JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 06.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

 

"Routing" d.o.o. Banja Luka,

 Ul. I Krajiškog korpusa 16,

 78 000 Banja Luka,

 info@routingbl.com

raspisuje

O G L A S

Diplomirani inžinjer arhitekture (M/Ž) - 1 izvršilac   

Rad na: neodređeno vrijeme

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

- stručna sprema VSS, završen fakultet

- minimalno 8 godina radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit

- poželjno posjedovanje Licenci za izradu i reviziju tehničke dokumentacije

- poznavanje rada na računaru

- poznavanje engleskog jezika

- vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu treba priložiti:

-CV

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS".

Oglas ostaje otvoren: do 30.09.2023. godine ili do popune radnog mjesta

***

PU CARSTVO MAŠTE

Ul.Ramići 201 A

78000 Banja Luka

Raspisuje:

O G L A S

VASPITAČ ....................... .....................................  1 IZVRŠILAC

Uslovi :

-vaspitač ili pedagog

-položen stručni ispit

Mjesto rada:Banja Luka

Rad na neodređeno vrijeme

Zaintresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/793-420

Oglas otvoren do 30.09.2023. godine

***

PU Klub za djecu Zvjezdica

Jovana Dučića 51

BANjA LUKA

         Raspisuje

 O G L A S

Vaspitač ....................................................................   2 izvršioca

Prof.njemačkog jezika ..........................................    1 izvršilac

Logoped ....................................................................    1 izvršilac

Uslovi rada:

Kandidati ne moraju imati položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti lično na adresu poslodavca ili na kontakt telefon 065/347-888

Konkurs  otvoren od  29.9.2023.god.

***

NESTRO PETROL AD BANjA LUKA

Ul.Kralja Petra I Karađorđevića br.83A

78000 Banja Luka

Raspisuje

  O G L A S

Glavni specijalista za robne kategorije ...........................  1 izvršilac

POTREBNI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

 

-        VII stepen stručne spreme - diplomirani ekonomista;

-        Radni staž u struci od najmanje 2 godine;

-        Poznavanje rada na računaru (Word, Excel) ;

-        Poznavanje rada sa velikom brojem artikala;

-        Iskustvo u radu sa dobavljačima;

-        Iskustvo u radu sa računovodstvenim programima je prednost;

-        Visok  stepen samostalnosti i odgovornosti;

-        Vještina timskog rada;      

-        Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

POTREBNA DOKUMENTA:

-        Biografija (CV)

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada -  Banja Luka

Trajanje oglasa 14 dana

Prijavom na oglas dajete saglasnost da se vaši lični podaci, kao i svi podaci koje će kompanija  „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, prikupiti za vrijeme trajanja selekcijskog postupka, mogu obrađivati, koristiti i razmjenjivati unutar kompanija „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka i „NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka.

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa Glavni specijalista za robne kategorije molimo Vas da svoju biografiju pošaljete putem pošte, lično na adresu: "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a, 78000 Banja Luka , putem opcije "Prijavite se" ili da svoj CV  pošaljete na e-mail: [email protected], kontakt  telefon + 387 51/242-826.

***

"NIKOLAS" SP

Ul. Karađorđeva broj 79, 78000 Banja Luka

Telefon: 065-530-087

 

raspisuje 

 

 OGLAS

za rad na određeno vrijeme

FRIZER ZA MUŠKARCE I ŽENE .............................. 1 IZVRŠILAC

Rok za prijavljivanje na oglas je 10.09.2023. godine.

 Prijave na oglas se dostavljaju na navedenu adresu ili za detaljne informacije pozvati na kontakt telefon poslodavca 065- 530-087.

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

I

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

             u Odjeljenju za prostorno uređenje:

 1. Samostalni stručni saradnik za infrastrukturne objekte ...... 1 izvršilac

          U Odjeljenju za komunalne poslove:

2. Samostalni stručni saradnik za analitiku i odnose sa javnošću .......................................................... 1 izvršilac

             u Odjeljenju za društvene djelatnosti:

3 .Samostalni stručni saradnik za saradnju sa sportskim organizacijama ...................................................................... 1 izvršilac

u Službu za zajedničke poslove:

4. Stručni saradnik - ekonom .......................................... 1 izvršilac

   u Kabinet gradonačelnika:

    5. Stručni saradnik za administrativno-tehničke         poslove ............................................................................. 1 izvršilac

   U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

 

     u Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

      6.Samostalni referent za ROF .............................................. 1 izvršilac

      u Kabinet gradonačelnika:

     7.Referent za poslove protokola gradonačelnika .......................... 1 izvršilac

      u Odsjek za obezbjeđenje:

      8. Radnik obezbjeđenja ................................................................. 4 izvršioca

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

II  - Opšti uslovi

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

 III - Posebni uslovi  

             Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za infrastrukturne objekte, su:

 • VSS –dipl. inženjer arhitekture ili dipl. inženjer građevinarstva (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za analitiku i odnose sa javnošću, su:

 • VSS – inženjerstvo, tehnologija ili društvene nauke (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za saradnju sa sportskim organizacijama, su:

 • VSS – fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, društvenog ili humanističkog smjera (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik - ekonom, su:

 • SSS – ekonomska škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove, su:

 • SSS – ekonomska škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni referent za ROF, su:

 • VSS – fakultet društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Referent za poslove protokola gradonačelnika, su:

         - SSS - srednja škola (IV);

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik obezbjeđenja, su:

 • SSS – srednja škola (IV/V);
 • poznavanje rada na računaru;
 • posebna psihofizička sposobnost;
 • položen stručni ispit za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja;
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

         Kandidati koji konkurišu na radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit za rad u upravi, a koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

 IV - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 • Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
 1. diploma o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima  1, 2, 3 i 6);
 2. svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 4, 5, 7 i 8);
 3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS  (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4 i 5);
 4. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) (za sva radna mjesta);
 5. isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za sva radna mjesta);
 6. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B" kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3 i 6);
 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja (za radno mjesto pod rednim brojem 8).

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

    Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.   

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

 V

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 VI

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nataša Dimitrijević, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS . Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. 

  VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici Grada Banja Luka.

***

JU OŠ „JOVAN DUČIĆ" ZALUŽANI

Ul.Nenada Kostića br.7

78000 Banja Luka

Odluku:

 

ODLUKU

O  IZMJENI DIJELA KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Mijenja se tačka 2. Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 886/23 od 18.8.2023. godine, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske", dana 23.8.2023. godine, tako da sada glasi: „profesor/nastavnik istorije, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 časa redovne norme u PO Kuljani - 1 izvršilac".
 2. Konkurs za tačku 2. ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a  kandidati koji su dostavili prjave iste su važeće i nisu u obavezi dostavljati nove. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 20.9.2023. godine u 11:00 časova. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs
 3. Preostali dio Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 886/23 od 18.8.2023. godine za radna mjesta pod tačkama 1., 3., 4. i 5. ostaje neizmijenjen, odnosno na snazi.
 4. Sa kandidatima za radna mjesta pod tačkama: 1., 3., 4. i 5. koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u skladu sa Javnim konkursom za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 886/23 od 18.8.2023. godine.
 5. Ostali dio teksta Javnog konkursa pod brojem: 886/23 od 18.8.2023. godine ostaje neizmijenjen.

***

JU OŠ "Novak Pivašević" Čelinac

78243 Stara Dubrava

 

 

KONKURS

  za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 • Profesor/nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac na određeno vrijeme, 8 časova redovne nastave, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva;
 • Profesor/nastavnik fizike -  1 izvršilac na određeno vrijeme, 2 časa redovne nastave, sa radnim iskustvom  ;
 • Profesor/nastavnik hemije -  1 izvršilac na određeno vrijeme, 4 časa redovne nastave, sa radnim iskustvom  ;
 • Profesor/nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja -  1 izvršilac na određeno vrijeme, 9 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom  ;
 • Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme, puna norma, do povratka radnice sa bolovanja.        

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

          Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, 18.9.2023. godine u 12.00 časova u prostorijama  centralne škole u Staroj Dubravi.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se primaju u roku od 8 dana od objavnjivanja u „ Glasu srpske" , a šalju se na adresu JU OŠ „Novak Pivašević"  Stara Dubrava, 78 243 Stara Dubrava, sa naznakom „ Za konkurs".

***

JU SŠC ČELINAC

Vojvode Mišića 36

78240 Čelinac

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

 1. Diplomirani ekonomista, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom                                                  - 1 izvršilac;
 2.  Profesor matematike, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom                               - 1 izvršilac;                  
 3. Profesor srpskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma – 6 časova nastave, sa radnim iskustvom                                                                    – 1 izvršilac;
 4. Profesor demokratije i ljudskih prava, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom                          - 1 izvršilac;
 5. Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom                                     - 1 izvršilac;
 6. Profesor hemije, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma – 6 časova nastave sa radnim iskustvom                                                      - 1 izvršilac;
 7. Doktor medicine na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma – 10 časova nastave, sa radnim iskustvom                                                   - 1 izvršilac

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11) Za radno mjesto pod tačkom 5.  potrebno je da kandidati dostave saglasnost nadležne vjerske zajednice.

U skladu sa članom 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, škola može, izuzetno od uslova iz stava 2) tačka 4) ovog konkursa, na upražnjeno radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 21.09.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.           

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „Miloš Dujić" Čelinac

Vojvode Mišića 57

78240 Čelinac

 

PONIŠTAVANjE   DIJELA  KONKURSA

objavljenog dana 23.08.2023. godine

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" za upražnjeno radno mjesto pod tačkom broj 1. i to: Profesor/nastav. Srpskoj jezika 1 izvršilac, nepuna norma- 16 časova redovne nastave,  na neodređeno vrijeme, poništava se zbog tehničkih propusta.

***

Osnovni sud u Prnjavoru

Beogradska broj 6

78430 Prnjavor

raspisuje:

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1. Predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Konkurs) u Osnovnom sudu u Prnjavoru, na neodređeno vrijeme, i to:

-  RUKOVODILAC ODJELjENjA ZA KOORDINACIJSKE POSLOVE.……… 1 izvršilac

3. Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

4. Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- diplomirani pravnik (VII stepen stručne spreme),

- položen stručni ispit,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine na istim ili sličnim poslovima.

 

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH,

- foto-kopiju lične karte ili pasoša,

- foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- foto-kopiju uvjerenja da se ne vodi krivični postupak,

- ovjerene izjave da kandidat:

    a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

 b) da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju diplome o stečenom zvanju diplomirani pravnik,

- foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru,

- foto-kopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

6. Usmeni intervju i pismeno testiranje

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Komisija) obaviće usmeni intervju i pismeno testiranje.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua-usmenog i pismenog kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

7. Izbor kandidata

Izabrani kandidat nakon sprovedenog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, odbaciće se zaključkom.

Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Prnjavoru ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska broj 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

***

 JU OŠ „Nikola Tesla" Prnjavor

Cara Lazara 26

Prnjavor 78430

 

 Ispravka dijela teksta Konkursa, objavljenog  u dnevnom listu „Glas Srpske" od 30.08.2023. godine.

Tekst konkursa koji se ispravlja:

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA"

U Konkursu JU Osnovna škola ''Nikola Tesla'' Prnjavor, ul. Cara Lazara 26, objavljenom u dnevnom listu „Glas Srpske'' od 30.08.2023. godine, ispravlja se dio teksta konkursa:

„Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se testiranje i interviju u ponedeljak, 18.09.2023. godine umjesto 05.09.2023. godine sa početkom u 08.00 časova u prostorijama JU OŠ ''Nikola Tesla'' Prnjavor-mijenja se datum "

Ostali dio teksta Konkursa ostaje neizmijenjen.

Kandidati koji su se na Konkurs prijavili prije objavljivanja ove ispravke nisu se dužni ponovo prijavljivati na Konkurs i dostavljati novu dokumentaciju.

***

JU CSŠ „Ivo Andrić" Prnjavor

Rade Vranješević br.1, tel.: +387 51 640 471,

e-mail: ss27@skolers.org

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

-profesor fizike – 2 časa na određeno vrijeme, do položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1.tačke 1, 2. i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 5.Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita.

- uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 -uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana  19.09.2023.godine u 13.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić"Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor.

***

JU OŠ ''BRANKO ĆOPIĆ''

P R Nj A V O R

o  b  j  a  v  lj  u  j e:

 

 

P O N I Š T E Nj E   D I J E L A   J A V N O G   K O N K U R S A

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

U javnom konkursu za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , objavljenog na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u dnevnom listu ''Glas Srpske'' 16.08.2023. godine ( u daljem tekstu: javni konkurs), objavljuje se poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  (radno mjesto pod rednim brojem. 2.)  koji je glasio:

'' 2. VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA (neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, u skladu sa članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , centralna škola) – 1 izvršilac''

Poništenje  dijela javnog konkursa (radno mjesto pod rednim brojem: 2.) se vrši zbog instrukcije Ministarstva prosvjete i kulture, odnosno zbog smanjenja broja odjeljenja u šk 2023/2024. godini, što  bi u narednom periodu moglo da dovede do pojave tehnološkog viška nastavnika razredne nastave,  a škola želi da izbjegne takve situacije.

Ostali dio teksta konkursa, ostaje nepromijenjen.

Kandidati koji su se na javni konkurs prijavili prije objavljivanja poništenja dijela Javnog konkursa (radno mjesto pod rednim brojem: 2.) biće obaviješteni o poništenju  dijela konkursa.

Škola će ponovo raspisati javni konkurs za navedeno radno mjesto, ali na određeno vrijeme.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ " BRANKO ĆOPIĆ" P R Nj A V O R

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

r a s p i s u j e:

 

J A V N I  K O N K U R S

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 • VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, u skladu sa članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, do završetka nastavnog procesa u šk. 2023/2024. godini, centralna škola ) – 1 izvršilac

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 114.,115, i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  a prijem (bodovanje) kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala certifikovana zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koje ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta,zlostavljanje djeteta,

polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast  vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima propisanim Pravilnikom i to:

7. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica , nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog  poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana            19.09.2023.  godine u  11,30 sati.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola " Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 – 15,00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Vuk Karadžić" Baraći

Baraći bb, Mrkonjić Grad

tel.: 050/231-027,

e-mail: [email protected]

 

Na osnovu člana 152. stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) direktor škole donosi:

 

ODLUKU

o poništenju konkursa

         Djelimično se poništava javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 253/23 od 21.08.2023.godine i to za sledeća radna mjesta:

Nastavnik matematike, 12 časova redovne nastave, na neodređeno radno vrijeme - 1 izvršilac

 1. Nastavnik matematike, 20 časova redovne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 23.08.2023. godine.

Odluka o djelimičnom poništenju konkursa objaviće se u dnevnim novinama ,,Glas Srpske" i oglasnoj tabli Škole.

O B R A Z L O Ž E Nj E

          Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta poništava se jer isti nije raspisan u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. gl. RS" br.81/22 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Sl. gl. RS" br. 74/18 i 26/19).

U skladu sa gore navedenim direktor je odlučio kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JU SŠC „Petar  Kočić" Šipovo

Nikole Tesle broj: 34

70 270  Šipovo                      

raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnoc

 

 1. Računovođa -  (dipl.Ekonomista 240 ECTS) puna norma, na neodređeno vrijeme, radnik sa iskustvom;
 2. Profesor Njemačkog jezika -  6 časova, na određeno vrijeme vrijeme, do kraja školske 2023/2024 godine a najduže do 31.8.2024. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 3. Profesor Ekonomske grupe predmeta (dipl. Ekonomista 240 ECTS) – puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, radnik sa iskustvom.

        (1) Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

                1) da je državljanin RS  i BiH - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

                2) da je punoljetan  što se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

       3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

               4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

               5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

                6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

               Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) Konkursa za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.               

            Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi načinu bodovanja i kriterijuma za prijem i to:

            1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

            2. Dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

            3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

           4.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca;

           5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (važi samo za kandidate sa položenim stručnim ispitom koji se traže u konkursu);

           6. Uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ukoliko  se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

           7. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca,

           7. Uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu  iz kategorije invalida;

      Kandidati dostavljaju  ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji

       Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 15.9.2023. godine (petak).

      Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti   18.9.2023. godine (ponedeljak) u 09,50 časova.

            Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

      Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

      Prijavu sa  potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:

      JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić",   ulica Nikole Tesle broj: 34,

      70 270  Šipovo.

        Komisiji za prijem radnika

       Kontakt  telefon: 050-360-390

***

OPŠTINA RIBNIK

Načelnik opštine

Trg 9. Januar bb, 79288 Ribnik

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u

Opštinskoj  upravi Opštine Ribnik

 

          I  Predmet konkursa

          U Opštinsku upravu Opštine Ribnik prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

U  Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti:

          1. Stručni saradnik - matičar u mjesnoj kancelariji  .................... 1 (jedan) izvršilac.

U Odjeljenju za finansije:

           2. Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije ....................1 (jedan) izvršilac.

          II Opis poslova i status

           Opis poslova i radnih zadataka utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ribnik.          

       Status i kategorija radnog mjesta pod brojem 1 - službenik VII kategorije,stručni saradnik drugog zvanja.

       Status i kategorija radnog mjesta pod brojem 2 - službenik V kategorije, samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.

          III  Opšti uslovi

          1. da je državljanin RS, odnosno  BiH,

          2. da je stariji od 18 godina,

          3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

          4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

          5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

          6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).

          7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi. 

          IV  Posebni uslovi

1. Stručni saradnik - matičar u mjesnoj kancelariji

   • SSS (IV stepen) – gimnazija, upravna ili ekonomska škola,
   • najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
   • položen stručni ispit za rad u  upravi,
   • položen ispit za matičara,
   • poznavanje rada na računaru.

2. Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije

   • VSS (VII stepen) Ekonomski fakultet ili završen prvi ciklus studija ekonomskog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
   • najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
   • položen stručni ispit za rad u  upravi,
   • poznavanje rada na računaru.

      Izuzetno, lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja (odnosi se na radno mjesto pod brojem 2).

     Ukoliko lice iz prethodnog stava ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

          V  Potrebna dokumenta

          Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom  obrazcu - Prijava na javni konkurs koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Ribnik, a može preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Ribnik.

          Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

          Sve rubrike u prijavnom obrazcu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava  čiji sadržaj se dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova konkursa.

          Uz popunjen prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.  

          Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže (ovjerenu) foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

  • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).
  • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi
  • nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
  • da ne postoji nespojivnost u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Napomena : Navedene izjave sastavni su dio Prijave na  javni konkurs – prijavnog obrazca.

          Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja ovjerene foto -kopije:

            a) svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi (za radno mjesto pod brojem 1),

          b) diplome o završenoj stručnoj spremi ( za radno mjesto pod brojem 2),

          v) uvjerenja o  položenom stručnom ispitu za rad u  upravi,

            g) uvjerenja o  položenom stručnom ispitu za matičara (za radno mjesto pod brojem 1),  

          d) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt  iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem je periodu stečeno radno iskustvo),

          đ) isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru.

Napomena: Dostavljeni dokazi cjeniće se kao relevantni u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

          VI Postupak izbora kandidata

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

          Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkrusna komisija obaviće usmeni intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata  i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz tačke V Konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava  opšte ili posebne uslove,  pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova  sa rang liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

          VII  Rok za podnošenje prijava

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog  konkursa.

Javni konkurs biće objavljen  u  "Službenom glasniku Republike Srpske " i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave  na javni konkurs dostavljaju se  lično  ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb sa naznakom: Komisiji za sporovođenje postupka za prijem službenika.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Brankica Delić, službenik opštinske uprave, kontakt tel. 050/430-070.                                          

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana