JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21. 02. 2018. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21. 02. 2018. godine 23.02.2018 00:53 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

***********

************

 

"ARKON" S.P. BANjALUKA

KONKURS

Oblast: Prerada i obrada drveta

Rad na: određeno vrijeme, mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme

Regija: Banja Luka

Otvoreno do: 13.3.2018.

Broj izvršilaca: 1

Opis radnog mjesta

Montažer namještaja

Opšti i posebni uslovi

Potrebne kvalifikacije:

•        SSS

•        vozačka dozvola B kategorije (poželjno, nije neophodno)

•        spremnost za timski rad, fleksibilnost i odgovornost.

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV na adresu: o.milanovic@arkon.ba ili lično na adresu Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 200, Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

****************

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment

Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka

KONKURS

za radno mjesto

 Marketing menadžer

 Broj izvršilaca: 1

Opis poslova:

1.      Utvrđivanje marketinških ciljeva,

2.      Izrada marketing planova,

3.      Planiranje, razvoj i implementacija marketinških kampanja,

4.      Priprema, organizacija, koordinacija i realizacija marketing aktivnosti,

5.      Nadgledanje i analiza oglašavanja i promocije,

6.      Izvještavanje o marketinškim aktivnostima,

7.      Istraživanje i analiza tržišnog potencijala,

8.      Razvijanje i praćenje ključnih indikatora oglašavanja,

9.      Komunikacija s medijima.

Potrebni uslovi:

-        VSS - Ekonomski fakultet, smjer Marketing,

-        Posjedovanje vještina rada na društvenim mrežama, oglašavanju i sl.

-        Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru,

-        Vozačka dozvola B kategorije.

Nudimo:

-        Rad u profesionalnom, prijatnom i dinamičnom okruženju,

-        Stalnu obuku i usavršavanje,

-        Probni rad 6 mjeseci.

Potrebna dokumenta:

-        Pismo namjere,

-        Radna biografija (CV)

-        Dokaz o stečenom visokom obrazovanju,

-        Preporuke.

Prijavu na konkurs sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka.

Konkurs je otvoren 10 dana od dana objave.

Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

**********

OPŠTINA GRADIŠKA

JU OŠ "SVETI SAVA"

78 411 DUBRAVE

KONKURS

za prijem radnika

- Sekretar škole - na neodređeno vrijeme - sa položenim stručnim ispitom, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent sa završenim pravnim fakultetom - 1 izvršilac

Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 129. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za lica sa radnim iskustvom;

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak 05.03.2018. godine u 12.00 časova, u prostorijama Škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačnu adresu stanovanja i broj kontakt telefona (po mogućnosti broj mobilnog telefona). Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati i zaključkom komisije biće odbačene. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, preporučeno ili direktno u školu.

Adresa je:  

JU Osnovna škola Sveti Sava

Dubrave b.b. 78 411 Dubrave

sa naznakom – prijava na konkurs, ne otvarati

*****************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" KOLA

BANjALUKA, 78 207 KOLA BB

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavni predmet matematika, 1 izvršilac, 4 časa u PŠ Stričići, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine;

Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1.      Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.      Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.      Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4.      Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.      Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14. i 45/16.) je:

1.      Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4.      Ovjerena foto-kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 06.3.2018. godine u 11.00 časova u prostorijama centralne škole u Kolima, obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Petar Kočić" Kola, Banjaluka, 78 207 Kola b.b, sa naznakom "za konkurs".

*************

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Srbac

I - Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Samostalni stručni saradnik za poslove u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti - 1 izvršilac,

2. Samostalni stručni saradnik za razvoj i podsticanje razvoja privrede - 1 izvršilac,

3. Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje - 1 izvršilac,

4. Veterinarski inspektor – 1 izvršilac,

5. Stručni saradnik – matičar u terenskim mjesnim kancelarijama – 1 izvršilac i

6. Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice – 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac.

III – Status: službenik, osim Starješine Teritorijalne vatrogasne jedinice koji ima status namještenika.

- Službenici i namještenici ostvaruju prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom.

IV - Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je starije od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH i

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V - Posebni uslovi

Za radna mjesta:

1. Samostalni stručni saradnik za poslove u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti:

Pravni fakultet ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,

2. Samostalni stručni saradnik za razvoj i podsticanje razvoja privrede:

Četvorogodišnji studij društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,

3. Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje:

Četvorogodišnji studij, diplomirani prostorni planer ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,

4. Veterinarski inspektor:

Četvorogodišnji studij, doktor veterine ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen vozački ispit B kategorije i poznavanje rada na računaru,

5. Stručni saradnik – matičar u terenskim mjesnim kancelarijama:

Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen ispit za matičara, nepostojanje sigurnosnih smetnji za obavljanje poslova matičara i poznavanje rada na računaru.

6. Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice – 1 izvršilac.

VŠS ili završen studij prvog ciklusa tehničkog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara i poznavanje rada na računaru.

VI – Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VII - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, foto-kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, foto-kopiju uvjerenja o položenom ispitu za matičara, ispravu kojom se dokazuje da ne postoje sigurnosne smetnje za obavljanje poslova matičara, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara (radno mjesto pod 6), foto-kopiju dokaza o položenom vozačkom ispitu B kategorije (radno mjesto pod 4), foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izjave kandidata: da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VIII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

         Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz tačke sedam konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

         Prvorangirani kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX - Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.

Dž - Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu "Prijava na javni konkurs", koji se može preuzeti u šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 223.

***********

JU CSŠ "PETAR KOČIĆ" SRBAC

Ul. Danka Mitrova 5, 78420 Srbac

K O N K U R S

za prijem radnika

1.      Bibliotekar (1/2 radnog vremena), sa radnim iskustvom i položenim ispitom za bibliotekara na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

2.      Profesor matematike (puna norma) sa radnim iskustvom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

         Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS" broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Sl. glasnik RS" broj 34/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Sl. glasnik RS" broj 29/12 i 80/14).

         Prijem radnika vrši se u skladu s Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14 i 42/16).

Potrebna dokumenta:

1. prijava na konkurs potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o državljanstvu

4. ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako se konkursom traži radno iskustvo i položen stručni ispit

6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti ovjerene fotokopije priloženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju 2.3.2018. u 13 časova u prostorijama Škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

         Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: JU Centar srednjih škola "Petar Kočić" Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.

         Kontakt telefon 051/740-135.

*************

HOBI ART CENTAR "BUBAMARA"

BANjALUKA

OGLAS

Hobi art centar Bubamara objavljuje oglas za prijem 1 radnika na poziciji trgovca

Opis posla:

- Rad u maloprodaji, savjetovanje kupaca, pružanje informacija o proizvodima, prijem robe, deklarisanje i cjenovno označavanje, izlaganje i vođenje brige o popunjenosti odjela

- Rad na onlajn narudžbama, elektronska komunikacija sa kupcima, priprema, pakovanje i slanje paketa poštom.

- Asistiranje na kreativnim radionicama i ostalim projektima u organizaciji Hobi art centra Bubamara

- Održavanje higijene i urednosti prodajnog i pomoćnog prostora

Potrebne kvalifikacije i vještine:

- Srednja stručna sprema (SSS)

- Minimum tri godine radnog iskustva na sličnim poslovima

- Poznavanje rada na fiskalnoj kasi, (izdavanje fiskalnih računa, žiralnih faktura, vođenje trgovačke knjige...)

- Poznavanje rada na računaru (Vord, Eksel, društvene mreže...)

- Vozačka dozvola B kategorije (poželjno ali nije neophodno)

- Komunikativnost i dobre organizacijske sposobnosti

- Sposobnost prilagođavanja dinamičnom i kreativnom okruženju

- Želja za sticanjem novih znanja iz oblasti hobi tehnika

Biografiju sa fotografijom slati isključivo na adresu bubamarahobby@gmail.com

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Oglas je otvoren do 28.2.2018.

*****

"TRGOPROMEX" DOO

BANjALUKA

 raspisuje

KONKURS

za poziciju:

1. Građevinski tehničar ........................................................7 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije:

- najmanje SSS

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

2. Građevinski radnik ...........................................................7 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije:

- najmanje SSS

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

3. Građevinski radnik - Monter ..........................................7 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije:

- najmanje SSS

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

4. Ekonomski tehničar..............................................................7 izvršilaca

- najmanje SSS

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

5. Ekonomski tehničar.......................................................7 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije:

- najmanje SSS

- poznavanje njemačkog jezika

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banja Luka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana

*************

JU OŠ "ĐURA JAKŠIĆ"

BANjALUKA    

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnika/profesora srpskog jezika i književnosti, puna norma, određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 5. tačka v) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, u ponedjeljak 05.03.2018. godine u 12 časova i 30 minuta.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Đura Jakšić" Banja Luka, Subotička 28, 78 000 Banja Luka, sa naznakom "ZA KONKURS".

*************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Diplomirani inženjer mašinstva – 2 izvršioca, puna norma, do kraja školske 2017/2018 godine, pripravnik

1.      Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

         Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke (vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

         Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

         Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banjaluka, sa naznakom "Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta".

         Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

         Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

         Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su da pristupe na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju i testiranje sa kandidatima će se održati dana, 2.3.2018. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

         Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

***********

JU OŠ "DANILO BORKOVIĆ"

GRADIŠKA

raspisuje se

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika - 1 izvršilac - 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom, položen stručni ispit.

2. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac za rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2018. god., lice sa iskustvom, položen stručni ispit.

3. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac za rad na određeno vrijeme , do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom, položen stručni ispit.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (original ili ovjerenu fotokopiju):

Opšti uslovi:

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS, BiH);

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte (da je punoljetan);

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Posebni uslovi:

1.  Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

5.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavale uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na Prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. ( JU Osnovna škola "Danilo Borković", ul. Majora Milana Tepića br.19 ; 78 400 Gradiška)

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima biće obavljen u petak, 2.3.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Danilo Borković" Gradiška. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

**************

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

78404 TURJAK, GRADIŠKA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove

Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" Turjak

I Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" Turjak raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat

Direktor JU Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" Turjak bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole "Vuk S. Karadžić" Turjak može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavaju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,

- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13),

- dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JU OŠ "Vuk Stefanović Karadžić", 78404 Turjak, Gradiška, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena:

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU OŠ "Vuk S. Karadžić" Turjak u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***********

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

NOVA TOPOLA

BANjALUČKI PUT 108

donosi

 

ODLUKU

o poništenju javnog konkursa

JU OŠ "Petar Kočić" Nova Topola, poništava javni konkurs objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 10. januara 2018. god., za prijem u radni odnos profesora fizičkog vaspitanja, nepuna norma - 18 časova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

***********

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

78418 NOVA TOPOLA

Banjalučki put 108

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, nepuna norma - 18 časova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 6.3.2018. godine, u prostorijama JU Osnovna škola "Petar Kočić" Nova Topola, sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ "Petar Kočić" Nova Topola, 78418 Nova Topola.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***********

JU GIMNAZIJA

Zmaj Jovina 13.

Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 I Predmet:

Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Gimnazije Banjaluka

 II Mandat:

1.      Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi.

2.      Nakon izbora direktor škole mora proći obaveznu edukaciju po programu koji propisuje ministar

 III Uslovi za izbor:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje zadovoljava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. Da je lice starije od 18 godina

2. Da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

3. Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:

1. Ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi

3. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

5. Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole

IV Potrebna dokumenta uz prijavu:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će priložiti nakon izbora, ne starije od 6 mjeseci)

4. Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno- obrazovnog rada

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran po konkursu)

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

8. Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno- obrazovnom radu u školi

9. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

10.    Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period

11.    Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti

V Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

1. Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Školski odbor će obaviti intervju. O terminu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Gimnazija Zmaj Jovina 13, 78 000 Banjaluka, sa naznakom za konkurs za izbor direktora škole.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***********

JU GIMNAZIJA

Zmaj Jovina 13.

Banjaluka

ODLUKA

o poništenju konkursa za izbor i imenovanje

direktora škole

1. Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora škole, broj: 01-2749/17 od 30.11.2017. godine koji je objavljen u "Glasu Srpske" 1.12.2017. godine iz razloga što Školski odbor nije usvojio prijedlog kandidata za direktora škole, odnosno škola nije dobila saglasnost ministra za bilo kojeg kandidata sa dostavljene liste, shodno odredbama člana 97. stav 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14)

2. Odluka o poništenju konkursa iz tačke 1. biće objavljena u "Glasu Srpske".

*************

"NOVA DIPO" DOO

GORNjI PODGRADCI

raspisuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

-        Radnik na krojenju i šivanju – KV tekstilne struke

na određeno vrijeme (probni rad) 3 mjeseca ............................ 6 izvršilaca

Pravo učešća pod 1. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 Završena tekstilna škola smjer krojač ili šivač

 Radno iskustvo od 2 god. na poslovima krojenja ili šivanja,

 Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kratku biografiju i fotokopiju diplome.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti intervju.

Svoje prijave možete slati na E -mail : novadipo@teol.net ili na adresu "Nova DIPO" d.o.o. G. Podgradci 78 405.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica