Polugodišnja zarada mikrokreditnih organizacija premašila osam miliona KM

Milijana Latinović
Polugodišnja zarada mikrokreditnih organizacija premašila osam miliona KM

BANjALUKA - Mikrokreditne organizacije (MKO) u Republici Srpskoj u prvom polugodištu ove godine zaradile su 8,18 miliona maraka, što je za 38 odsto više u odnosu na finansijski rezultat ostvaren u istom periodu prošle godine.

U izvještaju Agencije za bankarstvo RS o stanju u bankarskom sektoru za prvih šest mjeseci ove godine navedeno je da mikrokreditni sektor u Srpskoj čini 14 mikrokreditnih organizacija, od čega 11 mikrokreditnih društava i tri mikrokreditne fondacije.

Prema podacima navedenim u izvještaju neto dobit mikrokreditnih društava na kraju juna iznosila je 8,03 miliona maraka i rezultat je iskazane neto dobiti kod deset društava u iznosu od 8,51 milion maraka i iskazanog gubitka kod jednog mikrokreditnog društva od 480.000 maraka.

- Neto višak prihoda nad rashodima mikrokreditnih fondacija na kraju juna iznosio je 150.000 KM. Pozitivan finansijski rezultat iskazala je jedna mikrokreditna fondacija u ukupnom iznosu od 153.000, dok su dvije poslovale u gubitku i iskazale manjak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 3.000 KM - navedeno je u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

U izvještaju je navedeno da su mikrokreditne organizacije sa sjedištem u RS, od januara do kraja juna ove godine, povećale ukupnu prosječnu ponderisanu efektivnu kamatnu stopu na dugoročne kredite za 0,4 odsto u odnosu na ponderisani prosjek iz 2018. godine, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na kratkoročne kredite smanjena i to za 7,83 odsto u odnosu na prošlogodišnji prosjek.

- Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa kod dvije mikrokreditne organizacije u prvom polugodištu je iznosila 13,47 i 15,16 odsto, kod sedam organizacija kretala se u rasponu od 20,97 do 25,12 odsto, kod dvije je iznosila 34, 38 odsto, dok su dvije mikrokreditne organizacije plasirale kredite po kamatnoj stopi od 44,64 do 49,55 odsto. Jedna MKO je plasirala kratkoročne kredite u iznosu do 400 maraka sa rokom otplate do 30 dana i nije u obavezi da iskaže efektivnu kamatnu stopu - navedeno je u izvještaju.

Ekonomista Zoran Pavlović kaže za “Glas Srpske” da kako raste stepen siromaštva, tako se povećava aktivnost mikrokreditnih organizacija.

- Mikrokreditne organizacije su prisutne u zemljama gdje je izraženije siromaštvo i gdje ljudi traže lakši način da dođu do sredstava kojima bi uspjeli da riješe određene probleme. Tužno je da se vraćamo mikrokreditiranju koje je prije pet ili šest godina bilo skoro nestalo sa našeg finansijskog tržišta - rekao je Pavlović.

Dodao je da pokazatelji jasno govore da je potreba građana za novcem sve veća, a da su kamate na kratkoročne kredite smanjene, dok su one na dugoročne kredite dosta veće.

- Imajući to sve u vidu normalno je da su mikrokreditne organizacije ostvarile dobit, jer je očigledno povećan i obim posla koji obavljaju - dodao je Pavlović.

 

Zaduženost građana

U izvještaju Agencije za bankarstvo RS navedeno je da su mikrokreditne organizacije u Srpskoj u prvom polugodištu fizičkim licima plasirale kredite u iznosu od 33,07 miliona maraka.

- Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, ukupan broj stanovnika u RS je 1,17 miliona, na osnovu čega se zaključuje da je kreditna zaduženost po stanovniku u prvom polugodištu ove godine iznosila 283 marke - navedeno je u izvještaju. 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana