Plata i otpremnina kamen spoticanja

Danijela Bajić
Plata i otpremnina kamen spoticanja

BANjALUKA - Na adresu Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske lani je pristiglo 505 zahtjeva, što je skoro duplo manje nego godinu ranije, a radnici su se najčešće žalili zbog neisplaćene plate i otpremnine, te neizmirenih troškova za prevoz.

Prema podacima ove agencije, koja radne sporove rješava besplatno, od ukupnog broja prošlogodišnjih zahtjeva za mirenje "zaraćenih" strana, 504 su se odnosila na individualne radne sporove, a jedan prijedlog bio je u vezi sa kolektivnim sporom.

Da su posrednici iz ove agencije 2018. pred sobom imali puno više posla, potvrđuje podatak da su te godine pristigla 962 zahtjeva.

Najviše prijedloga za mirno rješavanje radnih sporova, prema njihovim podacima, godinama dolazi iz javnog sektora.

- Od ukupnog broja pristiglih prijedloga lani, 287 ili 56,95 odsto je bilo iz javnog sektora, dok se 217 ili 43,05 odsto odnosilo na privatni sektor - istakli su u agenciji.

Podaci govore da je od ukupno 505 zaprimljenih predmeta u prošloj, zaključno sa 29. februarom ove godine, postupak mirnog rješavanja radnog spora okončan u 471 predmetu, od čega je u 276 slučajeva sporazumno riješeno, dok je 180 obustavljeno, a dva postupka su prekinuta.

- Zbog nenadležnosti i neblagovremenosti odbačeno je 13 zahtjeva za mirenje - istakli su u agenciji.

Tokom svih godina pitanja koja su se javljala kao predmet spora, kako su naveli, odnosila su se na isplatu plata, otpremnine, troškova prevoza, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, otkaz ugovora o radu, isplatu regresa, toplog obroka, jubilarne nagrade, te aneks ugovora o radu.

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić tvrdi da, iako je broj zahtjeva za mirno rješavanje radnih sporova prošle godine bio dosta manji u odnosu na 2018, to ne znači da su poslodavci postali savjesniji.

- Broj zahtjeva, između ostalog, zavisi i od broja postignutih dogovora radnika i poslodavaca putem sindikata. U slučaju da putem sindikata ne bude postignut dogovor, radnik onda traži pomoć Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, pa i suda - rekla je Mišićeva.

Dodala je da veliki broj radnika, čija su radna prava na neki način uskraćena, iz nekog razloga trpi i ne traži stručnu pomoć.

- U narednom periodu bi moglo biti više radnika čija su prava uskraćena, jer mnogi poslodavci koriste trenutnu situaciju uzrokovanu virusom korona pa radnike, između ostalog, tjeraju da potpišu dokument o neplaćenom čekanju, što je nezakonito. Zbog toga radnici, koji nisu članovi sindikata, a imaju taj problem, treba odmah da se obrate nadležnoj instituciji - kazala je Mišićeva i dodala da su članovi sindikata već upoznati s tim.

Arbitri

U Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova RS, koja je do sada riješila više od 13.000 predmeta, poslove mirnog rješavanja radnih sporova obavlja više od 20 arbitara. Na tim poslovima je, između ostalog, angažovano i više od 30 miritelja.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana