Elektronska registracija poslovnih subjekata u prvoj polovini 2021. godine

Srna
Elektronska registracija poslovnih subjekata u prvoj polovini 2021. godine

BANjALUKA - U Banjaluci je danas održan sastanak Implementacionog tima Vlade Republike Srpske za realizaciju projekta e-registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj /onlajn reg/, a cilj projekta je pružanje brže, jeftinije i transparentnije usluge privrednicima i građanima.

Iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću saopšteno je da jednu od ključnih usluga privatnom sektoru predstavlja elektronska registracija poslovnih subjekata, što će biti omogućeno u prvom dijelu 2021. godine.

Ova usluga biće omogućena stavljanjem u upotrebu portala za elektronsku registraciju privrednih društava i samostalnih preduzetnika, kao i unapređenjem postojećih registara.

“Da bi pružila kompletnu elektronsku uslugu, Vlada je načinila značajne korake u digitalizaciji poslovnih procesa i reformi propisa, tako da je u finalnoj fazi projektovanja prva žzaokruženaž elektronska usluga - digitalizovan proces registracije preduzeća /domaći DOO/ i preduzetnika, do nivoa klikom do registracijež, to jeste da se registracija podnese i dobije rješenje bez odlaska na šalter Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/, kroz pojednostavljenu i standardizovanu uslugu, ujednačenim postupanjem na teritoriji Republike Srpske”, navodi se u saopštenju.

Neki od najbitnijih rezultata koje Vlada Republike Srpske ostvaruje kroz realizaciju projekta su omogućena upotreba kvalifikovanog elektronskog potpisa za fizička lica i kvalifikovanog digitalnog pečata za pravna lica, kao i izvornog elektronskog dokumenta, u skladu sa zakonima koji uređuju tu oblast, postavljajući temelj za elektronski identitet građanina, odnosno pravnog lica i elektronsku komunikaciju organa uprave sa građanima i privredom.

Osim toga, postavljene su osnove za elektronsko plaćanje kao horizontalni servis Vlade.

“U ovom projektu posebno bitna je primjena koncepta jedinstvene uplatnice, uz prateću izmjenu regulative vezanu za iznose administrativnih taksi i za sam sadržaj jedinstvene uplatnice. Građanin dobija jednu uplatnicu po kojoj vrši plaćanje usluge, kreiranu automatski, spram odabrane vrste usluge, što je omogućeno po prvi put u Republici Srpskoj, tako da Ministarstvo finansija potom rasknjižava uplate na odgovarajuće organe vlasti”, pojašnjeno je u saopštenju.

Takođe, ojačana je interoperabilnost organa uprave, tako da se podaci između organa razmjenjuju po službenoj dužnosti, po primljenom zahtjevu privrednika ili građanina, vezanom za osnivanje poslovnog subjekta ili promjenu podataka od značaja za pravni promet.

“Razmjena podataka između organa vlasti putem servisne magistrale Vlade dovešće dalje do podizanja kvaliteta elektronskih usluga, primjenom jednošalterskog sistema, usmjerenog na građanina ili privrednika, tako da obraćanjem jednom organu se predaje zahtjev, a organi su dalje dužni da prikupe sve podatke, iz postojećih evidencija koje su dostupne, kako bi izvršile uslugu i dostavile akt podnosiocu zahtjeva”, pojašnjeno je u saopštenju.

Nije potrebno da podnosilac zahtjeva sam pribavlja različite dokaze /na primjer iz Poreske uprave/, koje organi vlasti već imaju, odnosno mogu da ih pribave iz evidencija drugog organa, uz saglasnost stranke pri samom podnošenju zahtjeva.

Jedan od bitnih rezultata je što su unaprijeđeni registri privrednih subjekata i preduzetnika dodatnim funkcionalnostima, prije svega u domenu podrške onlajn registraciji i automatizaciji toka zahtjeva koji se odmah prosljeđuje u registracioni organ, bez zadržavanja u APIF-u, što će doneti dodatno skraćenje procesa registracije, a što je bitno za rangiranje na Duing biznis /Doing Business/ listi Svjetske banke.

Zatim, Unificiranje sistema taksi i pojednostavljenje procesa registracije na nivou čitave Republike Srpske, u svim opštinama i gradovima, uz promjene regulative od nadležnih organa, Ministarstva finansija i Službenog glasnika.

Tehničku pomoć Vladi Republike Srpske na realizaciji aktivnosti registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj elektronskim putem pruža Međunarodna finansijska korporacija /IFC/, putem Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – Lajf, a koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKAID-a.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana