Синиша Стевић: Једнак квалитет заштите за све пацијенте

Драгана Келеч
Синиша Стевић: Једнак квалитет заштите за све пацијенте
Синиша Стевић: Једнак квалитет заштите за све пацијенте

Сертификационим стандардима квалитет рада здравствених установа биће подигнут на виши ниво, тако да ће пацијентима у Приједору, Требињу или Зворнику бити пружена подједнако сигурна и квалитетна здравствена заштита.

Рекао је то у интервјуу за "Глас Српске" директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске Синиша Стевић.

- Ако имате једну организовану установу у којој свако зна шта и како треба да ради, у којој је тачно дефинисан пут пацијента од уласка у установу до његовог отпуштања, а особље љубазно и стручно, то ће сигурно утицати да нам пацијенти буду задовољнији - истакао је Стевић.

* ГЛАС: У колико здравствених установа у Српској је завршен процес сертификације?

СТЕВИЋ: Процес сертификације завршен је у девет домова здравља. Поред болнице у Приједору, гдје смо завршили оцјењивање и радимо на завршним извјештајима, овај процес је у поодмаклој фази и у болницама у Требињу и Фочи. Укључено је и осам приватних здравствених установа, а до сада смо сертификовали двије приватне специјалистичке амбуланте. Активне су и приватне апотеке, тако да сада имамо 29 сертификованих приватних апотека. С обзиром на то да је процес у току у још око 90 установа, можемо рећи да ће број сертификованих здравствених установа ускоро бити знатно увећан.

* ГЛАС: Да ли је сертификација здравствених установа обавезна и на које установе се она односи?

СТЕВИЋ: Сертификација је обавезна за све јавне и приватне здравствене установе. У систем здравствене заштите Републике Српске уведена је Законом о здравственој заштити 2009. године, као нов приступ са фокусом на сигурност за све учеснике у процесу пружања здравствене заштите.

* ГЛАС: На који начин ће пацијенти осјетити корист од сертификације?

СТЕВИЋ: Ако имате једну организовану установу у којој свако зна шта и како треба да ради, у којој је тачно дефинисан пут пацијента од уласка у установу до његовог отпуштања, а особље љубазно и стручно, то ће сигурно утицати да нам пацијенти буду задовољнији. Сертификационим стандардима ниво организације рада у здравственој установи се подиже на један виши ниво, а могућност да се деси неки нежељени догађај се своди на минимум.

Стандардизација рада довешће до стварања једнаких или приближних услова за пружање здравствених услуга у цијелом систему здравствене заштите РС. Тако ће пацијентима у Приједору, Требињу, Зворнику или било којој другој болници бити пружена подједнако сигурна и квалитетна здравствена заштита.

* ГЛАС: Који су то стандарди које болнице морају да испуне да би стекле статус сертификоване установе?

СТЕВИЋ: Дефинисали смо стандарде за документовање и праћење процеса из медицинских грана које постоје у свим болницама, а то су интерна медицина, хирургија, педијатрија, гинекологија и акушерство, као и за области које подржавају спровођење главних медицинских процеса, значи из области радиолошке дијагностике, лабораторијских испитивања, као и управљања лијековима. Посебан сет стандарда се односи на рад операционих сала, јединица за интензивну његу, као и из грана неурологије и психијатрије, те свих консултативно-специјалистичких служби.

* ГЛАС: Шта значи појам сертификације и како се она спроводи?

СТЕВИЋ: Сертификација се може дефинисати као поступак којим се процјењује, оцјењује и потврђује да нека установа испуњава стандарде сигурности. Спровођењем овог процеса желимо да минимизирамо све ризике који могу да се десе током пружања здравствене заштите. Поступак сертификације спроводи Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС (АСКВА). Након што установа поднесе пријаву за сертификацију, именујемо тим оцјењивача. Тим оцјењивача се састоји од обучених здравствених професионалаца и запослених у АСКВА. У току оцјењивачке посјете, оцјењивачи прикупљају податке од разних извора који им помажу да утврде да ли су индикатори испуњени. Оцјењивање се врши у установи, не ометајући редовне радне процесе. Послије оцјењивања, припрема се извјештај који се шаље ресорном министарству на основу ког министар доноси рјешење којим потврђује сертификацију здравствене установе на период од четири године. Овдје се поступак сертификације не завршава, јер у овом периоду вршимо периодичну провјеру да ли установа примјењује утврђене стандарде у свакодневном раду.

* ГЛАС: Недавно је спроведено завршно оцјењивање болнице "Др Младен Стојановић" Приједор. Како се ова болница припремала за сертификацију?

СТЕВИЋ: Припрема болница за сертификацију је сложен процес који захтијева укључивање и залагање свих запослених у установи и изискује одређено вријеме неопходно да установа прилагоди своје функционисање дефинисаним стандардима. Да процес није лак, говори и чињеница да је болница Приједор морала да испуни више од 2.000 захтјева обједињених у 750 сертификационих стандарда.

Министарство здравља и социјалне заштите РС обезбиједило је јавним здравственим установама подршку у смислу припреме за процес сертификације. Спроведено је низ активности као што су формирање тимова за квалитет, едукација медицинског особља, израда упутства за примјену сертификационих стандарда, као и за самооцјењивање и друге активности.

* ГЛАС: Која су искуства у погледу сертификације и акредитације здравствених установа у региону, али и шире?

СТЕВИЋ: Национални акредитациони програми за здравствене установе постоје у 19 од 28 земаља чланица Европске уније. Највећи број ових програма је законски регулисан, а спроводе га министарства здравља или владине агенције. У Њемачкој све установе су обавезне да уведу систем управљања квалитетом, док у Словенији болнице имају обавезу да приступе неком од постојећих међународних акредитационих програма. Србија има национални акредитациони програм који укључује различите здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, односно болнице и домове здравља. Хрватска такође има национални акредитациони програм у који су, за сада, укључене болничке здравствене установе.

Оцјењивање

* ГЛАС: Шта се оцјењује приликом сертификације?

СТЕВИЋ: У програму сертификације оцјењује се све, односно од инфраструктуре па до свих процеса који се врше у установи, дијагностички, терапеутски и интервентни. Оно што је веома битно, оцјењује се поступање са пацијентом и пут пацијената од уласка у једну болницу оваквог типа до завршетка лијечења.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана