijenjena etnomuzikologija) – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

  1.  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju  i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju .

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku bio kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • grafiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:

 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „3. Hirurgija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Oftalmologija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „5. Anesteziologija i reanimatologija⃰ - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 •  

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova .

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 • Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 2. EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 3., 4., 5. i 6. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 7. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka.

 

ZA IZBOR SARADNIKA:

 • Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIa AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

***

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

 za izbor generalnog sekretara Univerziteta u Banjoj Luci

 I

          Generalnog sekretara Univerziteta u Banjoj Luci, nakon provedenog javnog konkursa, bira Upravni odbor Univerziteta na prijedlog rektora Univerziteta.

          Generalni sekretar bira se na period od četiri godine, sa mogućnošnju ponovnog izbora.

II

Kandidat za generalnog sekretara mora ispunjavati sljedeće uslove:
Opšti uslovi:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova;
 • da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u oblasti visokog obrazovanja;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III

          Posebni uslovi:

 • visoka stručna sprema - završen Pravni fakultet;
 • pet godina radnog iskustva nakon diplomiranja, od čega najmanje tri godine u oblasti visokog obrazovanja.

IV

          Potrebna dokumentacija:

          Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
 • ovjerenu kopiju diplome;
 • kratku biografiju sa podacima o kretanju u službi;
 • uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 • potvrdu o radnom iskustvu;
 • ovjerenu fotokopiju lične karte.

 

Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

V

          Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI

          Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci - Rektorat, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka, n/r rektora Univerziteta, sa naznakom „za izbor generalnog sekretara Univerziteta u Banjoj Luci".

***

JU CENTAR" ZAŠTITI ME"

Ul.Poljakov park bb

78000 Banja Luka

r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU CENTAR „ZAŠTITI ME" BANjA LUKA

 

I – Predmet

Školski odbor JU Centar «Zaštiti me» Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar „Zaštiti me" Banja Luka.

 

III - Mandat

Direktora Škole imenuje Vlada na prijedlog Ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od momenta stupanja na dužnost.

 

IV – Status

Direktor Centra zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Centra te Pravilnikom o radu.

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Centra može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom Centra, i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH,

- da je punoljetan,  
-da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole i

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

 

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem kontakt telefona, dužni priložiti:

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci ),

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,

- potvrdu, odnosno uvjerenje  kojima se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog inegriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Sva dokumenta koja kandidati prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije, i  neće se vraćati kandidatima.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora Centar će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu poslodavca  sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar „Zaštiti me" Banja Luka (NE OTVARATI). Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, putem Zavoda za zapošljavanje RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII – Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti Ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora Centra, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Centar „Zaštiti me" Banja Luka u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva. 

***

GRAD BANjA LUKA

GRADSKA UPRAVA GRADA BANjA LUKA

Ul.Trg srpskih vladara br.1

78000 Banja Luka

          

Donosi

Z A K Lj U Č A K

O NEUSPJELOM DIJELU

 

J A V N O G   K O N K U R S A

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA BANjA LUKA

 

I

I –  Oglašava se neuspijelim dio Javnog konursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka broj 11-G-5575/22 od 30.11.2022. godine, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske", broj 121/22 od 7.12.2022. godine, na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka 7.12.2022. godine i u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 7.12.2022. godine u tački I podtačka 6, a koji se odnosi na prijem na neodređeno vrijeme u statusu službenika - jednog izvršioca na radno mjesto samostalni stručni saradnik za hidrotehničke objekte i niskogradnju u Odjeljenju za komunalne poslove sa uslovima: VSS - dipl. inž. građevinarstva sa 240 EC­TS ili VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit za rad u upravi; tri godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; poznavanje rada na računaru; položen vozački ispit „B" kategorije i licenca.

II – Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske",  „Glasu Srpske"  i na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka.                   

Obrazloženje

 

           Na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka broj 11-G-5575/22 od 30.11.2022. godine, i to za radno mjesto samostalni stručni saradnik za hidrotehničke objekte i niskogradnju podnesene su ukupno tri prijave koje su odbačene Zaključcima Komisije za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika kao nepotpune s obzirom da kandidati nisu ispunjavali uslove tražene javnim konkursom.

 

         Uzimajući u obzir navedeno, a u skladu sa članom 86. stav 1. tačka 2. Zakona o službenicima i namještenicima kojim je propisano da javni konkurs nije uspio ako nijedan kandidat nije ispunio uslove javnog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene, nedopuštene ili nerazumljive, odlučeno je kao u dispozitivu zaključka.

***

JU OŠ  ,,Vasa Čubrilović"

G R A D I Š K A, Mihajla Pupina 10,

tel.:051/813 – 313,

E-mail: os035@skolers.org

JIB 4401059300007, organizacioni kod:08140035

 

r a s p i s u j e : 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. nastavnik u posebnom odjeljenju- profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja , lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su

prema članu 5. Pravilnika :


1. Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,


2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom

    lične karte,


3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog

    izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i

drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažmo osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

      6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv    dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  Uvjerenje iz stava 1. t.4) i t.5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi :

 • za nastavnika pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor specijalne edukacije i rehabilitacije ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:


1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu       nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

2.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom  studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.                Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji           nezaposlenih lica koja traže zposlenje;
4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke  iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;
5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se    radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu izkategorije  borca;
7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće objavljena na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 29.05.2023. godine sa početkom u 15:00 časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

 

JU OŠ „Mladen Stojanović" Laktaši

Karađorđeva 105

78250 Laktaši

tel.: 051/535-517,

e-mail: os[email protected]

 

raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem na radno mjesto

 

 1. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu , uslove propisane članom 53., 54.,114. stav 1.i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 127. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, 
6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,
 4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koja treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

U skladu sa članom 125. stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanj u kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 30.05.2023.godine u  12.00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ''Mladen Stojanović'' Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ''za konkurs''.

***

JU OŠ „Petar Kočić" Prnjavor

Šibovska, Prnjavor

 

direktor škole, r a s p i s u j e

 

 KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

 • na radno mjesto nastavnika tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac sa 33,33% norme - na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do  30.06.2023.godine 

 

Napomena: Za upražnjeno radno mjesto, ovim Konkursom , u radni odnos  primaju se  lica sa radnim iskustvom,

      (najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad  u vaspitno –obrazovnom  procesu).

        -pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i

         obrazovanju       

 • Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izavršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za
krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
            6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena
protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,
zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem".  stava 1. tačka 4 i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:
 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske" .

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će okačiti na oglasnu tablu škole nakon pregleda dokumentacije.

 

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave vrijeme testiranja i intervjua će se obaviti u ponedeljak , 29.05.2023.godine u prostorijama škole u Šibovskoj sa početkom u 12:30 časova.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu : JU OŠ „Petar Kočić"78433 Šibovska.

***

 

Opština Mrkonjić Grad

Trg kralja Petra I Karađorđevića 1

 

 

         J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika i namještenika

u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad

 

 

U Opštinsku upravu Opštine Mrkonjić Grad prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

 

1. Komunalni policajac  ................................................................... 1 izvršilac.

 

U Opštinsku upravu Opštine Mrkonjić Grad prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

 

2. Radnik na poslovima kućnog majstora  ............................................... 1 izvršilac.

 

I - STATUS I KATEGORIJA RADNOG MJESTA

 

Radno mjesto pod rednim brojem 1. - opštinski službenik četvrte kategorije.

Radno mjesto pod rednim brojem 2. - tehnički radnik.

 

 

III - OPŠTI  I POSEBNI USLOVI

         

Opšti uslovi koje treba da ispunjava kandidat su:

 

1) da je državljanin BiH i RS,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

 

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav (1) Ustava BiH,

7) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto - Komunalni policajac su:

- VSS, tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 240 EC­TS bodova,

- položen stručni ispit za rad u upravi,

- najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci.  

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto - Poslovi kućnog majstora su:

 

- SSS ili KV radnik,

- najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva,

- položen ispit za samostalno obavljanje poslova za ložača kotla.

 

Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest (6) mjeseci od dana zaposlenja.

 

Ukoliko lice iz prethodnog stava ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

 

IV - POTREBNA DOKUMENTA

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (obrazac broj 1), koji je dostupan na sajtu Opštinske uprave opštine Mrkonjić Grad i na sajtu Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad, šalter broj 2. Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova konkursa, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjave da kandidat: 

- nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

- nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine i

- nije u sukobu interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs - prijavnog obrasca.

 

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

- Diplome o završenoj stručnoj spremi,

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen (dostavlja kandidat koji aplicira na službeničko radno mjesto pod rednim brojem 1. Javnog konkursa),

- isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo - dostavlja kandidat koji aplicira na službeničko radno mjesto i na radno mjesto namještenika, pod rednim brojem 1. i 2. Javnog konkursa) i

- dokaz o položenom ispitu za samostalno obavljanje poslova za ložača kotla (dostavlja kandidat koji aplicira na radno mjesto namještenika pod rednim brojem 2. Javnog konkursa).

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz odjeljka IV stav (2) tačka 2. 3. i 4., kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa prethodnim stavom.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

V - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

 

Prijave na Javni konkurs se mogu podnijeti direktno ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom «Komisiji za sprovođenje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad».

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Javni konkurs se objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srpske» i dnevnom listu «Glas Srpske».

 

Ukoliko Javni konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok za prijavu se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

Za sva dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti na kontakt telefon 050/220-948.

***

JZU  DOM  ZDRAVLjA  DRINIĆ

Centar  15

79290  DRINIĆ

 

 

          Na  osnovu  Zakona  o  radu  (Sl.gl.br.01/2016)  i  čl.4  Posebnog  kolektivnog  ugovora  zaposlenih  u  zdravstvu  (Sl.g.  72/2016), čl.24 Statuta  Doma  Zdravlja  i  Odluke  broj  41/2023  Dom  zdravlja 

raspisuje:

OGLAS  za  slobodno  radno  mjesto

 

1.  DOKTOR  MEDICINE  -  1  izvršilac  na  određeno  vrijeme

 

 

USLOVI:

    -  Završen  Medicinski  fakultet

    -  Položen  stručni  ispit

    -  sa  i  bez  radnog  iskustva.

 

Prijave  se  podnose  na  adresu  Ustanove  (Direktoru).

Oglas  ostaje  otvoren  15  dana  od  dana  objavljivanja.

 

Uz  prijavu  dostaviti  sledeća  dokumenta:

    -  Dokaz  o  završenom  fakultetu,

    -  Dokaz  o  položenom  stručnom  ispitu,

    -  Izvod  iz  Matične  knjige  rođenih,

   -   Uvjerenje  o  državljanstvu,

   -   Uvjerenje  o  nekažnjavanju,

   -   Uvjerenje  da  se  protiv  kandidata  ne  vodi  krivični  postupak,

   -   Uvjerenje  o  radnoj  spsosobnosti  (nakon  izbora).

 

Nepotpune  prijave  će  se  odbaciti.

O  izboru  kandidati  će  biti  pismeno  obavješteni  u  roku  od  15  dana  od  dana  donošenja  Odluke  o  izboru.

***

JU SŠC ,,Lazar Đukić" Ribnik

Rade Jovanića broj 39

79283 Ribnik

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar               

,,Lazar Đukić"  Ribnik

 

I -   PREDMET

 

Školski odbor JU SŠC ,,Lazar Đukić" Ribnik  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU SŠC ,,Lazar Đukić,, Ribnik .

III- MANDAT

 

Mandat direktora JU SŠC ,,Lazar Đukić" Ribnik  traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja  prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IV - USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Za direktora JU SŠC ,,Lazar Đukić" Ribnik može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o uslovima i načinu izbora  direktora škole i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/ RS,

3) da je stariji od 18 godina

 

2.Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

V - POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

-Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje u položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada,

- Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili   stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Preporuku ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa),

-Uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.

Dokazi se dostavljaju u originali ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

VI - ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU SŠC ,,Lazar Đukić" Ribnik , Ulica Rade Jovanića broj 39, 79283 Ribnik, sa naznakom  „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kanidatima.

 

VII-napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU SŠC  ,,Lazar Đukić,, Ribnik  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

„ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA"

 Ul. Kralja Petra II br. 17,

 78 000 Banja Luka,

 

 

raspisuje

 

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I RADNO MJESTO

 

TEHNIČKI SEKTOR – TEHNIČKO ODJELjENjE

 

- TEHNIČAR -  ....................................................................................  1 izvršilac

 

Mjesto rada: Banja Luka

 

III OPŠTI USLOVI

• da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

• da je stariji od 18 (osamnaest) godina;

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

IV POSEBNI USLOVI

• IV stepen stručne spreme – SSS;

• Elektrotehnička škola (poželjni smjerovi elektrotehnika ili računarstvo);

• najmanje 2 godine iskustva na sličnim poslovima;

• poznavanje rada na računaru („MS Office " paket, internet);

• poznavanje rada na mrežama;

• poznavanje engleskog jezika;

• vozačka dozvola B kategorije.

 

V OSTALI USLOVI

• izuzetno razvijene tehničke vještine;

• spremnost na timski rad uz visok stepen odgovornosti, proaktivnosti i fleksibilnosti u radu;

• sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti;

• sposobnost rješavanja problema logičkim razmišljanjem i rada na više zadataka istovremeno;

• afinitet za nove tehnologije i spremnost za kontinuirano usavršavanje;

• visok nivo radne etike i poštenja.

 

VI PRIJAVA NA KONKURS

Kandidati su dužni radi prijave na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • biografiju (CV) i propratno pismo u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, podatke o obrazovanju, traženom radnom iskustvu, podatke o dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom.

Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, kao i na e-mail adresu [email protected] - najkasnije do 15.06.2023. godine.

VII INTERVJU

Kandidati koji se prijave i ispunjavaju naprijed navedene uslove biće pozvani na intervju sa članovima konkursne komisije. Prilikom poziva na intervju od kandidata se može tražiti da dostave na uvid dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz konkursa.

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa, neće se uzimati

u razmatranje, te kandidati neće biti pozvani na intervju.

 

VIII OBJAVA

Konkurs će se objaviti u štampanim, elektronskim medijima, na internet stranici i društvenim mrežama „EVL" d.o.o. Banja Luka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana