JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.08. 2018. godine

03.08.2018 00:46 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********

JU SŠC “PETAR KOČIĆ”

 ZVORNIK

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Nastavnik medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, pripravnik, 21 čas, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: doktor medicine.

2. Nastavnik medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, pripravnik, 20 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: doktor medicine.

3. Nastavnik medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, pripravnik, 20 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: doktor medicine.

4. Nastavnik praktične nastave (konobar), 1 izvršilac, pripravnik, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: konobar - specijalista - peti stepen; konobar – specijalista – majstor; ugostiteljsko-kulinarski tehničar – specijalista - peti stepen.

Uslovi konkursa:

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i zahtjevima javnog konkursa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

 1) uvjerenje o državljanstvu,

 2) izvod iz matične knjige rođenih,

 3) ljekarsko uvjerenje naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) dokaz da lice nije odradilo pripravnički staž u struci (ovjerena kopija radne knjižice, uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje i sl.);

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

         

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana, 20.8.2018. godine, u 12 časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik, Vuka Karadžića 69, 75 400 Zvornik, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

  “BOKSIT” AD MILIĆI        

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, zbog ukazane potrebe, raspisuje:

 

OGLAS

 

za prijem u radni odnos 5 izvršilaca:

1. Vozač autobusa, KV vozač, “D” kategorije, (potrebna diploma vozača, licenca i kartica za digitalni tahograf), 5 - izvršilaca.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara br. 1

75446 Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com.

         

**************

OPŠTINA SREBRENICA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SREBRENICA

ODLUKA O PONIŠTENjU

JAVNOG KONKURSA

Poništava se oglas o javnom konkursu za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (radno mjesto vozača)broj:02-120.1-1/18 od 11.5.2018. godine, koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 16.5.2018. godine, posredstvom Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica, zbog nedostatka finansijskih sredstava.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica