Povećan broj zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga: Reprogramirana naplata 33,19 miliona KM

Milijana Latinović
Povećan broj zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga: Reprogramirana naplata 33,19 miliona KM

BANjALUKA - Poreskim obveznicima u Republici Srpskoj u prvom polugodištu ove godine reprogramirana je naplata 33,19 miliona maraka duga na osnovu poreza i doprinosa.

U Poreskoj upravi RS za “Glas Srpske” navode da su od januara do kraja juna ove godine odobrena ukupno 233 rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga. Od toga je, kako pojašnjavaju, Ministarstvo finansija RS odobrilo 60 rješenja na iznos duga od 29,62 miliona KM.

- Poreska uprava je odobrila 25 rješenja o odgođenom plaćanju dospjelih poreskih obaveza na iznos duga od 366.000 KM, ali i 148 rješenja o odgođenom plaćanju na iznos duga od 3,20 miliona KM, po osnovu poreza na dobit, dohodak od samostalne djelatnosti, naknada za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade za 2020. godinu, čije je dospijeće 2021. godine - naveli su u Poreskoj upravi.

U Poreskoj upravi ističu da dug po odobrenim reprogramima, kao i broj odobrenih rješenja u prvoj polovini ove godine, ima tendenciju rasta u odnosu na isti period lani, s obzirom na činjenicu da je u ovoj godini došlo do izmjene zakonskih normi, u segmentu odgođenog plaćanja poreskog duga.

Pojasnili su da se poreske obaveze mogu reprogramirati u jednokratnom iznosu, najduže na godinu dana ili maksimalno na pet godina, odnosno u 60 jednakih mjesečnih rata, izuzev prethodno navedenih obaveza nastalih u prošloj godini, a dospjelih u ovoj koje su reprogramirane na šest mjesečnih anuiteta, s tim da je kod te kategorije reprograma prva rata dospjela 31. jula, a posljednja dospijeva 31. decembra ove godine.

- Pet najvećih dužnika, kategorisanih na osnovu visine odobrenog reprograma su FK Borac Banjaluka sa dugom 8,19 miliona, preduzeće “Nova Dipo” iz Gradiške, koje duguje 4,9 miliona, “Niskogradnja” Laktaši sa dugom 2,5, “Rudnik boksita Srebrenica” 1,9 i “Nova di Vrbas” iz Banjaluke sa dugom od 1,5 miliona maraka - naveli su u Poreskoj upravi.

Podsjećaju da se reprogram dospjelih poreskih obaveza odobrava svim obveznicima koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o odgođenom plaćanju, za dug koji je dospio najkasnije u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev za odgađanje, da je dug obezbijeđen hipotekom te da to obezbjeđenje mora da bude najmanje u vrijednosti ukupnog poreskog duga, uključujući i kamatu i da su izmirene pojedinačne dospjele obaveze po osnovu doprinosa za PIO, za zaposlene kojima u periodu trajanja odgađanja dospijeva neko od prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić rekao je da je vjerovatno pandemija virusa korona zadala muke pojedinim preduzećima koja su bila prinuđena da zatraže odgođeno plaćanje poreskih obaveza.

- Vjerujem da se dobar dio navedenog iznosa vezuje za neke dugove iz prošlosti ili probleme izazvane virusom korona - rekao je Trivić.

Nadležnost

U Poreskoj upravi RS objasnili su da je u skladu sa Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga postupak odgođenog plaćanja na iznos do 30.000 KM u njihovoj nadležnosti, dok o zahtjevu za dug veći od tog iznosa odlučuje Ministarstvo finansija. Dodaju da je posebnim članom pomenutog zakona omogućeno da Poreska uprava odobri reprogram, bez obzira na visinu duga, za obaveze po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, naknada za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade za 2020. godinu, čije je dospijeće ove godine.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana