Vlada Srpske: Ukupna vrijednost kandidovanih projekata 6,6 milijardi KM

Srna
Foto: Srna

BANjALUKA- Vlada Republike Srpske usvojila je danas Nacrt programa javnih investicija Srpske za period 2023-2025. godine gdje ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata ministarstava i institucija iznosi 6,6 milijardi KM.

Nacrt programa sadrži informacije o investicionim projektima za koje su obezbijeđena sredstva i čija je realizacija u toku ili treba da počne, kao i o projektima koje su nadležna ministarstva i institucije iskazala kao prioritetne ali za njihovu realizaciju u momentu izrade dokumenta nisu obezbijeđena sredstva.

Iz Biroa Vlade za odnose s javnošću saopšteno je da su u Srpskoj u periodu 2023-2025. godine ugovorene investicije u iznosu od 1,669 milijardi KM – projekti u implementaciji.

Analiza sektorske strukture investicija u implementaciji u periodu 2023-2025, prema resornoj nadležnosti za projekte, pokazuje da su najveće investicije u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede i unutrašnjih poslova /93,99 odsto ukupnih investicija/.

Kao prioritetne potrebe bez obezbijeđenih izvora finansiranja, iskazane su dodatne investicije u iznosu od 2,1 milijarde KM /kandidovani projekti/ od čega su u periodu 2023-2025. planirana ulaganja od 1,9 milijardi KM.

Od prioritetnih projekata bez obezbijeđenih izvora finansiranja najzahtjevniji su projekti iz oblasti saobraćaja i veza, energetike i zdravstva.

Na sjednici je usvojena i informacija o okvirnom sporazumu o finansijskom partnerstvu između EU i BiH o posebnim aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći Unije BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći /IPA tri/, a data je i saglasnost za dalju proceduru njegovog zaključivanja i ratifikacije.

Višegodišnjim finansijskim okvirom za period 2021-2027. za IPA tri predviđen je ukupan finansijski okvir od 14,2 milijarde evra za sve zemlje korisnice instrumenta.

Alokacije po zemljama nisu utvrđene, bazirane su na principu uspješnosti i u direktnoj su vezi sa procesom provođenja planiranih aktivnosti.

Stav institucija iz Republike Srpske je u toku izrade komentara na Nacrt sporazuma bio da realizacija obaveza mora da bude prilagođena ustavnopravnim rješenjima i raspodjeli nadležnosti institucija na različitim nivoima vlasti i principima na kojima se zasniva mehanizam koordinacije.

Potpisivanje partnerskog sporazuma IPA tri predstavlja preduslov za potpisivanje sporazuma o finansiranju odobrenog godišnjeg paketa IPA 2021. u iznosu od 73 miliona evra za BiH, kao i svih ostalih godišnjih sporazuma o finansiranju za naredni sedmogodišnji period u okviru IPA tri.

Vlada Republike Srpske danas je usvojila i Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prva tri mjeseca ove godine prema kojem su budžetski prihodi ostvareni u iznosu od 852,1 milion KM, što je za tri odsto više u odnosu na budžet, dok je za osam odsto veći od finansijskog plana za prvi kvartal.

Strukturu budžetskih prihoda čine prihodi od direktnih poreza u iznosu od 415,9 miliona KM, što je za 10 odsto više u odnosu na budžet, a za 11 odsto više u odnosu na finansijski plan za prvi ovogodišnji kvartal, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

U strukturi prihoda nalaze se i indirektni porezi u iznosu od 372,2 miliona KM, što je za jedan odsto manje u odnosu na budžet, a za šest odsto više u odnosu na finansijski plan za prva tri mjeseca ove godine, kao i neporeski prihodi u iznosu od 63, 9 miliona KM, koji su za sedam odsto manji u odnosu na budžet, a za dva odsto veći od finansijskog plana za prva tri ovogodišnja mjeseca.

Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu u prvom kvartalu iskazani su u iznosu od 884,8 miliona KM, što je za 12 odsto manje u odnosu na budžet, a za četiri odsto manji od finansijskog plana za prvi kvartal.

Inostrani dug je u prvom kvartalu ove godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 50,4 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 78,6 miliona KM.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana