Korona zaustavila rast na tržištu osiguranja

Milijana Latinović
Korona zaustavila rast na tržištu osiguranja

BANjALUKA - Epidemija virusa korona zaustavila je višegodišnji trend rasta na tržištu osiguranja Srpske, koji se godišnje kretao između pet i osam odsto, što potvrđuje i podatak da su osiguravajuće kuće u prvom polugodištu ostvarile premiju od 115,6 miliona KM, što je za svega 0,7 odsto više u odnosu na isti period lani.

Prema podacima Agencije za osiguranje RS, navedeni rezultat odnosi se na premiju koja je ostvarena na teritoriji Srpske od strane društava za osiguranje iz RS i filijala društava za osiguranje iz FBiH.

U Agenciji navode da se od ukupno ostvarene premije u prvom polugodištu ove godine čak 81,6 odsto odnosilo na neživotna osiguranja, odnosno 94,4 miliona maraka. Prema njihovim podacima, preostalih 18,4 odsto, odnosno 21,2 miliona maraka premije otpada na životna osiguranja. Iako su novčani iznosi različiti, procentualno odnos neživotnih i životnih osiguranja nije se mijenjao u odnosu na isti period lani.

Predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje RS Milomir Durmić rekao je za “Glas Srpske” da su u prosjeku osiguravajuća društva u prvom polugodištu zadržala nivo ostvarene premije iz prošle godine.

- Ako uzmemo u obzir činjenicu da se proteklih godina trend rasta kretao između pet i osam odsto, onda je ovo veoma loš rezultat. Zbog epidemije virusa korona u drugom kvartalu nije bilo putničkih zdravstvenih osiguranja, smanjen je i broj auto kasko osiguranja, a smanjen je ionako skroman rast životnih osiguranja - pojasnio je Durmić, naglasivši da je ovakvo stanje bilo za očekivati, s obzirom na stanje u privredi i ambijent u društvu koji je negativan usljed konstantnog širenja zaraze.

Durmić je rekao da je uprkos poteškoćama u poslovanju najvažnije da osiguravajuća društva redovno isplaćuju štetu, da imaju dovoljno tehničkih rezervi kako bi opstali na tržištu.

Durmić, koji je i direktor “Drina osiguranja”, kaže da je ova osiguravajuća kuća zadržala nivo premije na prošlogodišnjem nivou.

- Rezultati su na prošlogodišnjem nivou, tako da je polugodišnje poslovanje stabilno. Popunjenost tehničkih rezervi je zadovoljavajuća. Godinama već bilježimo pozitivne rezultate u poslovanju, a i na kraju juna imali smo oko 3,2 miliona KM dobiti - kazao je Durmić.

Dobrim poslovnim rezultatom može se pohvaliti i “Nešković” osiguranje, koje je, prema podacima iz izvještaja objavljenog na Banjalučkoj berzi, u prvom polugodištu zaradilo 6,8 miliona maraka.

U "Vi­ner" osi­gu­ra­nju is­ti­ču da su, kad je u pi­ta­nju ostva­re­na pre­mi­ja u pr­vom po­lu­go­di­štu, za­dr­ža­li čel­no mje­sto u Srp­skoj.

- Ostva­ri­li smo 15,2 mi­li­o­na ma­ra­ka pre­mi­je, a do­bit dru­štva na po­lu­go­di­štu iz­no­si­la je 451.000 ma­ra­ka - re­kli su u toj osi­gu­ra­va­ju­ćoj ku­ći, na­gla­siv­ši da pred­nja­če i ka­da je ri­ječ o is­pla­ti šte­te, jer je, ka­ko ka­žu, bri­ga za kli­jen­ta nji­hov im­pe­ra­tiv i jed­na od te­melj­nih vri­jed­no­sti gru­pa­ci­je ko­ja po­slu­je u 25 evrop­skih dr­ža­va.

 Rezultat

U Agenciji za osiguranje RS navode da su od januara do kraja juna ove godine osiguravajuća društva ostvarila neto dobitak od 23 miliona maraka.

- Trinaest društava za osiguranje je iskazalo neto dobitak u ukupnom iznosu od 23,4 miliona KM, dok je jedno društvo iskazalo neto gubitak - naveli su u Agenciji.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana